Câu chuyện đậu đũa

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:56

Câu chuyện đậu đũa By Họa Sĩ Ròm December 11, 2014 426 Trong nghiệp làm thiết kế, không lần chứng kiến cách “nhà thiết kế” phản ứng gặp khách hàng không vừa ý, thường thấy dạng sau: – Chửi khách ngu (âm thầm thôi), xuôi tay, dạng chân cho khách hàng làm tình… làm tội… “làm cho to chút em”, “cao lên chút nữa, chút nữa,… rồi, rồi, nhét vào cho chị…yeah…” (thỏa mãn…) – Chất gấc, mặt đỏ tía tai chửi câu cửa miệng “ngu heo!”, “ông đếch thèm làm nữa”, “tao vẽ áo thun hơn…”,… Khi nhỏ, “hống hách” tống thẳng vào mặt cô bạn hàng xóm: “Cái sợi dây ăng ten mà không biết, ngu vậy”, để mẹ phải dạy cho học cách kêu đi… lặt đậu đũa mà làm nào… Chắc bạn đoán cách làm phải không, ngắt ngang khúc… dai nhách Cô bạn bị mắng thấy “ngu heo” nên tội nghiệp, cho phải ngắt phần đầu để tuốt phần gân hai bên, xong ngắt khúc, không dai ăn phải xơ, mà lúc lặt khó… Lúc ấy, nhận tất thứ, người có chuyên môn riêng Bạn không cần chửi mà thấm đến tận bây giờ… Cũng nhờ mà sau làm nghề, chưa mở miệng chửi khách hàng hay cắn chịu đựng Cái cần làm giải thích cho khách hàng hiểu nên làm Có thể ban đầu, 10 điểm nói, phải chứng minh cách làm cho họ xem thực tế cả… 20 (bao gồm họ yêu cầu “làm thử”) Nhưng sau, họ hiểu tin, không cần phải chứng minh Nhưng giải thích, chứng minh cho người chi giải thích cho tất người Không biết tất cả, nên thông qua viết mình, muốn chia sẻ tất biết đến bạn – quan tâm đến thiết kế thương hiệu, với hi vọng bạn chia sẻ điều bạn biết lại với Và nhỡ sau này, có phải làm việc với “nhà thiết kế” đầy chất kia, bạn không cần phải dùng “đậu đũa” thấy bạn “thông minh” đến cỡ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu chuyện đậu đũa , Câu chuyện đậu đũa , Câu chuyện đậu đũa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay