Bất đồng mù quáng

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:55

Bất đồng mù quáng By Nguyễn Hạo Nhiên June 27, 2016 2377 “Tôi không rõ gì, phản đối.” Thật sai lầm nghĩ người ta tìm hiểu hết thứ trước định Thực tế hầu hết người định trước, sau xem xem có cần tìm thông tin để biện minh cho định không Có hai loại nguyên nhân cho tượng bất đồng mù quáng này: Nguyên nhân thứ nhất: Người định người sợ thay đổi, hài lòng với trạng Họ không cần phải đọc báo cáo, tính toán, hay lắng nghe tay chuyên gia Ở đơn giản câu hỏi dù dạng đề xuất thay đổi, câu trả lời họ luốn có sẵn: “Không không!” Nguyên nhân thứ hai: Tâm lý bầy đàn khiến ta hành động kiểu Không cần nghiên cứu, không cần tư logic hay tự vấn cho công Thay vậy, tập trung vào yếu tô cảm xúc/văn hóa để định Quyết xong tìm nguyên sau Lời bình: Có vẻ biết hiểu dòng nói Nhưng có lẽ thấm Mỗi nhìn nhiều “chuyên gia” phân tích chiến dịch marketing, phát biểu hay tác phẩm sáng tạo logic, lại thấy cảm thông cho đầu thiên tài bị nhận gạch đá cách vô lý từ người chưa cảm nhận logic
- Xem thêm -

Xem thêm: Bất đồng mù quáng , Bất đồng mù quáng , Bất đồng mù quáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay