8 pixels sai lầm của windows 95

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:53

8 pixels sai lầm Windows 95 By Nguyễn Hạo Nhiên March 6, 2016 294 Ít biết rằng, thiếu hiểu biết nhỏ trị địa lý làm Microsoft gặp rắc rối lớn với dân Ấn Độ, khiến Windows 98 xuất đồ vô dụng phần chỉnh múi Chả hồi Windows 95 xuất hiện, phần chỉnh múi giờ, Microsoft có phần đồ trực quan sinh động Mọi thứ tưởng yên ổn,ai ngờ đâu số người dùng tinh ý Ấn Độ phát vấn đề lớn họ: Khi chọn Pakistan, thay highlight Pakistan, Microsoft highlight vùng Jammu Kashmir Hai vùng vùng tranh chấp Pakistan Ấn Độ, nên người dùng Ấn Độ bực Sau hồi rùm beng, Ấn Độ dọa cấm Windows 95 toàn lãnh thổ Ấn Độ pixels highlight vô ý Cuối cùng, Microsoft buộc phải làm phiên Windows 95 riêng cho dân Ấn Trong sản phẩm sau này, phần chỉnh múi giờ, Microsoft rút kinh nghiệm… bỏ phần highlight Đó lí Windows 98 có đồ im lìm chả có tác dụng Đây phần chỉnh múi Windows 95… … Windows 98: Sau này, rút kinh nghiệm, Google tinh ý đồ khác cho vùng Crimea dành cho đối tượng khác nhau: người Ukraine (Crimea thuộc Ukraine), Nga (Crimea thuộc Nga), người dùng giới (Crimea tranh chấp) Nhưng câu chuyện khác kể khác Bởi nói, đừng đùa với trị, marketer nên học địa lý cho giỏi vào…
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 pixels sai lầm của windows 95 , 8 pixels sai lầm của windows 95 , 8 pixels sai lầm của windows 95

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay