Truyện kể mầm non em bé dũng cảm

1 381 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:49

Truyện kể: “Em bé dũng cảm” Cô bác sĩ tiêm phòng dịch cho em bé Huy sợ đau nấp vào xó, nhìn trộm bạn tiêm Các bạn nhỏ không thấy Huy đâu, nhao nhao lên hỏi cô giáo Cô bảo: «Các bạn tiêm xong có đau, phòng bệnh tật » Người tiêm thứ bạn Minh, bạn Minh nói «Hơi đau tý, em không sợ» Người tiêm thứ hai bạn Anh, bạn gái nói «Không đau, chẳng đau cả» Người tiêm thứ ba Lan Chi bé nhỏ, Lan Chi cau mày, nhăn mặt, bậm môi, dũng cảm nói «Có đau tý, em không sợ tiêm » Lúc Huy chạy ra, xắn tay áo, duỗi cánh tay nói với cô bác sĩ «Cô ! không sợ đau cô !» Phạm Mai Chi – Biên dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non em bé dũng cảm , Truyện kể mầm non em bé dũng cảm , Truyện kể mầm non em bé dũng cảm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay