AQ chẳng bao giờ thắng

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:54

AQ chẳng thắng By Nguyễn Hạo Nhiên June 3, 2013 159 Không doanh nghiệp cố bán thứ mà người không thích Thậm chí, sau biết điều đó, họ tự lừa dối mình… “Đây tất có,” Joe vừa nói vừa đưa cho xem sản phẩm anh Thực chưa gọi sản phẩm Đó thứ ngốn gần hết tiền lương tháng Joe Cái nghiên cứu thị trường Joe làm hồi năm ngoái, trở nên vô ích Joe ngồi với đống tồn kho không khách hàng Khách hàng tiềm Joe, người, người bỏ anh dòng sông nhỏ, Joe cố nài kéo họ cách vô vọng Dù biết người không thích thứ mà bán, Joe chẳng thay đổi cách làm Dù việc tưởng tượng góc nhìn thị trường phải thay đổi để phù hợp dễ thay đổi thân góc nhìn mà Sự thực nhiều lúc thị trường chả cần phải thay đổi Chính bạn kẻ cần thay đổi Đôi giặc sau lưng vua đó! Lời bình: Con người gặp mâu thuẫn góc nhìn chủ quan giới khách quan thường có xu hướng cố làm xóa tan mâu thuẫn Nhưng thay thay đổi góc nhìn cho phù hợp với thực tế, thường làm ngược lại Kiểu nhắm mắt tin chả nhìn thấy Muốn chơi cờ vây giỏi, bạn phải biết bỏ vùng đất đặc kín quân địch Muốn thành công, bạn phải biết giới hạn AQ* sướng, chẳng thắng * AQ nhân vật “AQ truyện” Lỗ Tấn AQ thường hay tự an ủi (hay tự kỉ ám thị?) đánh thắng kẻ khác, dù thực tế bị đập te tua
- Xem thêm -

Xem thêm: AQ chẳng bao giờ thắng , AQ chẳng bao giờ thắng , AQ chẳng bao giờ thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay