liên môn tích hợp vật lý 10 rất hay xây DỰNG CHỦ đề TÍCH hợp các môn KHOA học tự NHIÊN CHỦ đề “CUNG tên”

25 637 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 23:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG SAU ĐẠI HỌC – KHOA VẬT LÝ  Tiểu luận: XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CHỦ ĐỀ “CUNG TÊN” GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Biên HVTH: Hoàng Phước Muội Inpatham Souvanny Tp Hồ Chí Minh, 12/2015 MỤC LỤC Lời nói đầu THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐỀ Lý chọn chủ đề .4 Thông tin chi tiết .4 MỤC TIÊU DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung 1: Cung tên tre Nội dung 2: Lịch sử hình thành phát triển 12 Nội dung 3: Chế tạo thi bắn 16 Nội dung 4: Tăng tính sát thương 20 Nội dung 5: Sử dụng bảo quản cung tên 22 Nội dung 6: Cưỡi ngựa bắn cung 23 Kiểm tra, đánh giá 24 Tài liệu tham khảo .24 Trang Lời nói đầu Xã hội đại yêu cầu người kiến thức mà phải có lực Năng lực giống kiến thức, tự động hình thành, muốn có lực phải trải qua trình học tập rèn luyện Từ xưa đến nay, lực người hình thành tham gia hoạt động gắn với thực tiễn Như vậy, dạy học phát triển lực tách rời thực tiễn, thực tiễn sở trình dạy học Nhờ thực tiễn, giáo viên biết nên dạy học sinh biết phải học điều Quá trình dạy học phải gắn với vấn đề thực tiễn Thực tế, vấn đề thực tiễn đa chiều, muốn tìm hiểu hay giải vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải có vốn kiến thức kĩ thuộc nhiều lĩnh vực nhiều môn học Vì thế, tích hợp dạy học xu hướng tất yếu dạy học đại Theo xu hướng tích hợp, với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Biên, định xây dựng chủ đề tích hợp “cung tên” Trong chủ đề, tích hợp hai môn vật lý hóa học, đồng thời liên quan đến lĩnh vực khảo cứu lịch sử Chủ đề “cung tên” xây dựng bao gồm nội dung chính, nội dung định hướng hoạt động cho học sinh, nhằm mục đích phát triển lực cho em Đây lần xây dựng chủ đề tích hợp, dù cố gắng hỗ trợ tận tình PGS.TS Nguyễn Văn Biên thiếu sót điều tránh khỏi Chúng hy vọng nhận đóng góp quý vị để chủ đề hoàn thiện Chân thành cảm ơn! Người thực Hoàng Phước Muội Inpatham Souvanny Trang THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐỀ Lý chọn chủ đề Cung tên loại vũ khí tầm xa, có lực sát thương cao Đối với người xưa, cung tên vũ khí săn bắn hiệu quả, giúp người săn nhiều thú tránh nguy hiểm cận chiến với dã thú Ngoài ra, cung tên vũ khí lợi hại chiến trường, khả sử dụng hiệu vũ khí định kết trận chiến Ngày nay, với đời súng, cung tên không giữ vị ban đầu Tuy nhiên, cung tên phát triển thành môn thể thao “bắn cung” đưa vào thi đấu Olympic Cung tên loại vũ khí đặc biệt, cung tên hoạt động dựa tên nguyên lý bảo toàn chuyển hóa lượng Mặc khác, nghiên cứu quỹ đạo bay tầm xa cung tên đòi hỏi phải có hiểu biết định chuyển động ném xiêm Việc chế tạo cung tên, trình chọn vật liệu cung đơn giản, để chế tạo cung hoạt động tốt, người chế tác phải có hiểu biết kim loại, loại vật liệu tổng hợp Những vấn đề xây dựng thành chủ đề dạy học thuận lợi để tổ chức hoạt động học tập giúp học sinh củng cố, vận dụng kiến thức đồng thời giúp học sinh chiếm lĩnh số kiến thức Thông tin chi tiết  Lớp dạy: Lớp 10  Thời điểm dạy: Học kì  Tích hợp môn: Vật lý, hóa học  Dự kiến thời gian: 10 tiết  Nội dung tích hợp Trang Nội dung Cung tên tre Bài học tích hợp Vật lý 10: Bài 12 Lực đàn hồi, Bài 26 Thế Lịch sử hình thành Vật lý 10: Bài 12 Lực đàn hồi phát triển Hóa học 12: Bài 19: Tính chất kim loại, Bài 20: Hợp kim Bài 21: Điều chế kim loại Chế tạo bắn thử Vật lý 10: Bài 16: Chuyển động ném xiên Tăng tính sát thương Sử dụng bảo Hóa học 12: Ăn mòn kim loại quản Hóa học 10: Phản ứng oxi hóa khử Cưỡi ngựa bắn Vật lý: Bài 6: Tính tương đối cung chuyển động công thức cộng vận tốc Thời lượng tiết tiết tiết tiết tiết tiết MỤC TIÊU DẠY HỌC  Trình bày cấu tạo cung tên  Trình bày trình biến đổi lượng trình bắn cung  Thiết kế, chế tạo số loại cung tên đơn giản  Tiến hành thí nghiệm xác định lực đàn hồi đàn hồi cung tên  Vận dụng kiến thức chuyển động ném xiên để xây dựng phương án bắn tên xa phương án nhắm bắn trúng mục tiêu  Trình bày tính chất nguyên vật liệu chế tạo cung tên  Tìm kiếm thông tin sách, báo, mạng internet  Vận dụng kiến thức hóa học kim loại vật liệu tổng hợp để khảo cứu cung tên qua thời kì lịch sử  Vận dụng kiến thức vật lý, hóa học kinh nghiệm để đề xuất phương án cải thiện cung tên bảo quản cung tên  Vận dụng kiến thức vật lý xây dựng số dạng tập liên quan đến cưỡi ngựa bắn cung  Soạn thảo trình chiếu trình bày trước lớp báo cáo Trang HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung 1: Cung tên tre Tổ chức dạy học theo trạm, trạm ứng với hoạt động phía Trạm phân bố theo sơ đồ sau: Trạm 1: Trạm Cung tên tre Trạm Trạm Nội dung trạm sau: - Trạm 1: Giới thiệu cung tên Trạm bố trí trạm - Trạm 2: Lực đàn hồi đàn hồi cung tên tre Trạm bố trí thành hai trạm có nhiệm vụ Trong trạm 2, học sinh thực nhiệm vụ sau: + Nhiệm vụ ứng với hoạt động 2.1: Đo lực đàn hồi cung tên tre + Nhiệm vụ ứng với hoạt động 2.2: Vẽ đồ thị lực đàn hồi theo độ biến dạng - Trạm 3: Chuyển hóa lượng trình bắn cung Trạm bố trí trạm Các nhóm học sinh tự lựa chọn tham gia trạm 1, 2, Mỗi học sinh phải đảm thảo tham gia đầy đủ trạm hoàn thành hết nhiệm vụ Hoạt động 1: Giới thiệu cung tên Trang Mục tiêu  Trình bày cấu tạo cung tên  Chế tạo cung tên tre đơn giản Nguyên liệu Hai tre vót sẵn, dây, kéo Tiến hành Cung tên gồm phận nào? Nêu tác dụng phận Bộ phận Tác dụng Chế tạo cung tên đơn giản làm từ tre Lưu ý: Trong trình chế tạo, đảm bảo an toàn không tự ý sử dụng cung tên tre lớp học Cánh cung làm từ tre vót mảnh, buộc dây hai đầu để tre cong thành hình cung Tên tre vót Tổng kết Cấu tạo cung tên Bộ phận Tác dụng Cánh cung Tay cầm cung tên Tạo đàn hồi Kéo cánh cung Truyền chuyển động cho Dây cung tên Sát thương mồi hay kẻ Tên thù Hoạt động 2: Lực đàn hồi đàn hồi cung tên tre Hoạt động 2.1: Đo lực đàn hồi cung tên tre Mục tiêu Trang  Tiến hành đo lực đàn hồi cung tre  Xác định mối liên hệ độ lớn lực đàn hồi độ biến dạng Vật liệu  Cung tên tre đơn giản, lực kế, thước thẳng Tiến hành Thí nghiệm: Đo lực đàn hồi cung tên tre Dùng lực kế móc vào dây cung Kéo lực kế để cánh cung bị biến dạng Ứng với giá trị độ biến dạng x (như hình vẽ) 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm đọc số lực kế F ghi số liệu vào bảng giá trị sau Giá trị lực kế Độ biến dạng x Tỉ số F/x (N) (cm) 10 15 20 25 30 Từ bảng số liệu, nhận xét tỉ số lần đo rút kết luận mối quan hệ F x Từ đó, kết luận mối quan hệ lực đàn hồi cung tên độ biến dạng x Mối quan hệ tuân theo định luật vật lý học? Tổng kết Mối quan hệ F x: Lực F tỉ lệ thuận với độ biến dạng x => Mối quan hệ lực đàn hồi cung tên Fdh độ biến dạng dây cung x: Lực đàn hồi cung tên Fdh tỉ lệ thuận với độ biến dạng dây cung x Fdh  x Mối quan hệ tuân theo định luật Húc Trang Hoạt động 2.2: Vẽ đồ thị lực đàn hồi với độ biến dạng Mục tiêu  Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc lực đàn hồi độ biến dạng x  Xây dựng biểu thức tính công lực đàn hồi, từ suy biểu thức tính lực đàn hồi Tiến hành Từ số liệu thu thập hoạt động 2.2, vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc lực đàn hồi Fdh với độ biến dạng x , lực đàn hồi Fdh trục tung, độ biến dạng x trục hoành Nhận xét dạng đồ thị, rút biểu thức tính công lực đàn hồi Tổng kết Đồ thị biểu diễn phụ thuộc lực đàn hồi Fdh vào độ biến dạng x Trang Công lực đàn hồi suy từ đồ thị: A = Sgiới hạn đồ thị = 1/2Fdh.x Công thực nhờ lượng chứa cánh cung bị biến dạng gọi đàn hồi => Thế đàn hồi cung tên tính theo biểu thức Wdh = 1/2Fdh.x Tài liệu: Sách giáo khoa vật lý 10, lực đàn hồi, http://archeryphysics-mrsmith08.awardspace.com/arrow.html Hoạt động 3: Chuyển hóa lượng trình bắn cung Mục tiêu - Trình bày trình chuyển hóa lượng trình bắn cung dạng sơ đồ Sankey Thông tin Sơ đồ Sankey giúp mô tả trực quan, giúp theo dõi xuyên suốt diễn biến trình đơn giản so với bảng liệt kê Sơ đồ Sankey sử dụng vật lý kĩ thuật để mô tả phân bố lượng trình chuyển hóa lượng Ví dụ: Năng lượng điện 50J động điện chuyển hóa thành 36J lượng học 14J nhiệt tỏa môi trường Sơ đồ Sankey biểu diễn trình chuyển hóa lượng sau: Đọc thêm: http://www.cyberphysics.co.uk/general_pages/sankey/sankey.htm Trang 10 Tiến hành Quá trình bắn cung gồm có giai đoạn sau Tương ứng với giai đoạn, xác định trình chuyển đổi lượng giai đoạn Các giai đoạn bắn Giữ cung đặt tên lên dây cung Đặt tay lên dây cung kéo dây cung Thả tay, dây cung đẩy tên khỏi cung Tên phóng trúng đích Quá trình chuyển đổi lượng Hãy trình bày giai đoạn thành sơ đồ Sankey (Có thể sử dụng máy vi tính phần mềm Sankey để vẽ Phần mềm Sankey download tại: http://www.brothersoft.com/esankey-download-63110s1.html) Tổng kết Quá trình chuyển hóa lượng trình bắn cung Các giai đoạn bắn Giữ cung đặt tên lên dây cung Đặt tay lên dây cung kéo dây cung Thả tay, dây cung đẩy tên khỏi cung Tên phóng trúng đích Quá trình chuyển đổi lượng Năng lượng hóa học thể chuyển hóa thành động tay Động tay chuyển hóa thành đàn hồi cánh cung Thế đàn hồi cánh cung chuyển hóa thành động tên dây cung Động tên chuyển hóa thành nhiệt va chạm công làm xuyên bia Trang 11 Biểu diễn trình chuyển hóa lượng trình bắn cung dạng sơ đồ Sankey Nội dung 2: Lịch sử hình thành phát triển Hình thức tổ chức lớp học: tổ chức hoạt động nhóm Thông tin liên quan Cung tên loại vũ khí tầm xa cổ xưa hiệu Con người phát minh cung từ thời đồ đá sử dụng chúng khắp giới tận kỷ 19 chúng bị thay súng Cấu tạo cung đơn giản, gồm cánh cung, dây cung đạn mũi tên Ban đầu, cánh cung mũi tên làm vật liệu tre, gỗ ; dây cung bện da, gân thú, dây leo Trang 12 Theo dòng lịch sử, cung tên thay đổi nhiều kể hình dáng nguyên vật liệu cấu thành Sự phát triển cung tên chia thành thời kì sau: Cung tên đại Cung tên thời đồ sắt Cung tên thời đồ đồng Cung tên thời đồ đá Sơ đồ hình thành phát triển cung tên qua thời kì Hoạt động: Chuyên gia khảo cổ Mục tiêu  Tìm kiếm thông tin sách báo internet  Vận dụng kiến thức hóa học kim loại, kiến thức vật lý lực đàn hồi để giải thích phát triển cung tên qua thời kì Tiến hành Đóng vai chuyên gia khảo cổ, khảo cứu hình thành phát triển cung tên thời kì Nhóm 1: Thời kì đồ đồng Nhóm 2: Thời kì đồ sắt Nhóm 3: Thời kì đại Trang 13 PHIẾU KHẢO CỨU Tên đề tài khảo cứu: Tên người khảo cứu: Đối tượng khảo cứu:………………………………………………………………………… Phương pháp thực hiện:……………………………………………………………………… Kết khảo cứu Mẫu vật (có thể chụp hình, vẽ hình mô phỏng, mô hình mô phỏng, mẫu vật thật) Đặc điểm cung tên thời kì… - Về hình dáng + Cánh cung có hình dáng nào? Vì cánh cung có hình dáng thế? Phân tích hình dạng động lực học cánh cung? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… + Tên có hình dáng nào? Hình dáng tên giúp trình di chuyển tên? Hình dáng mũi tên? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - Về nguyên liệu + Cánh cung chế tạo từ nguyên liệu nào? Trang 14 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… + Dây cung chọn từ vật liệu nào? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… + Tên mũi tên làm từ vật liệu nào? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Quy trình chế tạo cung tên - Cánh cung, dây cung, tên, mũi tên chế tạo nào? Vận dụng kiến thức biết hay tham khảo, giải thích trình chế tạo cung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Kết luận khảo cứu: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tài liệu tham khảo: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trình bày kết khảo cứu dạng clip Tài liệu tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_(v%C5%A9_kh%C3%AD) Trang 15 http://genk.vn/kham-pha/phan-ii-cung-vu-khi-phat-xa-manh-nhat-chien-truong20130426090914568.chn http://www.simandan.com/?p=4417 http://www.archaeolink.com/history_of_archery.htm http://www.encyclopedia.com/topic/Bow_and_Arrow.aspx Nội dung 3: Chế tạo thi bắn Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức hoạt động ngoại khóa “hội thi bắn cung”  Chuẩn bị hội thi: Hoạt động Các nhóm chế tạo số loại cung tên dự thi, tiến hành luyện tập bắn  Tham gia hội thi: Hoạt động Hội thi tổ chức sân trường, nhóm tham gia Hoạt động 1: Chế tạo cung tên dự thi Mục tiêu  Chế tạo thành công số loại cung tên bắn xa  Xác định tầm bắn cung Thiết bị, dụng cụ Gỗ, dây thun, tre, dây cước, kéo, … Tiến hành Nhiệm vụ: Yêu cầu nhóm thiết kế, chế tạo cung tên đạt tầm bắn xa nhằm tranh giải thi bắn cung toàn lớp Trang 16 Video hướng dẫn chế tạo cung đơn giản: https://www.youtube.com/watch?v=3e5AwoLcZD8 Hoạt động 2: Tập bắn Mục tiêu  Xây dựng phương án bắn tên xa  Xây dựng phương án bắn tên trúng đích Phương tiện, thiết bị Bộ cung mà nhóm thiết kế, chế tạo Bìa cát tông hay thùng xốp, Tiến hành Bước 1: Chuẩn bị bia bắn Có thể dùng thùng xốp, thùng cát tông,… làm bia Trang 17 Bước 2: Bắn thử Bắn tên với lực kéo, với góc bắn là: 300; 450; 600 Ghi nhận tầm bắn đạt cung Góc bắn 300 450 600 Tầm bắn Từ kết bắn thử, xây dựng phương án tìm góc bắn tối ưu để tên đạt tầm xa Bước 3: Ngắm bắn mục tiêu Mục tiêu bìa cát tông cách vị trí bắn 10m, cao 1.1m Từ kiến thức chuyển động vật, xây dựng phương án ngắm bắn cho mục tiêu Trang 18 Gợi ý xây dựng phương án:  Tầm bắn hay độ xác bắn tên phụ thuộc yếu tố nào? Những yếu tố xác định nào?  Kiến thức vật lý liên quan cần để phân tích trình trên?  Làm để ghi nhận quỹ đạo tên phân tích số liệu tên? Tài liệu: http://archeryphysics-mrsmith08.awardspace.com/arrow.html http://www.pstt.org.uk/ext/cpd/a-scientist-in-yourclassroom/resources/ppt/PhysicsofArchery.ppt http://www.turfculture.com.au/App_Save/Products/2ba86f59-ed9a-4e1c-9796b962eb424a61/Label.pdf Sách giáo khoa vật lý 10, chuyển động ném xiên Hoạt động 3: Thi bắn Mục tiêu  Sử dụng cung tên cách tối ưu Phương tiện, dụng cụ Bộ cung chế tạo, bìa cát tông, thùng xốp Tiến hành Ba nhóm, sử dụng sản phẩm nhóm để tham gia thi Trang 19 Thể lệ thi Vòng 1: Bắn xa Các nhóm cử đại diện sử dụng cung tên mà nhóm chế tạo, tham gia bắn đồng loạt nhóm Thành tích xếp hạng theo tầm xa tên đạt Vòng 2: Bắn xác Các nhóm cử đại diện, nam nữ Mỗi bạn bắn lượt vào mục tiêu định cách 10 m Trên bia vòng tròn đồng tâm, đánh số từ đến 10, tương ứng với số điểm Không trúng mục tiêu điểm Thông báo kết thi Nhóm hoàn thành xuất sắc vòng 1: Báo cáo phương án chế tạo cung tên cách bắn để đạt tầm xa Nhóm hoàn thành xuất sắc vòng 2: Báo cáo phương án bắn xác mục tiêu Nội dung 4: Tăng tính sát thương Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức học nhóm, nhóm thực nhiệm vụ, báo cáo Hoạt động: Cải thiện cung tên Mục tiêu  Xây dựng phương án tăng tính sát thương cung tên  Tìm kiếm thông tin sách, báo internet Tiến hành Để tăng tính sát thương cho cung tên, thường có phương án  Tăng sát thương vật lý  Tăng sức phá hoại  Tăng tính gây hại cho thể địch Nhiệm vụ: Mỗi nhóm chọn phương án, xây dựng thật chi tiết phương án Sản phẩm cuối gồm tiểu luận word trình chiếu thuyết trình Trang 20 PHIẾU NHIỆM VỤ Tên phương án:……………………………………………………………………… + Cơ sở khoa học ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… + Đề xuất phương án khả thi ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… + Phân tích, so sánh để lựa chọn phương án ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… + Thực phương án, tạo sản phẩm dạng mô hình (hình vẽ, mô hình vật chất, mô máy tính) Lưu ý: Không yêu cầu sản phẩm thật tính an toàn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… + Kết luận phương án ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tài liệu: http://khoahoc.tv/timkiem/ch%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99c/index.aspx Tài liệu sức bền vật liệu Tài liệu hóa chất Trang 21 Nội dung 5: Sử dụng bảo quản cung tên Hình thức tổ chức dạy học: Hoạt động nhóm, nhóm đóng vai chuyên gia tư vấn, giáo viên đóng vai người sử dụng cần tư vấn  Chuẩn bị: Các nhóm đóng vai chuyên gia, tìm hiểu lĩnh vực chuyên gia cần nắm vững  Hoạt động lớp: Giáo viên đóng vai người sử dụng tham vấn nhóm chuyên gia Hoạt động: Chuyên gia tư vấn Mục tiêu - Xây dựng trình bày phương án bảo quản cung tên Tiến hành Giáo viên đóng vai người sử dụng, cần chuyên gia tư vấn việc sử dụng bảo quản cung tên Nhóm chuyên gia vật lý Nhiệm vụ: Tìm hiểu tác động vật lý làm hư hỏng cung tên trình sử dụng bảo quản đề xuất phương án khắc phục Nhóm chuyên gia hóa học Nhiệm vụ: Tìm hiểu tác động hóa học làm hư hỏng cung tên trình sử dụng bảo quản đề xuất phương án khác phục PHIẾU NHIỆM VỤ Tên nhóm chuyên gia:……………………………………………………………………… Các tác động làm hư hỏng cung tên ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Cơ sở khoa học nguyên nhân Trang 22 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trình bày thí nghiệm giải thích nguyên nhân ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Đề xuất phương án khắc phục ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… So sánh tính hiệu quả, tối ưu phương án ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Kết luận ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Nội dung 6: Cưỡi ngựa bắn cung Hình thức tổ chức dạy học: Hoạt động nhóm, thực nhiệm vụ Chuẩn bị: Các nhóm xây dựng số tập vật lý liên quan đến cưỡi ngựa bắn cung Hoạt động lớp: Trình bày tiểu luận “Xây dựng số tập vật lý liên quan đến cưỡi ngựa bắn cung” Hoạt động: Cưỡi ngựa bắn cung Mục tiêu - Xây dựng số tập vật lý liên quan đến cưỡi ngựa bắn cung Tiến hành Tìm hiểu tốc độ chuyển động ngựa, giả thuyết bạn sử dụng cung tên bạn chế tạo với thông số đo Hãy thiết kế tập cưỡi ngựa bắn cung Trang 23 Ví dụ: Một người cưỡi ngựa với vận tốc 30km/h bắn tên đi, biết mũi tên bay với vận tốc 10km/h so với mặt đất Hãy xác định vận tốc người so với mũi tên Kết luận Qua trình tìm hiểu cố gắng xây dựng chủ đề tích hợp “cung tên”, dù gặp nhiều khó khăn tính mẽ nhiều vấn đề chuyên môn Tuy nhiên, hoàn thành chủ đề, thiết nghĩ đem chủ đề ứng dụng vào dạy học khả quan Từ thấy, tích hợp không thể, yêu cầu giáo viên phải nổ lực giành nhiều thời gian nghiên cứu Kiểm tra, đánh giá Bài 1: Trong trình giữ tên dây cung kéo, tay người có thực công không? Vì sao? Bài 2: Với cung tên có vận tốc tên bay lớn 15km/h, ngắm bắn mục tiêu cao 1.5m cách 10m Hãy xác định độ lệch ngắm bắn Bài 3: Bộ phận đóng vai trò cung cấp lượng để cung tên hoạt động A Cánh cung B Dây cung C Tên D Tay cầm Bài 4: Một người thợ săn gặp phải hổ, với vũ khí cung tên Nếu em người thợ săn, trường hợp em xử lý nào? Bài 5: Hãy giải thích sao, chiến phong kiến, mũi tên phổ biến làm sắt (Fe)? Bài 6: Trong trận chiến, cung thủ thường giương cung lên góc so với phương nằm ngang mà không bắn thẳng? Bài 7: So sánh cưỡi ngựa bắn cung với bắn thông thường Tài liệu tham khảo Đỗ Hương Trà, Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh – Khoa học tự nhiên, Nhà xuất đại học sư phạm, 2015 Trang 24 Nguyễn Văn Biên – Nguyễn Thị Thu Thủy, Dạy học theo trạm số kiến thức hiệu ứng nhà kính kết thu được, Nguyễn Văn Biên, Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên, Tạp chí khoa học, Trường đại học sư phạm Hà Nội, 2015 Trang 25
- Xem thêm -

Xem thêm: liên môn tích hợp vật lý 10 rất hay xây DỰNG CHỦ đề TÍCH hợp các môn KHOA học tự NHIÊN CHỦ đề “CUNG tên”, liên môn tích hợp vật lý 10 rất hay xây DỰNG CHỦ đề TÍCH hợp các môn KHOA học tự NHIÊN CHỦ đề “CUNG tên”, liên môn tích hợp vật lý 10 rất hay xây DỰNG CHỦ đề TÍCH hợp các môn KHOA học tự NHIÊN CHỦ đề “CUNG tên”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay