Truyện kể mầm non đôi bạn tốt

2 235 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:50

Truyện kể: Đôi bạn tốt Thím Vịt bận chợ xa đem đến gởi bác gà mái mẹ Gà mái mẹ gọi chơi với Vịt Gà xin phép mẹ dẫn Vịt vườn chơi tìm giun để ăn gà nhanh nhẹn trước Vịt lạch bạch theo sau: Thấy Vịt chậm chạp, Gà tỏ không thích Ra tới vườn, Gà lấy hai chân bới đất tìm giun Ngón chân Vịt có màng không bới đất Vịt lạch bạch khiến đất bị nén xuống Gà không tài tìm giun Gà tức nói với Vịt : -Bạn chẳng biết bới cả, bạn chỗ khác chơi để bới -Vịt thấy Gà cáu với buồn, liền bỏ ao tìm tép ăn -Một Cáo mắt xanh, đuôi dài nấp bụi rậm, thấy Gà tìm mồi định nhảy vồ -Gà sợ vội ba chân bốn cẳng chạy bờ ao Gà vừa chạy vừa kêu : “Chiếp, chiếp, chiếp !” -Vịt lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội lướt nhanh vào bờ kịp cõng bạn xa -Cáo chạy tới bờ thấy Gà Vịt gần ao sâu -Chờ không được, Cáo liếm mép bỏ -Nhờ Vịt có đôi chân mái chèo bơi nhanh mà Gà thoát chết -Lúc Gà thấy việc đuổi Vịt không tốt, xin lỗi bạn Vịt không giận mà mò tép cho gà ăn Từ Vịt đến chơi Gà mừng tíu tít tìm giun cho Vịt ăn Gà nhanh nhẹn trước, Vịt lạch bạch theo sau Hai bạn gà Vịt quý mến (Sưu tầm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non đôi bạn tốt , Truyện kể mầm non đôi bạn tốt , Truyện kể mầm non đôi bạn tốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay