1 lần thuyết phục 2 lần thuyết phục

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:52

1 lần thuyết phục, lần thuyết phục By Nguyễn Hạo Nhiên November 18, 2013 610 Khi sản phẩm hay dịch vụ đời, người ta cần phải làm sales lần Khi máy tính cá nhân xuất hiện, lần sale đầu để thuyết phục bạn mua máy, lần sale thứ hai để thuyết phục bạn mua thương hiệu anh chàng bán hàng Lần mua di động vào năm 90 Đầu tiên, bị thuyết phục phải mua di động, sau người ta dụ mua Nokia Và quản lý Love Your Business (một trang web tác giả Peter Cook), trước tiên phải thuyết phục người ta nghĩ ý tưởng đưa tình yêu vào kinh doanh, sau khiến họ mua giải pháp (và giải pháp) Nhưng có lúc người ta cần làm sale lần mà Ngày nay, chẳng rảnh mà ngồi thuyết phục người ta nên mua máy tính Ai biết tính lợi ích mà máy tính mang lại Giờ người ta thuyết phục khách hàng nên mua thương hiệu hay thương hiệu mà Như bây giờ, bán chương trình khởi nghiệp mình, chẳng cần thuyết phục người ta tin vào ý tưởng mở công ty riêng Chúng không cần thuyết phục người ta bỏ việc để tự kinh doanh nghề Chúng nói bạn muốn sống đời vậy, giải pháp Tôi muốn nhấn mạnh điều Bạn muốn phải thuyết phục người ta lần mà thôi, hai Tôi xin nói lại Bạn muốn phải thuyết phục người ta lần mà Tóm lại, bạn muốn thuyết phục người muốn giải vấn đề mình, bạn giúp Nói cách khác, bạn muốn gặp người tìm kiếm lợi ích mà bạn mang lại Khi đó, công việc bạn đơn giản cho họ thấy bạn giải pháp tốt số tất lựa chọn họ có Thuyết phục đến hai lần, đơn giản, khó Lời bình: Tuy không thực đồng tình hoàn toàn với tác giả, Tuki muốn bạn độc giả xem tư tưởng Cook Cook giúp nhìn lại nhận rằng, có vấn đề cần thuyết phục khách hàng: tầng chức tầng thương hiệu Để bán hàng thành công, việc hiểu rõ chơi, hiểu rõ tầng tầng cốt lõi chiến nhà cung cấp khác chìa khóa Chỉ tập trung vào thuyết phục mà quên không hiểu khách hàng thực cần thuyết phục tầng chẳng khác đấm đá loạn xạ 10 cú đấm vào chân chẳng cú vào sống mũi Hãy tìm hiểu trò chơi trước bắt tay vào hành động
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 lần thuyết phục 2 lần thuyết phục , 1 lần thuyết phục 2 lần thuyết phục , 1 lần thuyết phục 2 lần thuyết phục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay