sổ theo dõi đánh giá học sinh môn mĩ thuật lớp 5

25 600 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:12

sổ theo dõi chất lượng cả năm vnen lớp 5sổ theo dõi chất lượng cả năm vnen lớp 5sổ theo dõi chất lượng cả năm vnen lớp 5sổ theo dõi chất lượng cả năm vnen lớp 5sổ theo dõi chất lượng cả năm vnen lớp 5sổ theo dõi chất lượng cả năm vnen lớp 5sổ theo dõi chất lượng cả năm vnen lớp 5 LỚP : 5A1 Năm học : 2015 - 2016 Trường Tiểu học : Nam Thanh Xã (Phường, Thị trấn) : Nam Thanh Huyện (TP,Quận, Thị xã) : Thành Phố Điện Biên Phủ Tỉnh (Thành phố) : Điện Biên Giáo viên môn: Mĩ thuật Trần Thị Thảo DANH SÁCH HỌC SINH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Họ tên học sinh Đỗ Hoàng Anh Lưu Thị Ngọc Anh Trần Duy Anh Trần Huyền Anh Hoàng Ngọc Bảo Nguyễn Kỳ Duyên Thiều Thùy Dương Trần Phan Nhật Hoàng Phạm Ngọc Hùng Nguyễn Bá Huy Khuất Ng Trung Hưng Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Trần Đăng Khôi Cà Văn Long Trần Ngọc Luân Phạm Hồng Lương Nguyễn Ngọc Linh Nhi Lê Đặng Trường Phúc Bùi Đình Quang Nguyễn Trần Quang Nguyễn Anh Tuấn A Nguyễn Anh Tuấn B Lương Thị Thảo Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Văn Thành Phan Đức Thành Mùa Thị Thu Quàng Thị Trang Nguyễn Hiếu Trung Lương T.Xuân Yến Nguyễn T.Hải Yến Đinh Tiến Dũng Năm sinh Nam x 18/9/2005 25/2/2005 5/5/2005 x 14/2/2005 23/3/2005 2/3/2005 17/9/2005 3/10/2005 x 20/8/2005 x 14/1/2005 x 28/1/2005 x 10/3/2005 x 23/12/2005 x 9/2/2005 x 5/8/2005 x 11/6/2006 11/11/2005 22/6/2005 x 22/4/2005 x 7/10/2005 x 20/11/2005 x 18/1/2005 x 30/9/2005 26/9/2005 x 23/5/2005 x 21/12/2005 x 6/6/2005 28/11/2005 20/5/2005 x 26/4/2005 14/9/2005 16/1/2005 x Nữ x x x x x x x x x x x x Dân tộc Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Thái Kinh Thái Kinh Kinh Thái Kinh Kinh Kinh Thái Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh kinh Kinh Thái Kinh Kinh Kinh Kinh Thái Kinh Kinh Khuyết tật LỚP 5A1 NĂM HỌC 2015 - 2016 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Địa Tổ dân phố 13 - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 10 - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 22- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 13- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Bản Hoong En - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 13- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Bản Khá - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 5- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 6- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 17- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 15 - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 12- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 14 - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 2- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 10- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 8- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 5- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 9- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 6- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 11- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 5- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 14 - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Bản Khá - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 15- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 7- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 2- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 8- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 10- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Bản Khá - Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Tổ dân phố 9- Phường Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ Ghi NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Hiểu vài nét họa sĩ tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ Biết cách sử dụng màu trang trí Biết mô tả hình ảnh tranh, màu hài hòa rõ hình ảnh Có cảm nhận vẻ đẹp tranh, vẽ tranh theo đề tài Nhận biết vai trò, ý nghĩa màu sắc trang trí Vẽ tranh đề tài trường em vẽ màu theo ý thích Biết mô tả hoạt động tranh, vẽ màu theo ý thích Biết vẽ tranh đề tài trường em, cảm nhận vẻ đẹp tranh Biết thêm cách pha màu, hiểu nội dung đề tài trường em THÁNG THỨ NHẤT BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Phẩm chất Hăng hái trình tìm hiểu Có ý thức chuẩn bị đồ dùng học tập Chăm học vẽ Tích cực học tập Tự giác học tập, chuẩn bị đồ dùng tốt Yêu quý bạn bè Tích cực học tập Yêu thương bạn bè Mạnh dạn tự tin giao tiếp Chăm biết giúp đỡ người Tự giác hăng hái việc học Cần nghiêm túc học Tự giác, hăng hái phát biểu ý kiến Tinh thần tự giác cao Nhanh nhẹn thực vẽ Cần cù học Năng động, sáng tạo hoạt động Ngoan, đoàn kết với bạn bè NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Nặn vật theo ý thích, biết vẽ khối hộp khối cầu Vẽ tranh đề tài , biết vẽ họa tiết trang trí đối xứng Vẽ khối hộp khối cầu, hiểu vẻ đẹp tranh đề tài Hình vẽ rõ ràng, màu đẹp, nặn vật theo ý thích Biết cách vẽ tranh theo đề tài nặn vật theo ý thích Nhận biết hình dáng vật, nặn vật mẫu Biết cách vẽ họa tiết đối xứng, tìm vẽ màu phù hợp vào hình Biết cách vẽ khối hộp khối cầu, vẽ đậm nhạt theo ý thích THÁNG THỨ HAI BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Phẩm chất Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Ngoan ngoãn, thân thiện Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ý thức học tập tốt Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Biết giúp đỡ bạn bè Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Chăm biết giúp đỡ người NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Hiểu hình dáng, đặc điểm vật mẫu có dạng hình trụ hình cầu Có cảm nhận vẻ đẹp vài tác phẩm điêu khắc Vẽ trang trí hình họa tiết đối xứng Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu Vẽ trang trí có họa tiết đối xứng cân đối Vẽ hình theo mẫu có dạng hình trụ hình cầu Lựa chọn tác phẩm yêu thích, thấy lí thích Biết cách vẽ tranh đề tài An toàn giao thông THÁNG THỨ BA BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Phẩm chất Ngoan ngoãn, thân thiện Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ý thức học tập tốt Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Tích cực hoạt động nhóm Biết giúp đỡ bạn bè Chăm biết giúp đỡ người Chăm vẽ NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Hiểu cách chọn nội dung cách vẽ đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam Vẽ hình hai vật mẫu bút chì đen Hiểu đặc điểm, hình dáng số dáng người hoạt động Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Hiểu cách trang trí đường diềm đồ vật Chọn xếp họa tiết đường diềm cân đối phù hợp với đồ vật Hình nặn cân đối, giống hình dáng người hoạt động Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam Biết cách vẽ mẫu có hai vật mẫu Vẽ hình hai vật mẫu THÁNG THỨ TƯ BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Phẩm chất Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Ngoan ngoãn, thân thiện Mạnh dạn giao tiếp Tích cực tìm hiểu Biết giúp đỡ bạn bè Học tập chăm Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ý thức học tập tốt Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Chăm biết giúp đỡ người Biết giúp đỡ bạn bè NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Hiểu hình dáng, đặc điểm hai vật mẫu Có cảm nhận vẻ đẹp tranh Du kích tập bắn Vẽ trang trí đường diềm họa tiết đối xứng Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu Lựa chọn tác phẩm yêu thích, thấy lí thích Biết cách vẽ trang trí hình chữ nhật theo yêu cầu Vẽ trang trí đường diềm có họa tiết đối xứng cân đối Vẽ tranh theo đề tài Quân đội, hình rõ nét, màu đẹp THÁNG THỨ NĂM BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Phẩm chất Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ngoan ngoãn, thân thiện Ý thức học tập tốt Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Tích cực hoạt động nhóm Chăm biết giúp đỡ người Chăm vẽ Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Biết giúp đỡ bạn bè NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I ST T Họ tên Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, Kĩ năng) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đỗ Hoàng Anh Lưu Thị Ngọc Anh Trần Duy Anh Trần Huyền Anh Hoàng Ngọc Bảo Nguyễn Kỳ Duyên Thiều Thùy Dương Trần Phan Nhật Hoàng Phạm Ngọc Hùng Nguyễn Bá Huy Khuất Ng.Trung Hưng Nguyễn Ngọc Khánh Ng Trần Đăng Khôi Cà Văn Long Trần Ngọc Luân Phạm Hồng Lương Ng Ngọc Linh Nhi Lê Đặng Trường Phúc Bùi Đình Quang Nguyễn Trần Quang Nguyễn Anh Tuấn A Nguyễn Anh Tuấn B Lương Thị Thảo Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Văn Thành Phan Đức Thành Mùa Thị Thu Quàng Thị Trang Nguyễn Hiếu Trung Lương T.Xuân Yến Nguyễn T.Hải Yến Đinh Tiến Dũng Vẽ số tranh đơn giản theo chủ đề, biết chọn màu phù hợp với hình Nhận biết hình dáng, đặc điểm đối tượng định vẽ, vẽ hình màu Vẽ nội dung đề tài, vẽ hình, màu, biết trang trí hình Biết vẽ theo đề tài, biết vẽ hình, vẽ màu, biết xếp hình, trang trí cân đối Vẽ tranh đơn giản vẽ màu theo ý thích, biết tập nặn theo chủ để Nhận biết vẻ đẹp tranh, biết nhận xét hình, vẽ hình đơn giản Hiểu nội dung đề tài, hình vẽ cân đối, biết cảm nhận vẻ đẹp tranh Biết quan sát, nhận xét nội dung đề tài, biết xếp hình vẽ cân đối hợp lí Biết cách vẽ theo mẫu, vẽ đề tài, biết nặn, xé dán hình đơn giản Biết cách tìm hiểu nội dung đề tài, biết vẽ tranh, vẽ theo mẫu, trang trí Biết tìm chọn đề tài, vẽ tranh, biết tự cảm nhận vẻ đẹp tranh Biết vẽ hình đơn giản, biết xé dán, tập nặn, vẽ tranh theo đề tài Biết vẽ hình vẽ màu, hình vẽ cân đối rõ nội dung chủ đề, vẽ có trọng tâm Vẽ tranh có nội dung phù hợp, hình vẽ xếp cân đối, màu sắc hài hòa Biết vẽ hình theo mẫu, màu, nội dung, biết cảm nhận tác phẩm Vẽ tranh theo chủ đề, xếp hình cân đối, hợp lí, tô màu đều, kín hình Vẽ hình cân đối, hợp lí, nội dung yêu cầu, tô màu đều, rõ nét Hiểu nội dung đề tài, biết trang trí hình bản, màu sắc phù hợp, hài hòa Hiểu nội dung đặc điểm tranh, biết cách vẽ màu, vẽ hình phù hợp Biết nặn, vẽ trang trí, xé dán, hiểu đặc điểm tranh, màu sắc phù hợp Biết vẽ tranh đề tài, biết vẽ trang trí, hình vẽ cân đối, màu sắc hài hòa hợp lý Chỉ màu sắc hình ảnh tranh, hình vẽ cân đối, tô màu Nhận biết hình dáng, đặc điểm đối tượng định vẽ, vẽ hình màu Vẽ tranh đơn giản, biết chọn màu phù hợp với hình vẽ, biết xé dán, nặn Hình vẽ cân đối, tô màu đều, biết xếp hình vẽ, biết nhận xét hình ảnh Biết vẽ tranh đề tài, vẽ trang trí bản, hình vẽ đẹp, màu sắc hài hòa hợp lý Biết nặn, vẽ trang trí, xé dán, hiểu đặc điểm tranh, màu sắc phù hợp Biết nhận xét nội dung đề tài, biết xếp hình, hoàn thành vẽ theo y.cầu Vẽ hình hợp lí, nội dung yêu cầu, tô màu đều, rõ nét, rõ hình ảnh Vẽ tranh theo chủ đề, xếp hình cân đối, hợp lí, tô màu đều, kín hình Vẽ tranh có nội dung phù hợp, hình vẽ xếp cân đối, màu sắc hợp lý Biết cách vẽ hình vẽ màu, vẽ cân đối rõ nội dung chủ đề, vẽ có trọng tâm NĂM HỌC 2015 - 2016 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Tự giác học tập Tích cực tham gia phong trào Hiểu bài, hoàn thành tốt Có ý tự giác học tập Mạnh dạn học tập Hoàn thành tốt tập Tự giác hoàn thành vẽ Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Tích cực hoạt động nhóm Hiểu bài, hoàn thành tốt Có tiến vẽ Năng động, sáng tạo vẽ Tự giác hoàn thành vẽ Biết giữ gìn sách Tự giác tham gia hoạt động Tích cực học tập Mạnh dạn giao tiếp Cư sử văn minh, nhận thức tốt Việc tự học trì tốt Mạnh dạn, nhận thức tốt Giữ sách cẩn thận Có ý thức tự giác học tập Biết hợp tác học nhóm Năng động, sáng tạo vẽ Đã cố gắng việc học Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Tích cực hoạt động nhóm Tích cực hoàn thành vẽ Biết tự học thường xuyên Tự giác tham gia học tập Phẩm chất Biết giúp đỡ người Hăng hái học tập Yêu quý bạn bè thầy cô Ngoan ngoãn đoàn kết Chăm biết giúp đỡ người Có ý thức học tập cao Trung thực, đoàn kết Ngoan ngoãn, thân thiện Ý thức học tập tốt Chăm vẽ Biết giúp đỡ bạn bè Mạnh dạn học tập Ngoan, đoàn kết với bạn bè Trung thực, đoàn kết Yêu quý bạn Biết giúp đỡ người Có ý thức kỉ luật tốt Ngoan ngoãn, chăm Biết giúp đỡ bạn bè Ngoan, chăm học Tự tin học tập Chăm học Trung thực tự tin học tập Chăm vẽ Ngoan, đoàn kết với bạn bè Lễ phép, yêu thương bạn bè Biết giúp đỡ bạn bè Chăm biết giúp đỡ người Chăm vẽ Biết sáng tạo vẽ Nêu cao ý thức kỷ luật Chăm tích cực vẽ NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Hiểu đề tài Ngày Tết, lễ hội mùa xuân Biết cách sử dụng màu trang trí Vẽ hình hai vật mẫu bút chì đen, màu Có cảm nhận vẻ đẹp tranh, vẽ tranh theo đề tài Nặn hình người, vật, tạo dáng theo ý thích Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Biết cách vẽ mẫu có hai vật mẫu, vẽ màu theo ý thích Biết cách nặn hình có khối tạo dáng theo ý thích Hình nặn cân đối, giống hình dáng người hoạt động THÁNG THỨ SÁU BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Phẩm chất Hăng hái trình tìm hiểu Có ý thức chuẩn bị đồ dùng học tập Chăm học vẽ Tích cực học tập Tự giác học tập, chuẩn bị đồ dùng tốt Yêu quý bạn bè Tích cực học tập Yêu thương bạn bè Mạnh dạn tự tin giao tiếp Chăm biết giúp đỡ người Tự giác hăng hái việc học Nghiêm túc học Tự giác, hăng hái phát biểu ý kiến Tinh thần tự giác cao Nhanh nhẹn thực vẽ Cần cù học Năng động, sáng tạo hoạt động Ngoan, đoàn kết với bạn bè NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Nhận biết đặc điểm kiểu chữ in hoa nét nét đậm Hiểu phong phú đề tài tự chọn Biết cách tìm chọn chủ đề Biết cách vẽ mẫu có hai đến ba vật mẫu Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Xác định vị trí nét thanh, nét đậm nắm cách kẻ chữ Kẻ chữ A,B,M,N theo kiểu chữ in hoa nét nét đậm Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu Biết cách tìm chọn chủ đề Vẽ tranh theo chủ đề chọn THÁNG THỨ BẢY BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Phẩm chất Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Ngoan ngoãn, thân thiện Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ý thức học tập tốt Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Biết giúp đỡ bạn bè Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Chăm biết giúp đỡ người NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Hiểu nội dung tranh qua bố cục, hình ảnh, màu sắc Biết số thông tin sơ lược họa sĩ Nguyễn Thụ Biết cách kẻ kẻ dòng chữ kiểu Hiểu biết thêm môi trường ý nghĩa môi trường với sống Kẻ dòng chữ CHĂM HỌC theo mẫu chữ in hoa nét nét đậm Hiểu cách xếp dòng chữ hợp lí Nêu lí thích hay không thích tranh Hiểu nội dung tranh qua bố cục, hình ảnh, màu sắc THÁNG THỨ TÁM BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Phẩm chất Ngoan ngoãn, thân thiện Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ý thức học tập tốt Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Tích cực hoạt động nhóm Biết giúp đỡ bạn bè Chăm biết giúp đỡ người Chăm vẽ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Hiểu nội dung ý nghĩa báo tường.Biết cách trang trí đầu báo tường Hiểu nội dung đề tài.Biết cách chọn hoạt động để vẽ tranh Biết cách quan sát, so sánh nhận đặc điểm mẫu Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp Trang trí đầu báo tường đơn giản, phù hợp với nội dung tuyên truyền Biết cách trang trí đầu báo tường.Trang trí đầu báo lớp đơn giản Biết cách chọn hoạt động.Vẽ tranh ước mơ thân Biết cách quan sát, so sánh nhận đặc điểm mẫu Biết cách vẽ mẫu có hai vật mẫu Vẽ hình vẽ màu hai vật mẫu THÁNG THỨ CHÍN BAHẤT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Năng lực Phẩm chất Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Ngoan ngoãn, thân thiện Mạnh dạn giao tiếp Tích cực tìm hiểu Biết giúp đỡ bạn bè Học tập chăm Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ý thức học tập tốt Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Chăm biết giúp đỡ người Biết giúp đỡ bạn bè NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Hiểu vai trò ý nghĩa lều trại thiếu nhi Hiểu hình dáng, đặc điểm hai vật mẫu Hiểu nội dung đề tài Biết cách tìm, chọn nội dung đề tài Biết cách trang trí trang trí cổng lều trại theo ý thích Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp, rõ đề tài Trang trí cổng trại lều trại phù hợp với nội dung hoạt động Lựa chọn tác phẩm yêu thích, thấy lí thích STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 THÁNG THỨ MƯỜI Năng lực BAHẤT Phẩm chất Mạnh dạn học tập Chăm biết giúp đỡ người Ý thức tự chuẩn bị đồ dùng cao Tích cực tìm hiểu nội dung tranh Ngoan ngoãn, thân thiện Ý thức học tập tốt Có tiến vẽ Mạnh dạn học tập Tự giác tham gia hoạt động Biết giúp đỡ người Biết hợp tác học nhóm Chăm vẽ Tự giác học chuẩn bị đồ dùng Biết giúp đỡ bạn bè Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập Chăm biết giúp đỡ người
- Xem thêm -

Xem thêm: sổ theo dõi đánh giá học sinh môn mĩ thuật lớp 5, sổ theo dõi đánh giá học sinh môn mĩ thuật lớp 5, sổ theo dõi đánh giá học sinh môn mĩ thuật lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay