Ai mới là thượng đế

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:53

Ai thượng đế? By Nguyễn Hạo Nhiên September 23, 2013 249 Đừng nói dối người tự lừa gạt nữa! Nói thật đi, bạn không nghĩ khách hàng thượng đế Và bạn chẳng muốn nghĩ khách hàng thượng đế Điều mà bạn thực muốn, thân bạn trở thành thượng đế Khi bạn chiều chuộng khách hàng, đổi trả thứ họ muốn đổi, tặng quà khuyến hay mời họ ly nước lạnh ngân hàng bạn, thứ nằm đầu bạn phục vụ Cái viễn cảnh bạn nghĩ đến tạo phụ thuộc không thay khách hàng phục vụ bạn Bạn muốn khách hàng trở thành chiên ngoan đạo cho sản phẩm dịch vụ Vậy thì, nói thật đi, thượng đế? Một bạn thành công, sản phẩm bạn len lỏi gắn sâu vào sống người, thượng đế bạn Bạn có quyền ban phát sản phẩm cho người này, tước đoạt từ người Bạn có quyền khiến người hạnh phúc đẩy người vào chốn cực đau khổ Vậy thì, nói thật đi, thượng đế? Sự phục vụ chu đáo bạn, cuối cùng, miếng mồi ngon nhằm hướng đến mưu đồ bá chủ, không Nếu thế, việc phải buồn khổ lo lắng cá không hài lòng với miếng mồi câu? Người ta buồn thượng đế, chiên, không hài lòng Một vài người cải đạo sang sản phẩm đối thủ chẳng khiến cho nghiệp nhà bạn sụp đổ đâu Cứ bình tĩnh thay đổi miếng mồi, để cá quyền chết hạnh phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ai mới là thượng đế , Ai mới là thượng đế , Ai mới là thượng đế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay