Anh ta không chỉ muốn một cái cưa

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:54

Anh ta không muốn cưa! By Huỳnh Kiều Oanh September 29, 2013 134 Mike làm việc cửa hàng kim khí (một công xưởng hỗn hợp mà bạn tìm thấy tay thợ hì hụi đục đẽo, lon sơn lăn lóc, trục quay đổi hướng chuyển động) thị trấn Cứ cuối tuần, Mike lại nhìn thấy hàng dài kẻ bận rộn đường trở thành kế toán luật sư suốt quãng đời niên thiếu họ, đây, tất say mê óc tưởng tượng, hào hứng khoan khoan cắt cắt, hay đơn giản ngồi phân biệt loại đinh vít Những yêu cầu họ nhanh chóng đồng nghiệp Mike đáp ứng Và anh chàng thợ mộc nghiệp dư lại tất tả chất đầy đủ thứ đồ lỉnh kỉnh lên xe Mike khác Hoặc giả Mike làm việc khác Ông không đơn giản đáp ứng yêu cầu, thay vào ông lại hỏi: “Anh muốn làm gì?” Có thể hiểu cách kín đáo sâu sắc là: “Anh muốn nhận gì?” Ngay sau đó, Mike giúp khách hiểu cần phải có để hoàn thành công việc, lý “Đo hai lần, cắt lần,hãy kiên nhẫn, quay lại anh gặp khó khăn,” ông nói Mike không bán gỗ cưa, ông làm cho khách hàng trở thành anh hùng câu chuyện Lời bình: Nếu bạn bán cho người đàn ông hàng, bạn có lợi nhuận từ việc bán hàng Nếu bạn bán cho tương lai mà nhân vật chính, bạn có khách hàng trung thành, vĩnh viễn Anh ta muốn xây nhà, không muốn cưa!
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh ta không chỉ muốn một cái cưa , Anh ta không chỉ muốn một cái cưa , Anh ta không chỉ muốn một cái cưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay