Bị chỉ trích hay bị lãng quên

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:55

Bị trích hay bị lãng quên By Nguyễn Hạo Nhiên September 30, 2013 136 Bạn chẳng thể làm vừa lòng tất người Nếu bạn cố, cuối bạn trở nên dễ đoán Và dễ bị lãng quên Thật cách doanh chủ thông minh làm Thay thế, bạn chủ động ôm lấy lời phê bình, trích Thay lẩn tránh bóng tối, bạn làm việc có ý nghĩa Nói theo quan điểm Khẳng định thân vũ trụ Dẫn đầu thay theo đuôi Nếu bạn làm thế, bạn bị trích Đó giá phải trả để tỏa sáng, số cho thấy người quan tâm đến bạn Tuy nhiên, bạn chấp nhận trả giá, phần thưởng nhận không nhỏ chút Tóm lại, ta đạt thành công suốt ngày cúi gằm mặt để thiên hạ lãng quên Lời bình: Làm hài lòng tất người bước hèn nhát doanh chủ Hèn nhát không thực Kinh doanh lựa chọn Vận hành công ty mà không dứt khoát lựa chọn chẳng khác ngập ngừng hướng lớp băng mỏng vỡ vụn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bị chỉ trích hay bị lãng quên , Bị chỉ trích hay bị lãng quên , Bị chỉ trích hay bị lãng quên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay