ĐỊNH NGHĨA SƠ ĐỒ CAO ỐC VĂN PHÒNG

78 583 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:16

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI LỊCH SỬ SO SÁNH CÁC COVP TRÊN THỂ GIỚIPHÂN KHU CHỨC NĂNG CÁC LOẠI ĐIỂN HÌNHCÁC CẤU TẠO CHUYÊN BIỆT( SÀN THANG MÁY THOAT HIEM KHUNG)XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1- ĐỊNH NGHĨA “VĂN PHÒNG” LÀ MỘT CỤM TỪ ĐỂ DIỄN TẢ CĂN PHÒNG HAY KHÔNG GIAN CÓ NGƯỜI LÀM VIỆC Ở ĐÓ THEO LUẬT PHÁP THÌ MỘT CÔNG TY HAY MỘT TỔ CHỨC NÀO ĐÓ CÓ THỂ CÓ VĂN PHÒNG Ở BẤT KỲ NƠI ĐÂU VÀ NÓ ĐƯỢC XEM ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT NƠI ĐỂ LÀM VIỆC VÀ LÀ NƠI ĐỂ LƯU TRỮ THÔNG TIN HÌNH THÁI KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG ĐƯỢC ĐẶC TRƯNG BỞI NHIỀU KHÔNG GIAN KÍCH THƯỚC NHỎ VỚI CÁI BÀN VÀ MỘT CÁI GHẾ TRẢI RỘNG TRÊN KHẮP BỀ MẶT SÀN DÀNH RIÊNG CHO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CỦA TOÀN NHÀ CÁC KHÔNG GIAN NÀY TÙY THEO CHỨC NĂNG LÀM VIỆC CỤ THỂ CỦA TỪNG CÔNG TY HAY TỔ CHỨC MÀ TA SẼ CÓ HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẮP XẾP VÀ NGĂN CHIA KHÁC NHAU 2- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỜI TRUNG CỔ ( 1000 – 1300 ) VĂN PHÒNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH VÀ LÀ NƠI MÀ HẦU HẾT CÁC LÁ THƯ CỦA TRIỀU ĐÌNH, CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC SAO CHÉP VÀ LƯU TRỮ CÁC HỒ SƠ ĐƯỢC VIẾT HOẶC CÁN LÊN CUỘN GIẤY DA NƠI NÀY LƯU TRỮ VÀ SAO CHÉP CÁC BẢN VĂN CỦA QUỐC GIA TK 15 KHI MẬT ĐỘ DÂN SỐ Ở CÁC TP TĂNG LÊN, THÌ CÁC THƯƠNG NHÂN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỌ TRONG CÁC TÒA NHÀ ĐỘC LẬP NHỜ ĐÓ BẮT ĐẦU CÓ SỰ PHÂN BIỆT RÕ RÀNG VỀ CHỨC NĂNG SỬ DỤNG CỦA CÁC LĨNH VỰC NHƯ TÔN GIÁO ,CHÍNH TRỊ, THƯƠNG MẠI…TRONG CÁC TÒA NHA VÀ CÓ THỂ NÓI CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG RA ĐỜI TỪ ĐÓ ĐẾN KHI ALEXANDER GRAHAM BELL PHÁT MINH RA ĐIỆN THOẠI ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI ĐÂY CŨNG LÀ BƯỚC NGOẶT MẠNH MẼ CỦA CÁC VĂN PHÒNG CŨNG VỚI CÁC CÔNG NGHỆ VP PHÁT TRIỂN ĐÃ THÚC ĐẨY VĂN PHÒNG CÓ NHỮNG BƯỚC TIẾN XA HƠN Ở NHỮNG VỊ TRÍ LÀ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ -CHO ĐẾN THẾ KỈ 19 , CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TẦNG RẤT HIẾM=> XUẤT HIỆN SỰ RA ĐỜI CỦA THANG MÁY (1857), CÁC CÔNG TRÌNH CAO TẦNG PHÁT TRIỂN LÊN TẦM CAO MỚI VÀ BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN NHỮNG TÒA NHÀ CHỌC TRỜI 3-XU HƯỚNG KIẾN TRÚC CAO ỐC VĂN PHÒNG • CHỦ NGHĨA TRIẾT CHUNG CỔ ĐIỂN ĐÂY LÀ XU HƯỚNG TRIỆT ĐỂ NHẤT TRONG CÁC XU HƯỚNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ CAO TẦNG MỚI, KHÔNG PHẢI LÀ VÌ NÓ KHAI THÁC NHỮNG YẾU TỐ LỊCH SỬ ĐÃ BỊ CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI PHỦ NHẬN, MÀ CHÍNH NÓ KHƯỚC TỪ VIỆC XEM KẾT CẤU LÀ NGUỒN GỐC ĐỂ XÂY DỰNG TRONG PHONG CÁCH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH LÀ SỰ KẾT HỢP HIỆN ĐẠI VỚI QUÁ KHỨ TRUYỀN THỐNG, KHAI THÁC, VAY MƯỢN YẾU TỐ KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN CHẠY THEO TRANG TRÍ BỀ NGOÀI, CỘT, CUỐN, CẦU THANG, VÒM, ĐỈNH, TƯỜNG … TRIBUNE TOWER, CHICAGO, MỸ TRUMP TOWER, NEWYORK, MỸ CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI MỘT TRONG NHỮNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CAO ỐC VĂN PHÒNG TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY NHẤT LÀ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH MANG PHONG CÁCH CÔNG NGHỆ CAO ĐÓ LÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN TÍNH CÔNG NGHỆ, CÔNG NĂNG VÀ HỆ TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI 30 ST MARY AXE TOWER, LONDON, ENGLAND LLOYDS BUILDING, LONDONG, ENGLAND CAO ỐC XANH TỔ CHỨC GREEN BUILDING ALLIANCE (LIÊN MINH CÁC TOÀ NHÀ CAO ỐC XANH) CHO BIẾT: TRONG CÁC CAO ỐC, SỰ KẾT HỢP CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ XANH VÀ CÔNG NGHỆ SẠCH CÓ THỂÕ LÀM GIẢM MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG 4- PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH CAO ỐC PHÂN LOẠI THEO CHIỀU CAO -CHUYÊN GIA THIẾT KẾ CAO ỐC HOA KỲ F.R.KHAN CHO RẰNG:” CAO OC HAY NHÀ CAO TẦNG LÀ LOẠI KIẾN TRÚC MÀĐỘ CAO CỦA NÓẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN BỐ CỤC, CÁCH THIẾT KẾ, NHU CầU SỬ DỤNG, CÁCH THI CÔNG VÀTẠO RA BỘ MẶT ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG TRÌNH" -HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN VÈ NHÀ CAO TẦNG (11/1990) THỐNG NHÂT PHÂN THÀNH LOẠI NHÀ CAO TẦNG: -LOẠI : 9-16 TầNG, CAO KHÔNG QUÁ 50M -LOẠI 2: 17-25 TầNG, CAO KHÔNG QUÁ 75M -LOẠI 3: 26-45 TầNG, CAO KHÔNG QUÁ 100M -LOẠI 4: SIÊU CAO TầNG, TRÊN 45 TầNG, CAO TRÊN 100M NHÀ TRÊN 60 TầNG GỌI LÀTHÁP(TOWER) HOẶC NHÀ SIÊU CAO TầNG(SUPER HIGH RISE BUILDING) 2.PHÂN LOẠI THEO VLXD - KẾT CẤU BTCT - KẾT CẤU THÉP - KẾT CẤU LIÊN HỢP GIỮA THÉP VÀ BTCT Xếphạngcaoốcvănphòng 3.PHÂN LOẠI THEO HẠNG CÔNG TRÌNH HẠNG A- HẠNG B- HẠNG C TIÊU CHÍ PHÂN HẠNG COVP - THEO VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH COVP ĐƯỢC XÂY DỰNG - THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ- NHÀ THẦU THI CÔNG - TƯ VẤN - DIỆN TÍCH MẶT BẰNG TẦNG ĐIểN HÌNH – HÌNH DẠNG VĂN PHÒNG - D.VỤ CÔNG CỘNG – HỆ THỐNG KỸ THUẬT –QUẢN LÝ TÒA NHÀ D CHI TIẾT CAO SU ĐẶC CHỐNG RUNG CHO CÔNG TRÌNH CHI TIẾT RAMP DỐC CÔNG TRÌNH A CHI TIẾT THOÁT NƯỚC RAMP DỐC B CHI TIẾT GỜ GIẢM TỐC CHI TIẾT SÀN NÂNG CHI TIẾT VÁCH CHIA THẠCH CAO: CHI TIẾT VÁCH KÍNH: A VACH KÍNH CÓ KHUNG: B CHI TIẾT VÁCH KINH SPYDER:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH NGHĨA SƠ ĐỒ CAO ỐC VĂN PHÒNG, ĐỊNH NGHĨA SƠ ĐỒ CAO ỐC VĂN PHÒNG, ĐỊNH NGHĨA SƠ ĐỒ CAO ỐC VĂN PHÒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay