Bồ câu BBQ

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:55

Bồ câu BBQ By Nguyễn Hạo Nhiên January 27, 2016 345 Năm 1988, Hàn Quốc vinh hạnh nước chủ nhà Olympics, lẽ dĩ nhiên họ muốn tổ chức buổi lễ khai mạc hoành tráng từ trước đến Thế sơ suất nhỏ công tác chuẩn bị kiện khiến buổi lễ vào lịch sử Như thường lệ, sau diễn văn khai mạc, bồ câu hòa bình thả bay khắp trời Các vận động viên đại diện cầm đuốc chuẩn bị châm lửa cho đuốc Olympics cháy sáng thời gian thi đấu Mọi thứ êm đẹp, ngoại trừ việc… bầy chim bồ câu hòa bình vừa thả lại đậu thành đuốc Olympics Sau vận động viên châm lửa đốt theo nghi thức, lửa bùng cháy mãnh liệt Một vài bồ câu đậu thành đuốc chạy không kịp, nhanh chóng thành bồ câu BBQ chỗ Mấy bồ câu thoát chết ám ảnh, gặp ác mộng thường xuyên Một kết hậu cho sứ giả hòa bình… Vẫn học đó: Khi tổ chức event, phải hạn chế tối đa đưa thứ không kiểm soát vào chương trình Có vẻ học khó thấm phải PS: Kể từ sau, người ta không thả bồ câu vào lễ khai mạc Olympics
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồ câu BBQ , Bồ câu BBQ , Bồ câu BBQ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay