Chú cá vàng bay cao

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:57

Chú cá vàng bay cao By Nguyễn Hạo Nhiên April 9, 2013 239 Hầu hết người nghĩ đến khác biệt, nhắc đến câu “khác biệt chết”, nói không ngừng chiến lược đại dương xanh Ít bàn thị trường ngách dũng cảm dám làm dám chịu cá bay cao Đối với người viết, việc nghĩ đến điều nói ca tụng việc… hiển nhiên Nếu bạn có thành công định, bạn có vô số lí để giải thích cho thành công Nhưng… lỡ bạn bay không trung cá sao? Liệu vào hồ nước, hay rớt chết khô đó? Vậy liệu bay hay sai? Chưa có chắn đâu Những mà bạn nghĩ giúp bạn thành công, nhiều khi, lại thứ khiến bạn chết khô bên bể cá Quay lại cá vàng bay, lại muốn nhắc đến… lực cốt lõi cá vàng Rõ ràng, góc nhìn người xem tranh, biết dũng cảm bay cao sang hồ nước việc khôn ngoan, nhìn hình thành công Tuy nhiên, góc độ cá, để định bay bay với góc vừa đủ này, cá vàng phải có lực cốt lõi vô khác biệt với bạn mình: Mắt tốt: Là cá vàng bơi hồ đầy cá, việc nhìn xuyên nước đục thấy hồ nước bên cạnh văn vắt khả khác biệt cá Lực vây mạnh: Dù thấy hồ nước, lực vây lưng yếu, chắn lên đường, chết trước kịp ngáp Một kiến thức học vật lí đủ dùng: Nếu không giỏi vật lí, cá chọn góc bay 15 độ so với mặt đất, chắn đâm đầu vào thành bể mà chết Như vậy, nhờ mắt tốt, lực vây mạnh kiến thức đầy đủ, cá thực việc làm có ích đến Bởi nói, việc làm liều lĩnh hay thận trọng, thông minh hay ngu ngốc, muốn xét, phải dựa vào thực lực người làm việc Nếu cá mù, lực vây yếu hay vật lí mà bắt chước bay, phán cá hơi… thông minh Nhà quản trị chẳng khác Chỉ có đủ tầm nhìn, lực quản lí kiến thức vững vàng, họ khác biệt hóa sử dụng chiến lược đại dương xanh, họ gọi thông minh Còn nếu… chưa nhìn mà đòi khác biệt, cổ đông nên “vote ban” họ sớm Những hành động khác biệt trông liều mạng mang đến thành công bắt nguồn từ chuẩn bị kĩ lực tích lũy dài lâu Nhìn tranh, bạn nghĩ gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Chú cá vàng bay cao , Chú cá vàng bay cao , Chú cá vàng bay cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay