50 xu

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:53

50 xu = triệu đô la By Nguyễn Hạo Nhiên September 8, 2013 10 251 Câu chuyện cho thấy đối xử tốt với khách hàng quan trọng đến cỡ John Barrier, người chuyên mua bán bất động sản Washington, vào ngày tháng 10 năm 1988, bước vào ngân hàng Old National để rút tiền Khi về, thông thường khách hàng vào giao dịch xong đóng dấu để miễn phí phiếu giữ xe Tuy nhiên, hôm đó, ăn mặc xoàng, đồng thời rút tiền mà không thực giao dịch khác, John bị người nhân viên ngân hàng từ chối không chịu đóng dấu với mặt khinh khỉnh đáng buồn John kể lại: “Cô nàng bảo ngân hàng miễn phí gửi xe khách hàng thực giao dịch Rút tiền không xem giao dịch.” Ông triệu phú John tiếp tục kiện lên quản lý, bị anh chàng từ chối thẳng thừng Thế là, tức khí, John nói: “Nếu anh không cần tôi chẳng cần anh đâu.” John nhẹ nhàng thực thêm giao dịch nhỏ: rút hết tất số tiền (vài triệu USD) gửi Old National chuyển hết sang cho ngân hàng Seafirst Dennis Veter, phó giám đốc chi nhánh Spokane ngân hàng Seafirst kể lại: “Ông lững thững bước vào, đặt lên quầy triệu đô la (chỉ chừng khoảng 40 tỷ VND bây giờ).”… Và sau đó, triệu đô la lại gửi hết vào Seafirst Khi vấn sau này, John nói ông chẳng tiếc 50 xu, chủ yếu ghét thái độ Chỉ phiếu gửi xe đáng giá 50 xu lần khinh khỉnh với khách hàng, Old National khách hàng trung thành giao dịch 30 năm ròng rã hàng triệu đô la tiền gửi Hãy cố gắng đàng hoàng với khách hàng thật bạn, bạn biết lần cư xử đáng giá đâu…
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 xu , 50 xu , 50 xu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay