Thực trạng công tác huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

16 265 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 10:18

I.Tổng quan về công tác huấn luyện ATVSLĐ1.1.Một số khái niệm liên quanATLĐ là hệ thống giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. VSLĐ là hệ thống giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.1ATVSLĐ là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật,..nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tại nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe cho NLĐHuấn luyện là một trong những hoạt động đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức, rèn luyện các kỹ năng cho người học giúp họ có thể chủ động xử lý những tình huống, vấn đề gặp phải trong thực tiễnHuấn luyện ATVSLĐ là việc truyền đạt, học tập nâng cao kinh nghiệm, khắc phục đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo ATVSLĐ cho người được huấn luyện làm thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi ứng xử chuẩn mực hơn trong công tác ATVSLĐ1.2.Cơ sở pháp lí Căn cứ vào Thông tư số 272013TTBLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao độngBộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, Chương IX, mục 3, điều 150: Huấn luyện về ATLĐ, VSLĐNghị định số 452013NĐCP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động1.3.Mục đích huấn luyện ATVSLĐViệc huấn luyện nhằm mục đích giúp DN nắm vững các quy định của Pháp luật, cung cấp những quy định mới nhất liên quan đến Công tác ATVSLĐ, nhằm nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện. Giúp người quản lý và người lao động tự biết cách nhìn nhận, phân tích, đánh giá, xử lý kịp thời các nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong lao động sản xuất nhằm chủ động ngăn ngừa và từng bước thực hiện nói không với TNLĐ và BNN, bảo đảm sự toàn vẹn về thân thể NLĐ, giảm tiêu hao sức khỏe, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng suất sản phẩm.1.4.Vai trò của huấn luyện ATVSLĐVới mục đích nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp NSDLĐ chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và NLĐ biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình huống trong quá trình SXKD Chính vì vậy, huấn luyện ATVSLĐ có vai trò quan trọng, là một trong những nội dung bắt buộc của công tác ATVSLĐ:+ Đối với NSDLĐ: Giúp nhận dạng và đánh giá được rủi ro từ đó đưa ra được các biện pháp khắc phục TNLĐ và BNN. Tránh được những tổn thất tài chính của công ty như: bồi thường, sửa chữa lại thiết bị,..Xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ, phương pháp triển khai kế hoạch, biện pháp, xây dựng nội quy lao động, cải thiệ nđiều kiện làm việc,..+ Đối với NLĐ : Giúp nâng cao được kiến thức cá nhân để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng mình trong quá trình lao động. Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giúp chủ động xử lý tình huống và bảo vệ sức khỏe trong quá trình lao động+ Đối với xã hội: Khi công tác huấn luyện được thực hiện hiệu quả thì các vụ TNLĐ,BNN sẽ giảm xuống kéo theo việc chi quỹ bảo hiểm xã hội cho NLĐ sẽ giảm từ đó giúp cho ngân quỹ của Nhà nước tăng lên MỤC LỤC I Trang Tổng quan huấn luyện an toàn – vệ sinh lao I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 động………………… Một số khái niệm liên quan………………………… …….…1 Cơ sở pháp lí………………………………….……….………1 Mục đích huấn luyện……………………………….…………1 Vai trò huấn luyện…………………………………….………2 Đối tượng, nội dung, chứng huấn luyện………….……….2 Nguyên tắc huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động……………4 I.7 Trách nhiệm của sở đối với công tác huấn luyện ATVSLĐ II Thực trạng vấn đề huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động doanh nghiệp Việt Nam nay…………………………………………… II.1 Tình hình TNLĐ,BNN nay……………………………… II.1.1 Tình hình TNLĐ ………………………………4 II.1.2 Tình hình BNN nay……………………………… II.2 Thực trạng công tác huấn luyện ATVSLĐ doanh nghiệpViệt Nam …………………………………… II.3 Đánh giá tình hình huấn luyện ATVSLĐ doanh nghiệp Việt Nam …………………………………………… II.3.1 Mặt đạt thuận lợi ……………………………….7 II.3.2 Mặt hạn chế tồn tại………………………………… 2.4 Một số ví dụ minh họa thực công tác ATVSLĐ của toàn DN VN nay………………………………………………………… III Một số kiến nghị đề xuất………………………………………… 10 3.1 Sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp lý…………………… 10 3.2 Đẩy mạnh tuyên truyên công tác huấn luyện ATVSLĐ…… 11 3.3 Chú trọng công tác chuẩn bị huấn luyện ATVSLĐ………… .11 3.4 Chú trọng đến phần thực hành công tác huấn luyện ATVSLĐ……………………………………………………………………11 3.5 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, sát hạch sau huấn luyện ATVSLĐ.11 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT An toàn – vệ sinh lao động An toàn lao động Vệ sinh lao động Doanh nghiệp Việt Nam Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Sản xuất kinh doanh Người sử dụng lao động Người lao động 10.Tai nạn lao động 11.Bệnh nghề nghiệp : ATVSLĐ : ATLĐ : VSLĐ : DN : VN : Bộ LĐ-TB&XH : SXKD : NSDLĐ : NLĐ : TNLĐ : BNN Lời mở đầu Lao động yếu tố quan trọng mọi hoạt động sản xuất –kinh doanh Trong thời đại bùng nổ công nghệ nay, máy móc không ngừng sáng tạo phát triển nhằm nâng cao suất lao động Tuy nhiên, dù máy móc có đại đến đâu cũng không thể thay thế người mọi lĩnh vực sản xuất Chính thế, việc bảo vệ người lao động trước những nguy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của họ trình lao động vấn đề đặt lên hàng đầu Muốn thực điều đó cách chủ động từ người lao động, doanh nghiệp Việt Nam ngày nhận thức tầm quan trọng của công tác huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn, bất cập cần phải giải quyết cách triệt để có hiệu quả Nhận thấy tầm quan trọng cấp thiết của vấn đề Nên em xin chọn đề tài: “Thực trạng công tác huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động doanh nghiệp Việt Nam nay” để nghiên cứu làm đề tài tiểu luận môn Bảo hộ lao động Trong trình nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót Kính mong giúp đỡ, góp ý của quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! I I.1 Tổng quan về công tác huấn luyện ATVSLĐ Một số khái niệm liên quan ATLĐ hệ thống giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy thương tật, tử vong đối với người trình lao động.1 VSLĐ hệ thống giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho người trình lao động.1 ATVSLĐ tổng hợp tất cả hoạt động mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe cho NLĐ Huấn luyện những hoạt động đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức, rèn luyện kỹ cho người học giúp họ có thể chủ động xử lý những tình huống, vấn đề gặp phải thực tiễn Huấn luyện ATVSLĐ việc truyền đạt, học tập nâng cao kinh nghiệm, khắc phục đưa giải pháp nhằm đảm bảo ATVSLĐ cho người huấn luyện làm thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi ứng xử chuẩn mực công tác ATVSLĐ I.2 Cơ sở pháp lí Căn vào Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ luật lao động ngày 18 tháng năm 2012, Chương IX, mục 3, điều 150: Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Bộ luật lao động thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi an toàn lao động, vệ sinh lao động I.3 Mục đích huấn luyện ATVSLĐ Việc huấn luyện nhằm mục đích giúp DN nắm vững quy định của Pháp luật, cung cấp những quy định mới liên quan đến Công tác ATVSLĐ, nhằm nâng cao nhận thức tự giác thực Giúp người quản lý người lao động tự biết cách nhìn nhận, phân tích, đánh giá, xử lý kịp thời nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn lao động sản xuất nhằm chủ động ngăn ngừa từng bước thực Luật số: 84/2015/QH13 Chương I, Điều An toàn, vệ sinh lao động nói không với TNLĐ BNN, bảo đảm toàn vẹn thân thể NLĐ, giảm tiêu hao sức khỏe, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng, suất sản phẩm I.4 Vai trò huấn luyện ATVSLĐ Với mục đích nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giúp NSDLĐ chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ NLĐ biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình trình SXKD Chính vậy, huấn luyện ATVSLĐ có vai trò quan trọng, những nội dung bắt buộc của công tác ATVSLĐ: + Đối với NSDLĐ: Giúp nhận dạng đánh giá rủi ro từ đó đưa biện pháp khắc phục TNLĐ BNN Tránh những tổn thất tài của công ty như: bồi thường, sửa chữa lại thiết bị, Xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ, phương pháp triển khai kế hoạch, biện pháp, xây dựng nội quy lao động, cải thiệ nđiều kiện làm việc, + Đối với NLĐ : Giúp nâng cao kiến thức cá nhân để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng trình lao động Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giúp chủ động xử lý tình bảo vệ sức khỏe trình lao động + Đối với xã hội: Khi công tác huấn luyện thực hiệu quả vụ TNLĐ,BNN giảm xuống kéo theo việc chi quỹ bảo hiểm xã hội cho NLĐ giảm từ đó giúp cho ngân quỹ của Nhà nước tăng lên I.5 Đối tượng huấn luyện Nội dung Đối tượng, nội dung, chứng huấn luyện ATVSLĐ Nhóm + Giám đốc / Phó Giám đốc + Phụ trách hành nhân + Quản đốc phân xưởng + Chính sách, pháp luật ATVSLĐ Nhóm + Cán chuyên trách/bán chuyên trách ATVSLĐ + Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách ATVSLĐ + Kiến thức chung nhóm Nhóm + Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ Nhóm + Người lao động Việt Nam, nước ngoài, + Người học nghề, tập nghề, thử việc + Chính sách, pháp luật ATVSLĐ + Tổng quan + Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung + Tổ chức quản lý thực quy định ATVSLĐ + Các yếu tố nguy hiểm, có hại sản xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa + Nghiệp vụ tổ chức thực công tác ATVSLĐ sở + Tổng quan loại máy, thiết bị, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn Kiến thức huấn luyện Kiến thức chung Kiến thức chung Kiến thức chuyên ngành Hình thức công nhân Chứng nhận huấn luyện (giá trị năm) Chứng huấn luyện (giá trị năm) Ít 16 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra) Ít 48 giờ Ít 30 giờ (bao (bao gồm thời gồm thời gian kiểm gian lý thuyết, tra) thực hành kiểm tra) Bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu năm/lần năm/lần Thời gian huấn luyện Lần đầu Đ.ky Thời hạn HL định ky năm /lần công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ + Các yếu tố nguy hiểm, có hại làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ + Kỹ thuật ATVSLĐ làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ Xử lý tình cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động Kiến thức chung Kiến thức chuyên ngành Chứng huấn luyện (giá trị năm) ATVSLĐ (huấn luyện tập trung) + Phần 2: Yêu cầu ATVSLĐ nơi làm việc Kiến thức chung Kiến thức chuyên ngành Kết quả huấn luyện ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện sở (giá trị năm) Ít 16 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra) năm/lần Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp 1.6 Nguyên tắc huấn luyện ATVSLĐ -Bảo đảm quyền của NLĐ làm việc điều kiện ATVSLĐ - Tuân thủ đầy đủ biện pháp AT – VSLĐ trình lao động; ưu tiên biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trình lao động - Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện NSDLĐ, Hội đồng ATVSLĐ cấp xây dựng, thực sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch ATVSLĐ 1.7 Trách nhiệm sở đối với công tác huấn luyện ATVSLĐ + Lập kế hoạch huấn luyện, bố trí thời gian để đối tượng thuộc quyền quản lý huấn luyện đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật + Lập danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ, VSLĐ danh sách lao động làm công việc tương ứng + Xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết sở chương trình khung huấn luyện nhóm điều kiện thực tế trình Sở LĐ-TB&XH thẩm định, phê duyệt + Hằng năm, báo cáo sở LĐ-TB&XH thực huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cùng với báo cáo công tác ATLĐ, VSLĐ địa bàn + Chi trả đầy đủ tiền lương quyền lợi khác cho đối tượng thuộc quyền quản lý thời gian tham dự huấn luyện theo quy định của pháp luật + Thanh toán chi phí huấn luyện ATLĐ, VSLĐ hạch toán vào chi phí sản xuất +Lưu giữ tài liệu huấn luyện kết quả kiểm tra, sát hạch ATLĐ, VSLĐ năm II Thực trạng công tác huấn luyện ATVSLĐ các DN VN hiện 2.1 Tình hình chung về TNLĐ, BNN DN VN 2.1.1 Thực trạng TNLĐ các DN VN hiện Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2015 toàn quốc đã xảy 7.620 vụ TNLĐ làm 7.785 người bị nạn đó số vụ TNLĐ chết người lên đến 629 vụ làm 666 người chết Đó số đáng báo động đối với tất cả DN VN Bảng 1: So sánh tình hình TNLĐ năm 2015 với năm 2014 TT Chỉ tiêu thống kê (Đơn vị tính) Số vụ (vụ) Số nạn nhân (người) Năm 2014 6.709 6.941 Năm 2015 7.620 7.785 Tăng/giảm (%) +911 (13,6 %) +844 (12,2 %) Số vụ có người chết (vụ) 592 629 +37 ( 6,2%) Số người chết (người) 630 666 +36 (5,7%) Nguồn: Thông báo số: 537/TB-BLĐTBXH, thông báo tình hình TNLĐ năm 2015 Bộ LĐ-TB XH Từ bảng ta có thể thấy năm 2015 số vụ TNLĐ tăng đến 911 vụ (tăng 13,6%) so với năm 2014, đa phần số liệu có xu hướng tăng lên từ 5,7% - 13,6%; qua đó thể công tác ATLĐ của DN chưa thực đạt hiệu quả Đặc biệt nguyên nhân gây TNLĐ NSDLĐ chiếm 52,8%, đó nguyên nhân NSDLĐ không huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ chiếm 18,4% tổng số 52.8% lỗi NSDLĐ thể rõ biểu đồ Biểu đồ 1: Các nguyên nhân chủ yếu gây TNLĐ chết người Đơn vị tính: % “ Theo số liệu báo cáo sơ của địa phương, thiệt hại vật chất TNLĐ xảy năm 2015 sau: chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường, 153,97 tỷ đồng; thiệt hại tài sản 21,96 tỷ đồng; tổng số ngày nghỉ tai nạn lao động 99.679 ngày” 2.1.2 Thực trạng BNN các DN VN hiện Theo Bộ Y tế nước ta, BNN VN ngày có chiều hướng gia tăng Năm 2014 có khoảng 28.000 người mắc BNN, năm 2015 đã tăng lên khoảng 30.000 người mắc BNN số lượng người mắc BNN tăng lên với số lượng nhanh (khoảng 2.000 người) không có xu hướng giảm, nhiên số thực thế có thể cao gấp nhiều lần Thông báo số: 537/TB-BLĐTBXH, thông báo tình hình TNLĐ năm 2015 của Bộ LĐ-TB XH Nước ta mới công nhận 30 bệnh nghề nghiệp chi trả chế độ bảo hiểm y tế, 30 BNN đó chia thành nhóm bệnh mà bệnh bụi phổi phổ biến nguy hiểm (chiếm khoảng 74%), sau đó điếc tiếng ồn ( chiếm khoảng 17%), => Qua đó ta có thể thấy TNLĐ,BNN không ngừng tăng qua mỗi năm, nó không dừng lại gây thiệt hại trực tiếp sức khỏe của NLĐ mà nó gây thiệt hại tài cho cả NSDLĐ xã hội 2.2 Thực trạng công tác huấn luyện ATVSLĐ DN VN Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Việc làm-An toàn lao động ( Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “ Năm 2015, phòng đa phối hợp với địa phương, DN tổ chức lớp huấn luyện làm ATVSLĐ cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho 480 người đại diện NSDLĐ DN địa bàn, 140 cán quản lý nhà nước ATLĐ, gần 10 nghìn NLĐ huấn luyện định ky công tác ATVSLĐ, ” Từ đó ta thấy thực tế nay, nhiều doanh nghiệp đã chủ động huấn luyện an toàn cho NLĐ, số lên đến triệu người DN tự huấn luyện; trì việc tuyên truyền kiến thức ATVSLĐ nói riêng, pháp luật lao động nói chung cho NLĐ thông qua “góc an toàn”, “phòng truyền thông an toàn” Công ty TNHH Lixil Inax, Công ty Kinh Đô… Hay việc tuyên truyền qua hệ thống truyền nội bộ, bảng tin DN thuộc Tổng công ty cổ phần may Hưng Yên… Tuy nhiên, theo ông Dũng, bên cạnh những doanh nghiệp làm tốt công tác huấn luyện ATVSLĐ phận DN, sở sản xuất chưa nghiêm túc thực quy định luật huấn luyện ATVSLĐ Điều 102 Bộ luật Lao động quy định: trước nhận việc, NLĐ, kể cả người học nghề phải hướng dẫn, huấn luyện ATVSLĐ huấn luyện định ky mỗi năm lần, thời gian huấn luyện ngày; NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ phải tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ, kiểm tra, sát hạch cấp thẻ an toàn trước nhận việc, thời gian huấn luyện ngày… Song, chủ quan, chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác huấn luyện ATVSLĐ đối với an toàn tính mạng, sức khỏe NLĐ; cũng bảo đảm an toàn tài sản của DN nên số DN thực công tác huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ theo cách đối phó rút ngắn thời gian huấn luyện Nội dung huấn luyện mới tập trung vào lý thuyết, phổ biến nội quy, quy chế của đơn vị, phần thực hành kỹ sử dụng phương tiện, thiết bị hạn chế Theo kết quả điều tra của Bộ LĐ-TB&XH năm 2015 10 tỉnh cho thấy: có 62% số NSDLĐ,NLĐ chưa huấn luyện 70% số người điều tra đánh giá chương trình huấn luyện có lý thuyết, thiếu thực hành thực tiễn Đội ngũ giảng viên của DN VN thiếu chưa đào tạo bản, chưa có kỹ sư phạm chưa đáp ứng nhu cầu huấn luyện; nên việc DN VN phải thuê trung tâm huấn luyện ATVSLĐ lên đến 60% tổng số DNVN Việc kiểm tra, giám sát NLĐ sau huấn luyện của DN vừa thiếu số lượng chất lượng nên việc kiểm tra, giám sát sau huấn luyện DN gây nhiều khó khăn, gây lãng phí thời gian chi phí 2.3 Đánh giá tình hình huấn luyện ATVSLĐ DN VN 2.3.1 Thuận lợi mặt đạt được +Về công tác huấn luyện ATVSLĐ DN VN ngày Nhà nước quan tâm chú trọng đầu tư + Nhà nước đã ban hành hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn, tổ chức, thi hành, công tác huấn luyện ATVSLĐ; xây dựng đưa tiêu chí đầy đủ, cụ thể tương đối phù hợp với đặc điểm từng ngành, lĩnh vực sản xuất, đặc biệt lĩnh vực yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ của từng DNVN +Công tác huấn luyện có những chuyển biến tích cực Các DN đã đưa công tác huấn luyện ATVSLĐ vào kế hoạch hoạt động của chi nhiều kinh phí cho công tác +Nhiều DN đã bắt đầu lấy chuẩn ATVSLĐ thước đo, thương hiệu của DN Đây dấu hiệu tốt vậy DN quan tâm cải thiện môi trường lao động, thiết bị máy móc đại, có độ an toàn cao tất cả khâu của hoạt động SXKD, quan tâm giáo dục, huấn luyện đội ngũ công nhân viên thực tốt tiêu chuẩn ATVSLĐ Đồng thời tăng tính an toàn cho NLĐ, việc áp dụng lý thuyết vào thực hành của công tác huấn luyện hiệu quả,không những thế góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho DN +Việc huấn luyện định ky, khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe cho công nhân đã DN quan tâm thực cách nghiêm túc Đó ngày nhiều DN đã nhận thức tầm quan trọng của công tác này, nữa vai trò quan trọng của NLĐ đối với hoạt động SXKD, NLĐ nhận thấy quan tâm từ phía DN họ yên tâm hơn, gắn bó công hiến cho DN +Các DN đã có những chương trình huấn luyện cho những NLĐ mới, NLĐ chuyển đổi nơi làm việc, cũng cung cấp phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân của mình, có những lớp học, huấn luyện họ sử dụng những phương tiện đó xác hợp lí; đó cũng nội dung của công tác huấn luyện ATVSLĐ mà DN VN phải thực + Việc tuyên truyền, giáo dục NLĐ hiểu rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện ATVSLĐ, “Phòng bệnh chữa bệnh” đã phần giúp cho NLĐ có ý thức chấp hành nội quy, quy định công tác huấn luyện ATVSLĐ 2.3.2 Mặt hạn chế, tồn tại Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực công tác huấn luyện ATVSLĐ tồn những bất cập không nhỏ:  Từ NSDLĐ: + Nguyên nhân chủ yếu DN, NSDLĐ chưa thực quan tới công tác huấn luyện ATVSLĐ + Hầu hết DN chưa có đủ điều kiện giảng viên sở vật chất theo quy định của Nhà nước nên chương trình huấn luyện thiết kế phần lớn phụ thuộc vào tổ chức, dịch vụ hoạt động huấn luyện, người đặt hàng thường bị cắt xén, chú ý đến khâu thực hành để đảm bảo thuần thục kỹ + Do tốn chi phí, thời gian huấn luyện ảnh hưởng đến việc sản xuất, công tác diễn mang tính chất đối phó đối với kiểm tra của quan quản lý Nhà nước  Từ NLĐ: +Một số mặt hạn chế khác ý thức NLĐ kém, chưa nhận thức những lợi ích to lớn việc huấn luyện ATVSLĐ; chưa chấp hành đầy đủ nội quy, quy định ATVSLĐ dẫn đến TNLĐ,BNN Từ nhận thức của NLĐ đó thể phần công tác tuyên truyền của DN VN chưa đạt hiệu quả  Từ quan quản lý Nhà nước + Hệ thống pháp lý công tác huấn luyện ATVSLĐ chồng chéo, chưa thực thống nhất, ví dụ khái niệm người sử dụng lao động chưa thật thống với qui định Điều 102 Điều Bộ luật Lao động + Nhà nước chưa có sách khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho DN công tác huấn luyện ATVSLĐ nên DN vừa nhỏ gặp tương đối nhiều khó khăn trình tổ chức huấn luyện phải tự chi trả kinh phí cho huấn luyện ANVSLĐ + Nhiều đơn vị tổ chức huấn luyện không đủ thông tin để tìm giáo viên huấn luyện phù hợp +Chưa có sách phân chia rõ ràng cách thức tổ chức, huấn luyện đối với loại hình DN VN Vì sách chưa thực phù hợp đạt hiệu quả đối với số mô hình DN mới thành lập nhỏ + Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho DN, sở rườm rà dẫn đến việc DNVN e ngại vấn đề 2.4 Một số ví dụ minh họa thực công tác ATVSLĐ toàn DN VN Đi theo phát động của Đảng hội thảo TP.HCM, Cục ATLĐ đã tổ chức hội thảo “Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện phát triển mạng thông tin quốc gia ATVSLĐ giai đoạn 2011-2015”, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến đến ngàn làng nghề, ngàn HTX, 30 ngàn DN vừa nhỏ; Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo quốc gia “Phát triển hệ thống huấn luyện ATVSLĐ toàn quốc”, Hưởng ứng điều đó số DN VN đã triển khai, thực có hiệu quả công tác huấn luyện ATVSLĐ như: Công ty Xăng dầu Trà Vinh (Petrolimex Trà Vinh) phối hợp với đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công nhân khu vực duyên hải tỉnh Trà Vinh (PC66) tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ Hay nhà máy lọc dầu Dung Quất đã thực khóa diễn tập cho 200 công nhân diễn tập ngăn ngừa biển lửa,… Trên số ví dụ doanh nghiệp tiêu biểu thực tốt công tác huấn luyện ATVSLĐ số nhiều DN VN khác Qua đó thể công tác huấn luyện ATVSLĐ ngày DN VN chú trọng thấy tầm quan trọng của nó III.Một số kiến nghị và đề xuất Từ thực trạng nguyên nhân nếu em xin đề xuất số biện pháp nhằm khắc phục những mặt tồn của công tác huấn luyện ATVSLĐ DN VN 3.1 Sửa đổi, bổ sung hệ thống văn pháp ly Cần sửa đổi, bổ sung cho có thống giữa văn bản liên quan đến công tác huấn luyện ATVSLĐ Bên cạnh đó, bổ sung thêm sách khuyến khích tài cho việc huấn luyện ATVSLĐ cho DN giảm chi phí huấn luyện cho đại diện DN nếu những năm trước đó tình hình TNLĐ,BNN thuyên giảm; sách hỗ trợ đối với DN mới thành lập nhỏ hoặc DN có lao động đặc thù phải tiếp xúc nhiều mới môi trường dễ gây TNLĐ,BNN Giảm bớt thủ tục rườm ra, không cần thiết trình cấp Chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ, tránh việc thời gian, công sức của bên liên quan Giảm bớt e ngại của DN VN trình cấp Chứng nhận huấn luyện Tăng cường tra, kiểm tra nghiêm ngặt quy trình huấn luyện ATVSLĐ của DN, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm ngặt đối với DN vi phạm, công khai minh bạch răn đê DN khác 3.2 Đẩy mạnh tuyên truyên về công tác huấn luyện ATVSLĐ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cho NLĐ hiểu tầm quan trọng của công tác huấn luyện, cũng vai trò, trách nhiệm của bản thân NLĐ đối với công tác này,như: phát nội bộ, đăng thông tin lên trang web 10 của DN, lòng ghép vào hội thảo của công ty, phổ biến với phòng,ban để họ trực tiếp tuyên truyền với cấp dưới của mình, 3.3 Chú trọng công tác chuẩn bị huấn luyện ATVSLĐ Các DN cần chú trọng đến công tác chuẩn bị huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ xây dựng kế hoạch huấn luyện cho phù hợp với từng đối tượng, khu vực sản xuất đặc biệt thực nghiêm túc theo hướng dẫn của Nhà nước đề Bên cạnh đó, DN cử người đúng đắn để giám sát trình huấn luyện Chú trọng đến công tác huấn luyện ATVSLĐ của phận NLĐ đặc thù phải tiếp xúc thường xuyên với môi trường dễ gây TNLĐ,BNN như: lao động trực tiếp sản xuất, 3.4 Chú trọng đến phần thực hành công tác huấn luyện ATVSLĐ Các DN VN công tác huấn luyện ATVSLĐ yếu phần thực hành, vậy cung cấp đầy đủ lý thuyết cho NLĐ, DN cũng cần chú trọng đến việc thực hành nội dung công tác huấn luyện 3.5 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, sát hạch sau huấn luyện ATVSLĐ DN cần xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra, sát hạch NLĐ sau trình huấn luyện kết thúc, nhằm đảm bảo việc huấn luyện hiệu quả, không gây lãng phí tài chính, thời gian của tổ chức 11 LỜI KẾT THÚC Là sinh viên khoa Quản lí lao động – Một nhà quản lí tương lai, em nhận thấy tầm quan trọng của công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động mỗi doanh nghiệp Việt Nam Công tác không những giúp cho người sử dụng lao động chủ động việc phát hiện, nhận dạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ đó có biện pháp làm giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp doanh nghiệp; nữa công tác giúp cho người lao động có những kiến thức, kĩ để tự bảo vệ bản thân trước tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Muốn làm tốt công tác An toàn – vệ sinh lao động từ đầu doanh nghiệp phải thực tốt công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động để làm giảm tốt đa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, nó mang lại lợi ích cho người lao động, người sử dụng lao động cả xã hội Thực trạng công tác doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiên gặp nhiều khó khăn thực công tác Từ những khó khăn để tìm nguyên nhân từ đó đề xuất số kiến nghị đề xuất giúp công tác huấn luyện hoàn thiện đạt hiệu quả cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trịnh Khắc Thẩm (2015), Giáo trình Bảo hộ lao động, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Việc làm-An toàn lao động (Sở LĐ- TB&XH), Hội thảo Quốc gia “Phát triển hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động toàn quốc” Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng năm 2012 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Bộ luật lao động thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi an toàn lao động, vệ sinh lao động Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ LĐTB&XH Luật số: 84/2015/QH13 Chương I, Điều AN toàn, vệ sinh lao động Cục An toàn lao động ( Bộ Lao động – Thương binh Xã hội), antoanlaodong.gov.vn +http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=911 +http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=914 Thông tin chọn lọc từ internet +https://vi.wikipedia.org/wiki/An_to%C3%A0n_v%C3%A0_v%E1%BB %87_sinh_lao_%C4%91%E1%BB%99ng +http://www.ilosh.gov.tw/wSite/userfiles/960718-205.pdf +http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=729 [...]... tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp; hơn nữa công tác này còn giúp cho người lao động có những kiến thức, kĩ năng để tự bảo vệ bản thân trước tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp Muốn làm tốt công tác An toàn – vệ sinh lao động ngay từ đầu các doanh nghiệp phải thực hiện được tốt công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động để làm giảm tốt đa nhất các tai nạn lao động... tài chính, thời gian của tổ chức 11 LỜI KẾT THÚC Là một sinh viên khoa Quản lí lao động – Một nhà quản lí trong tương lai, em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động trong mỗi doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Công tác này không những giúp cho người sử dụng lao động chủ động hơn trong việc phát hiện, nhận dạng ra được các tai nạn lao động, bệnh nghề... của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 6 Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTB&XH 7 Luật số: 84/2015/QH13 Chương I, Điều 3 về AN toàn, vệ sinh lao động 8 Cục An toàn lao động ( Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), antoanlaodong.gov.vn... Giáo trình Bảo hộ lao động, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 2 Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Việc làm -An toàn lao động (Sở LĐ- TB&XH), Hội thảo Quốc gia về “Phát triển hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trên toàn quốc” 3 Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 4 Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng... Xã hội), antoanlaodong.gov.vn +http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=911 +http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=914 9 Thông tin chọn lọc từ internet +https://vi.wikipedia.org/wiki /An_ to%C3%A0n_v%C3%A0_v%E1%BB %87 _sinh_ lao_ %C4%91%E1%BB%99ng +http://www.ilosh.gov.tw/wSite/userfiles/960718-205.pdf +http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=729... nó mang lại lợi ích cho người lao động, người sử dụng lao động và cả xã hội Thực trạng công tác này ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn gặp khá nhiều khó khăn khi thực hiện công tác Từ những khó khăn để tìm ra được nguyên nhân từ đó đề xuất một số kiến nghị và đề xuất giúp công tác huấn luyện được hoàn thiện và đạt hiệu quả cao DANH...động SXKD, quan tâm giáo dục, huấn luyện đội ngũ công nhân viên thực hiện tốt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ Đồng thời tăng tính an toàn cho NLĐ, việc áp dụng lý thuyết vào thực hành của công tác huấn luyện được hiệu quả,không những thế còn góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho DN +Việc huấn luyện định ky, khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe cho công nhân đã được các DN quan tâm và thực... gian, công sức của các bên liên quan Giảm bớt được sự e ngại của các DN VN hiện nay trong quá trình cấp Chứng nhận huấn luyện Tăng cường thanh tra, kiểm tra nghiêm ngặt về quy trình huấn luyện ATVSLĐ của các DN, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm ngặt đối với các DN vi phạm, công khai minh bạch răn đê các DN khác 3.2 Đẩy mạnh tuyên truyên về công tác huấn luyện ATVSLĐ Đẩy mạnh công. .. truyền giúp cho NLĐ hiểu được tầm quan trọng của công tác huấn luyện, cũng như vai trò, trách nhiệm của chính bản thân NLĐ đối với công tác này,như: phát thanh nội bộ, đăng thông tin lên trang web chính 10 của DN, lòng ghép vào các cuộc hội thảo của công ty, phổ biến với các phòng,ban để họ trực tiếp tuyên truyền với cấp dưới của mình, 3.3 Chú trọng công tác chuẩn bị huấn luyện ATVSLĐ... minh họa thực hiện công tác ATVSLĐ của toàn DN VN hiện nay Đi theo phát động của Đảng về hội thảo tại TP.HCM, Cục ATLĐ đã tổ chức hội thảo “Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện và phát triển mạng thông tin quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011-2015”, công tác thông tin tuyên truyền sẽ được phổ biến đến trên 1 ngàn làng nghề, 5 ngàn HTX, 30 ngàn DN vừa và nhỏ; Tổ chức lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Thực trạng công tác huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Thực trạng công tác huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay