Thuyết minh thuỷ lực sông Sò tỉnh Nam Định

27 170 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 22:46

MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUÁT CHƯƠNG TÀI LIỆU CƠ BẢN CHƯƠNG TÍNH TOÁN THUỶ LỰC 15 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 26 CHƯƠNG TỔNG QUÁT 1.1 MỞ ĐẦU 1.1.1 Tổ chức lập dự án đầu tư Tên tiểu dự án: Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cấu trồng xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Địa điểm xây dựng: xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Cơ quan Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Cơ quan Tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng NN & PTNT Địa chỉ: số 81 - 83 Khương Thượng - Đống Đa – Hà Nội 1.1.2 Nhân tham gia lập dự án Chủ nhiệm dự án: Thạc sĩ Trần Ngọc Linh Chủ nhiệm Thủy văn Thủy lực: Thạc sĩ Vũ Minh Cường Chủ nhiệm khảo sát địa chất: PGS-TS Trịnh Minh Thụ Chủ nhiệm khảo sát địa hình: Kỹ sư Phùng Xuân Điệp Nhân tham gia lập dự án: Phòng thiết kế CTCP tư vấn XDNN & PTNT 1.1.3 Thời gian lập dự án trình nghiên cứu: Thời gian thực hiện: từ tháng 15/08/2015 đến 31/08/2015 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN Hệ thống thuỷ lợi Sông Sò với trục sông Sò có nhiệm vụ tiêu cho 17350ha đất đai hỗ trợ tưới cho 2645 thuộc địa phận huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ Hải Hậu, tỉnh Nam Định Vùng dự án giới hạn bởi: - - - - Tuyến đê hữu sông Hồng từ ngã ba sông Ninh Cơ-sông Hồng đến cửa Ba Lạt Tuyến đê tả sông Ninh Cơ từ Mom Rô đến xã Xuân Ninh Phía Nam đường ranh giới hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ Hải Hậu Phía Đông đường giao thông từ thị trấn Ngô Đồng đến xã Giao Lâm Vùng dự án vùng đất phù sa sông Hồng sông Ninh Cơ bồi đắp, địa hình thuộc vùng đồng cửa sông ven biến, phẳng có xu hướng thấp dần phía Nam Nhìn chung địa hình đồng ruộng tương đối thuận lợi cho quy hoạch đồng ruộng, tưới tiêu nước Có thể chia làm ba vùng: Vùng phía thượng lưu (Phía Tây Bắc, hữu sông Sò): địa hình có cao trình bình quân 0.6 - 0.7, có vùng lòng chảo có cao độ 0.3m, vùng đất cao với cao độ từ 0.9-1.1m nằm ven sông Hồng sông Ninh Cơ Vùng phía Nam: có hướng dốc thoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam với cao trình phổ biến từ 0.7 - 0.8m, vùng cao ven thượng lưu sông Sò có cao trình 0.91.0, số vùng có cồn cát có cao độ 2.0 - 2.5m có vùng thấp nằm sát biển với cao trình từ 0.2- 0.4m Vùng ven hai bờ sông Sò có cao độ từ 0.8 - 1.0m - - - Vùng hưởng lợi Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Sò với diện tích 17.350ha bao gồm 20 xã huyện Xuân Trường, xã huyện Giao Thuỷ xã huyện Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định Đặc điểm bật lưu vực tiêu sông Sò có đê sông lớn sông Hồng, sông Ninh Cơ bao quanh, sông làm nhiệm vụ tiêu nước từ nội đồng với phương thức tiêu tự chảy đổ thẳng biển qua cửa Hà Lạn Hệ thống sông Vùng Dự án nằm lưu vực sông Sò, sông nhánh phân lưu tự nhiên sông Hồng, vị trí phân lưu thuộc thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ Hệ thống sông trục đưa vào nghiên cứu gồm có: Sông Sò: Là sông nội đồng lớn chảy qua khu vực đồng ranh giới tự nhiên hai huyện Xuân Trường Giao Thuỷ Chiều dài sông từ hạ lưu cống Ngô Đồng đến Hà Lạn 23km Trên đường biển, sông Sò nhận nước tiêu từ nội đồng qua cống tiêu cuối kênh tiêu rải rác lưu vực Có tới 13 kênh tiêu với chiều dài tổng cộng lên tới 79.033 m tiêu nước cho diện tích 17350ha đổ trực tiếp vào sông Sò Vùng dự án với huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu huyện nằm vùng trọng điểm lúa tỉnh Nam Định Nhân dân có truyền thống kinh nghiệm canh tác vụ lúa ăn hàng năm, có màu công nghiệp Quy hoạch hoàn chỉnh thuỷ nông 1971-1974 Bộ Thuỷ Lợi phê duyệt xác định sông Sò hệ thống tiêu tự chảy cho gần 18.000ha đất canh tác phục vụ phát triển dân sinh kinh tế huyện nói Giới thiệu vùng tiêu nội đồng thuộc xã Giao Tiến tiêu qua cống Gia Hùng phía sông Sò Xã Giao Tiến có tổng diện tích đất tự nhiên 858,02ha có 604,27ha đất nông nghiệp Trong năm qua xã đẩy mạnh chuyển đổi cấu trồng, cấu mùa vụ, tăng hiệu sản xuất, giữ vững diện tích trồng hàng năm, nâng cao trình độ thâm canh nhằm tăng suất, chất lượng Cá biệt khu ruộng trũng cuối vùng tiêu lúa suất thấp bỏ hoang (khoảng 33,8ha ven sông Sò) không chủ động tưới tiêu Một số hộ phát triển nuôi trồng thủy sản với giống cá truyền thống suất không cao nước nuôi trồng chủ yếu nước tiêu từ đồng ruộng phía đổ về, chịu ảnh hưởng thuốc trừ sâu loại phân bón Toàn xã có 16 trạm bơm, trạm có công suất cao 1200m 3/h, lại trạm có công suất 500m3/h Các trạm bơm xây dựng từ lâu làm nhiệm vụ tưới tiêu kết hợp, có nhiều trạm bơm xuống cấp hoàn toàn, động han rỉ Toàn xã 858,02ha tiêu thoát tự chảy sông Sò qua cống Giao Hùng A độ bxh= 2,2x2,5m, nhiên cao trình ngưỡng cống cao so với yêu cầu nên có trận mưa lớn phải - ngày tiêu hết - 1.3 Hệ thống kênh mương chưa kiên cố hóa, đường nội đồng đắp bề rộng mặt 3m nhiên đường đất nên máy móc thiết bị giới hóa tận đồng ruộng Hiện ngành nông nghiệp chưa chủ động việc tưới tiêu, thất thoát nước lớn tưới, hiệu Với lợi đất đai màu mỡ, nguồn lao động dồi dào, nông dân cần cù, sáng tạo, Giao Tiến có nhiều tiềm để phát triển nông nghiệp Ngành nông nghiệp địa phương bước phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, cấu trồng chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 72 triệu đồng/ ha/năm năm 2010 lên 150 triệu đồng/ha/năm năm 2015 190 triệu đồng/ha/năm năm 2020 Việc chuyển đổi cấu trồng gặp khó khăn hệ thống công trình thủy lợi chưa đầu tư đồng bộ, diện tích đất canh tác hầu hết tưới tiêu tự chảy phục vụ sản xuất chưa chủ động Hệ thống kênh mương phần lớn kênh đất, chưa kiên cố hóa, tình trạng vi phạm công trình đê điều, thủy lợi tồn đọng diễn biến phức tạp Để đảm bảo nhiệm vụ chống ngập úng đảm bảo tưới cho khu vực cải thiện chất lượng môi trường việc đầu tư Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cấu trồng xã Giao Tiến việc làm cần thiết, mang lại hiệu cao góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân khu vực NHỮNG CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ ĐỂ TÍNH TOÁN 1.3.1 - Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Quyết định liên quan: TCXD VN 285: 2002 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu thiết kế 14 TCN 119 - 2002 -Thành phần, nội dung khối lượng lập đồ án thiết kế Quyết định số 2549 QĐ/BNN-XD ngày 05/09/2006 Bộ trưởng Bộ NN PTNT việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Văn số 291/NN-VP/TB ngày 04/05/1996 phê duyệt quy hoạch bổ sung nâng cấp HTTN Xuân Thuỷ hạng mục nạo vét sông Sò thực giai đoạn (2002-2007) Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2010 Nhà nước duyệt Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh nam Định đến năm 2010 Các quy trình hướng dẫn liên quan đến chuyên ngành thủy lực hành 1.3.2 Danh mục Nghị định, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng QCVN 04-01: 2010/BNNPTNT Thành phần, nội dung lập BCĐT, DAĐT BCKTKT dự án thủy lợi; QCVN 04-02: 2010/BNNPTNT Thành phần, nội dung hồ sơ TKKT thiết kế BVTC công trình thủy lợi; QCVN 04-05: 2012/BNN&PTNT – Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu thiết kế Quy phạm thủy lợi, tính toán đặc trưng thủy văn thiết kế QP.TL C-6-77 - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 4-2003 “Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát tính toán khí tượng thủy văn giai đoạn lập dự án thiết kế công trình thủy lợi” Hướng dẫn chung tính lũ thiết kế hồ chứa (Vụ KHCN CLSP Bộ NN & PTNT tháng 6/1997) Dòng chảy lũ sông ngòi Việt Nam - tác giả Đỗ Đình Khôi Hoàng Niêm (Viện Khí tượng Thủy văn, năm 1991) TCVN 4118: 2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế; TCVN 8213: 2009 Tính toán đánh giá hiệu kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu; TCVN 9151: 2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán TL cống sâu TCVN 9152: 2012: Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn CTTL 14TCN 10-85 QPTL-C6-77: QP tính toán đặc trưng thủy văn thiết kế; TCVN 8477:2010: Thành phần, nội dung khối lượng khảo sát đia chất giai đoạn lập dự án thiết kế công trình thủy lợi TCVN lợi TCVN 8478-2010: Thành phần khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn lập dự án thiết kế công trình thủy lợi Và tiêu chuẩn, quy định, tài liệu kỹ thuật hành có liên quan 1.3.3 Mục tiêu, nhiệm vụ dự án Mục tiêu đặt cho dự án phải mang tính chất ổn định bền vững lâu dài, triệt để đồng bộ, cụ thể Đảm bảo tưới cho 104,6ha diện tích đất canh tác nông nghiệp kết hợp tiêu nước cho diện tích 858,02ha đất tự nhiên xã Giao Tiến – huyện Giao Thủy, phục vụ chuyển đổi cấu trồng nuôi trồng thủy sản Nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn; đảm bảo an ninh dinh dưỡng trước mắt lâu dài, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, xây dựng nông thôn tăng trưởng kinh tế địa phương Quản lý tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu Cải thiện cảnh quan môi trường vùng dự án 1.3.4 Cấp công trình tiêu thiết kế Cấp công trình Diện tích lưu vực tiêu thuộc dự án 1506ha < 2000ha, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 04-05: 2012/BNN-PTNT - Công trình Thủy lợi, quy định chủ yếu thiết kế, cấp công trình đầu mối thuộc cấp IV Căn Quyết định số 1434/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/6/2013 Bộ NN&PTNT Phê duyệt quy hoạch đê điều địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, cấp đê hữu sông Thao thuộc phạm vi khu vực dự án thuộc cấp IV Công trình đầu mối trạm bơm cấp IV Cống qua đê cấp IV Kênh tiêu công trình kênh tiêu cấp IV Các tiêu thiết kế Công trình thuộc cấp IV, QCKTQG 04-05:2012/BNNPTNT, tiêu thiết kế quy định sau: - Tần suất mô hình mưa tiêu thiết kế để xác định lực tháo dẫn cho hệ thống từ 10 ÷ 20% Tần suất lũ thiết kế công trình cấp IV vùng triều P=2% Tần suất lũ kiểm tra công trình cấp IV vùng triều P=1% 1.4 TÓM TẮT VỀ CÔNG VIỆC KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ ĐÃ TIẾN HÀNH TRƯỚC ĐÂY 1.4.1 Khảo sát Các tài liệu khảo sát sử dụng tính toán thủy lực mạng sông bao gồm tài liệu địa hình lòng dẫn Tình hình tài liệu thu thập sau: Tài liệu địa hình bao gồm cắt dọc, ngang sông Sò từ hạ lưu cống Ngô Đồng đến cửa Hà Lạn Thống kê thông số kênh, cống tưới, tiêu dọc hai bên bờ sông Sò 1.4.2 Thiết kế Năm 2004, Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ-Trường ĐHTL Bộ giao nhiệm vụ lập dự án đầu tư dự án Nạo vét sông Sò theo công văn số 1359 CV/BNN-KH ngày 29/03/2004 Trong Dự án này, phương án Công ty TV & CGCN đề nghị Bộ duyệt có nội dung sau: Nạo vét sông Sò từ cống Ngô Đồng đến cửa Hà Lạn với chiều dài 18,13km để tăng khả tiêu thoát lũ cấp nước tưới Xây dựng cống Nhất Đỗi với quy mô x3(6x6.9)m, cao độ đáy -2.9m; vị trí dịch phía hạ lưu khoảng 1.600m so với cống cũ Đào kênh Thanh Quan - Mã với nhiệm vụ tiêu nước cho xã Xuân Nghiệp, Xuân Phú (huyện Xuân Trường ) đóng cống Nhất Đỗi Xây dựng cống điều tiết Thanh Quan - Mã 1.5 PHẦN MỀM SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN MIKE 11 công cụ lập mô hình động lực, chiều thân thiện với người sử dụng nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý vận hành cho sông hệ thống kênh dẫn đơn giản phức tạp Sự công bố đời MIKE 11 phiên (năm 1997) mở kỷ nguyên cho việc ứng dụng rộng rãi công cụ lập mô hình thuỷ động lực cho sông kênh dẫn MIKE 11 phần hệ phần mềm DHI dựa khái niệm MIKE Zero, bao gồm giao diện Người dùng đồ hoạ tích hợp Windows, thích hợp với tiêu chuẩn rút cho phần mềm dựa Windows Tuy nhiên, phần tính toán trọng tâm biết đến kiểm chứng hệ MIKE 11 trước đây- phiên ‘Cổ điển’ (‘Classic’ version)vẫn trì MIKE 11 ứng dụng 32-bit thực sự, đảm bảo tốc độ - - tính toán nhanh tốc hoạt số so với phiên MIKE 11 trước MIKE 11 gói phần mềm kỹ thuật chuyên môn để mô lưu lượng, chất lượng nước vận chuyển bùn cát cửa sông, sông, hệ thống tưới, kênh dẫn vật thể nước khác MIKE 11 công cụ lập mô hình động lực, chiều thân thiện với người sử dụng nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý vận hành cho sông hệ thống kênh dẫn đơn giản phức tạp Với môi trường đặc biệt thân thiện với người sử dụng, linh hoạt tốc độ, MIKE 11 cung cấp môi trường thiết kế hữu hiệu kỹ thuật công trình, tài nguyên nước, quản lý chất lượng nước ứng dụng quy hoạch Mô-đun mô hình thủy động lực (HD) phần trọng tâm hệ thống lập mô hình MIKE 11 hình thành sở cho hầu hết Mô-đun bao gồm Dự báo lũ, Tải khuyếch tán, Chất lượng nước Mô-đun vận chuyển bùn lắng cố kết Mô-đun MIKE 11 HD giải phương trình tổng hợp theo phương đứng để đảm bảo tính liên tục động lượng (momentum), nghĩa phương trình Saint Venant Các ứng dụng liên quan đến Mô-đun MIKE 11 HD bao gồm: Dự báo lũ vận hành hồ chứa Các phương pháp mô kiểm soát lũ Vận hành hệ thống tưới tiêu thoát bề mặt Thiết kế hệ thống kênh dẫn Nghiên cứu sóng triều dâng nước mưa sông cửa sông Đặc trưng hệ thống lập mô hình MIKE 11 cấu trúc Mô-đun tổng hợp với nhiều loại Mô-đun thêm vào mô tượng liên quan đến hệ thống sông Ngoài Mô-đun HD mô tả trên, MIKE Mô-đun bổ sung đối với: Thủy văn Tải khuyếch tán Các mô hình cho nhiều vấn đề Chất lượng nước Vận chuyển bùn cát có cố kết (có tính dính) Vận chuyển bùn cát cố kết (không có tính dính) Đã từ lâu, MIKE 11 biết đến công cụ phần mềm có tính giao diện tiên tiến nhằm ứng dụng dễ dàng Từ ban đầu, MIKE 11 vận hành/ sử dụng thông qua hệ thống trình đơn tương tác (interactive menu system) hữu hiệu với layout có hệ thống menu xếp dãy Ở bước trình đơn (menu tree), hỗ trợ trực tuyến cung cấp hình Help menu Trong khuôn khổ này, phiên MIKE 11‘Classic’ (‘Cổ điển’)- phiên 3.20 phát triển lên Thế hệ MIKE 11 kết hợp đặc tính kinh nghiệm từ MIKE 11 ‘Classic’, giao diện người sử dụng dựa sở tính hữu hiệu Windows bao gồm tiện ích chỉnh sửa sơ đồ (graphical editing facilities) - tăng tốc độ tính toán cách tận dụng tối đa công nghệ 32- bit Về đầu vào/ chỉnh sửa, đặc tính MIKE 11 bao gồm: Nhập liệu/ chỉnh sửa đồ Nhiều dạng liệu đầu vào/ chỉnh sửa mang tính mô Tiện ích copy dán (paste) để nhập (hoặc xuất) trực tiếp, ví dụ từ chương trình trang bảng tính (spreadsheet programs) Bảng số liệu tổng hợp (tabular) cửa sổ sơ đồ (graphical windows) Nhập liệu mạng sông địa hình từ ASCII text files Layout cho người sử dụng xác định cho tất cửa sổ sơ đồ (màu sắc, cài đặt font, đường, dạng điểm vạch dấu marker, v.v ) Về đầu ra, có tính trình bày báo cáo tiên tiến, bao gồm: Màu đồ horizontal plan cho hệ thống liệu kết Trình bày kết hình động sơ đồ mặt ngang, dọc chuỗi thời gian Thể kết hình động đồng thời Trình bày chuỗi thời gian mở rộng Tiện ích copy dán (paste) để xuất bảng kết trình bày đồ vào ứng dụng khác (trang bảng tính, word dạng khác) Phần mềm Tổng Công ty TVXDTLVN-CTCP ứng dụng có hiệu nhiều dự án Tổng Công ty thực như: Dự án Kênh Cửa Đạt - tỉnh Thanh Hoá (2010), Dự án tiêu Đông Sơn - tỉnh Thanh Hoá (2005, 2008), Dự án Hệ thống trục tiêu sông Nghèn - tỉnh Hà Tĩnh (2009), Dự án tiêu sông Nhơm - tỉnh Thanh Hóa (2010), Dự án hồ chứa nước Bản Mòng - tỉnh Sơn La năm 2009, Dự án Sông Cái Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa (2012), Dự án sông Lèn – tỉnh Thanh Hóa (2012), dự án tiêu Đan Phượng TP Hà Nội (2013), dự án tiêu Ngòi Hiêng – tỉnh Phú Thọ (2014), dự án lập QTVH đập Đáy –TP Hà Nội (2013), dự án tưới tiêu kết hợp kênh Úy Thay Đá Giá – tỉnh Bình Thuân (2013-2014) v.v CHƯƠNG TÀI LIỆU CƠ BẢN 2.1 ĐỊA HÌNH Các tài liệu địa hình sử dụng tính toán thuỷ lực bao gồm: Sông Sò: Trắc dọc, trắc ngang từ Ngô Đồng đến Hà Lạn, chiều dài 18,13km (Kế thừa tài liệu đo đạc địa hình từ dự án nạo vét Sông Sò) 2.2 - TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Tài liệu khí tượng, thuỷ văn gồm có: Tài liệu yếu tố khí tượng: nhiệt độ, độ ẩm, gió, bốc hơi, số nắng trạm khí tượng Nam Định Tài liệu đo mưa trạm Nam Định Tài liệu mực nước trạm Ba Lạt, Phú Lễ Bảng - : Các trạm khí tượng thủy văn thời gian có tài liệu TT Trạm Yếu tố Thời gian Nam Định X, T, U, V, Z, S, H 1960 – Văn Lý X 1960 – Ba Lạt (Sông Hống) H 1960 – Phú Lễ (Sông Ninh Cơ) H 1960 – (Số liệu sử dụng để tính toán đến hết năm 2014) Các trạm khí tượng đo mực nước TTKTTVQG quản lý, chất lượng tài liệu tốt Cao độ thống theo cao độ Quốc gia Từ tài liệu thu thập được, môn Thủy văn phân tích tính toán điều kiện biên cần thiết phục vụ tính toán thủy lực mạng sông Tài liệu biên thủy văn sử dụng tính toán thủy lực gồm có: - Biên mực nước cửa Hà Lạn hai trạm thủy văn Ba Lạt Phú Lễ - Lưu lượng giản đồ tiêu các tiểu lưu vực đổ vào hệ thống - Mô hình mưa tiêu trạm mưa Văn Lý 2.2.1 Mưa tiêu Mô hình mưa tiêu thiết kế P=10% Phân tích tài liệu thu thập được, lựa chọn mưa trạm Văn Lý làm tài liệu đặc trưng để tính toán mô hình mưa tiêu cho khu vực nghiên cứu Từ chuỗi số liệu mưa ngày trạm Văn Lý, thống kê tính toán mưa 1, 3, ngày lớn Trong chuỗi số liệu tính toán, chọn mô hình mưa tiêu bất lợi để thu phóng Bảng - : Lượng mưa 1, 3, ngày lớn thiết kế trạm Văn Lý Thời đoạn ngày X10% (mm) 250,5 386,8 458,4 2.2.2 Các mực nước thiết kế Mực nước lớn thiết kế P=10% Mực nước lớn ứng với tần suất thiết kế Hà Lạn tính toán chuyển từ trung bình mực nước thiết kế hai trạm Ba Lạt Phú Lễ - Từ chuỗi số liệu thực đo mực nước lớn hai trạm Phú Lễ Ba Lạt, tiến hành vẽ đường tần suất Kết thể bảng sau: Bảng - : Các đặc trưng thống kê mực nước lớn thiết kế Trạm TV Đặc trưng thống kê Hmax TB (cm) Cv Cs 1,0% 2,0% 10% 20% Ba Lạt 145,9 0,28 0,50 2,56 2,40 2,00 1,79 Phú Lễ 156,8 0,30 0,50 2,83 2,66 2,19 1,95 2,69 2,53 2,10 1,87 Hà Lạn 2.3 - - 2.4 Mực nước lớn Hmax (m) DIỆN TÍCH TƯỚI VÀ TIÊU HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN Diện tích cấp nước tưới: Theo Quyết định phê duyệt tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Sông Sò, tỉnh Nam Định giai đoạn dự án đầu tư, diện tích đất đai tiếp nước bổ sung 2.645ha đất đai thuộc xã huyện Giao Thuỷ nằm phía bờ tả sông Sò Đây vùng trước lấy nước từ sông Hồng qua cống Ngô Đồng thường xuyên bị ảnh hưởng mặn nên lượng nước lấy Diện tích tiêu: Cũng theo Quyết định trên, sông Sò sau nạo vét có nhiệm vụ tiêu nước cho 17.350 đất đai bao gồm hai khu vực: Phía Bắc tiêu cho hai huyện Xuân Trường Giao Thuỷ, 9015ha thuộc huyện Xuân Trường tiêu qua hệ thống Nam Điền, Thanh Quan kênh Tàu, 4410 thuộc huyện Giao Thuỷ tiêu qua hệ thống Thức Hoá Phía Nam tiêu cho khoảng 4.195ha xã huyện Hải Hậu qua cống Phúc Hải cống 75 TÀI LIỆU VỀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN HỆ THỐNG Trên trục sông Sò chảy qua vùng dự án có cống Nhất Đỗi cũ xây dựng từ đầu năm 60 Tuy nhiên, dọc hai bên bờ sông có cống cuối kênh tiêu đổ nước trực tiếp vào sông Sò để tiêu cửa biển Hà Lạn Quy mô, kích thước công trình có theo tài liệu thu thập từ Công ty Thuỷ nông Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định trình bày bảng 2-4 Bảng - : Quy mô, kích thước công trình có dự kiến xây dựng trục sông Sò, tỉnh Nam Định TT Tên Diện tích tiêu (ha) ∇đáy (m) Khẩu độ (m) Cống Nhất Đỗi 2601 -2.0 5.0 Cống Thanh Quan A 1140 -1.5 3.4 Cống Thanh Quan B 1140 -1.5 3.7 10 Hình - : Kênh mương nội đồng chưa kiên cố hóa Hình - : Trạm bơm xuống cấp, thiết bị han rỉ không bảo dưỡng sửa chữa 13 Hình - : Đường nội đồng rộng 3m đường đất, máy giới hóa: máy cày, máy gặt, máy gieo hạt không vào 14 CHƯƠNG TÍNH TOÁN THUỶ LỰC 3.1 SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN Sơ đồ thủy lực thiết lập cho trục sông Sò từ hạ lưu cống Ngô Đồng cửa Hà Lạn, chiều dài 18,13km Các kênh tiêu đổ nước vào sông Sò bao gồm: Thanh Quan, Cát Xuyên, Mã, Tàu, Thức Hoá, 75, Cát Đàm, Quất Lâm Phúc Hải qua cống tiêu cuối kênh sơ đồ hoá đưa vào tính toán Sơ đồ thủy lực trình bày Phụ lục 3-1 Hình - : Sơ đồ mạng lưới mô hình toán thủy lực trục sông Sò 3.2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 3.2.1 Tính toán mô hình toán thuỷ lực hệ thống Chế độ dòng chảy cho một đoạn sông đơn được mô tả bằng hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng Saint - Vernant (bao gồm phương trình liên tục và phương trình động lượng) Hệ phương trình bản mô tả chế độ thuỷ lực sau: Phương trình liên tục: ∂Q ∂A + =q ∂x ∂t - (1) Phương trình động lượng: QQ ∂Q ∂ Q2 ∂z + (β ) + gw + g =0 ∂t ∂x W ∂x C RW (2) 15 - Trong đó: Z: Cao trình mực nước ở thời đoạn tính toán (m) t: Thời gian tính toán (giây) Q: Lưu lượng dòng chảy qua mặt cắt (m3/s) X: Không gian (dọc theo dòng chảy) (m) b: Hệ số phân bố lưu tốc không đều mặt cắt W: Diện tích mặt cắt ướt (m2) q: Lưu lượng nhập dọc theo đơn vị chiều dài (m2/s) C: Hệ số Chezy, được tính theo công thức: C = Ry/n n: Hệ số nhám R: Bán kính thuỷ lực (m) y: Hệ số, theo Maninh y=1/6 g: Gia tốc trọng trường = 9,81m/s2 µ: Hệ số động lượng b: Hệ số động Sơ đồ giải theo phương pháp sai phân điểm t n + d t n Q j1 h d x Q d x j P P X j + h h n g n gt r ti r̀ in ̀h n h đ ô ḷ in 16 n l tư u - ̣̣ cn Để giải hệ phương trình St Venant sử dụng phương pháp số gần đúngg sai phân Đầu vào mô hình số liệu đặc tính hệ thống với số liệu nguồn nước vào toàn hệ thống Hệ phương trình vi phân (1) (2) hệ phương trình vi phân phi tuyến, có hệ số biến đổi Các nghiệm cần tìm Q Z hàm số biến độc lập x, t Nhưng hàm A v lại hàm phức tạp Q Z nên không giải phương pháp giải tích, mà giải gần theo phương pháp sai phân Từ hệ phương trình Saint Venant, ta có hai phương trình viết theo Q h: ∂Q ∂h + bs =q ∂x ∂t α QQ ∂Q ∂ Q2 ∂h + (β ) + gA + g =0 ∂t B ∂x h ∂x C RA (3) (4) Giải hệ phương trình vi phân theo phương pháp sai phân hữu hạn điểm ẩn (Abbott - Ionescu - point) sẽ xác định được giá trị lưu lượng, mực nước tại mọi đoạn sông, mọi mặt cắt ngang mạng sông và mọi thời điềm khoảng thời gian nghiên cứu Theo phương pháp này thì mạng sông nghiên cứu được chia thành các đoạn sông đơn bằng các mặt cắt ngang, các đoạn sông được nối tiếp với theo đúng trạng thái tự nhiên, bằng phương pháp và quá trình sai phân tuyến tính hoá sẽ thu được hệ phương trình sai phân viết cho toàn mạng sông thông qua mắt lưới sai phân, giải hệ phương trình sai phân sẽ thu được nghiệm cần tìm tại các mắt lưới, cụ thể là tìm được cao trình mực nước tại các vị trí có mặt cắt và vị trí có mặt cắt + 2*dx, Lưu lượng tại các vị trí có mặt cắt + dx và các vị trí công trình cống, đập toàn bộ mạng sông sau mỗi bước thời gian tính toán Như vậy sau mỗi bước tính toán sẽ thu được giá trị lưu lượng Q (m3/s) và cao trình mực nước Z (m) tại các vị trí đã nêu 3.3 TÍNH TOÁN BIÊN THỦY VĂN 3.3.1 Tính toán hệ số tiêu nông nghiệp Do đặc điểm vùng tiêu gồm ba loại diện tích: diện tích nông nghiệp diện tích công nghiệp đô thị, tính toán hệ số tiêu tính toán riêng cho khu vực diện tích đất nông nghiệp Hệ số tiêu vùng nông nghiệp tính toán sở mô hình mưa ngày tuân theo Tiêu chuẩn ngành TCN 60-88 Xét theo điều kiện thiên nhiên, điều kiện địa mạo, lớp che phủ mặt đệm, hệ số dòng chảy cho loại diện tích vùng tiêu nông nghiệp qua tham khảo từ tài liệu quy hoạch cho số vùng thuộc bắc Bộ Độ sâu chịu ngập cho phép lúa thời kỳ tiêu tham khảo từ tài liệu quy hoạch cho số vùng Bắc Bộ 17 Từ tài liệu có trạng sử dụng đất xã vùng dự án điều kiện trạng theo Quy hoạch, mô hình mưa tiêu thiết kế, tiến hành tính toán hệ số tiêu cho vùng nông nghiệp kết trình bày bảng 2-4 đây: Bảng - : Kết tính toán hệ số tiêu Ngày tiêu Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày qtiờu (l/s.ha) 4.35 6.50 6.50 6.27 6.00 Từ kết tính toán hệ số tiêu, xác định lưu lượng đổ vào trục tiêu tất ô ruộng vùng tiêu nông nghiệp dựa vào diện tích ô Các trình lưu lượng coi biên lưu lượng toán thuỷ lực hệ thống 3.4 CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN THỦY LỰC 3.4.1 Phương án nạo vét, gia cố trục tiêu làm công trình trục tiêu Theo Quyết định Phê duyệt dự án Nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi sông Sò, tỉnh Nam Định; sông Sò việc tiêu thoát nước cho lưu vực có nhiệm vụ tiếp nhận lượng nước bổ sung từ sông Ninh Cơ qua cống Trà Thượng, Trung Ninh Đồng Nê cung cấp cho 2645 đất đai vùng bờ tả sông Để đạt yêu cầu trên, sông Sò nạo vét với quy mô sau Đoạn từ hạ lưu cống Ngô Đồng đến cống Thanh Quan A: Chiều dài 5.880m; Bđáy=12m; cao độ đáy = -2.0m ÷ -2.45m; hệ số mái m= 1.5 Đoạn từ cống Thanh Quan A đến cống Thanh Quan B: Chiều dài 352m; Bđáy = 15m; cao độ đáy = -2.45m ÷ -2.47m; hệ số mái m=2.0 Đoạn từ cống Thanh Quan B đến cống Nam Điền A: Chiều dài 251m; Bđáy=20m; hệ số mái m = 2.0; cao độ đáy = -2.47m ÷ -2.93m Đoạn từ cống Nam Điền A đến cống Nam Điền B: chiều dài 1709m; Bđáy=24m; hệ số mái m = 2.0; cao độ đáy = -2.93m ÷ -3.13m Đoạn từ cống Nam Điền B đến cống Tàu: chiều dài 3001m; Bđáy=42m; hệ số mái m = 2.0; cao độ đáy = -3.13m ÷ -3.28m Đoạn từ cống Tàu đến cống Cát Đàm Hạ: chiều dài 3641m; Bđáy=54m; hệ số mái m = 2.0; cao độ đáy = -3.28m ÷ -3.46m Đoạn từ cống Cát Đàm Hạ đến cuối tuyến: chiều dài 3244m; Bđáy=69.5m; hệ số mái m = 2.0; cao độ đáy = -3.46m ÷ -3.62m Trong giai đoạn TKKT, qua phân tích tài liệu địa hình lòng dẫn sông Sò, kết hợp khảo sát thực địa để thuận lợi cho thi công, Công ty TV & CGCN Trường ĐHTL kiến nghị quy mô nạo vét sông Sò sau: Bảng - : Kiến nghị quy mô nạo vét sông Sò theo giai đoạn TKKT TT Đoạn sông Chiều dài (m) Bđáy (m) m Từ K0 đến K5+674,87 5674.87 12 1,5 Từ K5+674,87 đến 220.33 i Zđáy Ghi 5*10-5 -2.02 ÷-2.28 12-15 1,5-2 5*10-5 -2.28 ÷-2.29 Đoạn chuyển 18 K5+895,20 tiếp Từ K5+895,2 đến K6+111,74 216.54 15 5*10-5 -2.29 ÷ -2.30 Từ K6+111,74 đến K6+212,56 100.82 15-20 5*10-5 -2.3 ÷ -2.31 Từ K6+212,56 đến K6+455,52 242.96 20 5*10-5 -2.31 ÷ -2.32 Từ K6+455,52 đến K6+524,75 69.23 20-24 5*10-5 -2.32 ÷ -2.32 Đoạn chuyển tiếp Từ K6+524,75 đến K8+142,76 1618.01 24 5*10-5 -2.32 ÷-3.00 Từ K8+142,76 đến K8+269,28 126.52 24-42 5*10-5 -3.00 ÷ -3.01 Đoạn chuyển tiếp Từ K8+269,28 đến K11+078,64 2809.36 42 5*10-5 -3.01 ÷ -3.15 10 Từ K11+078,64 đến K11+225,81 147.17 42-54 5*10-5 -3.15 ÷ -3.16 Đoạn chuyển tiếp 11 Từ K11+225,81 đến K14+788,13 3562.32 54 5*10-5 -3.16 ÷ -3.34 12 Từ K14+788,13 đến K14+897,51 109.38 5469,5 5*10-5 -3.34 ÷ -3.34 Đoạn chuyển tiếp 13 Từ K14+897,51 đến K18+146,44 3248.93 69,5 5*10-5 -3.34 ÷ -3.50 Tổng cộng 18,146.44 Đoạn chuyển tiếp Quy mô cống Nhất Đỗi (cống mới) Vị trí: K7+567 sau nhập lưu kênh Mã: Quy mô: cống cửa (6 x 6.9)m; cao độ đáy cống -2.9m 3.4.2 Các phương án tính toán thuỷ lực Qua phân tích tài liệu tình hình sử dụng đất đai vùng dự án theo Quy hoạch, phương án dự kiến cải tạo nâng cấp trục tiêu, công trình trục tiêu công trình đầu mối hệ thống, phương án nghiên cứu sau: Bảng - : Các phương án tính toán thuỷ lực Tên PA HT Điều kiện địa hình hệ thống Điều kiện biên - Điều kiện lòng dẫn công trình - Mưa đồng: P=10% hệ thống trạng - Mực nước triều P=20% - Cống Nhất Đỗi cống tiêu mở mực nước thượng lưu cống cao mực nước hạ lưu cống 19 NV - Nạo vét trục sông Sò - Mưa đồng: P=10% - Làm cống Nhất Đỗi - Mực nước triều P=20% - Mở cống Nhất Đỗi - Cống Nhất Đỗi cống tiêu mở mực nước thượng lưu cống cao mực nước hạ lưu cống T1 - Nạo vét trục sông Sò - Làm cống Nhất Đỗi - Mở cống Nhất Đỗi - Đóng cống Nhất Đỗi cống tiêu - Cống Nam Điền A mở mực nước thượng lưu cống lớn mực nước hạ lưu cống - Mực nước sông Ninh Cơ lấy trung bình 0.9m; thời gian mở cống Trà Thượng, Trung Ninh, Đồng Nê 10 tiếng ngày TC - Nạo vét trục sông Sò - Mở cống Nhất Đỗi - Các cống tiêu mở mực nước thượng lưu cống lớn mực nước hạ lưu cống - Mưa đồng ngày lớn mùa kiệt, mực nước Hà Lạn trung bình ngày lớn nhất; tần suất P=10% TKCK 3.5 nt - Mưa đồng: P=10% - Cống Nhất Đỗi bị trục trặc không mở - Mực nước triều P=20% số định KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 3.5.1 Kết tính toán mô hình toán thuỷ lực Bảng - : Mực nước lớn thiết kế P=10% dọc sông Sò –MH lũ 1989 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 So River Water Level SONGSO 0.00 SONGSO 394.00 SONGSO 673.00 SONGSO 957.00 SONGSO 1250.00 SONGSO 1543.00 SONGSO 1833.00 SONGSO 2324.00 SONGSO 2604.00 SONGSO 2900.00 SONGSO 3196.00 SONGSO 3492.00 SONGSO 3788.00 SONGSO 4073.00 SONGSO 4561.00 SONGSO 4902.67 SONGSO 5244.33 SONGSO 5586.00 SONGSO 5734.00 SONGSO 6091.00 P=20%HT Maximum 2.13 2.13 2.13 2.12 2.12 2.11 2.11 2.10 2.09 2.08 2.07 2.06 2.05 2.04 2.03 2.03 2.02 2.02 2.01 2.01 P=20%NV Maximum 2.05 2.04 2.04 2.03 2.03 2.02 2.01 1.99 1.98 1.98 1.97 1.97 1.96 1.95 1.96 1.95 1.94 1.94 1.94 1.94 P=10%NV Maximum 2.26 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.19 2.18 2.18 2.18 2.17 2.17 2.16 2.16 2.16 2.15 2.15 P=2%NV Maximum 2.67 2.67 2.67 2.66 2.65 2.64 2.63 2.62 2.61 2.61 2.60 2.60 2.59 2.59 2.58 2.58 2.58 2.57 2.57 2.57 P=1%NV Maximum 2.82 2.82 2.82 2.81 2.80 2.80 2.79 2.78 2.77 2.77 2.76 2.75 2.75 2.74 2.74 2.73 2.73 2.73 2.72 2.72 Ghi Chu Cống Ngô Đồng TL Nhất Đổi Cũ HL Nhất Đổi Cũ 20 21 22 23 24 SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO 6183.00 6383.00 6428.00 6916.00 2.01 2.01 2.01 1.99 1.93 1.93 1.93 1.92 2.15 2.15 2.14 2.13 2.57 2.57 2.57 2.56 2.72 2.72 2.72 2.71 25 SONGSO 7207.00 1.98 1.89 2.11 2.52 2.68 26 SONGSO 7495.00 1.97 1.89 2.11 2.52 2.68 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO 1.97 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.95 1.95 1.95 1.94 1.94 1.93 1.91 1.90 1.89 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.89 1.89 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 7700.00 7989.00 8424.00 8727.00 9030.00 9292.50 9555.00 9859.50 10164.00 10490.50 10817.00 11218.50 11620.00 12052.00 12493.50 12935.00 13195.00 13455.00 13833.67 14212.33 14591.00 15015.50 15440.00 15845.50 16251.00 16736.00 17114.50 17493.00 17787.00 17920.00 18130.00 TL Nhất Đổi Mới HL Nhất Đổi Mới Cống Gia Hùng Mới Cống Gia Hùng Cũ Cửa Sông Sò Bảng - : Mực nước lớn thiết kế P=10% dọc sông Sò –MH lũ 2003 STT 10 11 12 So River Water Level SONGSO 0.00 SONGSO 394.00 SONGSO 673.00 SONGSO 957.00 SONGSO 1250.00 SONGSO 1543.00 SONGSO 1833.00 SONGSO 2324.00 SONGSO 2604.00 SONGSO 2900.00 SONGSO 3196.00 SONGSO 3492.00 P=20%NV Maximum 1.95 1.95 1.95 1.94 1.94 1.94 1.93 1.93 1.93 1.93 1.92 1.92 P=10%NV Maximum 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.16 2.16 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 P=2%NV Maximum 2.60 2.60 2.60 2.59 2.59 2.59 2.59 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 P=1.5%NV Maximum 2.67 2.67 2.67 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.65 2.65 2.65 P=1%NV Maximum 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 Ghi Chu Cống Ngô Đồng 21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO 3788.00 4073.00 4561.00 4902.67 5244.33 5586.00 5734.00 6091.00 6183.00 6383.00 6428.00 6916.00 1.92 1.92 1.92 1.92 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.90 2.15 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.13 2.13 2.13 2.13 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.64 2.64 2.64 2.75 2.75 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 25 SONGSO 7207.00 1.89 2.12 2.56 2.63 2.73 26 SONGSO 7495.00 1.89 2.12 2.56 2.63 2.73 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO SONGSO 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.71 2.71 2.71 2.71 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 7700.00 7989.00 8424.00 8727.00 9030.00 9292.50 9555.00 9859.50 10164.00 10490.50 10817.00 11218.50 11620.00 12052.00 12493.50 12935.00 13195.00 13455.00 13833.67 14212.33 14591.00 15015.50 15440.00 15845.50 16251.00 16736.00 17114.50 17493.00 17787.00 17920.00 18130.00 TL Nhất Đổi Cũ HL Nhất Đổi Cũ TL Nhất Đổi Mới HL Nhất Đổi Mới Cống Gia Hùng Mới Cống Gia Hùng Cũ Cửa Sông Sò 22 Hình - : Đường mực nước thiết kế theo thời gian dọc trục tiêu sông Sò phương án tần suất P=20% 3.5.2 Nhận xét: Kết tính toán thuỷ lực với trận mưa gây lũ lưu vực sông Sò, tần suất tính toán P=10%, mực nước sông Sò cửa Hà Lạn với tần suất khác P=20%, P=10%, P=1% P=2% cho thấy: Với điều kiện lòng dẫn nạo vét công trình hệ thống sửa chữa nâng cấp trạng (Đã thực dự án nạo vét sông Sò) mực nước lớn dọc trục sông Sò theo tần suât P=10% cao vị trí hạ lưu cống Ngô Đồng đạt giá trị +2,17m, vị trí thượng lưu cống Nhất Đỗi +2,13m, hạ lưu cống Nhất Đỗi +2,12m, cống Gia Hùng +2,12m đường mực nước lớn giảm dần phía cửa sông với mực nước cửa Hà Lạn 2,1m Với tần suất thiết kế P=2% cao vị trí hạ lưu cống Ngô Đồng đạt giá trị +2,60m, vị trí thượng lưu cống Nhất Đỗi +2,57m, hạ lưu cống Nhất Đỗi +2,56m, cống Gia Hùng +2,56m đường mực nước lớn giảm dần phía cửa sông với mực nước cửa Hà Lạn 2,53m Các trường hợp khác chi tiết xem bảng 3.5.3 Quá trình diễn biến mực nước theo thời gian vị trí dọc trục tiêu Mực nước số vị trí hệ thống theo phương án sau: Chi tiết xem phụ lục 23 24 25 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Qua tính toán phân tích phương án rút kết luận sau: Vùng nghiên cứu thuộc Tiểu Dự án Nâng cấp cải tạo Hệ thống thuỷ lợi Sông Sò nằm phía bờ hữu sông Hồng gần cửa Ba Lạt, bao gồm đất đai huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định Đây vùng trọng điểm lúa tỉnh, có truyền thống kinh nghiệp canh tác vụ lúa ăn hàng năm Lưu vực sông Sò bao quanh sông Hồng phía Bắc, sông Ninh Cơ phía Tây phía Đông-Đông Nam biển Sau cống Ngô Đồng xây dựng vào mùa lũ, mực nước sông Hồng sông Ninh Cơ cao so với cao độ đất đai lưu vực nên cống đê hai sông đóng lại, sông Sò trở thành sông nội đồng tiêu nước riêng cho lưu vực mà Cửa tiêu nước cửa Hà Lạn Khi lưu vực xuất trận lũ ngày tần suất P=10% gặp mực nước cửa Hà Lạn P=20% mực nước lớn dọc trục sông Sò đạt từ 1,87 – 1,95m, mực nước nhỏ từ -0,5m – 0,46m Qua cho thấy lòng sông nạo vét mực nước triều xuống giảm đáng kể, tạo điều kiện tốt cho việc tiêu nước từ nội đồng sông thời gian triều xuống Thời gian mực nước sông cao cao độ ruộng đất đồng giảm rõ rệt từ 60giờ trường hợp lòng dẫn trạng xuống 23 lòng dẫn nạo vét Qua cho thấy tác dụng việc cần thiết việc cải tạo nâng cấp hệ thống sống Sò 4.2 KIẾN NGHỊ Để tăng hiệu tiêu thoát nước cho vùng, cần có kế hoạch cải tạo nâng cấp công trình nội đồng kênh dẫn nước tiêu, cống tiêu từ đồng kênh tiêu trước đổ vào sông Sò để nước triều lên thi đóng cống lại để nước không bị tràn vào đồng Sông Sò sau triển khai dự án cần có kế hoạch nạo vét định kỳ để bảo đảm mặt cắt sông giữu thiết kế Cần nạo vét tạo trục tiêu sông nội đồng cho tiểu khu vực để dẫn nước trục tiêu để tiêu tranh thủ triều rút Nghiên cứu để đưa quy trình vận hành hệ thống công trình trục hệ thống để công trình phát huy hiệu tốt Để việc tiêu thoát lũ hiệu triệt để có mưa lũ cần cho nghiên cứu tính toán thủy lực tiêu nội đồng qua cống nối với sông Sò nên có bố trí số trạm bơm tiêu cưỡng từ đồng sông Sò mực nước sông Sò cao (trường hợp mưa đồng lớn gặp bão triều cường) 26 PHỤ LỤC KÈM THEO 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh thuỷ lực sông Sò tỉnh Nam Định, Thuyết minh thuỷ lực sông Sò tỉnh Nam Định, Thuyết minh thuỷ lực sông Sò tỉnh Nam Định, 2 Các chỉ tiêu thiết kế, 5 PHẦN MỀM SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN, Mực nước lớn nhất thiết kế P=10%, 6 HIỆN TRẠNG DỰ ÁN., CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN THUỶ LỰC, 5 KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay