Chiến tranh giá cả

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:57

Chiến tranh giá cả: Cách tránh đòn By Nguyễn Hạo Nhiên May 2, 2013 784 Nếu bạn doanh nghiệp bán sản phẩm chất lượng, giá cao, ngày có gã từ đâu đến hạ giá xuống, khiến khách hàng bạn phân vân chạy sang với gã Trong trường hợp đó, ta phải làm gì? Đừng có cố mà hạ giá xuống Thay vậy, dùng bí kíp hành vi khách hàng để xoay chuyển cục Chiến tranh giá thật khốn nạn Chẳng có bực bị bắt phải hạ giá xuống đơn giản để bán hàng Chẳng phải thứ tuyệt vời bạn giữ giá cao đối thủ mà gia tăng doanh số hay chứ? Cuối cùng, vấn đề chiến tranh giá lại có cách giải đơn giản: biến giá thấp đối thủ trở thành điểm yếu đấu Khi sản phẩm gần gần giống nhau, người ta mua thứ có giá rẻ Tuy nhiên, khách hàng mời chào sản phẩm thứ có giá cao sản phẩm đầu, họ thường chọn sản phẩm có giá giữa, thay chọn thứ rẻ Hãy tạo neo giá Dưới cách sử dụng chiêu này: Hãy tưởng tượng bạn bán dịch vụ giá 1.000$, gần giống sản phẩm mà đối thủ bạn bán với giá 900$ Bạn hạ giá xuống 890$, tốt thôi, lại làm chiến giá thêm rối rắm Thay vậy, tạo gói dịch vụ: loại 900$, loại 1.000$, loại 1.200$ gói dịch vụ không thiết phải khác nhiều bạn biết cách đặt tên hợp lí, chẳng hạn Silver (Bạc), Gold (Vàng) Platinum (Bạch Kim) Thế là, khách hàng đem sản phẩm nhà bạn so sánh với sản phẩm đối thủ, bạn gói Silver bạn giống với giá đối thủ Xong! Bạn vừa định vị đối thủ bạn trở thành kẻ cung cấp dịch vụ hạng xoàng (chỉ gói thấp bạn mà thôi) Trong hầu hết trường hợp, khách hàng đá đít đối thủ bạn mua gói Gold, (nếu họ thuộc loại đại gia ưa hàng xịn) gói Platinum bạn Quá dễ hả? Nhưng… tốt thấu hiểu khách hàng Không phải nói nhiều, cách nói tốt để đối phó với khách hàng không nghiên cứu danh mục sản phẩm bạn nhiều Nhưng người thích tìm hiểu kĩ lưỡng trước mua, bạn phải thực thứ khó khăn nhiều Bạn phải cho họ thấy điểm thật đặc biệt sản phẩm bạn, đặc biệt sản phẩm khác thay Dù nữa, thật chiến tranh giá xảy ra, phương pháp nêu tuyệt chiêu hiệu cho nhà chiến lược giá chiến trường Lời bình: Nhiều khi, vấn đề tưởng chừng khó khăn lại có cách giải vô đơn giản Chiến lược nhiều tác giả trình bày sử dụng nhiều trường hợp, cho thấy hiệu trường hợp Chi tiết case study cố gắng tìm hiểu tường tận trình bày lại thời gian tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến tranh giá cả , Chiến tranh giá cả , Chiến tranh giá cả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay