Nghiên cứu hình thái, cảm xúc và chỉ số vượt khó của học sinh một số Trường trung học cơ sở, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

125 147 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:05

LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Mai Văn Hưng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo môn Sinh lý người động vật khoa Sinh - KTNN phòng Sau đại học trường Đại học sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo em học sinh trường THCS Gia Tân, THCS Gia Thắng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tất bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình giúp đỡ, động viên hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng 06 năm 2013 Tác giả Hà Văn Hoạt LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Hà Văn Hoạt MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng luận văn Danh mục đồ thị hình vẽ luận văn MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Những vấn đề chung hình thái 1.2 Các vấn đề cảm xúc vượt khó 18 1.3 Sơ lược điều kiện tự nhiên xã hội huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 28 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1.Các số hình thái học sinh 36 3.1.1 Chiều cao đứng trung bình học sinh 36 3.1.2 Cân nặng trung bình học sinh 40 3.1.3 Chỉ số vòng học sinh 42 3.2 Các dấu hiệu dậy học sinh 49 3.2.1 Các dấu hiệu dậy thức học sinh 49 3.2.2 Các dấu hiệu dậy phụ học sinh 53 3.3 Trạng thái xúc cảm học sinh theo tuổi giới tính 61 3.3.1 Cảm xúc chung học sinh theo tuổi giới tính 61 3.3.2 Cảm xúc sức khỏe học sinh theo tuổi giới tính 63 3.3.3 Cảm xúc tính tích cực học sinh theo tuổi giới tính 65 3.3.4 Cảm xúc tâm trạng học sinh theo tuổi giới tính… 67 3.4 Chỉ số vượt khó (AQ) học sinh theo tuổi giới tính 69 3.4.1 Chỉ số vượt khó (AQ) học sinh theo tuổi giới tính 69 3.4.2 Chỉ số C học sinh theo tuổi theo giới tính 71 3.4.3 Chỉ số O học sinh theo tuổi theo giới tính 73 3.4.4 Chỉ số R học sinh theo tuổi theo giới tính 75 3.4.5 Chỉ số E học sinh theo tuổi theo giới tính 77 3.5 Mối liên quan VNTB với vòng eo với vòng mông 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Tài liệu tham khảo 93 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CHỮ VIẾT TẮT ĐƯỢC GỌI LÀ AQ : Adversity Quotient (Chỉ số vượt khó ) Cs : Cộng C : Control (Kiểm soát, điều khiển) ĐHQG : Đại học Quốc gia E : Endurance (Khả chịu đựng, tính nhẫn nại) EQ : Emotional Quotient (Chỉ số cảm xúc) GTSH : Giá trị sinh học HSSH : Hằng số sinh học Nxb : Nhà xuất O : Ownership (Quyền sở hữu) R : Reach (Phạm vi hoạt động) THCS : Trung học sở Tr : Trang VNTB : Vòng ngực trung bình WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế giới) WTO : World Trade Organization DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Tên bảng Trang Bảng 2.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu 30 Bảng 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá cảm xúc 33 Bảng 3.1 Chiều cao đứng trung bình (cm) học sinh theo lớp tuổi giới tính 36 Bảng 3.2 Cân nặng trung bình (kg) học sinh theo lớp tuổi giới tính 43 Bảng 3.3.Vòng ngực trung bình (cm) học sinh theo lớp tuổi giới tính 43 Bảng 3.4 Vòng eo (cm) học sinh theo lớp tuổi giới tính 45 Bảng 3.5 Vòng mông (cm) học sinh theo lớp tuổi giới tính 47 Bảng 3.6 Tỷ lệ (%) học sinh nam nữ dậy thức 50 Bảng 3.7 Tuổi dậy thức học sinh theo giới tính 51 Bảng 3.8 Độ dài chu kỳ kinh nguyệt thời gian chảy máu chu kỳ kinh nguyệt… 53 Bảng 3.9 Tỷ lệ (%) học sinh xuất trứng cá mặt theo tuổi giới tính 53 Bảng 3.10 Thời điểm xuất trứng cá mặt học sinh theo giới tính 55 Bảng 3.11 Tỷ lệ (%) học sinh xuất lông mu theo tuổi giới tính 56 Bảng 3.12 Thời điểm xuất lông mu học sinh theo giới tính 58 Bảng 3.13 Tỷ lệ % học sinh xuất lông nách theo tuổi giới tính 58 Bảng 3.14 Thời điểm xuất lông nách học sinh theo giới tính 60 Bảng 3.15 Cảm xúc chung học sinh theo lớp tuổi giới tính 61 Bảng 3.16 Cảm xúc sức khỏe học sinh theo lớp tuổi giới tính 63 Bảng 3.17 Cảm xúc tính tích cực học sinh theo tuổi giới tính 65 Bảng 3.18 Cảm xúc tâm trạng học sinh theo lớp tuổi giới tính 67 Bảng 3.19 Chỉ số AQ học sinh theo tuổi giới tính 69 Bảng 3.20 Chỉ số C học sinh theo tuổi giới tính 71 Bảng 3.21 Chỉ số O học sinh theo tuổi giới tính 73 Bảng 3.22 Chỉ số R học sinh theo tuổi giới tính 75 Bảng 3.23 Chỉ số E học sinh theo tuổi giới tính 77 Bảng 3.24 Mối tương quan VNTB với vòng eo, với vòng mông theo tuổi giới tính 80 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ TRONG LUẬN VĂN Tên hình Trang Hình 3.1 Biểu đồ chiều cao đứng trung bình (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 37 Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn mức tăng chiều cao đứng trung bình (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 37 Hình 3.3 Biểu đồ cân nặng trung bình (kg) học sinh theo tuổi theo giới tính 41 Hình 3.4 Đồ thị biểu diễn mức tăng cân nặng trung bình (kg) học sinh theo tuổi theo giới tính 41 Hình 3.5 Biểu đồ VNTB (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 44 Hình 3.6 Đồ thị biểu diễn mức tăng VNTB (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 44 Hình 3.7 Biểu đồ vòng eo trung bình (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 46 Hình 3.8 Đồ thị biểu diễn mức tăng vòng eo trung bình (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 46 Hình 3.9 Biểu đồ vòng mông trung bình (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 48 Hình 3.10 Đồ thị biểu diễn mức tăng vòng mông trung bình (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 48 Hình 3.11 Biểu đồ học sinh dậy thức (%) theo tuổi giới tính 50 Hình 3.12 Biểu đồ học sinh xuất trứng cá mặt (%) theo tuổi giới tính 54 Hình 3.13 Biểu đồ học sinh nam xuất trứng cá mặt (%) theo tuổi 54 Hình 3.14 Biểu đồ học sinh nữ xuất trứng cá mặt (%) theo tuổi 55 Hình 3.15 Biểu đồ học sinh xuất lông mu (%) theo tuổi giới tính 56 Hình 3.16 Biểu đồ học sinh nam xuất lông mu (%) theo tuổi 57 Hình 3.17 Biểu đồ học sinh nữ xuất lông mu (%) theo tuổi 57 Hình 3.18 Biểu đồ học sinh xuất lông nách (%) theo tuổi giới tính 59 Hình 3.19 Biểu đồ học sinh nam xuất lông nách (%) theo tuổi 59 Hình 3.20 Biểu đồ học sinh nữ xuất lông nách (%) theo tuổi 60 Hình 3.21 Biểu đồ biểu diễn cảm xúc chung học sinh theo tuổi giới tính 61 Hình 3.22 Đồ thị biểu diễn mức giảm cảm xúc chung học sinh theo tuổi theo giới tính 62 Hình 3.23 Biểu đồ biểu diễn cảm xúc sức khỏe học sinh theo lớp tuổi giới tính… 64 Hình 3.24 Đồ thị biểu diễn mức giảm cảm xúc sức khỏe học sinh theo lớp tuổi giới tính 64 Hình 3.25 Biểu đồ biểu diễn cảm xúc tính tích cực học sinh theo tuổi giới tính… 66 Hình 3.26 Đồ thị biểu diễn mức giảm cảm xúc tính tích cực học sinh theo tuổi giới tính 66 Hình 3.27 Biểu đồ biểu diễn cảm xúc tâm trạng học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 68 Hình 3.28 Đồ thị biểu diễn mức giảm cảm xúc tâm trạng học sinh theo tuổi giới tính 68 Hình 3.29 Biểu đồ biểu diễn số AQ học sinh theo tuổi giới tính 70 Hình 3.30 Đồ thị biểu diễn mức tăng số AQ học sinh theo tuổi giới tính 70 Hình 3.31 Biểu đồ biểu diễn số C học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 72 Hình 3.32 Đồ thị biểu diễn mức tăng số C học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 72 Hình 3.33 Biểu đồ biểu diễn số O học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 74 Hình 3.34 Đồ thị biểu diễn mức tăng số O học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 74 Hình 3.35 Biểu đồ biểu diễn số R học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 76 Hình 3.36 Đồ thị biểu diễn mức tăng số R học sinh theo lớp tuổi theo giới tính… 76 Hình 3.37 Biểu đồ biểu diễn số E học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 78 Hình 3.38 Đồ thị biểu diễn mức tăng số E học sinh theo lớp tuổi theo giới tính 78 Hình 3.39 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nam tuổi 12 81 Hình 3.40 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nam tuổi 12 81 Hình 3.41 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nữ tuổi 12 82 Hình 3.42 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nữ tuổi 12 82 Hình 3.43 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nam tuổi 13 83 Hình 3.44 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nam tuổi 13 83 Hình 3.45 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nữ tuổi 13 84 Hình 3.46 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nữ tuổi 13 84 Hình 3.47 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nam tuổi 14… 85 Hình 3.48 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nam tuổi 14 86 Hình 3.49 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nữ tuổi 14 86 Hình 3.50 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nữ tuổi 14 87 Hình 3.51 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nam tuổi 15… 87 Hình 3.52 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nam tuổi 15 88 Hình 3.53 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng eo học sinh nữ tuổi 15 88 Hình 3.54 Biểu đồ biểu thị mối liên quan VNTB vòng mông học sinh nữ tuổi 15 89 101 2.2 Bạn có muốn gặp gỡ người khác giới không? A Rất muốn; B Muốn; C Không muốn lắm; D Không muốn 2.3 Bạn làm dáng trước người khác giới chưa? A Thường xuyên; B Đã làm; C Ít làm; D Chưa làm 2.4 Đã có bạn khác giới nói thích bạn chưa? A Chưa nghe, B Nghe không rõ; C Đã nghe; D Đã nghe nhiều lần 2.5 Bạn nói thích bạn khác giới chưa? A Chưa nói; B Thích không nói; C Đã nói; D Đã nói nhiều lần 2.6 Bạn thích xem loại phim đây? A Phim tâm lý; B Phim truyện; C Phim chưởng; D Phim hoạt hình 2.7 Bạn thích nghe loại nhạc đây? A Pop; B Rock; C Nhạc trẻ; D Nhạc dân tộc; E Khác 2.8 Theo bạn, số bạn gái đánh quay phim tung lên mạng với mục đích A Thích tiếng; B Muốn bình đẳng; C Thích đánh nhau; D Giải toả xúc 2.9 Bạn có muốn học chung lớp với bạn khác giới không? A Muốn; B.Không có ý kiến; C Không muốn; D Thế 2.10 Bạn có muốn chơi thân với bạn khác giới không? A Có; B Không muốn lắm; C Không; D Rất ghét 102 Phụ lục 1B PHIẾU NGHIÊN CỨU TUỔI DẬY THÌ CỦA HỌC SINH NỮ Ngày tháng năm 2013 Họ tên học sinh……………………………………………… Trường THCS ………… ……………………Lớp……………… Ngày tháng năm sinh:…………………………………………… Ngày nghiên cứu.……………………………………………… Biểu sinh học tuổi dậy Đặc điểm Tuổi xuất đặc điểm sinh dục Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Chưa Ghi 12 13 14 15 có Tuổi có kinh nguyệt lần đầu (nhớ lại) Vòng kinh (hiện tại) Số ngày hành kinh (hiện tại) Ngày có trứng cá mặt (nhớ lại) Xuất lông mu vào khoảng (nhớ lại) Xuất lông nách vào khoảng (nhớ lại) Xuất phát triển vú vào khoảng (nhớ lại) Thời gian lớn nhanh (nhớ lại) Lông hố nách (hiện tại) Lông mu (hiện tại) Tuyến vú (hiện tại) (1).A0 (2).A1 (3).A2 (4).A3 (1).P0 (2).P1 (3).P2 (4).P3 (1).Ma0 (2).Ma1 (3).Ma3 (4).Ma4 (5).Ma5 Biểu tâm lý tuổi dậy 2.1 Bạn có cảm thấy e ngại gặp người khác giới? 103 A Không e ngại; B Có e ngại nhiều; C Bình thường; D Rất e ngại 2.2 Bạn có muốn gặp gỡ người khác giới không? A Rất muốn; B Muốn; C Không muốn lắm; D Không muốn 2.3 Bạn làm dáng trước người khác giới chưa? A Thường xuyên; B Đã làm; C Ít làm; D Chưa làm 2.4 Đã có bạn khác giới nói thích bạn chưa? A Chưa nghe, B Nghe không rõ; C Đã nghe; D Đã nghe nhiều lần 2.5 Bạn nói thích bạn khác giới chưa? A Chưa nói; B Thích không nói; C Đã nói; D Đã nói nhiều lần 2.6 Bạn thích xem loại phim đây? A Phim tâm lý; B Phim truyện; C Phim chưởng; D Phim hoạt hình 2.7 Bạn thích nghe loại nhạc đây? A Pop; B Rock; C Nhạc trẻ; D Nhạc dân tộc; E Khác 2.8 Theo bạn, số bạn gái đánh quay phim tung lên mạng với mục đích A Thích tiếng; B Muốn bình đẳng; C Thích đánh nhau; D Giải toả xúc 2.9 Bạn có muốn học chung lớp với bạn khác giới không? A Muốn; B Không có ý kiến; C không muốn; D Thế 2.10 Bạn có muốn chơi thân với bạn khác giới không? A Có; B Không muốn lắm; C Không; D Rất ghét 104 Phụ lục BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA CẢM XÚC Ngày tháng năm 2013 Họ tên……………………………………………….Nam (nữ)…… Lớp ……… Ngày, tháng , năm sinh:………………………Dân tộc:……… Em lựa chọn mức độ cảm xúc tình trạng chung sau cách khoanh tròn vào số điểm tương ứng STT Tình trạng chung Mức độ Tình trạng chung Tâm trạng tốt Tâm trạng xấu Cảm thấy mạnh mẽ Cảm thấy yếu ớt Thụ động Tích cực Không muốn làm việc Muốn làm việc Vui vẻ Buồn bã Phấn khởi Chán nản Sung sướng Yếu mệt Dư thừa sức lực Kiệt sức Chậm chạp Nhanh nhẹn 10 Không muốn hoạt động Muốn hoạt động 11 Hạnh phúc Bất hạnh 12 Sảng khoái Uể oải 13 Căng thẳng Rệu rã 14 Khoẻ mạnh Ốm đau 15 Thờ Hăng hái 105 16 Dửng dưng Hồi hộp 17 Khoái chí Chán chường 18 Vui sướng Buồn bã 19 Thoải mái Mệt mỏi 20 Tươi tỉnh Rầu rĩ 21 Buồn ngủ Bị kích thích 22 Muốn nghỉ ngơi Muốn ganh đua 23 Bình tĩnh Lo lắng 24 Yêu đời Chán đời 25 Dẻo dai Chóng mệt 26 Tỉnh táo Uể oải 27 Đầu óc mụ mẫm Đầu óc minh mẫm 28 Đãng trí Tập trung tư tưởng 29 Chứa chan hy vọng Thất vọng 30 Hài lòng Bực dọc Tổng chung Tổng điểm câu (C): 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26 = Tổng điểm câu (A): 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28 = Tổng điểm câu (H): 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 = 106 Phụ lục Hồ sơ AQ- Xác định số Vượt khó Hoàn thành 8-10 phút Ngày tháng năm 2013 Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Học sinh lớp: Dân tộc: Nam/Nữ:…………………………………… Em đặt vào vị trí người gặp tình sau, chọn trạng thái mà chấp nhận ? Bạn chịu thất bại mặt học tập Bạn chịu ảnh hưởng tình trạng mức độ nào? Không chịu Hoàn toàn chịu Bạn không ý (bị coi nhẹ) học tập Bạn cảm thấy mức độ chịu trách nhiệm để cải thiện tình huống? Không chịu trách nhiệm Hoàn toàn chịu trách nhiệm Bạn bị cô giáo phê bình chữ viết bạn không đẹp cho Hậu tình trạng sẽ? Ảnh hưởng tới mặt Được giới hạn tình trạng sống Do mải chơi bạn làm chìa khoá nhà cặp học Hậu tình trạng sẽ? Mãi sau Nhanh chóng vượt qua 107 Bạn không gọi vào đội tuyển học sinh giỏi bạn cố gắng nhiều Hậu tình trạng sẽ? Ảnh hưởng tới mặt Được giới hạn tình trạng sống Cô giáo chủ nhiệm bạn bác bỏ cố gắng bạn mặt học tập suốt năm học Bạn cảm thấy mức độ chịu trách nhiệm để cải thiện tình huống? Không chịu trách nhiệm Hoàn toàn chịu trách nhiệm Các bạn lớp không đồng ý với bạn cách giải toán mà bạn đưa Bạn chịu ảnh hưởng tình trạng mức độ nào? Không chịu Chịu hoàn toàn Bạn tham gia vào đội văn nghệ lớp Hậu tình trạng sẽ? Mãi sau Nhanh chóng vượt qua Bạn đến lớp muộn đường bị tắc Hậu tình trạng sẽ? Ảnh hưởng tới mặt sống Được giới hạn tình trạng 10 Bạn bị quà quan trọng người bạn thân tặng Hậu tình trạng sẽ? Mãi sau Nhanh chóng vượt qua 11 Bạn không bầu vào ban cán lớp Bạn cảm thấy mức độ chịu trách nhiệm để cải thiện tình huống? Không chịu trách nhiệm Hoàn toàn chịu trách nhiệm 108 12 Bạn bỏ lỡ thi quan trọng để vào lớp chọn Hậu tình trạng sẽ? Ảnh hưởng tới mặt sống Được giới hạn tình trạng 13 Bạn làm tốt vai trò lớp trưởng không khen ngợi Bạn chịu ảnh hưởng tình trạng mức độ nào? Không chịu Hoàn toàn chịu 14 Ngoài tiền chi cho học tập bố, mẹ bạn không bao gìơ cho tiền bạn Hậu tình trạng sẽ? Mãi sau Nhanh chóng vượt qua 15 Bạn không tập thể dục thường xuyên dù biết nên làm Bạn chịu ảnh hưởng tình trạng mức độ nào? Không Hoàn toàn 16 Bạn đặt mục tiêu phải thi vào trường chuyên bố, mẹ bạn không đồng ý Bạn cảm thấy mức độ chịu trách nhiệm để cải thiện tình huống? Không chịu trách nhiệm Hoàn toàn chịu trách nhiệm 17 Lần thứ tuần bạn phải lao động nhà trường tu sửa lại Bạn chịu ảnh hưởng tình trạng mức độ nào? Không chịu Hoàn toàn chịu 18 Bạn thấy lãng phí thời gian tham gia vào chuyến du lịch dã ngoại với bạn lớp Bạn cảm thấy mức độ chịu trách nhiệm để cải thiện tình huống? Không chịu trách nhiệm Hoàn toàn chịu trách nhiệm 109 19 Một người bạn thân bạn phải chuyển trường đến trường khác mà bạn khó gặp lại Hậu tình trạng sẽ? Mãi sau Nhanh chóng vượt qua 20 Bố mẹ bạn không đồng ý với định bạn học thêm môn kì tới Hậu tình trạng sẽ? Ảnh hưởng tới mặt sống Được giới hạn tình trạng AQ bạn gồm số C, O, R, E Viết số bạn khoanh tròn Hồ sơ AQ, tương ứng với ô bên dưới, tính tổng cho cột, tính tổng cột, nhân 2, tìm số ARP C O R E 13 11 10 15 16 12 14 17 18 20 19 TỔNG: TỔNG: TỔNG: TỔNG: ARP = (C + O + R + E) x = 110 Phụ lục MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC THEO CÁC NGHIÊN CỨU KHÁC NHAU Bảng 4.1 Chiều cao đứng trung bình (cm) học sinh theo nghiên cứu tác giả khác Đào Giới tính Nam Nữ HSSH Huy Khuê Tuổi Trần Thị GTSH Loan Đỗ Hà Hồng Văn Cường Hoạt (1975) (1991) (2002) (2003) (2008) (2013) 12 130,92 134,55 141,08 135,01 140,29 139.94 13 133,95 138,20 146,04 140,46 147,01 145.27 14 137,51 146,15 150,58 147,73 153,58 152.60 15 146,20 151,13 157,94 155,52 159,13 156.43 12 130,59 137,34 143,05 137,78 144,02 142.57 13 135,02 143,64 149,85 143,11 148,06 147.07 14 138,,95 146,18 153,86 147,64 151,62 150.31 15 143,40 150,58 154,67 151,01 152,44 153.45 Bảng 4.2 Cân nặng trung bình (kg) học sinh theo nghiên cứu tác giả khác Giới tính Đào Trần Huy Thị Khuê Loan (1975) (1991) (2002) (2003) (2008) 12 25,51 26,86 33,09 27,63 34,88 31,89 13 27,77 29,60 35,32 30,92 41,56 34,47 HSSH Tuổi GTSH Đỗ Hà Hồng Văn Cường Hoạt (2013) Nam 111 14 29,84 34,28 38,00 35,47 45,50 38,70 15 34,91 37,49 41,32 40,92 45,50 42,52 12 25,77 28,83 33,09 28,74 33,28 32,83 13 28,19 32,85 36,23 32,53 37,22 35,28 14 30,76 35,36 41,75 36,35 40,13 39,64 15 34,16 38,83 42,90 40,19 42,11 42,02 Nữ Bảng 4.3 Vòng ngực trung bình (cm) học sinh theo nghiên cứu tác giả khác Đào Giới tính HSSH Huy Khuê Tuổi Trần Thị GTSH Loan Đỗ Hà Hồng Văn Cường Hoạt (1975) (1991) (2002) (2003) (2008) (2013) 12 61,79 62,18 64,55 61,18 64,22 64,47 13 63,08 64,35 67,02 63,30 67,13 65,73 14 64,17 66,52 69,48 66,07 71,15 67,63 15 67,20 69,26 72,07 68,92 74,53 70,89 12 59,92 60,62 61,68 60,54 65,89 63,55 13 61,15 62,81 64,52 62,89 70,03 65,73 14 62,66 64,39 69,79 65,20 73,16 69,04 15 64.75 66,43 72,04 67,54 74,22 72,06 Nam Nữ 112 Bảng 4.4 Vòng eo trung bình (cm) học sinh theo nghiên cứu tác giả khác Giới tính Nam Nữ HSSH GTSH Đỗ Hồng Cường Hà Văn Hoạt (1975) (2003) (2008) (2013) 12 57,99 - 58,12 58,79 13 58,93 - 60,38 61,72 14 59,76 - 68,13 64,31 15 60,34 66,14 68,73 64,50 12 59,64 - 59,93 58,38 13 61,73 - 62,47 61,74 14 62,74 - 64,05 63,14 15 63,74 62,80 64,95 63,91 Tuổi Bảng 4.5 Vòng mông trung bình (cm) học sinh theo nghiên cứu tác giả khác Giới tính GTSH Hà Văn Hoạt (2003) (2013) 12 - 68,10 13 - 73,43 14 - 74,58 15 85,14 75,60 12 - 67,48 13 - 73,44 14 - 75,02 15 84,03 77,94 Tuổi Nam Nữ 113 Bảng 4.6 Thời điểm dậy thức học sinh nữ theo nghiên cứu tác giả khác Năm Tác giả Hắng số sinh học 1975 Vùng Hà Nội người Việt Nam, 1975 [58] Tuổi dậy hoàn toàn 14 năm tháng ± năm tháng Nông thôn 15 năm ± năm tháng Hà Nội 13 năm tháng ± năm tháng 1978- Đinh Kỷ, Cao TP.HCM 13 năm 10 tháng ± năm tháng 1980 Quốc việt [38] Thái Bình 14 năm tháng ± năm tháng Hà Tây 13 năm tháng ± năm tháng 1991 Đào Huy Khuê [35] Các giá trị sinh 2003 2013 13 năm tháng ± năm học người Việt tháng (Thành thị) Nam bình thường 14 năm ± năm tháng (Nông thập kỷ 90 – thôn) kỷ XX [59] 2009 Hà Nội Đỗ Hồng Cường [12] Hà Văn Hoạt Huế Hòa Bình (Kinh) Gia ViễnNinh Bình 13 năm 07 tháng ± năm tháng 13 năm tháng ± tháng 13 năm 03 tháng ± tháng 114 Bảng 4.7 Thời điểm dậy thức học sinh nam theo nghiên cứu tác giả khác Năm Tác giả Vùng Các giá trị sinh học người 2003 15 năm 03 tháng ± năm Việt Nam bình thường thập tháng kỷ 90 – kỷ XX [59] 2009 Đỗ Hồng Cường [12] 2013 Hà Văn Hoạt Tuổi dậy hoàn toàn Hòa Bình 13 năm 11 tháng ± 10 tháng (Kinh) Gia ViễnNinh Bình 13 năm 08 tháng ± 10 tháng Bảng 4.8 Độ dài chu kỳ kinh nguyệt theo nghiên cứu số tác giả Năm 1975 Tác giả Vùng Độ dài chu Số ngày kỳ (ngày) chảy máu Hắng số sinh học Hà Nội 30,5 ± 3,1 - người Việt Nam, Nông thôn 30,8 ± 3,4 - 1975 [58] 2003 Các giá trị sinh Hà Nội 30,00 ± 2,54 4,10 ± 1,20 học người Việt Thừa Thiên – Huế 30,16 ± 3,46 4,01 ± 1,19 Nam bình thường TX.Hà Đông 30,18 ± 3,53 4,28, ± 1,14 thập kỷ 90 – Daklak 30,30 ± 2,00 4,10 ± 1,80 kỷ XX [59] 2013 Hà Văn Hoạt Gia Viễn – NB 29,57 ± 2,56 4,21 ± 1,22 115 Bảng 4.9 Tỷ lệ xuất lông mu học sinh với tác giả khác Tuổi Tỷ lệ % nam sinh xuất Tỷ lệ % nữ sinh xuất lông lông mu mu Hà Văn Hoạt (2013) Đ.H.Khuê (1991) Hà Hà Văn Sơn Hoạt Bình (2013 Đ.H.Khuê Hà Sơn (1991) Bình 12 27,59 1,2 - 45,35 12,10 0,80 13 53,49 9,4 1,9 62,92 35,60 12,20 14 72,09 32,6 17,3 84,71 64,10 46,00 15 92,39 66,3 34,1 90,91 85,60 74,70 Bảng 4.10 Tỷ lệ xuất lông nách học sinh với tác giả khác Tuổi Tỷ lệ % nam sinh xuất Tỷ lệ % nữ sinh xuất lông lông nách nách Hà Văn Hoạt (2013) Đ.H.Khuê (1991) Hà Hà Văn Sơn Hoạt Bình (2013 Đ.H.Khuê Hà Sơn (1991) Bình 12 36,78 - - 29,07 6,10 - 13 58,14 1,20 - 49,44 25,00 3,20 14 76,74 10,90 0,60 70,59 48,7 22,7 15 89,13 50,00 6,00 86,36 61,7 39,7
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hình thái, cảm xúc và chỉ số vượt khó của học sinh một số Trường trung học cơ sở, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Nghiên cứu hình thái, cảm xúc và chỉ số vượt khó của học sinh một số Trường trung học cơ sở, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Nghiên cứu hình thái, cảm xúc và chỉ số vượt khó của học sinh một số Trường trung học cơ sở, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay