Bán shit lấy tiền

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:55

Bán sh!t lấy tiền By Nguyễn Hạo Nhiên January 16, 2016 569 Black Friday năm 2014, Cards Against Humanity đăng bán sản phẩm đặc biệt: hộp nhỏ, bên có in hình cục sh!t dễ thương, mặt trước có ghi dòng chữ “Bullshit by Cards Against Humanity.” Trên trang cá nhân mình, Max Temkin, người tạo Cards Against Humanity, ghi rõ ràng sh!t Mọi người không tin, số người đặt thử xem bên có Họ không tin có lại bán sh!t Hẳn bên có quà bất ngờ hay Kết Bullshit by Cards Against Humanity hết hàng sớm 30 nghìn người đặt mua Mấy hôm sau, hàng đến Và clip đập hộp: Thật tin 30 nghìn người bỏ tiền mua thứ Thế sau biết hộp có sản phẩm hot Sau sản phẩm hãng hết hàng, nhiều người bán Bullshit by Cards Against Humanity eBay với giá tận 36$/hộp Cuối số tiền Cards Against Humanity kiếm được góp vào quỹ chống đói nghèo Heifer International Một kết cục có hậu cho tất người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bán shit lấy tiền , Bán shit lấy tiền , Bán shit lấy tiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay