Quy Trình Sản Xuất & Kiểm Tra Kỹ Thuật Tại Trạm Trộn Bê Tông

46 1,286 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:25

A&P GROUP BÊ TÔNG TRỘN SẴN QUY TRÌNH SẢN XUẤT & KIỂM TRA KỸ THUẬT TẠI TRẠM TRỘN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU THEO TCXDVN 374:2006 Địa chỉ: Số 26/389, Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội Tel.: (84.4) 38.362.703 • Fax: (84.4) 37.568.820 Website: www.apcorp.com.vn Email: ap@apcorp.com.vn www.mova.com.vn www.homebeton.vn www.facebook.com/tapdoanap BÊ TÔNG TRỘN SẴN LÀ GÌ? (Hỗn hợp bê tông trộn sẵn, hỗn hợp bê tông, bê tông tươi hay bê tông thương phẩm) *Hỗn hợp bê tông trộn sẵn hỗn hợp xi măng, cốt liệu đặc chắc, nước phụ gia (nếu có) trộn kỹ chuyển cho người sử dụng Theo đó, hỗn hợp bê tông trộn sẵn là: - Hỗn hợp bê tông người sử dụng chế tạo nơi thi công -Hỗn hợp bê tông trộn sẵn chế tạo công trường người sử dụng thực *Hồn hợp bê tông tất mác theo tính công tác cần trộn máy trộn cưỡng TÍNH CÔNG TÁC CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN Tính công tác tính chất công nghệ khả hỗn hợp bê tông lấp đầy khuôn ( hình dạng định trước) có tác động học khối lượng thân mà bảo toàn tính liền khối đồng Sơ đồ mô tả quy trình sản xuất BÊ TÔNG TRỘN SẴN Quy trình QA&QC hỗn hợp bê tông trộn sẵn Theo TCVN Vật liệu chế tạo (Người mua hàng & tư vấn giám sát lấy mẫu mang thí nghiệm theo TCVN đính kèm) TCVN 2682:1999 - XM TCVN 6260:1997 - XM TCVN 7570:2006 - CL TCXDVN 302:2004 – N TCXDVN 325:2004 - PG TCXDVN 311:2004 - PG Đặc tính vật liệu & điều kiện thời tiết Cấp phối thiết kế Chi dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông loại QĐ778/1998/QĐ BXD Điều chỉnh cấp phối trộn thử kiểm tra độ sụt trạm chứng kiến khách hàng giám sát trạm Xe vận chuyển BT Có gắn thiết bị định vị GPS Nhập liệu khách hàng biển số xe Cấp phối trộn thử Cấp phối thực tế Điều chỉnh nhập lượng nước thực tế Kiểm tra độ sụt TCVN 3106:1993 -Tại mẻ trộn - vật liệu ĐK thời tiết thay đổi - Ít kiểm tra lần /ca/trạm trộn (Theo dẫn kỹ thuật) TCXDVN 374:2006 Nghiệm thu kỹ thuật SP trạm Hỗn hợp bê tông Trộn sẵn Chứng kiến, ký nhận người mua hàng TVGS - Lưu sốtổ mẫu công trường theo yêu cầu khách hàng - Số lại khách hàng cho phép mang bảo dưỡng theo tiêu chuẩn - TCVN 3118:1993 - Dưới giám sát thí nghiệm bên liên quan ký phiếu kết người mua hàng TVGS Xe không đạt độ Sụt yêu cầu bị khách hàng trả Kiểm tra sụt HHBT (dưới giám sát khách hàng & tư vấn giám sát) Xe đạt đọ sụt yêu cầu khách hàng chấp nhận ký nhận hàng xe vào vị trí chờ bơm TCXDVN 374:2006 Lấy mẫu xe theo định khách hàng tư vấn giám sát TCVN 3105:1993 Bê tông kết cấu công trình Đúc mẫu TCVN 3105: 1993 Lưu & Bảo dưỡng mẫu đúc Bảo dưỡng Bê tông kết cấu Theo TCVN 3105:1993 Nén mẫu LAS – XD II Thuộc trách nhiệm người sử dụng I Người mua hàng ký phiếu giao nhận BT TCVN 4453:1995 Công nghệ thi công đổ (sàn gạt, đầm) phương án, đảm bảo kỹ thuật TCVN 391:2007 - GĐ1: phủ ẩm bao tải ni lông từ 3-5h - GĐ 2:Tưới nước liên tục ngày MÁC HỖN HỢP BÊ TÔNG THEO TÍNH CÔNG TÁC Mác hỗn hợp bê tông theo tính công tác đại lượng quy ước phân loại thành nhóm tùy theo mức độ dễ đổ dễ đầm hỗn hợp bê tông Trong nhóm, hỗn hợp bê tông chia thành mác bảng mục 4.1 TCXDVN 374:2006 * Hỗn hợp bê tông siêu cứng SC, độ cứng, giây: lớn 50 * Hỗn hợp bê tông cứng C, độ cứng, giây: C4 : 31-50 C3 : 21-30 C2 : 11-20 C1 : 5-10 * Hỗn hợp bê tông dẻo D, độ dẻo mm: D1: 10-40 theo sụt côn và nhỏ theo độ cứng D2: 50-90 theo sụt côn D3 : 100-150 theo sụt côn D4 : 160-220 theo sụt côn 260-400 đường kính chảy xoè MÁC BÊ TÔNG THEO CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN Mác bê tông cường độ chịu nén viên mẫu bê tông khối lập phương kích thước 150x150x150 mm đúc, đầm, bảo dưỡng thí nghiệm theo tiêu chuẩn tuổi 28 ngày đêm đơn vị tính Mpa (N/mm2) Mác bê tông ký hiệu M CẤP BÊ TÔNG THEO CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN Cấp bê tông theo cường độ chịu nén giá trị cường độ với xác suất đảm bảo 0,95 nén mẫu bê tông lập phương chuẩn.Cấp bê tông ký hiệu B Tương quan cấp mác bê tông: B=0,778 M ( Theo TCXDVN 356:2005) BÊ TÔNG TRỘN SẴN CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - Thành phần hỗn hợp bê tông xác định theo hướng dẫn Chỉ dẫn kỹ thuật ngành Xây dựng “Chọn thành phần bê tông loại ” ban hành kèm theo Quyết đinh số 778/1998/QĐ-BXD ngày tháng năm 1998 - Hỗn hợp bê tông xuất xưởng phải nghiệm thu kỹ thuật nhà sản xuất thực Hỗn hợp nghiệm thu theo lô Trong lô bao gồm khối lượng hỗn hợp bê tông thành phần thiết kế theo dẫn kỹ thuật sản xuất loại vật liệu đầu vào công nghệ thống thời gian không ca sản xuất máy trộn Khối lượng lô xác định theo TCVN 4452:1987 TCVN 4453:1995 không lớn ca sản xuất máy trộn Khối lượng hỗn hợp bê tông lô thỏa thuận người sử dụng nhà sản xuất Mỗi lô hỗn hợp bê tông cung cấp cho người sử dụng phải có phiếu kiểm tra chất lượng BÊ TÔNG TRỘN SẴN CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - Tính công tác: Của hỗn hợp bê tông lô xác định không lần ca sản xuất phải thực vòng 15 phút nơi sản xuất sau xả hỗn hợp khỏi máy trộn vòng 20 phút sau vận chuyển đến nơi mà người sử dụng yêu cầu - Cường độ bê tông Và khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông phải xác định cho lô Độ chống thấm, độ mài mòn yêu cầu kỹ thuật khác hỗn hợp bê tông bê tông phải xác định có yêu cầu để đánh giá phù hợp với yêu cầu điều kiện kỹ thuật tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế - Nhiệt độ hỗn hợp, hàm lượng bọt khí (Khi có yêu cầu) xác định không lần ca Khối lượng thể tích hỗn hợp trạng thái đầm chặt độ phân tầng (khi cần) không lần ngày Kích thước hạt cốt liệu lớn – Không lần tuần BÊ TÔNG TRỘN SẴN CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - Khối lượng hỗn hợp bê tông: nghiệm thu theo thể tích nơi giao nhận Thể tích hỗn hợp bê tông xác định xả cần giảm với hệ số lèn chặt vận chuyển Khối lượng hỗn hợp bê tông nghiệm thu theo thỏa thuận hợp đồng mua bán người sử dụng nhà sản xuất - Hỗn hợp bê tông cần sản xuất phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCXDVN 374:2006 quy trình công nghệ phê duyệt - Hỗn hợp bê tông sản xuất phải bảo đảm đạt yêu cầu hỗn hợp bê tông bê tông tính công tác; Cường độ bê tông ( nén, kéo…); Dmax cốt liệu lớn;Thời gian đông kết; Độ tách nước tách vữa; Hàm lượng bọt khí; Tính bảo toàn tính chất hỗn hợp bê tông theo thời gian ( tính công tác, độ tách nước tách vữa, hàm lượng bọt khí) có yêu cầu; Khối lượng thể tích tính chất khác - Nhà sản xuất phải đảm bảo chế tạo hỗn hợp bê tông trộn sẵn đạt yêu cầu tiêu chất lượng định trước hỗn hợp bê tông phù hợp với điều kiện vận chuyển hợp đồng mua-bán 10 Bơm hỗn hợp bê tông công trình 32 HỖN HỢP BÊ TÔNG DỰ ÁN Dựa kiến thức ứng dụng thực tế bê tông, A&P phát triển giải pháp bê tông đặc biệt đem đến hiệu chất lượng cho cấu kiện dự án khác từ nhà cao tầng đến hạ tầng: • • • • • A&P Super Beton: Bê tông siêu dẻo A&P Self Beton: Bê tông tự đầm A&P Cool Beton: Bê tông tỏa nhiệt A&P SRC Beton : Bê tông bền sunfat A&P Sumo Beton : Bê tông mác cao 33 HỖN HỢP BÊ TÔNG DỰ ÁN A&P SUPER BETON - BETON SIÊU DẺO A&P SUPER BETON loại bê tông có tính công tác tốt bê tông thông thường Đối với công trình cao tầng, A&P SUPER BETON giúp giảm tiết diện cột, tăng diện tích sử dụng tòa nhà Với công trình sở hạ tầng, A&P BETON SIÊU DẺO giúp giảm tiết diện trụ dầm cầu, kiến trúc hình dáng công trình mảnh đẹp 34 HỖN HỢP BÊ TÔNG DỰ ÁN A&P SELF BETON – BETON TỰ ĐẦM A&P SELF BETON loại bê tông có tính công tác vượt trội, đặc biệt linh động nước, cho phép đổ bê tông dễ dàng nhanh chóng cấu kiện có mật độ cốt thép dày đặc với bề mặt láng mịn 35 HỖN HỢP BÊ TÔNG DỰ ÁN A&P COOL BETON - BETON ÍT TỎA NHIỆT A&P COOL BETON loại bê tông lạnh có nhiệt độ ổn định 28-32 độC sau trộn, nhờ sử dụng giải pháp đặc biệt giúp kiểm soát nhiệt độ tốt nhiều so với loại bê tông thông thường khác trình đong rắn Đối với dự án cao tầng nhà máy nhiệt điện, A&P COOL BETON đặc biệt phù hợp cho thi công móng dầm chuyển tiếp Trong thi công cầu, A&P COOL BETON thích hợp sử dụng cho thi công đài cọc Phối cảnh dự án Nhà máy Than Nhiệt điện Mông Dương II 36 HỖN HỢP BÊ TÔNG DỰ ÁN A&P SRC BETON – BETON BỀN SUNFAT A&P SRC BETON loại bê tông có tính đặc biệt giúp tăng độ bền bê tông chống lại xâm thực môi trường nước biển nước thải công nghiệp Phối cảnh Công viên Yên Sở 37 HỖN HỢP BÊ TÔNG DỰ ÁN A&P SUMO BETON – BETONG MÁC CAO A&P SUMO BETON loại bê tông có cường độ chịu lực cao, mác bê tông lên đến 100 MPa, có tính công tác tốt, phù hợp cho công trình từ 30 tầng trở lên, giúp giảm chi phí tu sửa tăng tuổi thọ công trình 38 HOME BETON A&P Tâm huyết xây tổ ấm cho gia đình Việt Nam, Home Beton A&P loại bê tông tươi chất lượng cao dành riêng cho thị trường nhà dân dụng, đem đến an tâm chất lượng bền vững cho nhà bạn Với hệ thống danh sách sản phẩm đa dạng, phù hợp với đặc tính chuyên dụng hạng mục nhà mà đảm bảo ổn định tính đồng chất lượng sản phẩm Home Beton A&P bao gồm sản phẩm chính: Home Beton Móng: cho móng, nền, đà kiềng, sàn trệt, vách tầng hầm Home Beton Sàn: cho dầm sàn… Home Beton Mái: cho mái Home Beton Chống thấm: cho hồ nước, hồ bơi khu vực thường xuyên ẩm ướt… Home Beton Lót nền: cho lối đi, sân vườn, bê tông lót… 39 HOME BETON A&P      A&P Home Beton Móng Móng nhà yếu tố quan trọng cần lưu ý bắt tay vào việc xây nhà Đây nơi định cho kiên cố, bền vững tẳng nâng đỡ công trình A&P Home Beton Móng dùng cho hạng mục: Móng , nền, Sàn trệt, Vách tầng hầm… Lợi ích sử dụng: · Bền vững trước xâm thực nước ngầm độ đặc cao · Có cường độ (mác) ổn định tính đồng cao 40 HOME BETON A&P A&P Home Beton Sàn Sàn nhà kết cấu định khả chịu tải trọng vật dụng nhà, đồng thời, hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công Do đó, bê tông cho sàn phải đảm bảo độ an toàn tính công tác cao A&P Home Beton Sàn cung cấp cho hạng mục: Dầm Sàn cho nhà Lợi ích sử dụng: · Có tính đặc biệt giúp đạt cường độ kỹ thuật sau ngày Đẩy nhanh tiến độ tiết kiệm thời gian gấp lần · Giảm tượng co ngót bê tông · Tính công tác cao: linh động, dễ thi công, giảm thời gian thực tiết kiệm chi phí nhân công · Bề mặt hoàn thiện láng mịn 41 HOME BETON A&P A&P Home Beton Cột Cột nhà cấu kiện quan trọng bậc nhất, mối liên kết, chịu truyền lực để trì bền vững Ngôi nhà A&P Home Beton Cột sản phẩm chuyên dụng giành cho Cột, Vách kết cấu đòi hỏi cao cường độ chịu lực Lợi ích sử dụng: · Bền khả chịu tải trọng mạnh mẽ cường độ cao · Bê tông đặc chắc, giảm thiểu khoảng trống bê tông Nhờ đó, tăng khả liên kết cốt thép b42ê tông · Có độ chảy dẻo cao giúp thi công dễ dàng đổ cột vách · Có tính đặc biệt giúp đạt cường độ sớm tuối ngày Đẩy nhanh tiến độ thi công giảm thời gian 1/3 · Khả chống phân tầng cao · Thời gian công tác kéo dài đến nhằm đáp ứng đặc tính thi công kéo dài hạng mục nhiêu cốt thép cột vách 42 HOME BETON A&P A&P Home Beton Mái Mái nhà nơi che chở gia đình bạn khỏi nắng mưa tác động thời tiết A&P Home Beton Mái loại bê tông chuyên dụng giành riêng cho phần mái nhà Lợi ích sử dụng: · Khả chống thấm cao làm tăng độ bền cho bê tông · Giảm tượng co ngót bê tông · Có tính đặc biệt giúp đạt cường độ sớm tuối ngày Đẩy nhanh tiến độ thi công tiết kiệm thời gian gấp lần · Tính công tác cao, đạt độ dẻo, thi công dễ dàng , kể phần mái nghiêng · Bề mặt hoàn thiện láng mịn 43 HOME BETON A&P        A&P Home Beton Chống thấm A&P Home Beton Chống thấm bê tông có đặc tính chống thấm cao, phù hợp với hạng mục có môi trường ẩm ướt thường xuyên hồ bơi, bể nước… Lợi ích sử dụng: Khả chống thấm vượt trội nhằm đảm bảo độ bền kết cấu bê tông Cường độ cao bền vững trước tác động áp suất nước Tính công tác cao, bề mặt phẳng mịn, tăng hiệu suất làm việc 44 HOME BETON A&P A&P Home Beton Lót A&P Home Beton Lót loại bê tông thường dùng việc lót móng ( trước đổ A&P Home Beton Móng), trải đường đi, sân vườn, sân thể thao ứng dụng tương tụ Lợi ích sử dụng: · · · Đáp ứng yêu cầu cường độ chịu nén độ bền bê tông Thi công nhanh dễ dàng, tiết kiệm thời gian chi phí lao động Không cần tập kết dự trữ vật tư 45 Địa chỉ: Số 26/389, Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội Tel.: (84.4) 38.362.703 • Fax: (84.4) 37.568.820 Website: www.apcorp.com.vn Email: ap@apcorp.com.vn www.mova.com.vn www.homebeton.vn www.facebook.com/tapdoanap 46
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy Trình Sản Xuất & Kiểm Tra Kỹ Thuật Tại Trạm Trộn Bê Tông, Quy Trình Sản Xuất & Kiểm Tra Kỹ Thuật Tại Trạm Trộn Bê Tông, Quy Trình Sản Xuất & Kiểm Tra Kỹ Thuật Tại Trạm Trộn Bê Tông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay