NHỮNG NGHUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN học PHẦN 2

28 134 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 01:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NHỮNG NGHUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN HỌC PHẦN STT: 58 SVTH: LÊ TRỌNG LỢI LỚP: DC048 TPHCM 2016 CHƯƠNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ I ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA Điều kiện đời tồn sản xuất hàng hóa a Phân công lao động xã hội Là phân chia lao động xã hội nghành, nghề khác b Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất Sự tách biệt quan hệ sở hữu khác tư liệu sản xuất, mà khởi thủy chế độ tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất, xác định người sở hữu tư liệu sản xuất người sở hữu sản phẩm lao động Đặc trưng ưu SXHH c Đặc trưng SXHH - SXHH sản xuất để trao đổi , mua bán, để người sản xuất tiêu dung - Lao động người sản xuất hàng hóa vừa mang tính chất tư nhân, vừa mang tính xã hội Mâu thuẫn lao động xã hội sở, mầm mống khủng hoảng kinh tế hàng hóa - Mục đích SXHH giá trị, lợi nhuận giá trị sử dụng d Ưu SXHH - SXHH phát triển dẫn đến chuyên môn hóa sx, tạo mối liên hệ, phụ thuộc chặt chẽ nghành vùng, đẩy mạnh xã hội hóa sx lao động - Tạo động lực thúc đẩy nhà sx cải tiến kĩ thuật, công nghệ, hợp lí hóa sx để nâng cao suất, chất lượng thúc đẩy LLSX phát triển - Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu ngày cao đa dạng người tiêu dung Phù hợp với hình thức tổ chức kinh tế xã hội đại 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa nước II HÀNG HÓA Hàng hóa hai thuộc tính hàng hóa a Khái niệm hàng hóa Là sản phẩm lao động, thỏa mãn nhu cầu người thông qua trao đổi, mua bán b Hai thuộc tính hàng hóa - Giá trị sử dụng - Giá trị Tính hai mặt lao động SXHH a Lao động cụ thể - Là lao động có ích hình thứ cụ thể nghề nghiệp chuyên môn định - Mỗi lao động cu thể tạo loại giá trị định b Lao động trừu tượng - Là lao động người sxhh gạt bỏ hình thức cụ thể nó, hay nói cách khác, tiêu hao sức lao động - Chỉ có sxhh, muc đích sx để trao đổi - Nếu lao động cụ thể hai nhân tố tạo thành giá trị dử dụng lao động trừu tượng nhân tố tạo giá trị hàng hóa Lượng giá trị hàng hóa nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Lượng giá trị hàng hóa lượng lao động hao phí để sx hàng hóa đinh a Thước đo lượng giá trị hàng hóa Là thời gian lao động xã hội cần thiết để làm hàng hóa định 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 b III Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa - Năng suất lao động - Mức độ phúc tạp lao động TIỀN TỆ Lịch sử đời chất tiền tệ - Tiền tệ đời kết trình phát triển sx trao đổi hàng hóa - Bản chất tiền tệ loại hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung thống cho hàng hóa, thể lao động xã hội người sxhh Các chức tiền tệ quy luật lưu thông tiền tệ a Các chức tiền tệ - Thước đo giá trị - Phương tiện lưu thông - Phương tiện cất giữ - Phương tiện toán - Tiền tệ giới b Quy luật lưu thông tiền tệ lạm phát - Quy luật lưu thông tiền tệ quy luật quy đinh số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa thời kì định M=P.Q/V M: lượng tiền cần thiết cho lưu thông P: mức giá hàng hóa Q: khối lượng hàng hóa lưu thông V: tốc độ quay vòng đồng tiền - Lạm phát + Lạm phát vừa phải + Lạm phát phi mã + Siêu lạm phát 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 IV QUY LUẬT GIÁ TRỊ Nội dung yêu cầu quy luật giá trị Sự vận động quy luật giá trị thông qua vận động giá hàng hóa Tác động quy luật giá trị Có tác động chủ yếu: - Điều tiết sx lưu thông hàng hóa - Kích thích cải tiến kĩ thuật , hợp lí hóa sx, tăng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sx xã hội phát triển - Thực lựa chọn tự nhiên phân hóa người sx hàng hóa thàng người giàu, người nghèo CHƯƠNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH TƯ BẢN I Công thức chung tư Khi tiền tư , vận động theo công thức T-H-T’(Tiền-Hàng- Tiền) Mâu thuẫn công thức chung - Trao đổi ngang giá: Nếu mua giá bán giá không thu giá trị tăng thêm( giá trị thặng dư) - Trao đổi không ngang giá Hàng hóa sức lao động a Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa - Sức lao động toàn sức thể lực trí tuệ tồn người mà người có khả đem sử dụng để tạo cải vật chất - Sức lao động trở thành hàng hóa có điều kiện: 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 + Người lao động tự thân thể, đem bán sức lao động hàng hóa + Người lao động TLSX buộc phải bán sức lao động để nuôi sống than gia đình b II Hai thuộc tính hàng hóa - Giá trị hàng hóa sức lao động - Giá trị sử dung hàng hóa sức lao động QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ Sự thống trình sản xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng dư - GTTD phận giá trị dôi giá trị sức lao động, phần lao động không công công nhân - Ngày lao động công nhân có phần: thời gian lao động cần thiết thời gian lao động thặng dư - Mâu thuẫn công thức chung giải thông qua kết hợp trình sx lưu thông Bản chất tư Sự phân chia tư thành tư bất biến tư khả biến a Bản chất tư Tư giá trị mang lại GTTD cách bóc lột lao động không công công nhân làm thuê Bản chất tư thể quan hệ bóc lột tư công nhân làm thuê b Tư bất biến tư khả biến - Tư bất biến(c): phận tư biểu thànhTLSX, giá trị bảo tồn chuyển vào sản phẩm không thay đổi lượng - Tư khả biến(v): phận tư biểu thành sức lao động , thông qua lao động trừu tượng công nhân mà tăng lên lượng 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 Tỷ suất khối lượng GTTD a Tỷ suất giá trị thặng dư(m’) - Là tỉ lệ phần trăm GTTD tư khả biến tương ứng để sx GTTD m’=(m/v)*100% m’=(t’/t)*100%  t: thời gian lao động cần thiết  t’: thời gian lao động thặng dư b Khối lượng GTTD(M) - Là tích số tỷ suất GTTD tổng tư khả biến sử dụng M=m’*V M=(m/v)*V  v: giá trị sức lao động  V: tổng giá trị sức lao động Hai phương pháp sx GTTD - Phương pháp sx GTTD tuyệt đối - Phương pháp sx GTTD tương đối  Giá trị thặng dư siêu ngạch Là giá trị thặng dư có tăng suất lao động cá biệt, làm cho giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị xã hội Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối CNTB - GTTD lao động không công công nhân tạo - Theo đuổi GTTD ngày cao mục đích nhà tư - Khối lượng GTTD tăng lên chủ yếu nhờ áp dụng kỹ thuật, công nghệ làm tăng suất lao động - Lao động trí tuệ, lao động có trình độ cao đinh khối lượng GTTD - Xuất tư thu GTTD cao III TIỀN CÔNG TRONG CNTB Bản chất kinh tế tiền công Là tiền trả cho sức lao động,là giá hàng hóa sức lao động 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 Hai hình thức tiền công CNTB - Tiền công tính theo thời gian: tiền lương trả vào thời gian làm việc người công nhân - Tiền công theo sản phẩm: tiền công trả vào số lượng chất lượng sản phẩm mà người công nhân tạo khối lượng công việc hoàn thành Tiền công danh nghĩa tiền công thực tế - Tiền công danh nghĩa số tiền mà người công nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư - Tiền công thực tế biểu số lượng hàng hóa tiêu dung dịch vụ mà người công nhân mua tiền công danh nghĩa SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN IV Thực chất động tích lũy tư - Tích lũy tư gắn liền với trình tái sx mở rộng Tái sx trình sx lặp lặp lại tiếp diễn không ngừng - Thực chất trình tích lũy tư chuyển hóa phần GTTD thành tư bản, trình tư hóa phần GTTD Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư - Trình độ bóc lột sức lao động - Tăng suất lao động xã hội - Sự chênh lệch tư sử dụng tư tiêu dung - Quy mô tư ứng trước Tích tu tập trung tư - Tích tụ tư trình làm tăng quy mô tư cá biệt, cách tư hóa phần GTTD - Tập trung tư tăng thêm quy mô tư cá biệt cách hợp tư cá biệt có sẵn xã hội thành tư lớn 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 V Cấu tạo hữu tư Là cấu tạo giá trị tư cấu tạo kĩ thuật định phản ánh biến đổi cấu tạo kĩ thuật QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN Tuần hoàn chu chuyển tư a Tuần hoàn tư - Giai đoạn thứ – giai đoạn lưu thông T-H SLĐ(v) TLSX(c) - Giai đoạn thứ hai – giai đoạn sản xuất SLĐ …SX…H’ TLSX - Giai đoạn thứ ba – giai đoạn lưu thông SLĐ T–H …SX…H’ - T TLSX  Vậy tuần hoàn tư vận động liên tục tư trải qua giai đoạn, mang hình thái khác nhau, thể chức khác để lại quay trở hình thái ban đầu có kèm theo GTTD b Chu chuyển tư - Là tuần hoàn tư bản, xét trình định kỳ, đổi lặp lặp lại không ngừng n= (CH/ch)*V  n: số vòng chu chuyển năm  CH: thời gian năm  Ch: thời gian chu chuyển vòng 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 c Tư cố định tư lưu động - Tư cố định: phận tư tồn dạng máy móc, thiết bi nhà xưởng, tham gia toàn vào trình sx, giá tri chuyển dần vào sản phẩm Quá trình sử dụng tư cố định bị hao mòn dần Có hai loại hao mòn tư cố định:  Hao mòn hữu hình  Hao mòn vô hình - Tư lưu động: phận tư tồn dạng nguyen, nhiên, vật liệu, sức lao động; tham gia vào trình sx, giá trị chuyển toàn vào sản phẩm sau trình sx Tái sản xuất lưu thông tư xã hội a Khái niệm giả định - Tổng sản phẩm xã hội: toàn sản phẩm mà xã hội sx chu kì định Nó bao gồm: C+V+M  C: tổng giá trị tư bất biến  V: tổng giá tị tư khả biến  M: tổng GTTD - Hai khu vực sx xã hội: KV1: sx TLSX; KV2: sx tư liệu tiêu dùng - Tư xã hội: tổng tư cá biệt xã hội vận động, đan xen có mối liên hệ phụ thuộc lẫn b Điều kiện thực tổng sản phẩm xã hội tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng - Điều kiện thực tái sx giản đơn (V+C)*I=CII - ………………………………………………………… mở rộng (V+C) > CII 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 Quan hệ sx TBCN nông nghiệp địa tô TBCN a Sự hình thành quan hệ sx TBCN nông nghiệp - Chuyển dần nông nghiệp địa chủ, phong kiến sang kinh doanh TBCN - Bằng cách mạng tư sản để thiết lập quan hệ sx TBCN nông nghiệp b Địa tô TBCN - Bản chất địa tô TBCN Là phần GTTD lợi nhuận bình quân mà nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải trả đất cho chủ - Các hình thức địa tô TBCN + Địa tô chênh lệch + Địa tô tuyệt đối - Giá ruộng đất= địa tô hàng năm : tỷ suất lợi tức Chương HỌC THUYẾT KINH TẾ VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC I CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN Nguyên nhân chuyển biến từ CNTB tự cạnh tranh thành CNTB độc quyền - Sự phát triển cao LLSX, thúc đẩy trình tích tụ tập trung tư từ hình thành tập đoàn tư lớn - Sự tấc động quy luật GTTD, quy luật tích lũy tư bản… làm thay đổi cấu kt CNTB theo hướng tập trung quy mô lớn - Cạnh tranh làm phá sản nhà sx nhỏ, thúc đẩy trình tích lũy tư thành tập đoàn tư lớn - Tác động khủng hoảng kt 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Sự phát triển tín dụng TBCN Những đặc điểm kinh tế CNTB độc quyền a Tập trung sx tổ chức độc quyền - Tổ chức độc quyền liên minh nhà tư lớn, chi phối phần lớn việc sx tiêu thụ loại hàng hóa nhằm thu đc lợi nhuận độc quyền cao b Tư tài - Là hợp số tổ chức độc quyền lớn ngân hàng với tổ chức độc quyền CN c Tư xuất - Là mang tư nước d Sự phân chia giới mặt kinh tế tổ chức độc quyền - XK tư phát triển dẫn đến mâu thuẫn tập đoàn tư bản, đòi hỏi phải có phân chia thị trường giới - Sự phân chia thị trường TG tập đoàn tư dẫn đến hình thành liên minh độc quyền e Sự phân chia lãnh thổ cường quốc đế quốc Sự hoạt động quy luật giá trị quy luật giá trị thặng dư giai đoạn CNTB độc quyền a Quan hệ độc quyền cạnh tranh giai đoạn CNTB độc quyền - Cạnh tranh tổ chức độc quyền với tổ chức độc quyền - Cạnh tranh tổ chức độc quyền với - Cạnh tranh nội b Biểu hoạt đông quy luật giá trị QLGTTD giai đoạn CNTB độc quyền - Giá độc quyền thấp tổ chức độc quyền mua sản phẩm 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - ………………………… Cao ……………………………………… bán……………… II CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền nhà nước a Nguyên nhân - LLSX phát triển cao, xã hội hóa sx đòi can thiệp nhà nước tư sản vào hoạt động kt - Sự phát triển phân công lao động, hình thành số ngành, lĩnh vực mà tư nhân không muốn làm khả thực - Sự thống trị tổ chức độc quyền - Việc mở rộng thị trường nước dẫn đến mâu thuẫn xung đột nước đòi hỏi phải có tham gia điều tiết nhà nước b Bản chất - Là kết hợp tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh nhà nước tư sản thành thể chế thống nhất, nhà nước bảo vệ lợi ích tổ chức độc quyền làm giảm bớt mâu thuẫn CNTB Những biểu chủ yếu CNTB độc quyền nhà nước a Sự kết hợp nhân tổ chức độc quyền nhà nước b Sự hình thành phát triển sở hữu nhà nước - Sự sở hữu nhà nước tăng lên lĩnh vực: sx, dich vụ… - ……………………………… hình thành thông qua hình thức: xd mới, mua lại DN tư nhân, góp vốn cổ phần, mở rộng DN nhà nước có sẵn c Sự điều tiết kt nhà nước tư sản - Hệ thống điều tiết kt nhà nước tư sản tổng thể thiết chế thể chế kt nhà nước bao gồm: máy quản lí, luật pháp, sách,công cụ 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Các sách điều tiết nhà nước giai đoạn độc quyền bao gồm: sách chống khủng hoảng, chóng lạm phát, tăng trưởng kt, giảm tỉ lệ thất nghiệp, sách xh, sách kt đối ngoại… - Các công cụ điều tiết nhà nước tư độc quyền gồm: ngân sách, thuế, hệ thống tài tiền tệ, nguồn lực kt nhà nước, công cụ hành pháp lý III CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA NÓ Biểu đặc điểm CNTB độc quyền - Sự phát triển tổ chức độc quyền xuyên quốc gia với pt xí nghiệp vừa nhỏ - Sự thay đổi hình thức tổ chức chế thống trị tư tài - XKTB có bước pt quy mô, chiều hướng kết cấu - Sự phân chia trị trường TG tập đoàn tư lớn gắn liền xu hướng khu vực hóa, quốc tế hóa, toàn cầu hóa - Sự phân chia TG cường quốc tiếp tuc hình thức cạnh tranh thống trị Những biểu chế điều tiết kinh tế CNTB độc quyền nhà nước - TỶ trọng khu vực kt nhà nước naanng cao Kt nhà nước + kt tư nhân - Chỉ tiêu nhà nước đc tăng cường, đặc biệt giai đoạn khủng hoảng suy thoái - Phương thức điều tiết nhà nước linh hoạt, mềm dẻo, với phạm vi rộng lớn - Công cụ điều tiết kt nhà nước củng đa dạng Những nét phát triển CNTB ngày - Sự pt nhảy vọt LLSX - Đang có xu hướng chuyển từ KTCN sang KT tri thức 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Sự điều chỉnh QHSX quan hệ giai cấp - Thể chế quản lí kinh doanh nội DN tư có thay đổi lớn - Điều tiết vĩ mô nhà nước đc tăng cường - Công ty xuyên quốc gia có vai trò ảnh hưởng ngày lớn hệ thống kt CNTB Kt TG - Điều tiết phối hợp hoạt động kt quốc tế đc tăng cường IV VAI TRÒ, HẠN CHẾ VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CNTB HIỆN ĐẠI Vai trò - Giải phóng loài ng khỏi “đem trường trung cổ” XHPK - Pt LLSX - Thực hiệ xh hóa sx - Xd tác phong CN chon g lao động, pt phân công lao động chuyên môn hóa - Thiết lập dân chủ tư sản Hạn chế - Sự đời CNTB gắn liền vs ctanh xâm lược, cướp bóc thuộc địa, làm phá sản nhũng ng sx nhỏ bóc lột lđ làm thuê - Mâu thuẫn gay gắt tư lđ - Gây ctranh đẫm máu, làm chết hàng triệu người vô tội - Làm phân hóa giàu nghèo ngày lớn Xu hướng vận động CNTB CNTB ngày tiếp tục điều chỉnh để giảm bớt mâu thuẫn để tồn phát triển Tuy nhiên thách thức đe dọa cho tồn vong CNTB PHẦN THỨ BA 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CNXH CHƯƠNG SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CMXHCN I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Khái niệm GCCN sứ mệnh lịch sử a Khái niệm Là tập đoàn xh hình thành pt vs trình pt sxcn ngày đại, với nhịp độ pt LLSX mang tính chất xh hóa ngày cao; LLSX bản, tiên tiến, trực tiếp gián tiếp tham gia trình sx, tái sx cải vật chất theo phương thức công nghiệp, cải tạo quan hệ xh; lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ CNTB lên CNXH b Nội dung sứ mệnh Xóa bỏ chế độ củ xd xh Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử GCCN a Địa vị kt – xh GCCN CNTB - Là đẻ sx đại CN, đại diện cho LLSX tiên tiến - Vì lợi ích GCCN thống với lợi ích đại đa số nhân dân lđ, nên họ đoàn kết vs giai cấp, tầng lớp khác đấu tranh để tự giải phóng xh b Những đặc điểm trị - xã hội GCCN - Là giai cấp tiên phong CM có tinh thần CM triệt để - …………… có ý thức tổ chức kỉ luật cao - …………… mang chất quốc tế 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 Vai trò Đảng Cộng Sản trình thực sứ mệnh lịch sử GCCN a Tính tất yếu quy luật hình thành, phát triển đảng GCCN - Phải có nhân tố chủ quan trưởng thành củ thân GCCN, phải đc trang bị hệ tư tưởng CM thành lập đảng trị mình, ĐCS - Sự thâm nhập CN Mác – Lê nin vào phong trào công nhân dẫn đến việc hình thành đảng GCCN b Mối quan hệ ĐCS GCCN - Đảng lãnh tụ tập thể GCCN - GCCN sở xh Đảng II CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CMXHCN nguyên nhân a Khái niệm CMXHCN - Theo nghĩa hẹp, CM trị, kết thúc việc GCCN NDLĐ giành đc quyền thiết lập nhà nước chuyên vô sản - Theo nghĩa rộng, gồm giai đoạn: + Tiến hành CM chinh trị thiết lập nhà nước vô sản + Sử dụng nhà nước để cải tạo xh cũ, xd xh mới- xh XHCNvaf CSCN b Nguyên nhân - Nguyên nhân sâu xa: pt LLSX khiến quan hệ sx vốn phù hợp vs trở thành lỗi thời, cản trở pt - Nguyên nhân trực tiếp: mâu thuẫn kt LLSX vs quan hệ SX chiếm hữu tư nhân TBCN Mục tiêu, động lực nội dung CMXHCN a Mục tiêu - Giải phóng xh, giải phóng người b Động lực - GCCN vừa LL lãnh đạo vừa động lực chủ yếu CMCHCN 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Cùng vs GCCN, GCND động lực to lớn quan trọng CMXHCN c Nội dung - Trên lĩnh vực trị - ………………… kinh tế - ………………… tư tưởng – văn hóa Liên minh GCCN vs GCND tầng lớp lao động khác CMXHCN a Tính tất yếu sở khách quan liên minh - Tính tất yếu: Phải liên kết với để đến thắng lợi cuối nghiệp CM - Cơ sở khách quan: mặt kt gắn bó tách rời CN, NN với KH – CN b Nội dung nguyên tắc liên minh - Nội dung liên minh: + Về trị + Về kinh tế + Về văn hóa – xã hội - Nguyên tắc bản: + Đảm bảo vai trò lãnh đạo GCCN + Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện + Kết hợp đắn hài hòa lợi ích III HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Xu hướng tất yếu xuất hình thái kinh tế - xã hội CSCN a Dự báo Mác, Ăngghen - Điều tiết khách quan - Nhân tố chủ quan 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 b Dự báo Lênin - Sự xuất hình thái kt-xh CSCN từ nước tư có trình độ pt trung bình từ nước tiền tư Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế - xã hội CSCN a Thời kì độ từ CNTB lên CNXH - Tính tất yếu thời kì độ: + CNXH CNTB khác chất + Để xd sơ vật chất, kỹ thuật CNXH + Để xd quan hệ CNXH chúng không tự nảy sinh từ CNTB + Công xd CNXH mẻ, khó khăn, phức tạp - Đặc điểm thực chất thời kì độ - Nội dung + Trong lĩnh vực kt +…………………… trị +…………………… tư tưởng văn hóa +……………………… xã hội b Xã hội CNXH - Cơ sở vật chất- kĩ thuật xh CNXH đại công nghiệp - Thiết lập chế độ công hữu TLSX, bước xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN - Tổ chức lđ mới, vs kỉ luật lđ tự giác - Thực nguyên tắc phan phối theo lđ - Nhà nước XHCN mang chất GCCN , mang tính nhân dân tính dt sâu sắc , thực quyền lực lợi ích nhân dân - Giải phosnh ng khỏi áp bóc lột; thực công bằng, bình đẳng, tiên tiến xh 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CMXHCN I XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN Xây dựng dân chủ XHCN a Quan niệm dân chủ dân chủ - Dân chủ sản phẩm tiến hóa lịch sử ,là nhu cầu khách quan ng Dân chủ quyền lực thuộc nhân dân - Là phạm trù trị, dân chủ gắn liền vs kiểu nhà nước giai cấp cầm quyền “ dân chủ phi giai cấp”, dân chủ chung chung - Là hệ thống giá trị phản ánh trình độ pt cá nhân cộng đồng trình giải phóng xh chống áp bức, bóc lột để tiến tới tự do, bình đẳng b Những đặc trưng nên dân chủ XHCN - Là chế độ nhà nước đc sang tạo ng lđ, lãnh đạo ĐCS, dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc nhân dan - Cơ sở kt dân chủ XHCN chế độ công hữu TLSX - Nền dân chủ XHCN kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân-tập thể-cộng đồng - …………………………… dân chủ rộng rãi nhất, mang tính giai cấp c Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN - Dân chủ vừa mục tiêu, vừa động lực công xd CNXH - Thực hành dân chủ rộng rãi lĩnh vực - Xây dựng dân chủ XHCN hoàn thiện hệ thống trị 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 Xây dựng nhà nước XHCN a Khái niệm Là tổ chức trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa sở kinh tế XHCN Vừa quản lí quan quyền lực vừa máy hành chính, vừa tổ chức quản lí lĩnh vực đời sống xh nhân dân b Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ nhà nước XHCN - Đặc trưng: +Là công cụ để thực quyền lực nhân dân lđ đặt lãnh đạo ĐCS +Là công cụ chuyên giai cấp +Nền dân chủ tạo nhũng điều kiện, lôi đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lí nhà nước, quản lí xh +Là kiểu nhà nước đặc biệt - Chức năng: Tổ chức xd có hiệu lĩnh vực đời sống mới- xh XHCN, sử dụng công cụ bạo lực để trấn át, đập tan phản kháng kẻ thù chống lại nghiệp xd CNXH - Nhiệm vụ: +Đối nội +Đối ngoại c Tính tất yếu việc xây dựng nhà nước XHCN Nhà nước XHCN phương thức, công cụ chủ yếu nhân dân nghiệp xd bảo vệ tổ quốc II XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XHCN Khái niệm văn hóa XHCN a Khái niệm văn hóa văn hóa - Văn hóa: toàn giá trị vật chất tinh thần ng sáng tạo trình hoạt động thực tiễn 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Nền văn hóa XHCN văn hóa đc xd pt tảng hệ tư tưởng GCCN ĐCS lãnh đạo, nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, đưa nhân dân lđ thực trở thành chủ thể sang tạo hưởng thụ văn hóa b Đặc trưng - Mang chất GCCN - Có tính nhân dân rộng rãi tính dt sâu sắc - Đc hình thành pt cách tự giác, lãnh đạo GCCN thông qua ĐCS, có quản lý nhà nước XHCN Tính tất yếu việc xây dựng văn hóa XHCN - Tính triệt để, toàn diện - Giải phóng NDLĐ thoát khỏi ảnh hưởng ý thức cũ, lạc hậu - Nâng cao trình độ nhu cầu văn hóa để NDLĐ chiến thắng nghèo nàn lạc hậu - Văn hóa vừa mục tiêu, vừa động lực trình xd Nội dung phương thức xây dựng văn hóa XHCN a Những nội dung văn hóa XHCN - Nâng cao trình độ dân trí, xd đội ngũ trí thức - Xd ng XHCN - Xd lối sống XHCN - Xd gia đình văn hóa XHCN b Phương thức xây dựng văn hóa XHCN - Giữ vững tăng cường vai trò chủ đạo hệ tư tưởng GCCN - Tăng cường lãnh đạo ĐCS vai trò quản lý nhà nước XHCN vs hoạt động văn hóa - Kế thừa giá trị di sản văn hóa dân tộc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại - Lôi quần chúng nhân dân vào hoạt động sang tạo văn hóa 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 III GIẢI QUYẾT VÁN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Vấn đề dân tộc nguyên tắc CN Mác-Lênin việc giải vấn đề dân tộc a Khái niệm dân tộc - Dân tộc( tộc người) cộng đồng ng có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, xuất lịch sử sau tộc, có chung phương thức sinh hoạt kt, ngôn ngữ, tâm lí - Dân tộc( quốc gia-dân tộc) cộng đồng ng ổn định hợp thành nhân dân quốc gia có chung lãnh thổ, kinh tế, ngôn ngữ, sắc văn hóa b Hai xu hướng phát triển dân tộc vấn đề dân tộc xây dựng XHCN - Do thức tỉnh ý thức dân tộc quyền sống, dân tộc đấu tranh chống áp dân tộc để thành lập quốc gia dân tộc độc lập - Các dân tộc mở rộng mối liên hệ kt, vh…Xóa bỏ biệt lập, khép kín c Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin việc giải vấn đề dân tộc - Các dt hoàn toàn bình đẳng - Các dt đc quyền tự - Liên hiệp công nhân tất dt Tôn giáo nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo a Khái niệm tôn giáo - Tôn giáo hình thái ý thức xã hội - Tôn giáo đời từ nguồn gốc kt-xh, nhận thức tâm lí b Vấn đề tôn giáo tiến trình xây dựng CNXH - Về nhận thức - Về kinh tế - Về tâm lí 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Về tri-xã hội - Về văn hóa c Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lê nin việc giải vấn đề tôn giáo - Phải gắn liền khắc phục ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội với trình cải tạo xh cũ, xd xh - Phải tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng tự không tín ngưỡng công dân - Thực quan sách đại đoàn kết dt không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo - Phân biệt rõ mặt trị tư tưởng tôn giáo - Phải có quan điểm lịch sử cụ thể giải vấn đề tôn giáo CHƯƠNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG I CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC CM tháng 10 Nga mô hình CNXH thực giới Đã mở đường cho giải phóng dt thuộc địa.Nó bắt đầu thời đại mới, thời đại độ từ CNTB lên CNXH phạm vi toàn TG Sự đời hệ thống CNXH thành tựu a b Sự đời phát triển hệ thống nước XHCN Đặc điểm chủ yếu thời đại hệ thống XHCN TG trở thành nhân tố định pt xh loài ng Những thành tựu - Từng bước đưa nhân dân lđ lên làm chủ xh 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118 TPHCM 2016 - Đảm bảo đời sống VC-TT nhân dân ngày tốt - Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa CNXH, mở kỉ nguyên độc lập thời kì độ lên CNXH toàn TG - CNXH đẩy lùi nguy chiến tranh hủy diệt, bảo vệ hòa bình TG - CNXH cổ vũ NDLĐ nước phương Tây đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, khiến GCTS phải nhượng II SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH XHCN VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ Sự khủng hoảng sụp đổ mô hình CNXH Xô Viết Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình CNXH Xô Viết - Nguyên nhân sâu xa: Do trì lâu CNXH cũ - Nguyên nhân chủ yếu trực tiếp: ĐCS Liên Xô mắc sai lầm nghiêm trọng đường lối trị,tư tưởng tổ chức CNĐQ lực thù địch can thiệp toàn diện, tinh vi, trắng trợn, thực diễn biến hòa bình nội Liên Xô nước XHCN Đông Âu III TRIỂN VỌNG CỦA CNXH Chủ nghĩa tư bản-không phải tương lai xã hội lòai người - Bản chất CNTB không thay đổi - Các yếu tố XHCN xuất lòng XHTB CNXH-tương lai xã hội loài người - Liên Xô nước XHCN Đông Âu sụp đổ nghĩa cáo chung CNXH - Các nước XHCN lại tiến hành cải cách, đổi đạt đc thành tựu ngày to lớn - Đã xuất nhân tố xu hướng lên CNXH số quốc gia TG đương đại 58 LÊ TRỌNG LỢI 31151024118
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG NGHUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN học PHẦN 2, NHỮNG NGHUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN học PHẦN 2, NHỮNG NGHUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN học PHẦN 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay