Cái thai

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:56

Cái thai By Nguyễn Hạo Nhiên February 17, 2016 343 Một người đàn ông nóng giận xông thẳng vào hệ thống bán lẻ Target Minneapolis la hét um trời Thì vấn đề hãng bán lẻ Target gửi cho gái ông số coupon khuyến sản phẩm mẹ bé tã giấy chẳng hạn Con gái ông học sinh trung học, gửi coupon chẳng khác khuyến khích bé có bầu Ông bố có quyền nóng giận Ít lâu sau, người quản lí Target gọi lại ông bố để xin lỗi lần Nhưng khác với lần trước, lần ông bố ngại Con gái ông thú nhận giấu ông lâu nay, sinh cho ông cháu ngoại kháu khỉnh Hóa hệ thống dự báo thống kê Target phát triển Andrew Pole dự đoán đúng, trước người thân gia đình phát Trước cô gái có lên xem mua số sản phẩm bất thường: sản phẩm làm đẹp; sau lotion không mùi; xà phòng không mùi Thống kê hành vi khách hàng Pole cho thấy, người ta hay quan tâm mua lotion không mùi khoảng tháng thứ thai kì Từ hành vi (kèm theo số liệu thống kê khoảng 25 sản phẩm đặc trưng khác), hệ thống dự báo Pole xác định thời gian cô gái hạ sinh gửi coupon khuyến sản phẩm chăm sóc em bé (như tã giấy…) trước gia đình có thêm thành viên Khi hỏi hệ thống mình, Pole nói: “Chúng gửi bạn coupon khuyến thứ bạn muốn trước bạn biết muốn thứ đó.” Đây sức mạnh marketing có data mining trợ giúp Thật đáng sợ!
- Xem thêm -

Xem thêm: Cái thai , Cái thai , Cái thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay