Hệ Thống Kiểm Tra Sản Xuất Kanban

31 173 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:25

LOGO Hệ Thống Kiểm Tra Sản Xuất Kanban Thực : Susu Group LOGO WELCOME EVERYBORY!!!! Nguyễn Thị Thanh Tịnh Võ Nguyên Thuý Quyên Nguyễn Thị Bảo Quyên Nguyễn Trần Tú Anh Susu Group Vương Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Thu Dịu Lời mở đầu LOGO Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tất doanh nghiệp nói chung có phương pháp quản lý sản xuất riêng Và tùy theo điều kiện cụ thể doanh nghiệp mà doanh nghiệp có cách quản lý sản xuất khác cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp Từ mang lại hiệu kinh tế tốt cho doanh nghiệp tạo sức cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp thị trường góp phần cố nâng cao vị doanh nghiệp thị trường LOGO Nội dung Khái niệm Nội dung Kanban Thực tế áp dụng Nhận xét Susu Group LOGO Khái niệm Kanban trực dịch từ tiếng Nhật có nghĩa bảng thông tin Còn xác thuật ngữ chuyên môn môn "Quản lý công học" kinh tế học phải "Phương pháp quản lý Kanban " (kanban method ) Đây thuật ngữ bắt nguồn từ công ty chế tạo xe Toyota Noí đến công ty Toyota vấn đề kỹ thuật đặc sắc họ phải nói đến phương pháp quản lý hiệu họ mà người Nhật gọi "Phương thức quản lý Toyota" ,một phương thức quản lý xí nghiệp thông minh tạo đòn bẩy phát triển kinh tế Nhật tiêu chuẩn quản lý xí nghiệp tập đoàn sản xuất lớn Nhật Phương thức quản lý Toyota gồm có trụ cột "Phương thức quản lý KANBAN" "Tự động hóa" PP Kanban phương tiện báo có nhu cầu, đó là một phiếu yêu cầu có khổ giấy cỡ A6 , đó có ghi địa điểm lấy hàng, địa điểm nhận hàng, tên và mã số chi tiết hoặc sản phẩm cần có, số “Kanban”, tổng số phiếu “Kanban”,ngày xuất phiếu, lộ trình và số lượng chi tiết được xếp một thùng chứa Susu Group LOGO Nội Dung Kanban Kanban công cụ kiểm soát SX, có nhiều màu sắc để định nguyên liệu công đoạn khác sản xuất Đối với trạm công việc kanban phiếu (thẻ) đặt hàng, trạm trở thành phiếu vận chuyển – định rõ phải nhận phận, chi tiết hay nguyên liệu từ trạm trước với số lượng Thông tin kanban: + Tên mã số phận chi tiết, + Tên vị trí nơi sản xuất phận chi tiết (ở qui trình trước), + Tên vị trí nơi phận chi tiết đến (qui trình sau), + Vị trí khu vực tồn trữ, + Số lượng phận chi tiết lô hàng, loại thùng chứa, sức chứa thùng Susu Group Nội Dung Kanban LOGO Susu Group Nội Dung Kanban LOGO Susu Group LOGO Nội Dung Kanban Công thức xác định số kanban cần thiết Ncau TB TG đat hang lai + Luong du tru an toan Số Kanban = Kích thuoc thùng chua N= d L + S C Trong đó: N- số kanban thùng chứa d - nhu cầu TB giai đoạn L - thời gian đặt hàng lại S - lượng dự trữ an toàn C- kích thước thùng chứa LOGO 2.1 Chi tiết Kanban Kanban: thẻ có thông tin rõ loại sản phẩm gì, số lượng sản phẩm bao nhiêu, nơi cần chuyển đến Ví dụ minh hoạ Kanban LOGO Cycle Diagram Add Your Text Text Text Cycle name Text Text Text LOGO Diagram Text Add Your Title Text Text •Text •Text •Text •Text • Add Your Title Text Text Text Text •Text •Text •Text • • Text Text Text LOGO Diagram Text Text Text Concept Text Text Text Add Your Text LOGO Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text LOGO Diagram – PowerPoint2002 Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Title LOGO Diagram Text Text Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text LOGO Diagram Text Text Add Your Title Text Text LOGO Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc LOGO Diagram 2004 2003 2002 2001 rT rT e xt ext ext ext ext rT rT e xt rT e xt rT e xt u Yo u Yo u Yo rT u Yo u Yo rT u Yo u Yo u Yo LOGO Progress Diagram Phase Phase 11 Phase Phase 22 Phase Phase 33 LOGO Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT LOGO Table TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F TEXT TEXT TEXT TEXT LOGO 3-D Pie Chart Text2 Text3 Text1 Text4 Text5 LOGO Marketing Diagram Add Add Your Your Text Text Add Your Title here Text1 Text1 Text1 Text1 LOGO www.themegallery.com www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ Thống Kiểm Tra Sản Xuất Kanban, Hệ Thống Kiểm Tra Sản Xuất Kanban, Hệ Thống Kiểm Tra Sản Xuất Kanban

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay