nghiên cứu giải pháp tích hợp trung tâm điều hành phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn qua mạng viễn thông

69 268 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 02:55

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, không vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 10 Tóm tắt đóng góp tác giả 10 Phương pháp nghiên cứu 10 CHƯƠNG I KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HIỆN TẠI CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN 11 1.1.Khái quát công tác PCCC thành phố Hà Nội 11 1.2.Tổng quan Trung tâm huy điều hành PCCC 11 1.2.1.Trung tâm điều hành tỉnh/thành phố 13 1.2.2.Các trạm chữa cháy 15 1.2.3.Thiết bị di động xe 17 1.2.4.Trung tâm huy điều hành Quốc gia kết hợp chức đào tạo bảo trì 18 1.3.Mô hình đặt trung tâm huy 19 1.3.1.Trung tâm huy điều hành PCCC&CHCN Quốc gia 19 1.3.2.Trung tâm huy điều hànhPCCC &CHCN thành phố Hồ Chí Minh 21 CHƯƠNG II CHỨC NĂNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN 22 2.1 Tổng quan thành phần chức trung tâm huy PCCC CHCN 22 2.2 Hệ thống điều động với hỗ trợ máy tính hệ thống thông tin địa lý CAD/GIS 22 2.2.1 Hệ thống quản lý cố 22 2.2.2 Hệ thống thông tin địa lý .23 2.2.3 Quản lý nguồn lực 24 2.2.4 Dịch vụ xác định vị trí xe 24 2.2.6 Báo cáo 25 2.3 MDS – Hệ thống điều động di động 26 2.4 ICCS – Hệ thống Điều khiển Thông tin Liên lạc Tích hợp 27 2.5 DVR – Hệ thống ghi âm giọng nói kỹ thuật số 28 2.6 IT – Cơ sở hạ tầng Khung An toàn An ninh .29 2.6.1 Quyền truy cập đa phương (Multi-Level Access-Rights) 29 2.6.2 Thông tin liên lạc đảm bảo thông qua sở hạ tầng công cộng 30 2.6.3 Trao đổi liệu 30 2.7 Hệ thống hiển thị thông tin 31 2.9 Hệ thống cung cấp điện 32 CHƯƠNG III CHỨC NĂNG CỦA MẠNG VIỄN THÔNG TRONG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC PCCC .34 3.1 Mạng nội trung tâm huy điều hành PCCC CHCN (LAN) 34 3.2.1 Tổng quan 35 3.2.2 Thiết kế an ninh VPN 37 3.2.3 Thiết bị an ninh mạng tích hợp 39 3.3 Chi tiết giải pháp mạng riêng ảo trung tâm huy điều hành PCCC&CHCN 41 3.3.1 Mô tả giải pháp 41 3.3.2 Mô hình kết nối mạng 41 3.3.3 Thiết kế chi tiết 44 3.3.4 Bảo mật đường truyền kết nối trung tâm thông tin, huy điều hành Phòng cháy Chữa cháy Cứu hộ Cứu nạn 48 CHƯƠNG IV MÔ PHỎNG PHẦN MỀM CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN 55 4.1 Quy trình triển khai chữa cháy cứu hộ cứu nạn xảy hỏa hoạn sở 55 4.1.1 Công tác tổ chức chữa cháy cứu hộ cứu nạn chỗ 55 4.1.2 Công tác tổ chức chữa cháy cứu hộ cứu ạn đối với đám cháy lớn56 4.2 Mô phỏng phần mềm huy điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn 58 4.2.1 Giao diện phần mềm 58 4.2.2 Chức chính của phần mềm 63 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ BẢNG BIỂU ACD Phân phối gọi tự động ANI/ALI Xác định số điện thoại tự động / xác định địa điểm gọi tự động AVL Tự động xác định vị trí xe CAD Điều động nguồn lực với hỗ trợ máy tính CLIP Hiển thị đường dây gọi đến CCTV Closed Circuit Tele-Vision DDI Gọi vào trực tiếp DTMF Dual Tone Multiple Frequency DVR Ghi âm giọng nói kỹ thuật số (Digital Voice Recording) FRQ Frequentis GIS Hệ thống thông tin địa lý GUI Giao diện với người sử dụng HMI Giao diện người máy IP Internet Protocol ISP Nhà cung cấp dịch vụ Internet LAN Mạng nội MSAG Master Street Address Guide NENA National Emergency Number Association (US) MPS Bộ Công An Việt Nam CWP Trạm làm việc điều hành viên OWP Trạm làm việc người vận hành PC Máy tính cá nhân / để bàn PCCC&CHCN Phòng cháy Chữa cháy Cứu hộ Cứu nạn POTS Dịch vụ điện thoại truyền thống PSTN Mạng tổng đài điện thoại công cộng PTT Push-To-Talk (radio frequency carrier control) QoS Quality of Service RMS Hệ thống quản lý ghi RTP Giao thức vận chuyển thời gian thực SMS Dịch vụ quản lý hệ thống SW Phần mềm UA Cơ quan người sử dụng UI Giao diện với người sử dụng UPS Lưu điện dự phòng cố điện VLS Dịch vụ xác định vị trí xe chữa cháy DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tốc độ đường truyền đơn vị DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Hình 1-1 Tổng quan Trung tâm huy điều hành PCCC Hình 1-2 Các thành phần trung tâm huy điều hành Hình 1-3 Các thành phần trạm chữa cháy Hình 1-4 Thiết bị di động xe Hình 1-5 Các thành phần trung tâm huy Điều hành Quốc gia kết hợp chức đào tạo bảo trì Hình 1-6 Trung tâm huy điều hành quốc gia kiêm đào tạo bảo trì Hình 1-7 Trung tâm huy điều hành thành phố Hồ Chí Minh Hình 2-1 Hệ thống điều khiển thông tin Liên lạc tích hợp Hình 2-2 Hình 3-1 Tích hợp hệ thống Video IVMS Mô hình mạng logic Hình 3-2 VPN dành cho trung tâm huy điều hành cấp tỉnh quốc gia Hình 3-3 VPN cho trạm chữa cháy Hình 3-4 Mô hình kết nối tổng thể MPLS L2VPN Hình 3-5 Mô hình kết nối tổng thể từ Cục Cảnh sát PCCC đến Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố Hình 3-6 Mô hình kết nối tổng thể từ Cảnh sát PCCC đến Phòng Cảnh sát PCCC Quận, huyện Hình 3-7 Mô hình kết nối tổng thể Hình 3-8 Mô hình kết nối từ Cục Cảnh sát PCCC đến sở Cảnh sát PCCC tỉnh Hình 3-9 Mô hình kết nối từ sở Cảnh sát PCCC tỉnh đến phòng Cảnh sát PCCC Quận/Huyện Hình 4-1 Các menu phần mềm Hình 4-2 Menu Hành động Hình 4-3 Menu Thông tin Hình 4-4 Menu Đăng ký Hình 4-5 Submenu Các thiết lập Hình 4-6 Submenu Vị trí Hình 4-7 Submenu Điểm đến Hình 4-8 Giao diện thông tin báo cháy có gọi báo cháy đến trung tâm Hình 4-9 Giao diện có cháy khách sạn OASIS Hình 4-10 Camera giám sát giao thông Hình 4-11 Định tuyến đến địa điểm cháy (Khách sạn OASIS) Hình 4-12 Định tuyển từ nhiều trạm chữa cháy MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) có vai trò quan trọng việc bảo vệ tính mạng tài sản người Với tình hình xã hội ngày đại hóa, nhu cầu sử dụng vật chất người tăng dẫn đến nguy cháy nổ lớn Đã có nhiều vụ cháy xảy gây thiệt hại người tài sản giới nói chung Việt Nam nói riêng Do đó công tác PCCC cần thiết với sống người Ở Việt Nam, hầu hết công trình sở nhà máy, nhà cao tầng, số khu vực công cộng có hệ thống báo cháy tự động Tuy nhiên, hệ thống đó báo động cục phạm vi sở đó đòi hỏi cần có người trực thường xuyên Việc thông báo đến quan cảnh sát PCCC thường muộn đó đám cháy xảy lớn Ngoài ra, người thông báo cần phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, việc góp phần tăng thời gian hỏa hoạn làm tăng thiệt hại đám cháy gây Vì vậy, việc xây dựng hệ thống báo cháy tự động đến quan PCCC vùng nước việc cần thiết nhằm đảm bảo cho công tác PCCC cứu hộ cứu nạn (CHCN) diễn nhanh chóng, kịp thời, từ đó giảm tối đa thiệt hại mà đám cháy gây Đồng thời, hệ thống phài đồng với hệ thống trước phục vụ cho công tác huy điều hành PCCC & CHCN Trên sở đó, đề tài luận văn cao học: “Nghiên cứu giải pháp tích hợp Trung tâm điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn qua mạng viễn thông” thực thi phát triển sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố Hà Nội "Nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ thống cảnh báo tự động phương tiện hỗ trợ cứu hộ cứu nạn phục vụ phòng cháy chữa cháy địa bàn thành phố Hà Nội", mã số 01C-02/04-2013-2 TS Đỗ Trọng Tuấn chủ trì Lịch sử nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài trung tâm PCCC & CHCN đặt Cục Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn (Số 2A Đinh Lễ - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội) nên chắn có hồ sơ vật chất trung tâm Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu mô hình tổng quan Trung tâm điều hành Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn - Nghiên cứu thành phần cụ thể Trung tâm điều hành Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn - Nghiên cứu vai trò mạng viễn thông giám sát điều hành công tác PCCC - Mô phần mềm huy điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn Tóm tắt đóng góp tác giả Nội dung vấn đề cần giải quyết: - Đưa mô hình trung tâm Điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn - Đưa chức thành phần trung tâm Điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn - Nêu lên vai trò mạng viễn thông giám sát điều hành công tác PCCC - Mô phần mềm huy điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn nêu ý nghĩa vai trò phần mềm công tác PCCC&CHCN Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tham khảo mô hình thực tế, tiêu chuẩn liên quan NFPA TCVN Và với yêu cầu cụ thể đề tài, tác giả xác định yêu cầu cụ thể cần thực để thiết kế mô phần mềm trung tâm huy điều hành phòng cháy chữa cháy qua mạng viễn thông nhằm hoàn thành yêu cầu đặt Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn, thầy giáo Viện Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cán chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc cục cảnh sát PC66, Phòng nghiệp vụ thuộc cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Số giúp đỡ hoàn thành nội dung luận văn 10 CHƯƠNG IV MÔ PHỎNG PHẦN MỀM CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN Trung tâm huy điều hành phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn xây dựng để hỗ trợ quan Phòng cháy chữa cháy truy cập thông tin báo cháy khẩn cấp, thông tin liên quan; tập hợp kế hoạch thông tin liên quan tới hoạt động chữa cháy địa điểm xảy cháy; xác đinh tuyến đường khuyến nghị tối ưu cho xe chữa cháy, phương án/ kế hoạch huy động sử dụng nguồn lực; thông tin cột nước, bể nước , hồ nước gần đó; theo dõi, phối hợp, huy nguồn lực tới/ địa điểm chữa cháy; cập nhật lại thông tin, yếu tố phòng cháy chữa cháy thành phố 4.1 Quy trình triển khai chữa cháy cứu hộ cứu nạn xảy hỏa hoạn sở Quy trình chung cho sở sau: - Nhận tin báo cháy, xác định thông tin cháy, xuất xe chữa cháy tùy theo tình hình cháy - Khi đến đám cháy, tổ chức hoạt động trinh sát nhận định tình hình cháy - Tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho nạn nhân cho đám cháy - Triển khai công tác chữa cháy - Thiết lập Trung tâm thông tin huy chữa cháy đám cháy lớn 4.1.1 Công tác tổ chức chữa cháy cứu hộ cứu nạn chỗ Huy động lực lượng chỗ tham gia công tác thông tin liên lạc, hướng dẫn thoát nạn cứu nạn, chữa cháy, di chuyển tài sản bảo vệ an ninh trât tự Sử dụng hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy loại - Thông tin báo cháy, xử lý tin báo cháy, cúp điện khu vực cháy - Tổ chức hướng dẫn cho người dân thoát nơi an toàn tập trung nơi an toàn, xác định số người bị kẹt - Triển khai đội hình chữa cháy, ngăn chặn cháy lan 55 - Di chuyển tài sản khu vực cháy khu vực an toàn - Tổ chức tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự địa điểm cháy Đối với đám cháy lớn, cần phối hợp với lực lượng khác, Chỉ huy trưởng lực lượng PCCC sở báo cáo lại toàn tình hình, diễn biến đám cháy cho trưởng ban huy, đồng thời phối hợp cứu người bị nạn làm nhiệm vụ khác theo yêu cầu Chỉ huy chữa cháy 4.1.2 Công tác tổ chức chữa cháy cứu hộ cứu ạn đối với đám cháy lớn Đối với đám cháy lớn vượt qua tầm kiểm soát tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ chỗ, đó lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN khác phối hợp tham gia cùng tác chiến Thành lập Ban huy PCCC người có quyền hạn cao làm Trưởng ban Nhận tin xuất xe đến đám cháy, nắm tình hình đám cháy tiếp nhận quyền huy chữa cháy từ Đội Trưởng Đội PCCC chỗ Tổ chức hoạt động trinh sát, nhận định tình hình cháy, chi viện lực lượng, phương tiện đến đám cháy Tổ chức tìm kiếm cứu nạn nhân khu vực cháy khu vực tập kết chuyển giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu ban đầu chuyển thương Tổ chức tiếp nhận nạn nhân lực lượng chuyển giao, nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần điều trị Triển khai đội hình chữa cháy theo đường nội để chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan đám cháy dập tắt hoàn toàn Tổ chức công tác truyền tiếp nước đảm bảo đủ lưu lượng nước chữa cháy liên tục cho xe chữa cháy mặt lửa Thiết lập Trung tâm thông tin huy chữa cháy di động để đảm bảo thông tin thông suốt khu vực chữa cháy cứu nạn - cứu hộ, chuẩn bị máy đàm 4W quy định mật danh cho đơn vị tham gia phối hợp 56 Nắm tình hình lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy số liệu khác phục vụ công tác rút kinh nghiệm thực tập phương án thực chế độ thông tin báo cáo theo quy định Các lực lượng tham gia phối hợp cần thiết bao gồm : - Công an Quận: + Có phương án bảo vệ ANTT, chốt chặn phân luồng giao thông tuyến đường xung quanh khu vực cháy, đường nội bộ… + Đảm bảo ANTT xung quanh khu vực cháy phục vụ cho lực lượng Cảnh sát PC&CC triển khai đội hình chữa cháy cứu hộ - cứu nạn + Chỉ đạo Công an Phường bảo vệ khu vực cháy, tuyến đường truyền tiếp nước chữa cháy bảo vệ tài sản cứu - Ban Chỉ huy Quân Quận: + Phối hợp với lực lượng dân phòng lực lượng Cảnh sát PC&CC tổ chức tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ nạn nhân bị kẹt khu vực cháy khu vực tập kết để sơ cứu ban đầu chuyển thương + Chỉ đạo phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn bên khu vực cháy - Hội Chữ Thập đỏ: + Tiếp nhận nạn nhân bị thương tích, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu Chuyển giao nạn nhân bị thương tích nặng cho xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện điều trị Số lại bị thương tích nhẹ tiến hành sơ, cấp cứu ban đầu - Bệnh viện: + Tiếp nhận nạn nhân Hội Chữ thập đỏ chuyển giao, nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần điều trị - UBND Phường, Quận: + Chỉ đạo Công an, BCH Quân sự, lực lượng dân phòng phường tham gia phối hợp bảo đảm an ninh trật tự bên khu vực diễn tập.Tham gia khắc phục hậu sau cố cháy, nổ xảy - Điện lực: 57 + Phối hợp với phận Kỹ thuật địa điểm cháy, tiến hành cắt, đóng điện xung quanh khu vực thực tập trước sau 10 phút để đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia thực tập (có phương án riêng) - Công ty cấp nước: + Tăng áp lực hệ thống cung cấp nước chữa cháy tuyến đường triên khai lăng, vòi dẫn nước 4.2 Mô phỏng phần mềm huy điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn 4.2.1 Giao diện phần mềm Với phần mềm, giao diện định đến cảm giác người dùng Phần mềm quản lý không ngoại lệ Tuy thiên thực chức hoàn thiện giao diện trực quan, dễ hiểu, dễ sử dụng giúp ích nhiều, đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy Một số yêu cầu mà giao diện phần mềm cần đạt được: - Giao diện thân thiện, dễ hiểu, dễ dàng thao tác vận hành - Có khả khái quát toàn phạm vi quản lý thủ đô Hà Nội - Hiển thị sở, trụ nước, hồ nước - Hiển thị báo động báo cháy, có âm báo động, có hình ảnh đến chi tiết khu vực có cháy sở - Có khả dẫn đường hợp lý từ phòng cành sát PCCC&CHCN đến sở 58 Hình 4-1 : Các menu phần mềm  Hành động (Sub Menu sau): + Điện thoại + Chấp nhận + Kết thúc + Giữ + Tiếp nhận + Thông tin báo cháy + Thay đổi người dùng + Thoát  Thông tin: + Đối tượng + Người  Đăng ký: + Các thiết lập (có submenu sau):  Phím quay số trực tiếp  Ứng dụng mở rộng + Vị trí  Đường phố 59  Giao cắt  Tuyến đường sắt  Sông  Đối tượng  Nguồn nước  Địa điểm  Định tuyến + Nguồn lực  Người  Trạm  Phương tiện  Bản đồ + Chọn địa điểm đến + Chọn từ đồ  ? (Menu trợ giúp) + Trợ giúp + Thông tin chương trình 4.2.1.1.Menu hành động 60 Hình 4-2 : Menu Hành động 4.2.1.2.Menu Thông tin Hình 4-3 : Menu Thông tin 61 4.2.1.3.Menu Đăng ký Dùng đề đăng ký đối tượng map chương trình Hình 4-4: Menu Đăng ký Menu Các thiết lập Hình 4-5: Submenu Các thiết lập 62 Menu Vị trí: Dùng để đăng ký thành phần đồ Hình 4-6: Submenu Vị trí 4.2.1.4.Menu Bản đồ Submenu Chọn địa điểm đến: Để chọn nhanh địa đối tượng đó, đó khung nhìn đồ chương trình di chuyển đến vị trí ta vừa chọn Hình 4-7: Submenu Điểm đến 4.2.2 Chức chính của phần mềm Phần mềm có khả quản lý cố, hỗ trợ cho công tác dẫn đường cho xe chữa cháy, tiếp nhận cập nhật thông tin báo cháy thành phần hỗ trợ công tác chữa cháy cứu hộ cứu nạn 63 Phần mêm phải có khả tích hợp với hệ thống báo cháy kiểu cũ, tức tiếp nhận gọi người dân báo cháy thông thường, cán chiến sĩ PCCC cần chi viện với đám cháy lớn vượt qua phạm vi chữa cháy đơn vị chữa cháy sở Hình 4-8: Giao diện thông tin báo cháy có gọi báo cháy đến trung tâm Bên cạnh việc tích hợp báo cháy kiểu cũ, phần mềm có khả tiếp nhận thông tin báo cháy tự động từ đầu báo cháy địa sở, khu vực cụ thể trang bị đầu báo cháy gọi Zone, trung tâm có khả tiếp nhận thông tin báo cháy Zone cụ thể, Zone đó có thể tầng tòa nhà, phòng cụ thể, tùy theo sở lắp đặt báo cháy Phần mềm có chế độ báo cháy hình ảnh âm thanh, xảy cháy, âm báo động phát nhằm cảnh báo cho chiến sĩ trực cháy phát dễ dàng hờn, từ đó chủ động việc liên lạc, tổ chức báo cháy mà chưa cần nhận gọi báo cháy từ sở đó 64 Hình 4-9: Giao diện khí có cháy khách sạn OASIS Khi sở xảy cháy, đầu báo cháy tự đông gửi tín hiệu báo cháy trung tâm, trung tâm báo cháy thông qua máy tính trạm gửi thông tin báo cháy hệ thống điều hành huy PCCC&CHCN Từ đó, cán phụ trách huy nắm bắt tình hình cách trực quan Thậm chí, chưa cần nhận thông tin chiến sĩ trinh sát, cán phụ trách trụ sở có thể nắm bắt tình hình đám cháy, diễn biến đám cháy Từ đó, định hay không cần phối hợp lực lượng khác để tham gia vào đám cháy Hình 4-10: Camera giám sát giao thông 65 Khi xác định thông tin địa điểm cháy, phầm mềm có khả định tuyến tự động tay, xác định tuyến đường thuận lợi cho công tác triển khai phương tiên chữa cháy đến địa điểm cháy Tuyến đường không thiết phải gần nhất, thiết phải thuận lợi có thể để phương tiên chữa cháy có khả tiếp cận hiên trường vụ cháy nhanh Hình 4-11: Định tuyến đến địa điểm cháy (Khách sạn OASIS) Khi đám cháy diễn biến phức tạp, có khả cháy lan, đội chữa cháy sở không có khả chữa cháy, cần phối hợp lực lượng khác, phần mềm có khả định tuyến từ trạm chữa cháy khác, qua đó, phối hợp với lực lượng chữa cháy sở đến trường để xử lý vụ cháy 66 Hình 4-12 Định tuyến từ nhiều trạm chữa cháy 67 KẾT LUẬN Trong tình hình nay, với phát triển kinh tế xã hội, số lượng nhà cao tầng trung tâm thương mại ngày nhiều Trong đó, công tác PCCC nhiều hạn chế gây nên thiệt hại lớn làm suy yếu kinh tế, ảnh hưởng đến tính mạng, sống nhân dân Đa phần vụ hỏa hoạn lớn không phát sớm, phát thì đám cháy to, không có khả dập tắt mà hạn chế thiệt hại Một nguyên nhân khác, người dân báo tin, quan cần thời gian xác minh làm chậm tiến độ chữa cháy, CNCH phòng cảnh sát PCCC CNCH Nên phòng trực ban phòng cảnh sát PCCC cần có hệ thống tự động báo động phát dấu hiệu đám cháy Từ đó, Cục cảnh sát PCCC CHCN triển khai xây dưng nên hệ thống huy điều hành Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ cứu nạn nhằm mục đích tiếp nhận cố cháy từ sở cách nhanh nhất, giảm thiểu thời gian cháy, từ đó giảm thiểu thiệt hại người tài sản, vật chất Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu áp dụng vấn đề thực tiện, luận văn đề xuất mô hình trung tâm huy điều hành PCCC thời gian thực qua mạng viễn thông Trung tâm điều hành hỗ trợ tích cực công tác PCCC cho lực lượng cảnh sát PCCC CNCH việc phát sớm dập tắt đám cháy cách nhanh chóng 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật Phòng cháy chữa cháy số: Luật số 27/2001/QH10, Luật số 40/2013/QH13 [2] Quy định nhiệm vụ phòng PC23 - Công an tỉnh Phú Thọ [3] Quyết định số: 76/2009/QĐ-TTg Thủ tướng phủ, ngày 11 tháng 05 năm 2009 [4] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật - Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành năm 2001 [5] Bùi Đình Thành, Trần Đình Tường, Nguyễn Đức Ánh, Báo cháy chữa cháy tự động, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội - 2006 [6] Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Thành phố-mã số 01C-02/04-2013-2, Nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ thống cảnh báo tự động phương tiện hỗ trợ cứu hộ cứu nạn phục vụ phòng cháy chữa cháy địa bàn thành phố Hà Nội [7] Website Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ http://pccc.canhsat.vn [8] Tài liệu Trung tâm Chỉ huy Điều hành PCCC & CHCN Việt Nam [9] Báo cáo tình hình cháy nổ từ năm 2012 đến 2014 nước [10] Các phương án chữa cháy [11] Catalouge hệ thống báo cháy [12]Andrew S Tanenbaum, Computer Network, 2013 [13] Do Trong Tuan, Real-time System, Hà Nội - 10/2012 [14] Mattias Jansson, KTHNOC, Routing Information Protocol, 4-2014 [15] Raj Jain, Art of Computer Systems Performance Analysis Techniques For Experimental Design Measurements Simulation And Modeling, 1991 [16] ERIK BROWN,Windows Forms Programming with C#,Special Sales Department Manning Publications Co 69
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu giải pháp tích hợp trung tâm điều hành phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn qua mạng viễn thông , nghiên cứu giải pháp tích hợp trung tâm điều hành phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn qua mạng viễn thông , nghiên cứu giải pháp tích hợp trung tâm điều hành phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn qua mạng viễn thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay