BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI THUẾ GIÁN THU

5 176 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:21

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI THUẾ GIÁN THU Loại thuế & tiêu Khái niệm Tác dụng Đối tượng chịu thuế Thuế XNK Thuế TTĐB (excise taxes, special sales tax) Đánh vào hh phép: - XNK qua cửa biên giới VN - Bao gồm hh đưa từ thị trường nước vào khu thuế quan ngược lại theo quy định Đánh vào HHDV đặc biệt mà nhà nước có định hướng tiêu dùng 1.Tăng khả cạnh tranh hàng nội 2.Bảo hộ ngành nước cần bảo hộ 3.Hạn chế khuyến khích XNK 4.Kích thích, mở rộng hđ ngoại thương 4.Công cụ thực sách phân biệt đối xử qh thương mại qt 6.Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước 1.HH XNK qua cửa biên giới 2.HH nước  khu phi thuế quan HH XNK chỗ & HH XNK doanh nghiệp thực quyền XNK, quyền phân phối 3.HH trao đổi, mua bán khác coi HH XNK Ví dụ: hành lý vượt mức định thuế 1.Định hướng sản xuất, kinh doanh tiêu dùng 2.Khắc phục tính lũy thái thuế gián thu 3.Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước HH: thuốc lá, rượu, bia, ô tô 24 chỗ & ô tô vừa chở người vừa chở hàng có khoan trở lên, mô tô có xilanh 125cm3, tàu bay & du thuyền có mục đích dân dụng, xăng, điều hòa nhiệt độ công suất từ 90000 BTU, lá, vàng mã hàng mã DV: vũ trường, mát-xa, ca-si-nô, đặt cược, golf, xổ số Thuế GTGT (value added tax) Thuế BVMT Đánh phần giá trị tăng hàng hóa, dịch vụ trình luân chuyển từ trình bắt đầu sản xuất, kinh doanh HHDV tới tay người tiêu dùng cuối 1.Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước 2.Khuyến khích chuyên môn hóa, hợp tác hóa sx để nâng cao suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm 3.Khuyến khích XK hàng hóa 4.Thúc đẩy sở SXKD thực tốt chế độ kế toán Thu vào sản phẩm hàng hóa sử dụng gây tác động xấu đến môi trường HHDV sử dụng cho sx, kd tiêu dùng Việt Nam (bao gồm HHDV mua tổ chức, cá nhân nước ngoài) Xăng, dầu, mỡ nhờn Than đá DD HCFC Túi nilong Thuốc diệt cỏ HCSD Thuốc trừ mối HCSD Thuốc bảo quản lâm sản HCSD Thuốc Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Đối tượng không chịu thuế 1.HH cảnh / mượn đường qua cửa khẩu, biên giới VN, chuyển theo quy định 2.HH viện trợ nhân đạo, HH viện trợ không hoàn lại 3.HH từ khu phi thuế quan đến khu phi thuế quan khác 4.HH phần dầu thuộc thuế tài nguyên nhà nước xuất HH sở sản xuất, gia công trực tiếp XK, bán, ủy thác XK Tàu bay, du thuyền cho mục đích vận chuyển, an ninh, quốc phòng Các loại xe thiết kế nhà sản xuất: xe cứu thương, chở phạm nhân, tang lễ…chở >= 24 người, xe ô tô chạy khu vui chơi, giải trí… Hàng tạm tái XNK HH từ nội địa bán vào khu phi thuế quan sd khu phi thuế quan, từ nước vào khu thuế quan, khu thuế quan với HH NK: nhân đạo, viện trợ, quà tặng, quà biếu, chuyển cảnh, mượn đường, đồ dùng tổ chức cá nhân nước theo tiêu chuẩn miễn trừ… Điều hóa nhiệt độ miễn thuế XNK XK ng liệu để NK HH => - miễn thuế XK, - thuế NK = GTGT hh so với ng liệu x TS nhập ng liệu NK ng liệu mua nguyên liệu Tổ chức cá nhân: - Sản xuất HH - Nhập HH - Kinh doanh dịch vụ => Thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (chỉ thu lần nhất) 1.Tổ chức cá nhân 2.Sản xuất thương mại HH 3.Kinh doanh dịch vụ 4.NK HHDV Tổ chức, cá nhân, HGĐ: - Sản xuất, NK HH thuộc diện chịu thuế - HH chưa chứng minh nộp - Người nhận ủy thác NK Giảm thuế Hoàn thuế nước để XK HH => - thuế NK miễn - thuế XK = (ng liệu muâ nước : tổng ng liệu) x thuế XK HH khu PTQ NK vào nước không sd ng liệu NK từ nước ngoài: DNVN XK ng liệu khu PTQ NK HH => nộp thuế XK, miễn thuế NK Khu PTQ mua ng liệu nước ng liệu VN để bán HH vào VN => - thuế XK miễn - thuế NK = số lượng ng liệu mua nước x CIF x thuế suất HH XNK bị hư Ng nộp thuế gặp hỏng, mát kho khăn thiên tai, giảm thuế với mức tai nạn bất ngờ mức tương ứng giảm không vượt 30% Đã nộp thuế HH NK nộp XNK HH thuế phải tái không số XK lượng nộp Hàng tạm nhập Đã nộp thuế – tái xuất XK HH tái Hàng NK để NK ngược lại phục vụ công việc Đã nộp thuế ngắn hạn NK ng liệu Đã nộp thuế đưa sản phẩm XK: XNK HH - Toàn bộ: hoàn không số lượng thuế NK toàn nộp - Một phần: hoàn Hàng nhập chưa thuế NK tương ứng = phù hợp với chất (số lượng XK : tổng lượng chủng loại số lượng sx) x thuế HH ng liệu NK nộp NK để sx gia công NK ng liệu sx hàng XK lại sp khác để Quyết toán XK bán thuế sáp nhập, nước =>: hợp nhất, chia, tách, Người nước ngoài, người VN định cư nước mang hộ chiếu/giấy tờ nhập cảnh quan thuế có thẩm quyền ngước cấp Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại Đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ Quyết toán thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản có số thuế nộp thừa Trong tháng, - Thuế XK miễn - Thuế NK tương ứng = (giá trị hàng XK : tổng giá trị sp thu được) x thuế NK nộp Trong đó: - giá trị hàng XK = sản lượng x FOB (1) - tổng giá trị sp thu = doanh số bán sp (k có thuế GTGT) + (1) giải thể, phá sản có số thuế nộp thừa Có định quan có thẩm quyền quý có HHDV XK VAT đầu vào chưa khấu trừ >= 300 trđ Có định quan có thẩm quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI THUẾ GIÁN THU, BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI THUẾ GIÁN THU, BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI THUẾ GIÁN THU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay