Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (Fragaria vesca L.) từ mảnh lá

62 336 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 09:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ MẠNH TUYỀN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO MÔ SẸO VÀ TÁI SINH CÂY DÂU TÂY (Fragaria vesca L.) TỪ MẢNH LÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính qui : Công nghệ Sinh học : CNSH - CNTP : 2011 – 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ MẠNH TUYỀN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO MÔ SẸO VÀ TÁI SINH CÂY DÂU TÂY (Fragaria vesca L.) TỪ MẢNH LÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính qui : Công nghệ Sinh học : 43 – CNSH : CNSH - CNTP : 2011 – 2015 : TS Phạm Bằng Phƣơng ThS Bùi Đình Lãm Khoa CNSH – CNTP; Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm thời gian thực tập tốt nghiệp em thực đề tài: “Nghiên cứu tạo mô sẹo tái sinh dâu tây (Fragaria vesca L.) từ mảnh lá” Qua tháng thực tập phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật, Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Để đạt kết ngày hôm em xin chân thành cảm ơn KS Lã Văn Hiền giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em suốt trình thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Bằng Phương ThS Bùi Đình Lãm tận tình bảo, hướng dẫn em thời gian thực đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè ủng hộ động viên để em có tự tin suốt thời gian học tập nghiên cứu Do thời gian thực đề tài có hạn nên tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2015 Sinh viên thực Vũ Mạnh Tuyền ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng dâu tây Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng dâu tây giới giai đoạn 2006 - 2012 Bảng 2.3 Sản lượng dâu tây Châu lục giới năm 2012 Bảng 2.4 Diện tích suất dâu tây số nước qua năm 2010 – 2012 Bảng 4.1 Nghiên cứu khả nảy mầm hạt dâu tây (sau 30 ngày theo dõi) 29 Bảng 4.2 Ảnh hưởng 2,4D TDZ đến khả tạo mô sẹo từ mảnh (sau 30 ngày theo dõi) 31 Bảng 4.3 Ảnh hưởng điều kiện sáng/tối đến khả tạo mô sẹo từ mảnh (theo dõi 30 ngày) 34 Bảng 4.4 Ảnh hưởng BAP TDZ đến khả tái sinh nhân nhanh chồi (theo dõi 30 ngày) 35 Bảng 4.5 Ảnh hưởng IBA đến khả rễ tạo hoàn chỉnh 39 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Cây dâu tây Hình 4.1 Nghiên cứu khả nảy mầm hạt (sau 30 ngày theo dõi) 30 Hình 4.2 Ảnh hưởng 2,4D TDZ đến khả tạo mô sẹo từ mảnh lá33 Hình 4.3 Ảnh hưởng điều kiện sáng/tối đến khả tạo mô sẹo từ mảnh 35 Hình 4.4 Ảnh hưởng BAP + TDZ đến khả tái sinh chồi từ mô sẹo 37 Hình 4.5 Ảnh hưởng BA + TDZ đến khả nhân nhanh chồi từ mô sẹo 38 Hình 4.6 Ảnh hưởng IBA đến khả rễ tạo hoàn chỉnh 41 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ STT Từ thuật ngữ viết tắt BAP 6-Benzylaminopurine Cs Cộng CT Công thức CV Coeficient of Variation DNA Deoxyribonucleic Acid FAO GA3 Gibberellic acid IBA Indole Butyic Acid LSD Least Singnificant Diference Test 10 MS Murashige & Skoog 11 MT Môi trường 12 NAA α-Naphthalene acetic acid 13 TDZ Thidiazuron 14 2,4-D 2,4 - Dichlorophenoxy Acetic Acid Food and Agriculture Organization of the United Nations v MỤC LỤC Trang Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan dâu tây 2.1.1 Nguồn gốc phân loại 2.1.2 Đặc điểm sinh học dâu tây 2.1.3 Giá trị dâu tây 2.1.4 Phương pháp nhân giống dâu tây 2.2 Tình hình sản xuất dâu tây giới Việt Nam 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Ở Việt Nam 10 2.3 Những nghiên cứu nhân giống dâu tây giới Việt Nam 10 2.3.1 Trên giới 10 2.3.2 Ở Việt Nam 11 2.4 Khái niệm sở khoa học nuôi cấy mô tế bào 12 2.4.1 Khái niệm 12 2.4.2 Cơ sở khoa học nuôi cấy mô tế bào thực vật 12 2.5 Khái niệm hình thành mô sẹo 14 2.5.1 Khái niệm 14 2.5.2 Sự hình thành mô sẹo 14 2.6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình nuôi cấy mô tế bào thực vật 16 vi 2.6.1 Vật liệu nuôi cấy 16 2.6.2 Môi trường dinh dưỡng 16 2.6.3 Điều kiện nuôi cấy 20 2.6.4 Chất điều hòa sinh trưởng 20 Phần 3: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Vật liệu nghiên cứu 23 3.2 Hóa chất thiết bị sử dụng 23 3.2.1 Hóa chất sử dụng 23 3.2.2 Thiết bị sử dụng 23 3.3 Địa điểm thời gian tiến hành 23 3.4 Nội dung nghiên cứu 24 3.5 Phương pháp nghiên cứu 24 3.5.1 Nghiên cứu tạo vật liệu vô trùng 24 3.5.2 Nghiên cứu tạo mô sẹo từ mảnh 25 3.5.3 Nghiên cứu tái sinh dâu tây từ mô sẹo 26 3.6 Phương pháp đánh giá xử lý số liệu 27 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Nghiên cứu khả nảy mầm hạt 29 4.2 Ảnh hưởng 2,4D TDZ đến khả tạo mô sẹo từ mảnh 30 4.3 Ảnh hưởng điều kiện sáng/tối đến khả tạo mô sẹo từ mảnh 34 4.4 Ảnh hưởng BAP TDZ đến khả tái sinh nhân nhanh chồi 35 4.5 Ảnh hưởng IBA đến khả rễ tạo hoàn chỉnh 39 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến Nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây dâu tây có tên khoa học Fragaria vesca L thuộc chi Fragaria, giới có khoảng 20 loài (Nguyễn Thị Thu Hằng, 2011) [3] Dâu tây thích nghi với nhiều loại điều kiện khí hậu khác như: ôn đới, Địa Trung Hải, cận nhiệt đới, ôn đới Ở nước ta vùng trồng dâu tây tập trung chủ yếu Lâm Đồng (Lê Thị Mai, 2009) [10] Dâu tây loại có mùi thơm, vị pha lẫn vị chua người tiêu dùng ưa chuộng Khả cung cấp lượng dâu tây cho thấy 100g dâu tây cho khoảng 34 calo, dâu tây có chứa nhiều loại vitamin cần thiết cho thể người như: vitamin A, B1, B2, C đường fructose (Lê Thị Mai, 2009) [10] Trong dâu tây có chứa chất bảo vệ, chống ôxy hóa như: chất khoáng K, Na, Fe, hợp chất phenolic, chất flavonoid nhiều gấp 10 lần cà chua (Lê Thị Mai, 2009) [10] Ở nước ta dâu tây mẻ so với loại trồng khác loại có giá trị kinh tế ý phát triển (Nguyễn Thị Thu Hằng, 2011) [3] Tuy nhiên dâu tây có nhiều loại bệnh côn trùng như: nhện đỏ, sên, bọ trĩ… hay bệnh nấm như: bệnh đốm đen, đốm đỏ, mốc xám, bệnh thối đen rễ, bệnh phấn trắng…và bệnh sinh lý gây nên (Quy trình kĩ thuật trồng dâu tây, 2012) [37] Các bệnh thường gây nên thiệt hại suất chất lượng dâu tây Vì vậy, vấn đề đặt cần tạo giống dâu tây bệnh có xuất chất lượng tốt Trong năm gần nhà khoa học giới Việt Nam tiến hành nhiều nghiên cứu dâu tây Nguồn vật liệu sử dụng để phục vụ tái sinh dâu tây đa dạng hơn, sử dụng phận khác để nuôi cấy như: Lá (Nehra cs, 1988) [31]; (Hossam Zakaria cs, 2014) [36]; (Arzu Birinci Yildirim cs, 2014) [35]; (Nehra cs, 1988) [31], cuống lá, (Debnath cs, 2005) [25]; (Foucault cs, 2005) [27], nụ hoa, (Owen Miller, 1996) [32]), rễ (Owen Miller, 1996) [32], hạt phấn, đoạn thân (Foucault cs, 2005 [27] Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu tạo mô sẹo tái sinh dâu tây (Fragaria vesca L.) từ mảnh lá” 1.2 Mục tiêu Nghiên cứu khả tạo mô sẹo tái sinh dâu tây từ mảnh 1.3 Yêu cầu  Nghiên cứu tạo vật liệu vô trùng  Nghiên cứu tạo mô sẹo từ mảnh  Nghiên cứu tái sinh dâu tây từ mô sẹo 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học - Hoàn thiện quy trình tạo mô sẹo để tạo nguồn nguyên liệu cho tái sinh tạo hoàn chỉnh dâu tây - Cung cấp tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên, nhà khoa học đối tượng câu dâu tây - Giúp sinh viên củng cố hệ thống lại kiến thức học bổ sung vào kiến thức lý thuyết học thông qua hoạt động thực tiễn - Giúp thân sinh viên học hỏi kiến thức, tích lũy đượckinh nghiệm thực tế tác phong làm việc, nghiên cứu khoa học phục cho cho công tác sau - Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học 40 rễ 50,0% tăng nồng độ IBA lên 0,3; 0,5; 0,7 1,0 mg/l tỷ lệ rễ tăng lên 63,3%; 73,3%; 80,0% 93,3%, hình thái rễ thu tốt dần lên tương ứng Với giá trị LSD đạt 0,6 chứng tỏ công thức có sai khác có ý nghĩa với độ tin cậy 95% Với kết bảng cho thấy IBA có ảnh hưởng lớn đến phát sinh rễ để tạo hoàn chỉnh trước cho trồng môi trường bên Nhiều công bố việc nuôi cấy giống dâu tây khác cho thấy hiệu việc sử dụng IBA để kích thích phát triển rễ Theo Hossam Zakaria cs (2014) [36] công bố kết sử dụng IBA việc kích thích rễ loại dâu tây (Fragaria x ananassa), nồng độ IBA 1,5 mg/l cho kết tốt, cụ thể với giống dâu tây Festival, Sweet Charlie Florida, kết thu tỷ lệ rễ cho giống dâu tây 90%, 86% 80% Tương tự, theo Arzu Birinci Yildirim Arzu Ucar Turker, (2014) [35] bổ sung IBA để kích thích rễ tốt nồng độ IBA 1,0 mg/l đạt tỷ lệ 100% giống dâu tây Fragaria vesca L Sự khác biệt công thức thí nghiệm thể hình thái rễ Rễ thu công thức cho rễ trắng, dài 1-3 cm Từ kết đạt khuôn khổ thí nghiệm, chọn nồng độ IBA 1,0 mg/l nồng độ phù hợp cho việc kích thích hình thành rễ 41 A B C D E Hình 4.6 Ảnh hƣởng IBA đến khả rễ tạo hoàn chỉnh A, (Đ/c) IBA 0,0 mg/l B, IBA 0,3 mg/l C, IBA 0,5 mg/l D, IBA 0,7 mg/l E, IBA 1,0 mg/l 42 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong khuôn khổ thí nghiệm đưa số kết luận sau: - Khả nảy mầm hạt cho kết tốt hạt phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ, tỷ lệ hạt nảy mầm đạt 69,33% - Nồng độ 2,4D 0,1 mg/l + TDZ 1,0 mg/l cho kết tạo mô sẹo tốt với tỷ lệ 85,34% - Điều kiện nuôi cấy tối 20 ngày, sau nuôi điều kiện ánh sáng 2000 lux 10 ngày cho tỷ lệ tạo mô sẹo tốt với 91,3% - Nồng độ BA 0,2 mg/l + TDZ 1,0 mg/l cho tỷ lệ tái sinh chồi từ mô sẹo cao đạt 11,7% - Nồng độ BA 0,2 mg/l + TDZ 0,1 mg/l cho hệ số nhân chồi cao đạt 4,83 chồi - Nồng độ IBA 1,0 mg/l cho tỷ lệ mẫu rễ cao đạt 93,3% 5.2 Kiến Nghị - Tiếp tục nghiên cứu thêm ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả tạo mô sẹo từ mảnh dâu tây - Tiếp tục nghiên cứu thêm ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng khác đến khả tái sinh chồi từ mô sẹo - Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp chất kích thích sinh trưởng đến khả nhân nhanh chồi dâu tây - Nghiên cứu thêm loại giá thể thích hợp cho sinh trưởng phát triển dâu tây in vitro TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ngô Xuân Bình, Bùi Bảo Hoàn, Nguyễn Thị Thúy Hà (2003), Giáo trình Công nghệ sinh học, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Võ Khắc Chi (2003), Từ điển thực vật thông dụng, Tập 1, NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Thị Thu Hằng (201), “ Quy trình nhân giống dâu tây in vitro”, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Hiền (2009), Công nghệ sinh học – Tập – Sinh học phân tử tế bào – sở khoa học công nghệ sinh học, NXB Giáo dục Nguyễn Thị Hường (2012), “Nghiên cứu đề cuất quy trình sản xuất thử nghiệm nước uống đóng chai từ dâu tây mủ trôm” Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường đại học Nha Trang Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Văn Đính (2011), Giáo trình chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Nxb Giáo dục Việt Nam Trần Thị Lệ, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Triêu Hà (2008), Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Thái Thị Thúy Liên, Bùi Thị Thùy Trang, Đống Thị Anh Đào (2008), “Nghiên cứu sản xuất mứt từ dâu tây Đà Lạt,” Science & Technology Development, vol 11, no Nguyễn Hoàng Lộc (2007), Giáo trình nhập môn công nghệ sinh học, Nxb Đại học Huế 10 Lê Thị Mai (2009), “Khảo sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng phát triển dâu tây Fragaria vesca L trồng thủy canh nhà kính huyện Đức Trọng, tỉnh Lân Đồng, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Trí Minh (2010), Nghiên cứu hệ thống nhân giống dâu tây Fragaria x ananassa Duch công nghệ nuôi cấy mô thực vật, đặc biệt trọng công nghệ quang tự dưỡng, nhằm tạo dâu tây bệnh chất lượng cao , Luận văn Tiến sĩ Sinh học, Viện Sinh học Nhiệt đới 12 Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Văn Uyển (2008), Ảnh hưởng cường độ ánh sáng hàm lượng CO2 lên khả sinh trưởng in vitro ex vitro dâu tây (Fragaria Ananassa Duch.), Tạp chí Công nghệ Sinh Học 6: 233-239 13 Trần Văn Minh (2003), Công nghệ tế bào thực vật Giáo trình cao học – nghiên cứu sinh, Viện Sinh Học Nhiệt Đới, Trung tâm Khoa học tự nhiên Công nghệ Quốc gia 14 Dương Tấn Nhựt, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Thị Thanh Hằng (2004), “ Cải tiến hệ thống nhân giống dây tây nuôi cấy túi nilon”, Tạp chí Công nghệ sinh học,2,(2),227-234 15 Trần Công Huy Phương (2007), Ảnh hưởng chất điều hòa tăng trưởng thực vật quang kỳ phát triển hoa dâu tây Fragaria vesca L., Luận văn Thạc sĩ Sinh học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Khoa học tự nhiên 16 Hoàng thị sản (2006), Phân loại học thực vật, Nxb Đại học sư phạm 17 Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thuận Châu (2005), Giáo trình sinh lý học thực vật, Nxb Giáo dục, Hà Nội 18 Hoàng Ngọc Thuận, 2000 Nhân giống vô tính ăn (chiết, ghép, giâm cành, tách chồi nuôi cấy in vitro Nhà Xuất Bản Nông nghiệp Huế 19.Phạm Xuân Tùng, Phạm Thị Lan (2007), Ảnh hưởng biện pháp xử lý khử trùng mẫu yếu tố môi trường nhân nhanh giống dâu tây in vitro, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 20 Đỗ Đăng Vịnh (2007), Công nghệ tế bào thực vật ứng dụng, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 21 Võ Quốc Việt, Đào Thị Thu Hương, Ma Thị Thúy Vân, 2010 Giáo trình ăn Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Vũ Văn Vụ, Hoàng Đức Sự cs (1993), Sinh lý thực vật, Giáo trình cao học Nông nghiệp sinh học, Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam, NXB Khoa học kỹ thuật miền Nam 23 Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp (2009), Công nghệ sinh học tập 2-Công nghệ sinh học tế bào, Nxb Giáo dục Tiếng Anh 24 Barceló M, Iman El-Mansouri, José A Mercado, Miguel A Quesada & Fernando Pliego (1998), “ Regeneration and transformation via Agrobacterium tumefaciens of the strawberry cultivar Chandler”, Plant Cell, Tissue and Organ Culture 54, 29-36 25 Debnath SC (2005) “Strawberry sepal: another explant for thidiazuroninduced adventitious shoot regeneration”, In Vitro Cell Dev Biol Plant, 41, 671-6; http:// dx.doi.org/10.1079/IVP2005688 26 FAOSTAT (2012) Producion from : http://faostat.fao.org 27 Foucault C, Letouze R (1987), “In vitro regeneration de plantes de Fraisier a partir de fragmentes de petiole et de bourgeons floraux”, Biol Plant 29:409-14 28.Ko C.Y, Al-Abdulkarim A.M, Al-Jowid S.M, and Al-Baiz A (2009), “An effective disinfection protocol for plant regeneration from shoot tip cultures of strawberry”, African Journal of Biotechnology 8: 2611-2615 29 Landi L, Mezzetti B (2006), “TDZ, auxin and genotype effects on leaf organogenesis in Fragaria”, Plant Cell Rep, 25, 281-8 30 Mahmound O, Kosar M (2013), “Regeneration and Histological of Plants Derived from Leaf explants in vitro culture of Strawberry”, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5-9, 943-950 31 Nehra NS, Stushnoff C, Kartha KK (1988), “Regeneration of plants from immature, leaf-derived callus of strawberry”, HortScience 23, 756 32 Owen HR, Miller AR (1996), “Haploid plant regeneration from anther cultures of three north american cultivars of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.)”, Plant Cell Rep 15, 905-9 33 Passey A.J, Barrett K.J, Jame D.J (2002), “Adventitious shoot regeneration from seven commercial strawberry cultivars (Fragaria x ananassa Duch.) using a range of explant types”, Plant Cell Rep 21: 397-401 34 Whitley K.L (2004), “Factors influencing regeneration of plantlets from leaf strips of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.)”, Master thesis Science, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College 35 Yildirim A.B, Turker A.U (2014), “Effects of regeneration enhancers on micropropagation of Fragaria vesca L and phenolic content comparison of field-grown and in vitro-grown plant materials by liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC–ESIMS/MS)”, Scientia Horticulturae,169,(2014),169-178 36 Zakaria H, Gihan M hussein, abdel hadi a abdel hadi, and Naglaa a abdallah (2014) “Improved regeneration and transformation protocols for three strawberry cultivars” GM crops & Food: Biotechnology in agriculture and the Food chain 5:1, 27–35 (LÁ) Nguồn khác 37 Quy trình kĩ thuật trồng dâu tây, (ban hành kèm theo định số 1251/QĐ-SNN, ngày 13/12/2012 sở NN PTNT Lâm Đồng V/v ban hành tạm thời quy trình canh tác số trồng địa bàn tỉnh Lâm Đồng), Tham khảo ngày 21/11/2014 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thành phần môi trƣờng MS Bottle I II III IV V Component Stock Amount to take Final Solution preparation concentratic (g/l) (ml) (mg/ l) NH4NO3 82,5 1.650,0 KNO3 95 MgSO4 7H2O 37,0 MnSO4 4H2O 2,23 ZnSO4 7H2O 1,058 CuSO4 5H2O 0,0025 0,025 CaCl2.2H2O 44,0 440,0 KI 0,083 CoCl2.6H2O 0,0025 0,025 KH2PO4 17,0 170,0 H3BO3 0,62 Na2MoO4.2H2O 0,025 FeSO4 7H2O 2,784 Na2EDTA 2H2O 3,724 20 1.900,0 370,0 22,3 10 10,6 10 0,83 10 6,2 0,25 27,85 10 37,25 mg/100ml Vitamin Nicotinic acid 100 0,5 0,5 Glycine 100 2,0 2,0 ThiamineHCl 100 0,1 0,1 PyridoxineHCl 100 0,5 0,5 Inositol 100,0 Sucrose 30.000,0 Agar 8.000,0 PH 5,8 Phụ lục 2: Kết xử lý số liệu Bảng 4.1 Nghiên cứu khả nảy mầm hạt dâu tây (sau 30 ngày theo dõi) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NAYMAM FILE 24/ 5/** 22: PAGE thi nghiem 1: khan nang mam cua hat VARIATE V003 NAYMAM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1120.67 1120.67 840.46 0.000 * RESIDUAL 5.33356 1.33339 * TOTAL (CORRECTED) 1126.00 225.200 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 24/ 5/** 22: PAGE thi nghiem 1: khan nang mam cua hat MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 NAYMAM 7.33333 34.6667 SE(N= 3) 0.666681 5%LSD 4DF 2.61324 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 24/ 5/** 22: PAGE thi nghiem 1: khan nang mam cua hat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NAYMAM GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 21.000 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 15.007 1.1547 5.5 0.0002 | | | | Bảng 4.2 Ảnh hƣởng 2,4D TDZ đến khả tạo mô sẹo từ mảnh (sau 30 ngày theo dõi) BALANCED ANOVA FOR VARIATE MS FILE 24/ 5/** 20:24 PAGE thi nghiem 2: anh huong cua 2,4D + TDZ den kha nang tao mo seo VARIATE V003 MS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4982.40 1245.60 169.85 0.000 * RESIDUAL 10 73.3338 7.33338 * TOTAL (CORRECTED) 14 5055.73 361.124 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 24/ 5/** 20:24 PAGE thi nghiem 2: anh huong cua 2,4D + TDZ den kha nang tao mo seo MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 MS 70.6667 78.6667 122.333 102.667 91.3333 SE(N= 3) 1.56348 5%LSD 10DF 4.92657 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 24/ 5/** 20:24 PAGE thi nghiem 2: anh huong cua 2,4D + TDZ den kha nang tao mo seo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE MS GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 93.133 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 19.003 2.7080 2.9 0.0000 | | | | Bảng 4.3 Ảnh hƣởng điều kiện sáng/tối đến khả tạo mô sẹo từ mảnh (theo dõi 30 ngày) BALANCED ANOVA FOR VARIATE MS FILE 25/ 5/** 16:27 PAGE thi nghiem 3: anh huong cua dieu kien sang/toi den kha nang tao mo seo VARIATE V003 MS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 394.889 197.444 55.53 0.000 * RESIDUAL 21.3334 3.55556 * TOTAL (CORRECTED) 416.222 52.0278 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 25/ 5/** 16:27 PAGE thi nghiem 3: anh huong cua dieu kien sang/toi den kha nang tao mo seo MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 MS 75.3333 81.0000 91.3333 SE(N= 3) 1.08866 5%LSD 6DF 3.76586 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 25/ 5/** 16:27 PAGE thi nghiem 3: anh huong cua dieu kien sang/toi den kha nang tao mo seo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE MS GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 82.556 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.2130 1.8856 2.3 0.0003 | | | | Bảng 4.4 Ảnh hƣởng BAP TDZ đến khả tái sinh nhân nhanh chồi (theo dõi 30 ngày) a, phần tái sinh chồi BALANCED ANOVA FOR VARIATE TS FILE 27/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE TS FILE 27/ 5/** 16:33 PAGE thi nghiem 4: anh huong cua BA + TDZ den kha nang tai sinh choi tu mo seo VARIATE V003 TS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 6.00000 1.00000 175.00 0.000 * RESIDUAL 14 800006E-01 571433E-02 * TOTAL (CORRECTED) 20 6.08000 304000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 27/ 5/** 16:33 PAGE thi nghiem 4: anh huong cua BA + TDZ den kha nang tai sinh choi tu mo seo MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 3 TS 1.33333 1.33333 2.33333 2.66667 2.66667 1.66667 2.00000 SE(N= 3) 0.436437E-01 5%LSD 14DF 0.132381 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 27/ 5/** 16:33 PAGE thi nghiem 4: anh huong cua BA + TDZ den kha nang tai sinh choi tu mo seo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TS GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 2.0000 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.55136 0.75593E-01 3.8 0.0000 | | | | b, phần nhân nhanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE NN FILE 25/ 5/** 16:54 PAGE thi nghiem 4: anh huong cua BA + TDZ den kha nang nhan nhanh choi VARIATE V003 NN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 17261.0 2876.83 428.46 0.000 * RESIDUAL 14 94.0017 6.71441 * TOTAL (CORRECTED) 20 17355.0 867.748 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 25/ 5/** 16:54 PAGE thi nghiem 4: anh huong cua BA + TDZ den kha nang nhan nhanh choi MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 3 NN 100.667 115.667 144.667 136.667 169.000 84.3333 91.6667 SE(N= 3) 1.49604 5%LSD 14DF 4.53782 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 25/ 5/** 16:54 PAGE thi nghiem 4: anh huong cua BA + TDZ den kha nang nhan nhanh choi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NN GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 120.38 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 29.458 2.5912 2.2 0.0000 | | | | Bảng 4.5 Ảnh hƣởng IBA đến khả rễ tạo hoàn chỉnh (sau 30 ngày theo dõi) BALANCED ANOVA FOR VARIATE RARE FILE 25/ 5/** 20:30 PAGE thi nghiem 5: anh huong cua IBA den kha nang re tao cay hoan chinh VARIATE V003 RARE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 32.4000 8.10000 68.64 0.000 * RESIDUAL 10 1.18000 118000 * TOTAL (CORRECTED) 14 33.5800 2.39857 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 25/ 5/** 20:30 PAGE thi nghiem 5: anh huong cua IBA den kha nang re tao cay hoan chinh MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 RARE 5.00000 6.33333 7.33333 8.00000 9.33333 SE(N= 3) 0.198326 5%LSD 10DF 0.624934 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 25/ 5/** 20:30 PAGE thi nghiem 5: anh huong cua IBA den kha nang re tao cay hoan chinh F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE RARE GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 7.2000 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.5487 0.34351 4.8 0.0000 | | | |
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (Fragaria vesca L.) từ mảnh lá, Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (Fragaria vesca L.) từ mảnh lá, Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (Fragaria vesca L.) từ mảnh lá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay