Nghiên cứu tạo củ in vitro cây bách hợp (Lilium brownii Brown)

83 172 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 08:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI ĐỨC QUỲNH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO CỦ IN VITRO CÂY BÁCH HỢP (Lilium brownii Brown) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ Sinh học Khoa : CNSH & CNTP Khoá học : 2012- 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI ĐỨC QUỲNH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO CỦ IN VITRO CÂY BÁCH HỢP (Lilium brownii Brown) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ sinh học Lớp : 44 - CNSH Khoa : CNSH & CNTP Khoá học : 2012- 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Nguyễn Văn Duy ThS Vũ Hoài Sâm Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn chỉnh tốt chương trinh đào tạo nhà trường với phương châm học đôi với hành, sinh viên trường cần chuẩn bị cho lượng kiến thức cần thiết , chuyên môn vững vàng Thời gian thực tập tốt nghiệp phần quan trọng thiếu trương trình đào tạo sinh viên đại học nói chung sinh viên Đại Học Nông Lâm nói riêng Đây khoảng thời gian cần thiết để sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết học cách có hệ thống nâng cao khả vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, xây dựng phong cách kỹ sư Với lòng biết ơn vô hạn, xin chân thành cảm ơn thầy giáo cô giáo, khoa CNSH – CNTP Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Văn Duy cô giáo ThS Vũ Hoài Sâm tận tình bảo hướng dẫn suốt trình thực tập hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc trung tâm Nghiên Cúu Trồng Chế Biến Cây Thuốc Hà Nội, Viện Dược Liệu toàn thể nhân viên Phòng / Bộ môn trung tâm tạo điều kiện cho trình thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng Năm 1016 Sinh Viên Bùi Đức Quỳnh ii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Hình ảnh Bách hợp (Lilium brownii Br.) .5 Hình 2.2 Một số thực phẩm chế biến từ Bách hợp Hình 2.3 Một số sản phẩm thuốc từ Bách hợp Hình 4.1 Củ hình thành môi trường MS + 60g/l đường + 0,5 mg/l α-NAA 34 Hình 4.2 Nhân nhanh củ nhỏ từ loại lát cắt khác 37 Hình 4.3 Nhân nhanh bách hợp môi trường .40 Hình 4.4 Cây bách hợp môi trường tạo rễ 42 Hình 4.5 Cây bách hợp giá thể khác vườn ươm .44 iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 4.1 Ảnh hưởng thời gian xử lý HgCl2 0,1% đến hiệu khử trùng mẫu cấy 25 Bảng 4.2 Ảnh hưởng BAP đến tái sinh in vitro .28 Bảng 4.3 Ảnh hưởng NAA đến tái sinh in vitro 30 Bảng 4.4 Ảnh hưởng Kinetin đến hình thành củ nhỏ 32 Bảng 4.5 Ảnh hưởng NAA đến khả hình thành củ nhỏ in vitro .33 Bảng 4.6 Ảnh hưởng đường đến khả hình thành củ in vitro bách hợp 35 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại lát cắt đến khả nhân nhanh củ in vitro 36 Bảng 4.8: Ảnh hưởng NAA đến khả nhân nhanh củ nhỏ 38 Bảng 4.9 Ảnh hưởng tổ hợp NAA BAP đến nhân nhanh củ in vitro 39 Bảng 4.10 Ảnh hưởng NAA BAP đến tạo rễ in vitro .41 Bảng 4.11 Ảnh hưởng giá thể đến tỷ lệ sống bách hợp vườn ươm 43 Bảng 4.12 Ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng vườn ươm .44 iv MỤC LỤC Trang PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung chi Lilium Bách hợp 2.1.1 Giới thiệu chung chi Lilium 2.1.2 Giới thiệu c1hung Bách hợp 2.2 Các phương pháp nhân giống chi Lilium Bách hợp 2.2.1 Phương pháp nhân giống hạt 2.2.2 Phương pháp nhân giống vảy củ 2.2.3 Phương pháp nhân giống nuôi cấy mô 11 PHẦN III: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng 18 3.2 Địa điểm nghiên cứu 18 3.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 18 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thời gian khử trùng đến hiệu khử trùng mẫu 25 4.2 Kết nghiên tái sinh in vitro từ đốt thân vẩy củ 27 4.2.1 Ảnh hưởng BAP đến tái sinh in vitro từ đốt thân vẩy củ 27 4.2.2 Ảnh hưởng NAA đến tái sinh in vitro từ đốt thân vẩy củ 29 4.3 Nghiên cứu hình thành củ nhỏ 32 v 4.3.1 Ảnh hưởng Kinetin đến hình thành củ nhỏ 32 4.3.2 Ảnh hưởng NAA đến hình thành củ nhỏ in vitro 33 4.3.3 Ảnh hưởng nồng độ đường đến hình thành củ nhỏ 34 4.4 Nghiên cứu nhân nhanh củ nhỏ in vitro 36 4.4.1 Ảnh hưởng loại lát cắt đến khả nhân nhanh củ in vitro 36 4.4.2 Ảnh hưởng NAA đến khả nhân nhanh củ nhỏ 37 4.5 Nghiên cứu tạo hoàn chỉnh 40 4.6 Nghiên cứu đưa vườn ươm 42 4.6.1 Ảnh hưởng giá thể đến tỷ lệ sống vườn ươm 43 4.6.2 Ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng vườn ươm 44 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Bách hợp gọi Tỏi rừng, Khẻo ma, Suôn phạ (Tày), Kíp pá (Thái), Cà ngái dòi (Dao), có tên khoa học Lilium brownii Brown var Viridulum Baker, 1885, tên đồng danh Lilium brownii Brown var Colchesteri Wils.ex Stapf., 1921., thuộc họ hành tỏi (Liliaceae) thuốc phổ biến quan trọng Đông y (Nguyễn Tập, 2007) [7] Bách hợp có dạng cỏ, cao 0,5 – 1m, thân hành to màu trắng, dọc thân có nhiều vảy xếp chồng lên Cây thường mọc hoang trảng cỏ bờ nương rẫy vùng núi cao Vẩy thân hành thường dùng làm thuốc giảm đau, chống ho, chống viêm nguồn dinh dưỡng Theo tài liệu cổ, Bách hợp có tác dụng bổ phổi, trừ ho, định tâm, an thần, nhiệt, lợi tiểu, chữa ho lao thổ huyết, ho có đờm, viêm phế quản, hư phiền hồi hộp, tim đập mạnh, phù thũng (Đỗ Huy Bích, 2004) [2] Ở Trung Quốc, Bách hợp thường dùng làm thuốc nhuận phế, khái, an thần bình tâm Ở Việt Nam, Bách hợp có mặt thành phần nhiều loại thuốc trị ho có mặt thị trường Bách hợp khái lộ, An khái hoa, Cốm ho Ma hạnh Vinet….Ngoài tác dụng làm thuốc kế trên, Bách hợp cho hoa đẹp để làm cảnh Với đặc tính từ năm 1980 bị khai thác mức để lấy nguyên liệu làm thuốc xuất tiểu ngạch qua biên giới Thêm vào nguồn Bách hợp tự nhiên bị thu hẹp nạn phá rừng ngày gia tăng Mặc dù tái sinh tự nhiên hạt, có hạt phát tán, tiếp xúc với mặt đất ẩm hay hốc đá có mùn có hội nẩy mầm (Đỗ Huy Bích, 2004) [2] Do vậy, liên tục đưa vào danh lục đỏ Cây thuốc Việt Nam năm 1996, 2001 2006 Nghị định số 32/2006/NĐ-CP phủ (30/3/2006) nhằm quản lý bảo vệ Tuy nhiên, nghiên cứu nhân giống bách hợp chưa quan tâm nhiều Việt Nam Nhằm bảo tồn nguồn gen nhân rộng giống thuốc bị đe dọa tiến hành đề tài: “Nghiên cứu tạo củ in vitro bách hợp (Lilium brownii Brown)” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố kỹ thuật đến hình thành củ in vitro bách hợp nhằm xây dựng quy trình nhân giống loài với tỷ lệ sống cao vườn ươm 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định điều kiện khử trùng thích hợp - Xác định môi trường tái sinh thích hợp - Xác định ảnh hưởng môi trường, chất điều hòa sinh trưởng, đường đến tạo củ in vitro - Xác định giá thể thích hợp để đưa in vitro vườn ươm PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung chi Lilium Bách hợp 2.1.1 Giới thiệu chung chi Lilium Chi Lilium (họ Liliaceae) gồm khoảng 100 loài (Mcrae, 1998) [30], biết đến trước hết loài hoa loa kèn, huệ tây trồng làm cảnh Trong số có hai nhóm quan trọng Lilium longilorum (Easter Loa kèn) Lilium hybrids (gồm Asiatic Loa kèn Oriental Loa kèn) đa dạng hình thái, màu sắc Hiện việc lai tạo nhóm Lilium để tạo giống có sắc riêng, phù hợp với điều kiện sinh thái, khí hậu vùng cải thiện đặc tính giống lai xu hướng công tác lai tạo giống loa kèn Chi Lilium phân bố chủ yếu vùng ôn đới ấm Bắc bán cầu Ở Châu Á có khoảng chục loài tập trung chủ yếu vùng cận Himalaya (Đỗ Huy Bích, 2004) [2] Theo thống kê Đặng Văn Đông Đinh Thế Lộc (2008) [1] Trung Quốc có khoảng 460 giống hoa thuộc chi Lilium, 280 biến chủng (chiếm 1/2 tổng số hoa loa kèn giới), Nhật Bản có 145 giống có 19 giống đặc trưng Nhật, Hà Lan có 302 giống 80% giống Hà Lan tạo ra, Hàn Quốc có khoảng 110 giống có 30 giống đặc trưng nước Theo Phạm Hoàng Hộ (1999) [12] Việt Nam, loài trồng phổ biến L longiflorum Thunb L lancifolium, có loài hoa loa kèn hoang dại thuộc chi Lilium ghi nhận Lilium brownii F.E Brown (bách hợp), Lilium poilanei Gagne Lilium arboricola Trong loài mọc tự nhiên, đáng ý bách hợp, loài vừa có hoa đẹp làm cảnh vừa có tác dụng làm thuốc chữa bệnh Bách hợp gọi Tỏi rừng, Khẻo ma, Suôn phạ (Tày), Kíp pá (Thái), Cà ngái dòi (Dao), có tên khoa học Lilium brownii Brown var viridulum Baker (năm 1885), tên đồng danh Lilium brownii Brown var colchesteri Wils.ex Stapf (năm 1921), thuốc phổ biến quan trọng Đông y -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Q6 2/ 5/16 19:36 -:PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= SD/MEAN | |NL | 12) | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.32509 0.20344 % | | | | | | SCM 0.2946 12 1.2750 5.3 0.0279 Nghiên cứu ảnh hƣởng Kinetin đến hành thành củ in vitro BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCC FILE Q7 2/ 5/16 19:37 -:PAGE VARIATE V003 CCC LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 3.26076 1.08692 5.22 0.042 NL 836317 418158 2.01 0.214 * RESIDUAL 1.24862 208103 -* TOTAL (CORRECTED) 11 5.34569 485972 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE Q7 2/ 5/16 19:37 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT -CT NOS 3 3 CCC 4.08333 4.48333 5.01000 5.46000 SE(N= 3) 0.263377 5%LSD 6DF 0.212202 -MEANS FOR EFFECT NL -NL SE(N= 5%LSD 4) 6DF NOS 4 CCC 4.87000 4.39500 5.01250 0.228091 0.789004 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Q7 2/ 5/16 19:37 -:PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= SD/MEAN | |NL | 12) | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.69712 0.45618 % | | | | | | CCC 0.2144 12 4.7592 6.3 0.0419 Nghiên cứu ảnh hƣởng NAA đến hành thành củ in vitro BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCC FILE Q8 2/ 5/16 19:38 -:PAGE VARIATE V003 CCC LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 15.7057 5.23523 27.63 0.001 NL 203817 101908 0.54 0.613 * RESIDUAL 1.13698 189497 -* TOTAL (CORRECTED) 11 17.0465 1.54968 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE Q8 2/ 5/16 19:38 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT -CT NOS 3 3 CCC 4.08333 6.26333 7.04667 6.63000 SE(N= 3) 0.251328 5%LSD 6DF 0.157261 -MEANS FOR EFFECT NL -NL SE(N= 5%LSD 4) 6DF NOS 4 CCC 6.15500 6.02500 5.83750 0.217656 0.752908 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Q8 2/ 5/16 19:38 -:PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= SD/MEAN | |NL | 12) | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.2449 0.43531 % | | | | | | CCC 0.6131 12 6.0058 7.2 0.0010 Nghiên cứu ảnh hƣởng loại lát cắt đến khả nhân nhanh củ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SC FILE Q9 2/ 5/16 19:39 -:PAGE VARIATE V003 SC LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 11.3967 3.79889 77.70 0.000 NL 266667E-01 133333E-01 0.27 0.772 * RESIDUAL 293332 488887E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 11 11.7167 1.06515 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL FILE Q9 2/ 5/16 19:39 -:PAGE VARIATE V004 SL LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 3.07667 1.02556 16.48 0.003 NL 800001E-01 400000E-01 0.64 0.562 * RESIDUAL 373333 622222E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 11 3.53000 320909 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE Q9 2/ 5/16 19:39 -:PAGE VARIATE V005 CC LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 2.22517 741722 9.79 0.011 NL 177267 886333E-01 1.17 0.374 * RESIDUAL 454733 757889E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 11 2.85717 259742 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE Q9 2/ 5/16 19:39 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT -CT NOS 3 3 SC 1.73333 1.13333 3.26667 3.40000 SL 3.73333 4.40000 3.46667 3.00000 CC 6.16000 7.15333 6.43333 6.04667 SE(N= 3) 0.127657 0.144016 0.158943 5%LSD 6DF 0.441585 0.498176 0.549810 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 4 SC 2.45000 2.35000 2.35000 SL 3.55000 3.75000 3.65000 CC 6.62000 6.35500 6.37000 SE(N= 4) 0.110554 0.124722 0.137649 5%LSD 6DF 0.382424 0.431433 0.476150 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Q9 2/ 5/16 19:39 -:PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= SD/MEAN | |NL | 12) | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | | | | | SC 12 2.3833 1.0321 0.22111 8.3 0.0001 SL 12 3.6500 0.56649 0.24944 6.8 0.0033 CC 12 6.4483 0.50965 0.27530 4.3 0.0108 0.7719 0.5617 0.3737 10 Nghiên cúu ảnh hƣởng tổ hợp NAA BAP đến nhân nhanh củ in vitro BALANCED ANOVA FOR VARIATE SC FILE Q10 2/ 5/16 19:41 -:PAGE VARIATE V003 SC LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 16.4867 4.12167 67.38 0.000 NL 373333E-01 186667E-01 0.31 0.748 * RESIDUAL 489335 611668E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 14 17.0133 1.21524 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL FILE Q10 2/ 5/16 19:41 -:PAGE VARIATE V004 SL LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 986666 246667 3.14 0.079 NL 373333E-01 186667E-01 0.24 0.796 * RESIDUAL 629333 786667E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 14 1.65333 118095 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE Q10 2/ 5/16 19:41 -:PAGE VARIATE V005 CC LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 8.73429 2.18357 77.95 0.000 NL 822934E-01 411467E-01 1.47 0.286 * RESIDUAL 224108 280135E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 14 9.04069 645764 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE Q10 2/ 5/16 19:41 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT -CT NOS 3 3 SC 1.26667 2.56667 4.50000 2.43333 3.06667 SL 3.73333 4.06667 3.26667 3.66667 3.60000 CC 5.22667 6.97333 7.09333 7.22000 7.20000 SE(N= 3) 0.142790 0.161933 0.966325E-01 5%LSD 8DF 0.465623 0.528046 0.315109 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 5 SC 2.78000 2.70000 2.82000 SL 3.60000 3.68000 3.72000 CC 6.77600 6.64000 6.81200 SE(N= 5) 0.110605 0.125433 0.748512E-01 5%LSD 8DF 0.360670 0.409023 0.244082 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Q10 2/ 5/16 19:41 -:PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= SD/MEAN | |NL | 15) | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | | | | | SC 15 2.7667 1.1024 0.24732 8.9 0.0000 SL 15 3.6667 0.34365 0.28048 7.6 0.0792 CC 15 6.7427 0.80359 0.16737 2.5 0.0000 0.7478 0.7957 0.2864 11 Nghiên cúu ảnh hƣởng NAA BAP đến tạo rễ in vitro BALANCED ANOVA FOR VARIATE SR FILE Q11 2/ 5/16 19:42 -:PAGE VARIATE V003 SR LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 20.5133 5.12833 91.85 0.000 NL 233333 116667 2.09 0.185 * RESIDUAL 446668 558336E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 14 21.1933 1.51381 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDR FILE Q11 2/ 5/16 19:42 -:PAGE VARIATE V004 CDR LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 21.8259 5.45647 142.96 0.000 NL 321333 160667 4.21 0.056 * RESIDUAL 305335 381669E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 14 22.4525 1.60375 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE Q11 2/ 5/16 19:42 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 SR 1.13333 1.76667 2.90000 3.90000 4.13333 CDR 0.913333 2.08667 3.37333 4.14000 3.85333 SE(N= 3) 0.136423 0.112793 5%LSD 8DF 0.444861 0.367807 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 5 SR 2.90000 2.60000 2.80000 CDR 2.76000 2.78000 3.08000 SE(N= 5) 0.105673 0.873692E-01 5%LSD 8DF 0.344588 0.284902 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Q11 2/ 5/16 19:42 -:PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= SD/MEAN | |NL | 15) | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | | | | | SR 15 2.7667 1.2304 0.23629 8.5 0.0000 CDR 15 2.8733 1.2664 0.19536 6.8 0.0000 0.1854 0.0560 12 Nghiên cúu ảnh hƣởng giá thể đến tỷ lệ sống sinh trƣởng bách hợp vƣờn ƣơm BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCC FILE Q12 2/ 5/16 19:42 -:PAGE VARIATE V003 CCC LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 6.77557 2.25852 8.00 0.017 NL 938001E-01 469000E-01 0.17 0.851 * RESIDUAL 1.69393 282322 -* TOTAL (CORRECTED) 11 8.56330 778482 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL FILE Q12 2/ 5/16 19:42 -:PAGE VARIATE V004 SL LN PROB SOURCE OF VARIATION ER DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO LN ===================================================================== ======== CT 1.34667 448889 7.62 0.019 NL 286667 143333 2.43 0.168 * RESIDUAL 353333 588889E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 11 1.98667 180606 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE Q12 2/ 5/16 19:42 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT -CT NOS 3 3 CCC 3.90000 4.32000 5.91333 4.76667 SL 1.53333 1.93333 2.40000 2.26667 SE(N= 3) 0.306769 0.140106 5%LSD 6DF 1.06116 0.484648 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 4 CCC 4.61000 4.74000 4.82500 SL 1.90000 1.95000 2.25000 SE(N= 4) 0.265670 0.121335 5%LSD 6DF 0.918995 0.419718 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE Q12 2/ 5/16 19:42 -:PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= SD/MEAN | |NL | 12) | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | | | | | CCC 12 4.7250 0.88232 0.53134 8.2 0.0169 SL 12 2.0333 0.42498 0.24267 8.9 0.0188 0.8507 0.1678
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tạo củ in vitro cây bách hợp (Lilium brownii Brown), Nghiên cứu tạo củ in vitro cây bách hợp (Lilium brownii Brown), Nghiên cứu tạo củ in vitro cây bách hợp (Lilium brownii Brown)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay