Truyện kể mầm non chim sẻ mẹ và bốn con

3 195 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:28

Chim sẻ mẹ bốn (Truyện cổ Grimm) Chim sẻ đẻ bốn nuôi tổ chim én Khi chim non biết bay ngày có lũ trẻ tinh nghịch trèo lên phá tổ Bốn chim non bay tán loạn, may mà chúng bay thoát Chỉ có chim mẹ khổ tâm, nghĩ mà thương lũ tội nghiệp chưa dạy dỗ đến nơi đến chốn để đủ khả tự vệ có khó khăn, nguy hiểm Mùa thu tới, cánh đồng lúa có nhiều chim sẻ sà xuống ăn, tình cờ chim mẹ lại gặp bốn đứa Thế năm mẹ bay tổ Chim mẹ nói: - Trời, thân yêu mẹ Các có biết mẹ lo lắng suốt mùa hè không? Các bay tha phương cầu thực lúc non nớt, chưa biết cách kiếm ăn mà không bị mắc bẫy Rồi chim mẹ hỏi đứa sống kiếm ăn đâu suốt mùa hè vừa qua Nó thưa: - Thưa mẹ, núp vườn, bắt giun, châu chấu sống qua ngày, đợi tới anh đào chín Mẹ nói tiếp: - Trời ơi, khổ thân Những thứ ăn ngon đấy, đừng tưởng không nguy hiểm đâu, từ trở lưu ý nhé: người ta thường đặt bẫy thòng lọng mà mồi châu chấu hay giun Đứa nói: - Con xin nghe lời mẹ, có người ta gắn ngụy trang bẫy Chim sẻ mẹ hỏi: - Thế nhìn thấy đâu? - Ở vườn nhà buôn - Trời, tôi, lái buôn gian ngoan Thế có lẽ khắp nữa, khôn lớn rồi, dùng trí khôn cho chỗ nhé, đừng có ỷ khôn mà thiếu cảnh giác Sau chim mẹ hỏi đứa khác: - Con sống ẩn núp đâu? Đứa thưa: - Thưa mẹ sân vườn nhà nông dân - Chim sẻ loài chim yếu đuối khác không nên kiếm ăn Chỗ đủ loại chim sà xuống kiếm ăn, chí cú vọ, chim cắt, chim ưng Tốt kiếm ăn máng thức ăn bò ngựa hay chỗ người ta xay lúa Kiếm ăn nơi yên thân Đứa thưa: - Thưa mẹ, Đám trẻ chăn bò hay đặt bẫy đống rơm, có chim bị bẫy thòng lọng chúng Chim mẹ hỏi: - Thế nhìn thấy bẫy đâu? - Thưa mẹ, sân, chỗ thường có đám trẻ chăn bò, ngựa - Trời tôi, có biết không, đám trẻ tinh nghịch Con nơi mà không toi mạng giỏi đấy, kẻ khác chẳng dễ mà bắt nạt Nhưng phải cảnh giác nhé, thường chó khôn lại bị chó sói ăn thịt Chim mẹ gọi chim thứ ba tới hỏi: - Con kiếm ăn đường lối lại, lúc kiếm hạt thóc, lúc bắt châu chấu Chim mẹ nói: - Những thứ ăn ngon đấy, đặc biệt lưu ý thấy có người cúi xuống nhặt đá nhé, cần viên đá hết đời Đứa nói: - Thưa Nhiều người lại giấu đá túi áo hay túi quần - Thế nhìn thấy họ đâu? - Thưa mẹ, thấy đám nhà thợ mỏ Mỗi chúng đâu, chúng mang theo đá - Ái chà chà, đám trẻ phải nói Con nơi biết đủ mùi Kiếm ăn đường lối lại tốt, lưu ý nhé, đám nhà thợ mỏ có dùng bắt chim sẻ Sau mẹ hỏi đứa út: - Nào đứa hay ốm yếu mẹ, sống bên mẹ nhé, đời nhiều loài chim ăn thịt lắm, mỏ dài, mỏ quặp, có vuốt sắt, chúng chuyên bắt chim yếu đuối, khờ dại, bắt mồi chúng ăn sống nuốt tươi Thôi quanh quẩn bên mẹ, kiếm ăn sân nhà yên ổn - Thưa mẹ, làm ăn lương thiện sống lâu, chẳng có vật muốn hại người lương thiện ấy, cho dù lươn, cò chim ưng - Con học điều đâu đấy? Đứa đáp: - Gió đưa đi đó, tới nhà trường Trong lúc mải bắt nhện mái hiên nhà trường có nghe câu nói Có chim đầu đàn bầy chim sẻ dạy dỗ nuôi nấng bảo vệ suốt mùa hè qua - Nghe nói tin được, bắt ruồi, nhện việc tốt Ở đời đấy, hiền gặp lành, cho dù có khó khăn người ăn nhân nghĩa gặp may Tin nơi Sống tình nghĩa Sự đời Ở hiền gặp lành, Ác giả, ác báo Dịch: Lương Văn Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non chim sẻ mẹ và bốn con , Truyện kể mầm non chim sẻ mẹ và bốn con , Truyện kể mầm non chim sẻ mẹ và bốn con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay