Truyện kể mầm non chào buổi sáng

1 240 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:28

Chào buổi sáng Buổi sáng, bé thức dậy mở cánh cửa sổ Bé thấy trời nắng đẹp có chim đậu cành hót líu lo, líu lo - Chào chim Chúc buổi sáng vui vẻ, bé nói - Chào bé ngoan! Chút chít, chút chít…chú chim kêu rối rít Bé vẫy vẫy tay chào chim chim vẫy hai cánh chào lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non chào buổi sáng , Truyện kể mầm non chào buổi sáng , Truyện kể mầm non chào buổi sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay