Áp lực giá

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:54

Áp lực giá By Nguyễn Hạo Nhiên December 28, 2013 1088 Đội ngũ nhân viên sales khách hàng bạn kêu gào bạn phải giảm giá xuống Không nên Việc bạn nên làm tăng giá trị, đơn đánh tụt giá xuống Nếu người ta không muốn chi tiền, ta chưa mang lại đủ giá trị cho họ Ta không bán hàng hóa đơn cân đường hộp sữa, trừ ta thực muốn hạ giá theo cách Lời bình: Hạ giá, dĩ nhiên, cách Nhưng cách kẻ lười biếng Tìm cách tăng giá trị cho với giá cách khó khăn Và đáng để làm PS: Mà chí đường sữa không bình thường đâu Không biết công ty cố gắng cộng thêm giá trị cho sữa theo vô số cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp lực giá , Áp lực giá , Áp lực giá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay