Anh phải nghĩ theo hướng của tôi mới phải chứ

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:54

Anh phải nghĩ theo hướng phải chứ!” By Nguyễn Hạo Nhiên September 9, 2013 163 Đó câu nói thể bực dọc (và bất lực) tay marketer hay anh họa sĩ cách điều hướng nhà phê bình thị trường Nếu bạn cần công nhận, khích lệ từ tất người bạn gặp, bạn không sớm muộn kẹt cứng đường Tất người chẳng hiểu đâu Mọi người chẳng hiểu bạn cả, dù bạn có bán Những tay marketer dày dạn kinh nghiệm người hiểu thứ dành cho tất người Thậm chí chẳng dành cho nhiều người Kệ họ Họ đuổi kịp bạn sau Kinh doanh trò trưng cầu dân ý, bạn chẳng cần trí đồng lòng hoan nghênh từ giới Không, bạn cần ủng hộ vừa đủ để tiếp tục kinh doanh, để tiến lên phía trước thay đổi giới chút Rồi ý tưởng truyền bá sau Nếu choai choai không chịu hiểu thứ mà bạn làm, họ lỗ Thay khó chịu người này, tiếp tục tập trung vào người trân trọng giá trị mà bạn tạo Lời bình: Thế giới thông minh, nhìn xa hay đoán bạn Đừng để điều khiến bạn nhụt chí Dù thì, phải có mảnh ghép không hoàn hảo họ bạn có hội làm điều mẻ tỏa sáng Nếu thực công việc bạn có giá trị lớn lao, người bất đồng phe bạn, trước tiên, biết hài lòng với không hoàn thiện để có động lực làm điều vĩ đại Hai mắt người ta chẳng nhìn hướng, hai người khác biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh phải nghĩ theo hướng của tôi mới phải chứ , Anh phải nghĩ theo hướng của tôi mới phải chứ , Anh phải nghĩ theo hướng của tôi mới phải chứ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay