quan hệ malaysia việt nam từ năm 2000 đến năm 2014

104 136 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 09:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGỌC ANH QUAN HỆ MALAYSIA - VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGỌC ANH QUAN HỆ MALAYSIA - VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014 Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Mã số: 60.22.03.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHẠM NGỌC TÂN NGHỆ AN - 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, nổ lực thân, đề tài “Quan hệ Malaysia - Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2014” hoàn thành nhờ hướng dẫn tận tình, chu đáo PGS.TS Phạm Ngọc Tân, khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Phòng Sau đại học, Bộ môn Lịch sử giới Trường Đại học Vinh, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Trung tâm Thông xã Việt Nam, Thư viện Quốc gia, Thư viện Trường Đại học Vinh, Khoa học Xã hội Nhân văn, Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình, bạn bè động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình thực luận văn Tuy nhiên, hạn chế nguồn tư liệu khả nghiên cứu thân Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết cần góp ý, sửa chữa Kính mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn ! Vinh, tháng năm 2015 Tác giả Phạm Thị Ngọc Anh MỤC LỤC Trang Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề .9 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 13 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu 14 Đóng góp luận văn 15 Bố cục luận văn .15 B NỘI DUNG .16 CHƯƠNG NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ MALAYSIA - VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014 .16 1.1 Tình hình quốc tế khu vực .16 1.1.1 Tình hình quốc tế 16 1.1.2 Tình hình khu vực Đông Nam Á 18 1.2 Nhân tố địa - trị, địa - văn hóa lịch sử 21 1.3 Tình hình kinh tế - xã hội sách đối ngoại Malaysia Việt Nam năm 2000 - 2014 23 1.3.1 Tình hình kinh tế - xã hội sách đối ngoại Malaysia 23 1.3.2 Tình hình kinh tế - xã hội sách đối ngoại Việt Nam 27 1.4 Quan hệ Malaysia - Việt Nam trước năm 2000 29 Tiểu kết chương 37 CHƯƠNG CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC MALAYSIA - VIỆT NAM TRONG 15 NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI 40 2.1 Quan hệ trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng 40 2.1.1 Về trị - ngoại giao 40 2.1.2 Về an ninh - quốc phòng .47 2.2 Hợp tác kinh tế 51 2.2.1 Thương mại 52 2.2.1 Đầu tư 56 2.3 Hợp tác số lĩnh vực khác 61 2.3.1 Về lĩnh vực giáo dục đào tạo .61 2.3.2 Lĩnh vực văn hoá - thông tin .62 2.3.3 Lĩnh vực du lịch, thể dục - thể thao .68 2.3.4 Hợp tác lĩnh vực xuất lao động 72 Tiểu kết chương 73 CHƯƠNG NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ MALAYSIA - VIỆT NAM TRONG 15 NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI 75 3.1 Thành tựu hạn chế 75 3.1.1 Thành tựu 75 3.1.2 Hạn chế 77 3.2 Một số học rút quan hệ Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2000 2014 78 C KẾT LUẬN 84 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 E PHỤ LỤC 94 BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt AC AEC AIPO APEC AFTA AMM Retreat ASEAN ASEM ARF CNTB CNXH CTQG FDI ĐNA EU GDP KHXH MOU NAM NEP NICs NXB RM SEAMEO TTX UMNO UN USD WTO Nghĩa Cộng đồng ASEAN Cộng đồng Kinh tế ASEAN Liên minh nghị viện ASEAN Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình dương Khu vực Thương mại tự ASEAN Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Diễn đàn hợp tác Á - Âu Diễn đàn an ninh khu vực Chủ nghĩa tư Chủ nghĩa xã hội Chính trị quốc gia Đầu tư trực tiếp nước Đông Nam Á Liên minh châu Âu Tổng thu nhập quốc nội Khoa học xã hội Bản ghi nhớ Phong trào Không liên kết Chính sách kinh tế Các nước công nghiệp Nhà xuất Đồng tiền Malaysia Hội đồng Giáo dục Đông Nam Á Thông xã Tổ chức thống dân tộc Mã Lai Liên Hợp quốc Đồng Đô la My Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam với Malaysia 53 Biểu 2.1: Biểu đồ xuất nhập Việt Nam Malaysia từ 2007 đến 2009 58 A MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Đông Nam Á khu vực địa lý, văn hóa, lịch sử đặc biệt khu vực nằm án ngự đường hàng hải nối liến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, từ lâu coi cầu nối Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tây Á với Địa Trung Hải Thậm chí số nhà nghiên cứu gọi “ ống thông gió” Đặc biệt cư dân Đông Nam Á có nét chung thống văn hóa, lấy phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước làm phương thức hoạt động kinh tế chính, coi “cái nôi” lúa nước Hai nước Malaysia Việt Nam hai quốc gia nằm khu vực Đông Nam Á, có điểm gần gũi địa lý tương đồng lịch sử, văn hóa Ngày 30/3/1973, Malaysia Việt Nam tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao thức sở tồn hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn không can thiệp vào công việc nội nhau, hợp tác hai bên có lợi, bình đẳng tôn trọng lẫn Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam tạo hội cho Malaysia Việt Nam tăng cường hợp tác tất lĩnh vực Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN, quan hệ hợp tác nước khu vực, có quan hệ với Liên bang Malaysia có hội để phát triển, 1.2 Sau dành độc lập (1957), Malaysia với sách đắn thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển hướng tới xây dựng phát triển thành nước công nghiệp (NIC) Chính thế, Malaysia nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng khu vực Đông Nam Á Việc nghiên cứu Malaysia nằm khu vực Đông Nam Á điều cần thiết Bởi lẽ, không hiểu thêm trình phát triển Malaysia mà quan trọng tìm cách thức phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Malysia Malaysia thành viên sáng lập tổ chức ASEAN, Việt Nam đến năm 1995 thành viên thức, hai nước phấn đấu lợi ích chung hai nước cộng đồng ASEAN Hiện nay, Malaysia, Việt Nam nước thành viên khác tổ chức ASEAN tham gia vào lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN Tháng 8/2015, Việt Nam - Malaysia trở thành đối tác chiến lược Do nghiên cứu Malaysia mối quan hệ Việt Nam với đất nước việc có ý nghĩa thời học sâu sắc, điều kiện thuận lợi để Việt Nam Malaysia xích lại gần để tăng cường hiểu biết hợp tác nhiều lĩnh vực Điều giúp cho hiểu thêm lịch sử quan hệ Malaysia - Việt Nam mà giúp rút kinh nghiệm quan hệ hợp tác với nước khác khu vực giới Là người học tập nghiên cứu lịch sử, cho việc nghiên cứu quan hệ nước Đông Nam Á có quan hệ Malaysia - Việt Nam giai đoạn 15 năm đầu kỉ XXI, tăng thêm hiểu biết cho thân, phục vụ cho công tác chuyên môn nhà trường phổ thông điều cần thiết Vì lí trên, chọn vấn đề “Quan hệ Malaysia - Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2014” làm đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quan hệ Malaysia - Việt Nam vấn đề có ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc Do vậy, từ trước đến có không tác giả nước nghiên cứu vấn đề nhiều góc độ khác Tuy nhiên điều kiện cho phép, chủ yếu tiếp cận viết, công 10 trình nghiên cứu tác giả nước Nguồn tư liệu tiếp cận gồm dạng sách tham khảo, sách chuyên khảo, luận văn, viết đăng tạp chí (Nghiên cứu quốc tế, Nghiên cứu Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương ), tư liệu Thông xã Việt Nam Sau số nghiên cứu liên quan đến quan hệ Malaysia - Việt Nam tác giả tư liệu mà tiếp cận - Những viết Malaysia tổ chức Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Loạt viết tác giả Nguyễn Văn Hà Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á Những điều chỉnh chính sách của Malaysia từ giữa thập ky 90 đến (số 3/2001, trang 31-38); Malaysia và tiến trình hợp tác ASEAN+3 (số 6/2006, trang 15-22); Những yếu tố tác động đến phát triển xa hội dân sự ở Malaysia từ 1981 đến (số 18/2008, trang 29-38); Công bằng xa hội kế hoạch cho tương lai lần thứ ba ở Malaysia (OPP3, 2001 2010) (số 1/2008, trang 26-34); Điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế của Malaysia sau khủng hoảng 2008 (số 5/2012, trang 18 - 24) Cũng tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (số5/ 2001, trang 64 - 69), Nguyễn Thuý Anh có Tìm hiểu những tương đồng văn hoá qua sự tương ứng về từ vựng giữa Việt Nam và Malaysia; Trần Thị Lan Hương với Điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài của Malaysia", (số 3/2009), Phạm Ngọc Tân Trần Thị Lan Hương với "Kinh nghiệm độc lập tự chủ hội nhập kinh tế của Malaysia" (số 3/2010) Trần Thị Lan Hương tạp chí Những vấn đề kinh tế giới (số 3/2003, trang 52-58) có Điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại ở Malaysia sau khủng hoảng, Tạp chí Kiến thức quốc phòng đại (số 2/2010) đăng tác giả Hoàng Mai với nhan đề "Ngoại giao chiến lược của Malaysia giai đoạn 2009 - 2015" , "Về tiến trình đại hóa lực lượng vũ trang Malaysia" của tác giả Trần Duy Linh (số 9/2013, trang 88-92) 90 38 Phạm Đức Thành (1993), Malaysia đường phát triển, NXB Chính trị Quốc gia 39 Phạm Đức Thành, Trương Duy Hoà (Chủ biên) (2002), Kinh tế các nước Đông Nam Á, thực trạng và triển vọng, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 40 Thế giới & Việt Nam (2013), "Quan hệ Việt Nam - Malaysia ngày càng tốt hơn", số 13, ngày 28/3- 3/4 41 Vũ Bá Thế (2003), "Công nghiệp hóa giai đoạn II của Malaysia tác động của toàn cầu hóa", Những vấn đề kinh tế giới số 3, trang 53-61 42 Nguyễn Xuân Thiên (2001), Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp, Tạp chí Kinh tế châu Á - TBD, số 43 Thời báo Kinh tế Việt Nam (2007), "Đón làn sóng đầu tư từ Malaysia vào Việt Nam", ngày 1/8 44 Cao Thị Kim Thoa (2004) Quan hệ Việt Nam - Malaysia giai đoạn 1973 - 2003 Luận văn thạc sĩ Đại học Vinh 45 Võ Thanh Thu (Chủ biên, 1998), Quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN, NXB Tài 46 Nguyễn Khắc Thân (1999), Một vài đặc điểm về sự phát triển kinh tế xa hội của Malaysia, Tạp chí kinh tế Châu Á - TBD, số 2, trang 38 - 42 47 Nguyễn Xuân Thắng (1998), Tầm nhìn ASEAN 2020 - nhìn từ khía cạnh kinh tế 48 TTXVN (2002), số ngày 20/01 49 TTTXVN (2001), Về chuyến thăm Malaysia của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ngày 21/6 50 TTXVN (2001), Malaysia: Hội thảo về tình hình kinh tế và hội đầu tư ở Việt Nam, ngày 14/1 51 TTXVN (2002), Malaysia: Việt Nam là nơi đầu tư chiến lược, ngày 18/3 91 52 TTXVN (2002), Quan hệ hợp tác kinh tế Malaysia - Việt Nam, ngày 25/12 53 TTXVN (2003), Quan hệ hữu nghị và hợp tác Malaysia - Việt Nam không ngừng phát triển, ngày 26/3 54 TTXVN (2004), Hoạt động của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Malaysia, ngày 23/4 55 TTX ( 2007), đón làn sóng đầu tư mớitừ Malaysia vào Việt Nam, báo Kinh tế Việt Nam , ngày 1/8/2007 56 TTXVN (2008), Malaysia: ba chiến lược chính của kế hoạch ngân sách 2009, ngày 1/9 57 TTXVN (2010), Việt Nam - Malaysia hợp tác phòng chống tội phạm, ngày 07/3 58 TTXVN (2011), ngày 29/5 59 TTXVN (2012), Việt Nam tham dự Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương tại Malaysia, ngày 25/09 60 TTXVN (2015), ASEAN là trọng tâm chính sách đối ngoại của Malaysia, ngày 28/01 61 TTXVN (2015), Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam Malaysia, ngày 25/02 62 TTXVN (2015), Công đoàn Việt Nam - Malaysia hợp tác bảo vệ lao động Việt Nam, ngày 16/3 63 Tuyên bố Hà Nội năm 1998 Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI, Báo Sài Gòn giải phóng, ngày 17/12/1998 64 Viện Nghiên cứu Quốc tế (2001), Chuyên khảo các vấn đề quốc tế và ngoại giao Việt Nam, Tập 3, Hà Nội 65 Trần Thị Vinh (2001), Quan hệ Việt Nam - Malaysia (1973 - 2000), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số tháng 3, trang - 17 92 66 Trần Thị Vinh (2004), Islam chính sách đối ngoại của Malaysia, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 4, trang 11 - 21 67 Phạm Thị Hồng Xuân (2004), Ứng dụng nghiên cứu nhân học tìm hiểu lối sống nơi nhập khẩu lao động Việt Nam, Tạp chí Dân tộc học số 3, trang 38-42 68 Phạm Thị Miên (2003), Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Malaysia và triển vọng, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế năm 2013 Các Websites: 69 www.vietnamplus.vn/viet-nam-tham thao-khu nghia doan / 314016.v Việt Nam tham dự hội thảo khu vực chống chủ nghĩa cực đoan 2/4/2015 70 baochinhphu.vn/Hoat /Viet-Nam-Malaysia quoc-phong/ 220967.vgp Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng - Báo Chính phủ 25/2/2015 71 ven.vn/ /quan-he-viet-nam-malaysia-vi-loi-ich-song-phuong-da-phuon 09/9/2015, Quan hệ Việt Nam-Malaysia lợi ích song phương 72 Chinhphu.vn) 29/3/2013, Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia Kuala Lumpur (30/3/1973-30/3/2013) 73 http://www.vietnamembassy-malaysia.org: Nguồn VCCI (Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam) - Ban Quan hệ quốc tế, Hồ sơ thị trường Malaysia, p.8 74 http://www.mofahcm.gov.vn, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên trả lời vấn báo New Straits Times (Malaysia) ngày 12-3-2001 75 http://chinhphu.vn 76 http://dulichhanoi.vn/mien-thi-thuc-nhap-canh-hoan-toan-giua-vietnam-va-malaysia#ixzz3mh82Rgip 93 77 www.baomoi.com/ giao-duc-Viet-Nam Malaysia chinh kinhte/ /160 1/3/2015 Nâng hợp tác giáo dục Việt Nam - Malaysia xứng tầm hợp tác trị, kinh tế 78 vnexpress.net/ /viet-nam-malaysia-nang-cap-quan-he-len-doi-tacchien- ngày 8/8/2015, Việt Nam - Malaysia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược 79 www.vietnamplus.vn/tuyen-bo quan-he nammalaysia/337049.vnp 7/7/ 2015 Tuyên bố chung Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt NamMalaysia 80 VOV.VN (2013) Việt Nam - Malaysia thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, ngày 06/9 81 dantri.com.vn › giới Việt Nam-Malaysia thống nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược 5/4/2014 82 Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP) "Tình hình quan hệ hợp tác và xuất nhập khẩu thủy sản giữa Việt Nam và Malaysia"cv52_gui-bo-ct_tinh-hinh-hop-tac-giua-vn-malaysia.pdf ngày 18/3/2015 83 www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/994, 26/4/2008 Tuần lễ văn hóa Việt Nam Malaysia - Tổng cục Du lịch 84 www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/1931,16/6/2009 Ấn tượng Tuần lễ văn hóa Việt Malaysia 85 cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=4891&sitepageid=415, Giao lưu ca nhạc dân tộc văn hóa Việt Nam-Malaysia 12/5/2012 94 E PHỤ LỤC Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Malaysia năm 2011 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Phu nhân với Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu’adzam Shah Hoàng hậu ngày 8/9/2013 Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN 95 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein Lễ đón (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Dàn nhạc giao hưởng Malaysia lưu diễn Việt Nam năm 2013 96 Ngày 23/1/2015 Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh tiếp ông Chen Kah Seong- tân Phó Tổng giám đốc Petronas trụ sở Tập đoàn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia Việt Nam Dato Azmil Zabidi 97 Quang cảnh lễ ký kết biên Kỳ họp lần thứ Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Malaysia năm 2009 Ảnh: ttnn.com.vn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Najib Tun Razak định nâng Quan hệ hai nước thành Đối tác Chiến lược tháng 8/2015 98 Toàn văn Tuyên bố chung: Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia Nhận lời mời Thủ tướng Malaysia, Ngài Najib Tun Abdul Rajak, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thăm thức Malaysia từ ngày 07 đến ngày 08 tháng năm 2015 Trong chuyến thăm, Ngài Thủ tướng Najib Tun Rajak hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 07 tháng năm 2015 Hai bên bày tỏ hài lòng tiến đáng kể quan hệ song phương kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng năm 1973 Trên sở 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nhà Lãnh đạo công nhận tầm quan trọng mối quan hệ hợp tác gắn bó phát triển hai nước Hai bên trí cho quan hệ hợp tác gắn bó hai nước phát triển vượt bậc bề rộng bề sâu 40 năm qua, với thành tựu tiến triển thực chất lĩnh vực từ trị đến quan hệ ngoại giao, từ hợp tác song phương đến khu vực quốc tế, hợp tác kinh tế, tài chính, thương mại đầu tư, hợp tác quốc phòng an ninh, nông nghiệp, lao động, lượng, giáo dục, văn hóa, thể thao niên, hoạt động xã hội, du lịch giao thông khoa học, công nghệ sáng tạo Quan hệ tốt đẹp đưa đến đóng góp tích cực hướng tới việc trì hòa bình, ổn định thúc đẩy thịnh vượng khu vực giới Hai nhà Lãnh đạo tái xác nhận tầm quan trọng mối quan hệ song phương hợp tác rộng rãi Việt Nam Malaysia vấn đề toàn cầu khu vực Hai bên trí thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia Quan hệ Đối tác tạo khuôn khổ rõ ràng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương quan điểm chiến lược, toàn diện lâu dài, gia tăng tin cậy đẩy mạnh hợp tác sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, 99 có lợi lợi ích nhân dân hai nước Hai nhà Lãnh đạo trí quan chức hai nước trao đổi xây dựng Kế hoạch Hành động nhằm thúc đẩy mối quan tâm Hai bên trí tiếp tục tăng cường trao đổi chuyến thăm tiếp xúc cấp cao cấp, tăng cường quan hệ kênh Chính phủ, Đảng, Quốc hội Hai bên khuyến khích tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia tổ chức liên quan Malaysia nhằm tăng cường kết nối góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hiểu biết nhân dân hai nước Hai bên trí trì phát huy hiệu chế hợp tác Đối thoại quan chức cấp cao Việt Nam-Malaysia (SOD) nhằm khuyến khích tham vấn đối thoại thường niên quan chức cấp cao hai nước hai Bộ Ngoại giao bộ, ngành khác nhằm đẩy mạnh hợp tác trao đổi quan điểm vấn đề song phương, vấn đề lớn khu vực quốc tế mà hai bên quan tâm Hai bên trí thực hiệu Bản ghi nhớ Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Malaysia hợp tác quốc phòng song phương (2008) Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác lực lượng quốc phòng, góp phần củng cố lòng tin, đóng góp vào việc trì an ninh, ổn định khu vực; trọng hợp tác hải quân, hợp tác nâng cao lực phối hợp lực lượng quốc phòng hai nước đa phương với nước ASEAN ứng phó với thách thức phi truyền thống, chia sẻ thông tin vấn đề chiến lược, quốc phòng, an ninh Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng việc hợp tác chặt chẽ diễn đàn quốc phòng khu vực, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng vững mạnh Hai bên coi trọng hợp tác an ninh trí tăng cường hợp tác chống tội phạm có tổ chức/tội phạm xuyên quốc gia định quan 100 đầu mối phụ trách vấn đề an ninh quốc gia bên Hai bên tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức sử dụng lãnh thổ nước tiến hành hoạt động chống phá lại nước Hai bên trí sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Hiệp định song phương phòng, chống tội phạm mua bán người Việt Nam Malaysia, tạo sở pháp lý cho việc hợp tác trao đổi thông tin kinh nghiệm lĩnh vực phòng chống tội phạm Hai bên đánh giá cao tiến triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế Việt Nam Malaysia, đó, thương mại hai chiều đạt tỷ USD năm 2014; cam kết trì tăng trưởng kinh tế bối cảnh kinh tế tài toàn cầu gặp nhiều thách thức Hai bên trí tăng cường nâng cao hiệu hợp tác nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương Hai bên trí hợp tác chặt chẽ để tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD cao vào năm 2020; tiến hành trao đổi thường xuyên đoàn thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; tăng cường kết nối phòng thương mại hai nước hiệp hội sản xuất Malaysia Việt Nam nhằm phát triển thương mại hội tiếp cận thị trường Hai bên tái cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hai nước tìm kiếm hội đầu tư nước 10 Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng việc đẩy mạnh hợp tác song phương cách tiếp cận chung nhằm tham gia cách có hiệu diễn đàn đa phương khu vực Tổ chức Thương mại giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) \ Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác tăng cường kết nối hai kinh tế nhằm thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 Hai bên trí thúc đẩy để khu vực tư nhân hai nước tận dụng 101 lợi ích hội đem lại từ Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA), Hiệp định khuôn khổ ASEAN dịch vụ (AFAS) Hiệp định Đầu tư toàn diện (ACIA) thỏa thuận khác mà hai bên tham gia 11.Hai bên trí đẩy mạnh hợp tác hướng tới thúc đẩy quan hệ tài gần gũi nâng cao hệ thống giám sát điều hành ngân hàng, bảo hiểm, thị trường vốn lĩnh vực bổ trợ khác tài bao gồm dịch vụ tài khác nhận thức tầm quan trọng biện pháp xây dựng lực để đạt mục tiêu này, sở Bản ghi nhớ hành Ngân hàng Quốc gia Malaysia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bản ghi nhớ khác ký kết quan liên quan hai nước 12 Hai bên trí khuyến khích đối thoại thúc đẩy hợp tác lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm, vệ sinh kiểm dịch thực vật phát triển nông thôn Hai bên trí trao đổi thông tin sách nông nghiệp khả hỗ trợ thương mại nông nghiệp thông qua việc tổ chức họp Nhóm Công tác chung theo khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp ký ngày 4/4//2014 13 Hai bên trí đẩy mạnh hợp tác song phương việc tuyển dụng lao động nước nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động Việt Nam sang lao động Malaysia Hai bên trí thiết lập Bản ghi nhớ việc tuyển dụng bố trí lao động Việt Nam làm giúp việc gia đình Malaysia 14 Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác song phương lĩnh vực lượng, đặc biệt lĩnh vực dầu khí, điện lượng tái tạo Hai bên trí tạo điều kiện thiết lập thỏa thuận liên doanh Tenaga Nasional Berhard (TNB) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Hai bên tái khẳng định tăng cường hợp tác lâu dài lĩnh vực dầu khí gữa Petronas Petro Việt Nam trí không tiếp tục hỗ trợ, tạo 102 điều kiện triển khai dự án có mà mở rộng hợp tác đầu tư nước thứ ba, tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hai công ty dầu khí quốc gia 15 Hai bên trí tăng cường hợp tác lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nghề cá Liên quan đến hoạt động “đánh bắt cá trái phép, không báo cáo không theo quy định” (IUU), hai bên trí tăng cường hợp tác giải vấn đề khuôn khổ Chương trình hành động khu vực IUU Hai bên trí trao đổi biện pháp giải vấn đề liên quan đến đánh bắt cá trái phép họp Tiểu ban ky thuật Nghề cá tổ chức tới theo khuôn khổ Bản ghi nhớ Hợp tác nông nghiệp Việt Nam Malaysia 16 Hai bên hoan nghênh việc đàm phán Bản ghi nhớ hợp tác pháp lý Bộ Tư pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Văn phòng Tổng Chưởng lý Malaysia khuyến khích sớm kết thúc đàm phán 17 Hai bên trí tìm kiếm hội hợp tác lĩnh vực giáo dục đào tạo, bao gồm chương trình trao đổi học giả, giáo viên, chuyên gia, sinh viên thúc đẩy trao đổi hợp tác sở giáo dục hai bên 18 Hai bên khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác lĩnh vực khác, có văn hóa, niên thể thao, hoạt động xã hội, du lịch, giao thông vận tải, bưu viễn thông, công nghệ thông tin, phát truyền hình, báo chí, xuất 19 Hai bên trí tăng cường trao đổi quan điểm, hợp tác sâu rộng, phối hợp lập trường ủng hộ lẫn diễn đàn tổ chức khu vực quốc tế Liên hợp quốc tổ chức Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, ASEM, FEALAC chế ASEAN với nước đối thoại Hai bên cam kết xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 giai đoạn phát triển Cộng đồng sau năm 2015, đồng thời 103 trọng tăng cường liên kết, kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường hợp tác tiểu vùng, quản lý giảm nhẹ thiên tai, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác vấn đề biển 20 Cùng quốc gia biển, hai Lãnh đạo thừa nhận tầm quan trọng việc thiết lập quan hệ hợp tác biển chặt chẽ, bao gồm việc chia sẻ thông tin tình báo đối phó với thách thức an ninh biển, tăng cường kết nối cảng biển vận tải biển, đẩy mạnh phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn hoạt động khác hai bên thỏa thuận 21 Hai Thủ tướng trao đổi sâu rộng vấn đề liên quan đến Biển Đông bày tỏ quan ngại sâu sắc diễn biến gần Biển Đông nhấn mạnh tầm quan trọng việc trì hòa bình, an ninh ổn định, tự hàng hải, hàng không Biển Đông Hai Thủ tướng trí việc trì đoàn kết, thống vai trò trung tâm ASEAN vô quan trọng việc giải vấn đề 22 Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng bên liên quan việc giải khác biệt tranh chấp hàng hải biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, có Công ước Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982, kiềm chế, hành động gây phức tạp leo thang căng thẳng, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực giải tranh chấp khác biệt Biển Đông 23 Hai Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng cam kết thực đầy đủ hiệu Tuyên bố ứng xử bên Biển Đông (DOC) Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng việc sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC); kêu gọi bên tăng cường tham vấn, nỗ lực hợp tác nhằm xây dựng, trì củng cố lòng tin tìm giải pháp lâu dài cho tranh chấp Biển Đông Hai Thủ tướng kêu gọi bên 104 tăng cường tham vấn, gia tăng nỗ lực nhằm xây dựng, trì củng cố lòng tin tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp Biển Đông 24 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ nhân dân Malaysia đón tiếp nồng hậu dành cho Thủ tướng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng mời Thủ tướng Najib Tun Abdul Rajak sang thăm thức Việt Nam vào thời gian thuận tiện Thủ tướng Najib Tun Abdul Rajak vui vẻ nhận lời./
- Xem thêm -

Xem thêm: quan hệ malaysia việt nam từ năm 2000 đến năm 2014, quan hệ malaysia việt nam từ năm 2000 đến năm 2014, quan hệ malaysia việt nam từ năm 2000 đến năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay