nghệ thuật trong người xa lạ

25 608 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 23:19

Bộ giáo dụ đào tạo Khoa: Ngữ Văn – trường ĐHSP TP HCM Bài làm môn: Văn học phương tây The Stranger (Albert Camus) GVHD: Nguyễn Thành Trung Nhóm : Nguyễn Thị Thu Hồng Phạm Thị Hồng Đặng Thị Thu Hiền Phan Thị Thu Hiền Vũ Thị Hiền Hoàng Thị Hiền Lớp: Cử Nhân Văn I MỤC LỤC Chủ nghĩa sinh văn học sinh 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Chủ nghĩa sinh – văn học sinh phát triển Chủ nghĩa sinh văn học sinh Sự phát triển chủ nghĩa sinh Nội dung, đặc điểm chủ nghĩa sinh Nội dung Đặc điểm II Chủ nghĩa sinh biểu tác phẩm “The stranger” Camus 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 Cái phi lý Nhan đề Nhận thức nhân vật Meursault – người hành động loạn III Vài nét nghệ thuật 3.1 Chủ đề 3.2 Cốt truyện – cấu trúc 3.3 Ngôn ngữ 3.4 Không gian – thời gian nghệ thuật 3.5 Biểu tượng thập giá 2.2.1 Chủ nghĩa sinh Văn học sinh III.1 Sự hình thành phát triển chủ nghĩa sinh III.1.1 Sự hình thành chủ nghĩa sinh văn học sinh Người sáng lập Chủ nghĩa sinh (CNHS) Martin Heidegger (1889 1976), giáo sư, triết gia tây nam nước Đức Ông cho rằng: “Hiện sinh tồn tại, mà tồn mãi tôi” Nhưng đích thực bị tập thể, xã hội bao vây lấn chiếm, cuối biến thành “người ta”, nên người chẳng qua bóng ma hư vô sống Nó tồn để chết đi, hữu thể chết dần Cho nên người vừa sinh đủ tuổi già chết Văn học sinh hình thành vào nửa đầu kỉ XX thịnh hành phương Tây bối cảnh đổ nát châu Âu bị tàn phá khủng khiếp sau chiến tranh giới thứ II, lực hạt nhân tay đế quốc Mỹ trở thành mối đe dọa toàn nhân loại Trong hoàn cảnh đó, phận người dân Châu Âu cảm thấy ngao ngán bi quan Với họ, tất hư vô; khứ bị xóa sạch, tương lai nỗi trống không Người ta ngạc nhiên hoài nghi tất cả, không tin cá nhân Họ cảm thấy cô đơn, bơ vơ dường phi lý III.1.2 Sự phát triển Chủ nghĩa sinh Từ đời, CNHS lan rộng nhiều nước Châu Âu, có nước Pháp CNHS thịnh hành Pháp với tên tuổi như: Merleau Ponty, Albert Camus, Gabriel Marcel Martin Heidegger cho người có cảm nhận tồn tại, định phương thức tồn mình, hướng thân nên tồn Jean Paul Sartre (1905 - 1980) coi “phi lý” sở bất hạnh cô độc Đến Albert Camus, CNHS sáng tạo phát triển thêm bước: Trong số nhà văn thuộc khuynh hướng khác CNHS, Albert Camus nhà sinh tiêu biểu Dù nhà triết học ông lại xây dựng lý thuyết độc đáo: lý thuyết sinh phi lý Ở đây, ông không bàn đến vấn đề siêu hình phức tạp thực tế hư vô, tồn thể mà nói ý nghĩa “hiện sinh” thân phận người Ông muốn theo hướng nhà triết học sinh Đan Mạch Kierkegaard, chủ yếu tác phẩm văn chương theo mẫu Angdre, Manro mà ông say mê nghiền ngẫm với nhiều hình tượng kịch tiểu thuyết sống động mẻ Camus muốn làm bật đường dây lý luận đời, thứ triết học nhân sinh tìm đường xuyên thấm vào người thời đại ngày Tiếp thu triết học Becxong: đề cao bề sâu thâm nhập giới tâm linh trực giác, học tập tinh thần “thờ phung tôi” nhiều nhà văn đương thời, Camus tới luận đề tiếng phi lý Ông xem “phi lý” quan niệm chủ quan quan hệ người với thân giới, việc người tất yếu phải đến lúc đối diện với tử thần Thế giới phi lý Phi lý sản phẩm riêng lẻ mà sản phẩm chúng mối liên hệ người giới Nhưng có nghĩa người phi lý tiêu vong Điều tiến Camus so với nhà sinh chủ nghĩa chỗ: đề cao trực giác ông không hoàn toàn phủ nhận lý tính Cái phi lý mời gọi tới việc can đảm nhận lãnh trách nhiệm đời Cuộc đời phi lý người phải tìm cách chiến thắng cách sống thụ cảm phi lý ấy, cách sống mà không cần hy vọng, hành động mà không cần xác định rõ động lường trước hậu Thế nhưng, bên điều ảo ảnh, bên tuyệt vọng ngự trị Cái ý chí sinh tồn, cao quý người Theo Camus: “Nếu Chúa, linh hồn người ta bất diệt người muốn làm làm” (Huyền thoại Sisyphe) Camus đề xướng phản kháng dội nêu lên cho cá nhân cách sống sung mãn, đối đầu với phi lý đời Từ khái niệm phi lý đó, Camus rút kết luận: loạn, tự ham mê Tự có nghĩa “tôi tôi”, “tôi đối tượng tôi”, không chấp nhận sẵn có, không chấp nhận lí thuyết, đường lối giải thích nào, không đặt để làm tiền đề vị thượng đế, lí thuyết phổ quát Ham mê hình thức sống đến mức tối đa “sống với tại” tiếp diễn Đó lý tưởng người phi lý Nổi loạn sắc thái đáng ý CNHS Camus: “Sự cao người thái độ loạn chống lại tính phi lý giới” Lý thuyết sinh phi lý Camus có số mặt nhiều tích cực với ý nghĩa phê phán sa đọa bế tắc, tàn bạo bất công xã hội tư III.2 Nội dung đặc điểm chủ nghĩa sinh III.2.1 Dù phát triển có sáng tạo nhìn chung CNHS có nội dung sau: Các triết gia sinh phản đối nhìn giới mắt vật lý tính Xem tồn người cô lập sở, điểm xuất phát toàn triết học Xem giới bên ngẫu nhiên không xác định, hoang đường, vô nghĩa, hoàn toàn xa lạ đối nghịch với cá nhân III.2.2 Đặc điểm CNHS Con người chất có sẵn Con người phải sinh cách tự tạo nên thân, tự lựa chọn lo âu Hiện sinh không tồn êm đềm mà vượt qua bình diện vật để tự sáng tạo “Hiện sinh có trước chất” Tư tưởng sinh coi người phản ứng với giới đồ vật (Thế giới đồ vật chi phối không gian sống người Cái giới máy móc làm cho người dần tính tự chủ cá tính) Người sinh chủ nghĩa phản ứng giới máy móc gợi cho người trở với thân chủ thể tự Chủ nghĩa sinh làm sống lại tín điều xưa cũ, coi đời bể khổ, thung lũng nước mắt, coi cố gắng người vô nghĩa Văn học sinh phủ nhận lý thuyết, quan niệm tìm chất triết học xưa nay; cần quan tâm đến tượng sống cá biệt, đơn sinh; cần quan tâm đến thân phận cụ thể người Chúng ta biết hai nhà sinh tiêu biểu nhà văn lớn nước Pháp: Jean Paul Sartre Albert Camus Hai nhà sinh có điểm tương đồng, có điểm khác Chúng đưa bảng sau: NDSS Chủ Jean Paul Sartre Chủ nghĩa sinh hành Albert Camus Chủ nghĩa sinh phi lý: nghĩa động: Xuất phát điểm cho Cuộc đời, thực tự thân lý thuyết hành động không phi lý, sinh Sartre người tự thân người đại sống không phi lý Mà tính chất giới vắng mặt thượng đế, phi lý bên trơ lại có đời đầy rẫy sinh Bởi trái ngang, bên chất có trước, mà người lại đòi hỏi người hành phải rạch ròi Cảm nhận động phải tự tác chất vô nghĩa thành lấy sống đời tính chất phi lý nó, người phải cố Khi hoạt động người gắng tìm kiếm cho phải tự do, hoàn toàn tự thái độ sống phù hợp Quan Sartre quan niệm tự với tình cảm phi lý Tự sống hết mình, niệm tự cụ thể, tự để sống mà không cần hy tự hành động hành vọng, hành động mà không động đích thực, tức cần định rõ động hành động người đảm lường trước hậu nhận chịu trách nhiệm Quan niệm sống hành động mình, biểu vượt lên hoàn cảnh “nổi loạn” Hành hành động Hành động không tuân Không làm theo có sẵn, động theo xếp có mà làm ngược lại với sẵn, mà phải theo sát với chuẩn mực xã hoàn cảnh thời, hội, hành động phản tình người kháng lại với xã hội sống thời, hành động loạn nhận thức tình Phủ định việc nhìn cảnh sống Mặc dù đề cao trực giác giới mắt vật Camus không hoàn lý tính, phê phán lý toàn phủ nhận lý tính Nhờ tính biện chứng lý tính mà ông nhận ->đề quan niệm triết giới đời phi học sinh: sinh lý Quan có trước chất “Văn nghệ có nghĩa lý Văn nghệ phải phục vụ điểm giới đói quần chúng, mục đích bộc văn khát? Điều đáng kể lộ cảm xúc, với vấn học trước tiên giải phóng đề xã hội người nghệ người.” Đề cao vai trò người thuật Mặc dù ông sáng tạo, lao động hay viết nhiều thể tri thức loại từ tác phẩm Ở Camus người triết triết học đến tác học hòa vào người nhà phẩm văn học Nhưng chủ văn Tư tưởng sinh nghĩa sinh thể thể qua tác chủ yếu tác phẩm văn học phẩm triết học sinh túy tư biện IV Chủ nghĩa sinh biểu tác phẩm “The stranger” Camus IV.1 Cái phi lý IV.1.1 Nhan đề tác phẩm đoạn mở đầu tác phẩm Nhan đề tác phẩm “The stranger” dịch giả dịch “Người xa lạ” “Người dưng” Với nhan đề vậy, người đọc hiểu đôi phần nội dung truyện, câu chuyện người xa lạ: xa lạ với thân, với người, với sống Song có tự hỏi “Người xa lạ có thật xa lạ hay không?” Một cốt truyện tưởng chừng đơn giản lại không đơn giản chút Chúng ta cần hiểu, ý nghĩa tác phẩm ý đồ Camus phức tạp nhiều, chí để hiểu đầy đủ nhân vật tác phẩm, ta phải vận dụng nói “nước đôi” – thủ pháp quen thuộc phong cách tiểu thuyết tác giả Nghĩa là, Người xa lạ có xa lạ Nếu theo nghĩa bình thường, Người xa lạ phải người khác hẳn với người Trong Meursault, tìm hiểu từ chất, so với người bình thường, không khác biệt Bảo Người xa lạ không sống chung với mẹ mình, anh giải thích: “Tôi trả lời không đủ tiền mướn người chăm sóc bà hai mẹ quen v ới sống ” (tr.112) Kết tội Meursault không chịu nhìn mặt mẹ ngày chịu tang, nói “Tôi muốn trông thấy mẹ người gác cổng cho biết cần phải gặp vị giám đốc” Rồi sau từ chối nhìn mặt mẹ, Meursault cảm thấy có lỗi “đáng lẽ không nên nói câu đó” Ngay hành động hút thuốc, uống cà phê trước linh cữu mẹ mình, thân nhân vật tự nhật điều thú nhận “tôi ngần ngại làm trước thi hài mẹ hay không” Chính ông giám dốc viện dưỡng lão, nơi mẹ Meursault sống, từ lần gặp đầu bày tỏ chia sẻ cảm thông: “Anh để biện hộ hết, anh bạn Tôi có đọc hồ sơ mẹ anh, anh trợ cấp nhu cầu cho bà Lương anh khiêm tốn Và dù bà thấy sung sướng hơn.” (tr.9) Và cho Meursault xa lạ ngày mẹ chết không biết, Camus giải thích cho chúng ta: sống xa mẹ ba năm Đường từ viện dưỡng lão không xa với ý nghĩ đơn giản mẹ có nơi nương tựa nên chuyến viếng thăm thưa dần Xét bề lạnh lùng, chưa người dửng dưng Anh bao lần khẳng định: “tôi yêu mẹ thôi”, “ai mà không yêu mẹ mình”, “thực lòng không muốn mẹ chết”, “gần sát vơi chết chừng đó, hẳn mẹ phải cảm thấy giải thoát sẵn sàng sống lại trọn vẹn đời qua Không có quyền khóc bà Và vậy, sẵn sàng làm lại đời mình” Để làm rõ xin kiến giải đoạn mở đầu: nhận điện tín từ viện dưỡng lão với nội dung ngẵn ngủi: “Mẹ chết Mai đưa tang Thành thật phân ưu” Ý nghĩ đầu Meursault: “Những chữ chẳng nói lên điều Có lẽ hôm qua.” Ngay đại từ Meursault dùng để gọi mẹ mình, Camus cố tình người không trẻ nói trẻ con: Maman Cứ cho thói quen nhân vật hay cách để nhận biết độc thoại nội tâm nhân vật, tin cách để Meursault thiết lập tình cảm thương mến với mẹ Như vậy, câu mở đầu tiềm ẩn tất hướng chủ đề nhân vật Quả vậy, từ ngữ dung tục, lạ lẫm – người niên gọi mẹ Maman đứa trẻ - vỏ phi văn học lại nói lên tình âu yếm anh Như nói, qua đoạn mở đầu ta thấy với câu chữ đơn giản, có xa lạ lại nói lên tình cảm Meursault với mẹ Anh hoàn toàn yêu thương mẹ Qua thấy nét tương đồng tình cảm Meursault với tác giả Camus 10 2.1.2 Nhận thức nhân vật Con người phi lý xã hội phi lý, nhận thức Meursault có sống người máy lập trình sẵn không tìm mình, không hiểu giới xung quanh Meursault sống mà bi thảm tồn Với anh “thế được”, “với chuyện thôi”, “quả công nhận điều anh nói” Anh ta không suy nghĩ, đoiừ lập trình ngẫu nhiên hành động lặp lặp lại cách năng, không cảm xúc Với anh, đời vô nghĩa cấu thành có nghĩa lý gì? Vì tất nhiên từ nhận thức ấy, hành động anh tất vô nghĩa lý: lúc anh bị chi phối chán nản, cảm giác mệt mỏi, đơn điệu Cuộc sống chết, không dự phóng vào tương lai, “sống ba mươi hay bảy mươi vậy, chết Vậy có khác chết trước hay sau” Thế giới tồn phi lý, chẳng ăn nhập đến anh Vậy anh có “ăn nhập” đén mà anh phải quan tâm Và đó, hờ hững Meursault hờ hững với thân mình, sống anh diễn theo thời gian mang tính chu kì, chủ nhật sang chủ nhật khác anh lấp đầy ngày công việc không vui không buồn, chẳng ý nghĩa gì: đọc tờ báo cũ, cắt dán anh thấy hay, đững buổi ban công nhìn xuống đường Anh tham gia vào sống xã hội bao người khác, năng: xem phim, trò chuyện, tắm biển, yêu đương, làm tình chủ để thỏa mãn dục vọng, chẳng ý nghĩa Vì Marie nói muốn kết hôn, vấn để quan trọng đời người, mà thú thật “chẳng yêu cô 11 kết hôn cô muốn chuyện chả quan trọng gì” Tình yêu “chẳng có ý nghĩa gì” “cuộc sống thôi” Một đời sống tinh thần vậy, hờ hững thờ ơ, nên vật chất anh trở nên xa vời, vô nghĩa lý: làm làm, để hết ngày, không cần tăng lương, tăng chức, thứ có đem lại ý nghĩa đâu Sự tồn thân phi lý, đời phi lý Có người nhận xét, Meursault người tốt, nhận thức vai trò vật chất, “không coi trọng” vật chất, vật chất giúp anh thỏa mãn nhu cầu hàng ngày, dục vọng Nhưng cần phải xem xét kĩ, không nên đồng “không coi trọng vật chất” với “dửng dưng” Một người không coi trọng vật chất, biết dừng lại lúc, có mong muốn làm thêm nhiều, hưởng nhiều hơn, mà khuôn khổ họ, vật chất có vai trò quan trọng đời sống Còn Meursault “dửng dưng”, vật chất ý nghĩa với anh, đời người nghĩa lý thứ vật chất nhỏ bé tầm thường có vai trò chứ! Meusault thờ với thiết chế xã hội, với chuẩn mực đạo đức mà xã hội gán cho Anh mối quan hệ xã hội mà tồn mối quan hệ cá nhân mà Và mối quan hệ cá nhân người với người đó, anh đâm tàn nhẫn Mẹ chết, anh không buồn, sống hay chết có sao? Mà không buồn khóc Anh uống cà phê, hút thuốc ngủ bên quan tài mẹ Cơ thể anh muốn thế, anh làm thế, tự không ảnh hưởng đến Những chuẩn mực đạo đức bị anh vô hiệu hóa chúng với anh Phi lý Những người xuất trước Meursault gọi chức vụ, khuôn mặt vô hồn mà anh nhìn thấy phận khuôn mặt dấu hiệu máy móc hau tàn phá thời gian Một phụ nữ quán ăn quen thuộc anh không nhớ tên, cô y tá 12 viện dưỡng lão anh không nhận có mặt dù chị ta đứng trước mắt Những người phiên tòa xét xử, tòa án, anh cảm thấy đứng bên ngòai người ấy, vấn đề Tất với anh dường tồn chẳng có ý nghĩa gì, họ tồn giới khác, anh Khi người tìm cách bênh vực cho anh thân anh lại chẳng cần Họ bảo anh nói dối để giảm tội Anh không nói dối Đơn giản anh không thích Bản thân không thật, giả Những cho thật anh làm Anh thụ động, làm điều mà mách bảo người khác vạch ra, anh cho thật Anh ta chấp nhận hiển nhiên, vô thức Meursault tù, anh bị giam không nhà tù bốn tường, mà anh bị giam cầm nhận thức Và nhà tù thiết chế xã hội lập nên hãm thân xác anh, nhà tù chẳng ăn nhập với anh giam anh, kết thúc đời anh Không nhận thức phi lý xã hội, mà Meursault cảm thấy vũ trụ thiên nhiên phi lý Anh chấp nhận biển xanh biển làm cho anh thoải mái mát mẻ, biển để anh “trần truồng” trước vũ trụ Nhưng đối lập với biển nắng, nắng để làm gì, không cần nắng, anh ghét nắng nắng nên anh phạm tội giết người Meursault để đời luẩn quẩn nhà tù tạo ra, sống vô thức, nhàm chán không hy vọng Nhưng có phải tâm hồn anh toàn bóng đen điều phi lý anh cảm thấy không? Có giây phút tâm hồn anh lóe lên ánh sáng nhận thức? Có! Meursault có thắc mắc thái độ người mình, cảm thấy xảy được, việc khác chả có ý nghĩa Anh ta thích biển với cảm giác êm đềm, biển gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ Anh ta giết 13 người cách vô thức, anh nhận “gõ bốn vào cánh cửa bất hạnh” Và nhà giam, thân xác anh bị tù hãm tâm hồn anh lại mở Anh có hồi tưởng Trước anh sống hành động theo thời gian có chu kì, anh lại sống thời đoạn phức tạp thời gian, anh nghĩ khứ, nghĩ đến mẹ Anh nhận thức thời gian trôi chảy đưa anh từ hành động giết người đến án tử hinh Song nhận thức không giải thoát anh, lại đưa anh từ bi kịch sang bi kịch khác, đời với anh phi lý, đây, tù qua lần xử án, anh nhận thức phi lý anh thản đón nhận chết Khi nhận thức có thay đổi qua hồi tưởng, ta biết tâm hồn anh có nhận thức tiến Trong đêm đầy anh nhận thức lần trải với thiên nhiên nhận thấy “nó” lại giống đến Thiên nhiên “dửng dưng âu yếm”, anh Ngỡ tưởng có dung hợp trái lại hai dửng dưng lại nỗi cô đơn mà Vẫn bi kịch Vậy nói, nhận thức Meursault nhận thức phi lý đời Không sai, sống đầy dẫy điều Phi lý không dừng lòng lại không cảm thấy xót xa, chút chạnh lòng cho phù vân Thế kà định sống Cuộc đời, xã hội tự nhiên vẫn tuân theo quy luật ngàn đời Con người vậy, tồn hay không phi lý chút nào, quan trọng ta nhìn nhận thân mối quan hệ xã hội Con người – xã hội mối quan hệ biện chứng tách rời mà nhìn nhận cách phiến diện 2.2 Meursault – người hành động loạn Camus viết: “Chính giới mà đáp lại phi lý loạn tôi, tự say mê Chỉ hoạt 14 động lương tâm, mà biến đổi mời mọc đến chết thành quy tắc sống, khước từ tự vẫn” Vâng! Quả thật Albert Camus làm thế, thông qua nhân vật trung tâm truyện “The stranger” Meursault Nhân vật Meursault nhân vật tiêu biểu cho “con người hành động loạn” Sự loạn nhân vật có ý nghĩa chống lại giới phi lý, loạn cá nhân có tính chất siêu hình vô nguyên tắc, thách thức phi lý đời người Tự có nghĩa “tôi tôi”, “tôi đối tượng tôi”, không chấp nhận sẵn có Bằng hành động nhân vật, Camus muốn xây dựng “anh hùng” kiểu mới, dũng cảm đương đầu với phi lý cách vạch trần vô nghĩa thân đời Hành động xuyên suốt tác phẩm Meursault bị coi hành động “nổi loạn” hành động nằm chuẩn mực mà xã hội quy gán cho Ngay từ đầu tác phẩm, trước chết mẹ, có biểu bên khiến cho người xã hội lên án: chịu tang mẹ mà chí từ chối không nhìn mặt mẹ lần cuối, không thức đêm canh bên linh cữu mẹ cảm thấy khó chịu tiếng khóc người khác, cho tỏ thương tiếc mà người ta không thực thương tiếc; đưa linh cữu mẹ nghĩa trang với thái độ dửng dưng, anh quan tâm đến thời tiết nóng ngột ngạt làm anh khó chịu: “Nỗi vui mừng chuyến xe tiến vào vùng ánh sáng thành phố Alger ý nghĩ ngã ngủ giấc mười hai tiếng đồng hồ” (tr.23) Meursault nghĩ rằng: “mẹ mồ yên mả đẹp, tóm lại chẳng có thay đổi” Khi ông chủ Meursault muốn cất nhắc anh công việc sống thành phố khác, Meursault trả lời: “Vâng xét cho đâu thôi” (tr.49) Lão chủ tỏ ý ngạc nhiên, hỏi Meursault có quan tâm đến thay đổi 15 đời sống không, Meursault nói: “Chẳng thấy lý để thay đổi đời tôi, tất chẳng có thực quan trọng” (tr.49) Gần gũi Marie, Meursault khao khát thèm muốn nàng không yêu nàng “Nàng hỏi có yêu nàng không? Tôi trả lời: điều có nghĩa gì, dường không” Muốn Meursault cưới mình, Marie trực tiếp đề nghị điều ấy, Meursault hờ hững: “Tôi đáp cưới nàng muốn thế” (tr.50) Cuộc sống Meursault trôi qua ngày trở thành kẻ sát nhân, anh bị kết án tử hình không hẳn tội giết người mà ứng xử thường ngày sống với thái độ dửng dưng: không biện luận hành động phiên tòa, từ chối gặp mục sư, từ chối rửa tội Như vậy, Meursault nhân vật loạn phi lý, phản kháng từ vô thức đến ý thức, từ tự phát đến tự giác Khi ý thức phi lý hành động việc không chấp nhận nói dối thấu hiểu chấp nhận phi lý Tất hành động anh xuất phát từ nguyên nhân: từ chối nói dối nói dối nói điều Mà thường nói điều vốn có, trái tim người, nói điều mà người ta không cảm thấy điều mà thường làm để đơn giản hóa đời sống Nhưng Meursault trái ngược với vẻ bề ngoài, anh không muốn đơn giản hóa sống, nói điều vốn có, anh từ chối che giấu tình cảm Vì Meursault, lời Camus, người sẵn sàng chết cho thật Hành động chết không mang ý nghĩa cao quan niệm thông thường Meursault chết anh nói thật, để tuyên dương thật, ý vinh danh thật Anh chết anh chọn lối sống mà người ta phải ghi nhớ 16 học đắt giá từ phi lý đời: “Người ta đừng có đóng kịch.” Trước trò chơi xã hội, anh dũng cảm khước từ thái độ dửng dưng, thờ đầy thách thức Trong buổi xử án, vai trò bị cáo Meursault không quan tâm đến số phận sao: “Tôi thích xem tòa xử Tôi có cảm tưởng: Tôi đứng trước ghế dài xe điện tất đám hành khách vô danh rình mò người bước lên để khám phá điểm lố bịch” (tr.95) Nhưng thực mơ ước tự do, tự anh đóng kịch Nhưng nhận đời phi lý, đồng thời anh nhận “cuộc đời không đáng sống.” Nhận chết lẽ tất nhiên, định sòng phẳng: “Người ta cho biết tội phạm Tôi phạm tội phải trả giá, người ta yêu cầu nữa.” Anh ta nhận điều đó, không cần phải nói dối để sống Anh ta chấp nhận, phản kháng, hình thức loạn Meursault nhân vật hành động loạn, có loạn không làm cho trở thành nô lệ phi lý Trong xã hội đầy tục lệ, nghi thức trói buộc người, Meursault “nổi loạn” chống lại xã hội thân phận nó, không chấp nhận “đạo đức”, tôn giáo, tòa án Và dù khác với nghĩa “anh hùng” quan niệm truyền thống Meursault “anh hùng”, đạt đến “tự đích thực” V Vài nét nghệ thuật 3.1 Chủ đề tác phẩm 3.1.1 Người mẹ 17 Camus thương mẹ, ông khẳng định: “Tôi tin công lý, bảo vệ mẹ trước bảo vệ công lý” Thế nhân vật ông – Meursault lại có biểu thờ với mẹ Người mẹ truyên người vắng mặt, lại diện lời nói kẻ khác mà Meursault cố gặp lại người ta nhắc đến bà Người mẹ im lặng viện dưỡng lão, im lặng với anh Sự im lặng chấm dứt sau chêt bà tìm thấy phòng khách nhà tù Meursault chứng kiến người mẹ vào thăm Kí ức mẹ về, nghe thấy tiếng mẹ nhớ lại lời mẹ nói Anh ta biết, mẹ gần chết, nghĩ mẹ cảm thấy giải thoát sẵn sàng sống lại tất “người mẹ ngự trị im lặng kỳ lạ sâu thẳm tâm hồn Meursault” 3.1.2 Biển nắng Tuổi trẻ Meursault hòa hợp với thiên nhiên với biển sau đưa tang mẹ, anh trở lại với tươi mát biển, tìm biển tính vô tội quên lãng Biển đem lại cho thú vui, quên lãng sau mẹ trái lại, nắng mặt thuận lợi, không đem lại may mắn cho sống, nắng làm đất khô cằn, chống đối lại người Trên suốt đường đến nghĩa trang, nắng có mặt tàn bạo, làm hắc ín nổ, đập vào mặt Meursault tát, ánh nắng chói lòa, nặng nề khiến người ta không chịu Nắng có tác động việc Meursault bắn chết tên Ả rập, giết người Ả rập ánh sáng nắng hay súng 3.1.3 Tiếng cười im lặng Công chúng đến dự phiên tòa xử vụ án Meursault có cười có im lặng tiếng cười diễn mỉa mai định mệnh bị định vĩnh viễn ông già Perez trả lời câu hỏi trạng sư công chúng cười, Meursault trả lời lý giết người nắng 18 người cười Có không khí vui ngày hội phiên tòa trước xét xử bắt đầu, tiếng cười Meursault hòa hợp hạnh phúc Tiếng cười gắn với Marie cô người tiếng cười cuối phiên xử nghĩ đến tiếng cười áo Marie, vào nhà tù tiếng cười Marie biến thành nụ cười liên quan đến im lặng, không tiếng cười vui tươi mà nhăn nhúm đau khổ Tiếng cười im lặng theo suốt trình xét xử Meursault xa lạ với giới người, với tục lệ mưu mẹo xảo trá, nhiên cảm thấy giới lúc loại trừ 3.2 Cốt truyện The stranger chia thành hai phần, cốt truyện có kết cấu độc đáo Mở đầu chết, kết thúc chết Chúng có bảng sau: Bảnh so sánh tình tiết hai phần: Chương Tình tiết phần Cái chết người mẹ Tình tiết phần Trong phòng giam – trực linh cữu – ông già Perec Đám tang mẹ - trở Meursault với viên dự Alger thẩm luật sư – hỏi Chương Tắm biển – gặp Marie – cung Viếng thăm Marie – xem phim hài – qua đêm đối mặt với tù nhân Chương với Marie - ban công Trở lại công sở - gặp Ả rập Đến tòa án – nhà báo, gặp gỡ 19 Salamano cầu thang – luật sư, thẩm phán – gặp gặp Raymond – chứng lại kiến cảnh cãi cọ Raymond, Raymond người tình – Salamano, Marie Trở lại Chương viết thư giùm Raymond Làm việc công sở - xem phòng giam Phiên tòa – luận tội phim với Marie – cãi cọ Meursault – bào chữa Raymond người luật sư – thái độ lạnh tình – cảnh sát can thiệp – lùng Meursault – nhận lời làm chứng cho tuyên án tử hình Thomas, Perez, Masson, Raymond – dạo Raymond – trở nhà – Chương gặp Salamano chó Trò chuyện qua điện thoại Bình thản đón nhận với Raymond – gặp Marie chết – nói chuyện cưới xin – ăn nhà hàng Céleste – nhà gặp trò chuyện với Salamano người Chương mẹ chó Qua đêm với Marie – gặp Raymond – nhận lời mời chơi nhà Masson – gặp toán người Ả rập xe bus – gây gổ Raymond toán Ả rập – tắm biển với Marie – buổi chiều trở lại bãi biển – bắn 20 chết người Ả rập – bị bắt Đặc điểm cấu trúc tình tiết phần cốt truyện: Chương Tình tiết – diễn tiến Tình tiết nhắc lại – cốt truyện Trong phòng giam – gặp đoạn dừng Thái độ thờ đám gỡ dự thẩm luật tang mẹ - làm quen với sư – hỏi cung Meursault Raymond – tắm biển Marie - ẩu đả với người Ả rập (lời kể Meursault Viếng thăm Marie – cho đám tù nhân Ả rập) Giết chết người Ả rập (lời đối mặt với đám tù nhân kể Meursault cho đám Ả rập Câu chuyện tù binh.) mơ ước trở lại báo đứa trai bị bãi cát, bãi biển, nơi giết chết Tiệp Khắc gặp Marie (trong tâm Lần đầu có mặt phiên tưởng Meursault) Thờ với mẹ ngày tòa – thẩm phán, luật sư, đưa tang – không muốn nhà báo – gặp Thomas, nhìn mặt mẹ, hút thuốc, Perez, Raymond, uống cà phê, tắm biển masson, Salamano, xem phim với Marie – can Marie, Céleste phiên tòa – thẩm vấn dự chuyện riêng Raymond – giết người Ả rập (tranh luận Meursault phiên tòa, lời người làm chứng) 21 Tiếp tục phiên tòa – Đám tang mẹ - tắm biển, dửng dưng lạnh lùng xem phim hài, bắt nhân – luận tội viên tình với Marie – làm quen công tố - tranh luận với Raymond, đồng lõa luật sư – tuyên án tử hình với Raymond, gây với – Marie, người Ả rập, phát súng Raymond, Céleste định mệnh (luận tội phiên tòa Trong nhà giam – từ chôi viên công tố) Hồi ức người mẹ, cha, lần thứ viên mục sư – ý Marie – hương vị đêm, nghĩ guồng máy Pháp biển, đất – ngày luật, án tử hình – từ cuối mẹ - tâm trạng chối xá tội – chờ đợi bình thản, hạnh phúc chết – kết thúc nghĩ chết (trong nhìn thấy tâm tưởng Meursault) Ta thấy, ba chết chi phối toàn tình tiết tác phẩm, trở thành sợi dây liên kết hai phần lại với Chia thành hai phần rõ ràng: Phần dàn trải kiện mang đậm tính khách quan biện pháp thống kê Phần chồng chéo khứ, dự cảm tương lai Điều tạo cho tác phẩm có tính nước đôi tính triết lý sâu sắc 3.3 Thời gian không gian nghệ thuật 3.3.1 Thời gian Tiểu thuyết “The stranger” chia thành hai phần song sơng với nhau, thời gian không cân đối Phần trải dài 17 ngày, phần kéo dài năm, phần dự thẩm chiếm 11 tháng việc tuyên án xảy năm sau án mạng Meursault từ thời gian tính sang thời gian tính khác, từ 22 thời gian chu kì sang thời gian tuyến tính Đầu tiên từ chủ nhật sang chủ nhật khác coi mốc Sau vào tù chìm vào thời gian mà khó lòng đoán lạ Thời gian tuyến tính người gác tù nhắc nhở tù năm tháng Thời gian đưa từ vụ giết người đến chết cận kề chết hiểu rõ ý nghĩa thời gian đón nhận thời gian vĩnh cửu chết 3.3.2 Không gian Meursault sống hai không gian mâu thuẫn: không gian đóng kín phòng đầu truyện xà lim nơi cuối truyện Nhưng Meursault sống không gian rộng lớn: bãi biển nơi tắm biển vơi Marie, cánh đồng lúc đưa tang Không gian thể niềm mong ước người bị giam cầm thứ bắt buộc Và Meursault không chịu giam cầm nên “nổi loạn” 3.4 Ngôn ngữ Câu văn viết ngắn gọn, với giọng văn đều, không chút âm sắc, giống “giọng văn trắng”, câu văn rời rạc, kiểu văn – điện tín Và theo nhiều nhà nhận định “đó lối kể gây sốc” Với lối kể đó, Camus tạo ảo giác thời gian, khiến người đọc cảm thấy xảy xen lẫn với xảy Không phải ngẫu nhiên mà ta thấy thường xuất cụm từ như: hôm nay, mẹ , hôm chủ nhật, luôn ngày chủ nhật qua tác giả nhắc lại nhiều lần Như vậy, hòa vào văn người đọc cảm thấy người kể diện bên cạnh Lối kể khiến lời văn gần “độc thoại nội tâm” phát thành tiếng 23 Theo Sartre “đó lối kể cà giật”, nhát gừng, gặp hay 3.5 Biểu tượng thập giá tác phẩm Trước sang Pari, Camus có viết Carneto: “Và Kito giáo làm xúc động la thượng đế tôn giáo làm người Nhưng chân lý cao Kito giáo dừng lại thập giá dừng lại lúc mà chúa Kito kêu lên ngài bị bỏ rơi” Cây thập giá nơi đấng Kito bị đóng đinh vào Nó biểu tượng cho hình phạt mà người gọi khổ hình Đây hình phạt nặng nề người Cây thập giá xuất “The stranger” khơi gợi lên nét tương đồng đấng Kito Meursault Đó từ chối lòng căm ghét, lòng oán hận Meursault với gán tội cho hình thức tha thứ Nhưng ngược lại với đấng Kito, Meursault không giảng không báo hiệu cả, không đòi hỏi phải từ bỏ gian để đạt đến siêu hình Nếu có gương mặt gần với đấng Kito, thân phận trở thành thân phận người Meursault không mang gánh nặng tội lỗi loài người đấng Kito mà phạm tội, tội nặng nhất: tội giết người! Biểu tượng thập giá có lẽ nhiều ý nghĩa, bên cạnh ý nghĩa xin đưa cách diễn giải biểu tượng thập giá Trong đoạn cuối tác phẩm, linh mục vào tù rửa tội cho anh ta, từ chối linh mục đến ba lần Như từ chối Chúa, từ chối tôn giáo Vị mục sư phải lên người có trái tim đá Và theo nhóm chúng tôi, thập giá biểu tượng cho chuẩn mực mà người tôn thờ, từ chối nó, hành động ngược lại với chuẩn mực Vì bị coi người “nổi loạn” 24 25
- Xem thêm -

Xem thêm: nghệ thuật trong người xa lạ, nghệ thuật trong người xa lạ, nghệ thuật trong người xa lạ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay