Phân tích hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS50)

18 871 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:27

Phân tích hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS50) I Khái quát hệ thống chức chính: Khái quát hệ thống: - FMS50 hệ thống có khả mở rộng liên tục gồm trạm có chức riêng Các trạm liên kết với hệ thống vận chuyển tín hiệu vào từ hệ thống vận chuyển - Hoạt động cặp trạm không phụ thuộc vào việc chi tiết đưa đến từ đâu - Có thể nâng cấp dễ dàng mà không ảnh hưởng nhiều tới toàn hệ thống trạm khác Các chức hệ thống: - Nhận chi tiết từ kho, kiểm tra kích thước chi tiết - lắp ráp với chi tiết thích hợp khác - Sau lắp ráp đầy đủ sản phẩm phân loại đưa II Mô hình hóa modul: Distributing station Testing station Robot with assembly Sorting station Pick alfa Trans port syste m consis ts of tranfe r statio ns Hệ thống vận chuyển: Input: chi tiết từ trạm Output: chi tiết chuyển đến cho trạm Sensor: Fiber optic unit (SOEGL-Q30-PA-S-2L) Cơ cấu chấp hành: băng tải, khí nén Mô hình động học: 35 Mô hình động học: Băng chuyền chạy liên tục để đẩy carrier theo chiều mũi tên hình Khi carrier đến trạm gờ (piston khí nén) dựng lên để giữ carrier lại, mỏ quặp (piston khí nén) quắp lấy carrier kết hợp với vòng đệm định vị xác carrier vị trí tương ứng làm việc với trạm Tiếp theo gờ dựng để chặn carrier đến sau Sau chi tiết carrier mang vào trạm chi tiết đưa từ trạm lên carrier, xong việc phận 3,5,4 lại mở cho carrier tiếp tục di chuyển sang trạm Băng chuyền dẫn động động điện pha Sơ đồ logic điều khiển: Trạm cấp chi tiết: Input: chi tiết từ kho Output: cấp chi tiết cho trạm testing Sensor: SOEG-SQ30-S-L(Light barrier sender) Mô hình động học: Ống chứa chi tiết có chia tiết để chi tiết dồn xuống đáy ống Khi cảm biến nhận biết kho chi tiết piton đẩy chia tiết sang bên, tay quay động khí nén quay sang trái dùng áp suất chân không để hút chi tiết bám vào đầu quay sang phải thả chi tiết vào giá đỡ trạm testing Sơ đồ điều khiển: Trạm kiểm tra Input: chi tiết từ kho chưa kiểm tra Output: chi tiết kiểm tra đạt sẽ loại bỏ chuyển sang palette, không đạt Mô hình động học: valid Reject Carrier Sau nhận biết có chi tiết giá cảm biến phận đo đạc kiểm tra kích thước, loại vật liệu chi tiết không thỏa mãn piton đẩy chi tiết sang máng chứa phế phẩm Nếu chi tiết đạt điều kiện giá nâng lên tới ngang với máng 7, piton đẩy chi tiết sang máng 7, chi tiết trôi xuống giá đỡ chuyển sang khu vực khác Sơ đồ điều khiển Y Hệ thống nhặt chi tiết (pick-alfa): Input: chi tiết từ palette, từ trạm Output: chi tiết chuyển từ trạm sang Mô hình động học: trạm khác Sơ đồ điều khiển: Trạm lắp ráp: Input: chi tiết từ palette Output: chi tiết lắp ráp, thả vào carrier Mô hình động học: Robot khâu (1) nhặt vào giá 2, lõi từ kho 4, piston từ kho lò xo từ kho 5, sau nhấc lắp ghép vào carrier Trong hàm phải tay kẹp robot có sensor phát loại chi tiết chi tiết đưa đến từ carrier, từ nhặt chi tiết phù hợp để lắp ghép Sơ đồ điều khiển: Trạm phân loại: Input: chi tiết chưa phân loại Output: chi tiết để vào vị trí tương ứng với loại Mô hình động học: Băng tải quay liên tục để vận chuyển chi tiết Khi chi tiết đặt vào đầu băng tải có thiết bị giữ, cảm biến đầu băng tải có nhiệm vụ nhận biết phân loại chi tiết loại dựa vào đặc tính phản xạ ánh sáng/ko phản xạ, kim loại ko phải kim loại Sau phân loại chi tiết, tay gạt đóng cửa cho loại vào máng tương ứng Sơ đồ điều khiển: III IV Chương trình điều khiển PLC (trên Step 7) Thực hành số modul
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS50), Phân tích hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS50), Phân tích hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS50)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay