Cái khóa xe máy

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:56

Cái khóa xe máy By Nguyễn Hạo Nhiên July 31, 2013 10 303 Hắn có xe máy Một đêm xuân nọ, ăn trộm đột nhập vào nhà, vòng vài chục phút, bẻ loại khóa, khiêng chiếc, kể Hắn Dằn lòng mượn xe đạp di chuyển, tháng sau, mua xe Khi vừa mang xe máy phòng, việc làm phóng mua dây khóa 60 ngàn, khóa bánh xe lại Từ đó, tối tối, lại xách dây khóa xuống khóa xe cẩn thận an tâm ngủ Buồn cười thay, thằng trộm có đủ lĩnh cho ổ khóa cổng lớn lên đường, bẻ khóa xe, việc có thêm dây khóa bánh xe chả làm cho xe an toàn thêm Sự an tâm việc khóa xe tối, tạo công dụng thực khóa ít, mà tự tưởng tượng nhiều Nhưng chả cả, khóa làm an tâm ngủ ngon hơn, đủ Lo lo đến Cái cần câu chuyện khiến thân đêm nằm không mộng mị, khóa siêu khủng Nếu không ngủ xe cho xong Update 2015: Hắn vừa thứ hai Lẽ nên khóa xe kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cái khóa xe máy , Cái khóa xe máy , Cái khóa xe máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay