Đề cương quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

21 113 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 18:25

Đề cương quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có đáp án.Câu 3: Xu hướng QLNN về TN và MT trên thế giới và khu vực?Câu 6: Anhchị hãy trình bày hệ thống cơ quan QLNN về TNMT được tổ chức như thế nào? Liên hệ với thực tiễn quản lý ở địa phương?Câu 7: Anh chị hãy trình bày các nội dung cơ bản về điều chỉnh vĩ mô?Câu 8: anh chị hãy cho biết nội dung cơ bản về công cụ hành động?........................................................................................... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Câu 1: mối quan hệ vai trò TN MT phát triển tồn tai người? Tài nguyên tất dạng vật chất, tri thức sử dụng để tạo cải vật chất tạo giá trị sử dụng người Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến tồn phát triển xã hội loàingười Môi trường sống người tất hoàn cảnh bao quanh người có ảnh hưởng đến sống phát triển người Mối quan hệ vai trò: Cung cấp không gian sống người loài sinh vật Cung cấp tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản xuất người Chứa đựng chất phế thải người tạo sống hoạt động sản xuất người Giảm nhẹ tác động có hại thiên nhiên tới người sinh vật Trái Đất Là nơi lưu trữ cung cấp thông tin cho người - Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng với xã hội loài người vai trò định đến phát triển xã hội loài người (vai trò định phát triển xã hội phương thức sản xuất bao gồm sức sản xuất quan hệ sản xuất) - Con người vừa sản phẩm vừa chủ thể tài nguyên môi trường Vì người tồn cần có tài nguyên môi trường cung cấp; bên cạnh người hoạt động có tác động mạnh mẽ trở lại làm thay đổi môi trường - Con người nhận môi trường tự nhiên: Thức ăn, nước uống, khí thở, cảnh đẹp để trì sống giải trí Con người nhận môi trường loại tài nguyên thiên nhiên: Kim loại, mỏ quặng loại, than đá, khí đốt, gỗ rừng, gió, sức nước, sợi vải, trái … để đưa vào sản xuất chế biến phục vụ đời sống người phát triển xã hội Môi trường tự nhiên nhận người: Rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, y tế… xử lý rác mà thải vô tư ô nhiễm môi trường trầm trọng Khai thác tài nguyên kế hoạch bị cạn kiệt, rừng, muông thú bị tuyệt diệt -Đối với hoạt động sản xuât phát triển KT_ XH người: + Thứ nhất, môi trường cung cấp “đầu vào” mà chứa đựng “đầu ra” cho trình sản xuất đời sống Hoạt động sản xuất trình việc sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật tư, thiết bị máy móc, đất đai, sở vật chất kỹ thuật khác, sức lao động người để tạo sản phẩm hàng hóa Những dạng vật chất khác, mà yếu tố môi trường Các hoạt động sống vậy, người ta cần có không khí để thở, cần có nhà để ở, cần có phương tiện để lại, cần có chỗ vui chơi giải trí, học tập nâng cao hiểu biết, Những không khác yếu tố môi trường Như yếu tố môi trường (yếu tố vật chất kể - kể sức lao động) “đầu vào” trình sản xuất hoạt động sống người Hay nói cách khác: Môi trường “đầu vào” sản xuất đời sống Tuy nhiên, phải nói môi trường tự nhiên nơi gây nhiều thảm họa cho người (thiên tai), thảm họa tăng lên người gia tăng hoạt động mang tính tàn phá môi trường, gây cân tự nhiên Ngược lại môi trường tự nhiên lại nơi chứa đựng, đồng hóa “đầu ra” chất thải trình hoạt động sản xuất đời sống Quá trình sản xuất thải môi trường nhiều chất thải (cả khí thải, nước thải, chất thải rắn) Trong chất thải có nhiều loại độc hại làm ô nhiễm, suy thoái, gây cố môi trường Quá trình sinh hoạt, tiêu dùng xã hội loài người thải môi trường nhiều chất thải Những chất thải không xử lý tốt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Vấn đề phải làm để hạn chế nhiều chất thải, đặc biệt chất thải gây ô nhiễm, tác động tiêu cực môi trường Thứ hai, môi trường liên quan đến tính ổn định bền vững phát triển KT-XH người Phát triển KT-XH trình nâng cao điều kiện sống vật chất tinh thần người qua việc sản xuất cải vật chất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng văn hóa Phát triển xu chung cá nhân loài người trình sống Giữa môi trường phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: Môi trường địa bàn đối tượng phát triển, phát triển nguyên nhân tạo nên biến đổi môi trường Tác động người đến môi trường thể khía cạnh có lợi cải tạo môi trường tự nhiên tạo kinh phí cần thiết cho trình cải tạo đó, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên nhân tạo Mặt khác, môi trường tự nhiên đồng thời tác động đến phát triển KT-XH thông qua việc làm suy thoái nguồn tài nguyên - đối tượng phát triển KT-XH gây thảm họa, thiên tai hoạt động KT-XH khu vực Tài nguyên đối tượng sx nguoi, xã hội loài người phát triển số loại hình tài nguyên số lượng mối loại tài nguyên dk conng khai thác ngày tang Với giá trị có TN thiên nhiên có vị trí vai trò quan trọng phát triển kinh tế-XH Mục đích người khai thác từ tự nhiên tất cần thiêt cho tồn phát triển Xã hội loài nguwoif phat triển quan hệ người tự nhiên ngày phức tạp Mâu thuẫn gay gắt tạo tác động tiêu cực lên sống người Câu 2: Trình bày ứng phó với BĐKH?phân tích chất thích ứng giảm nhẹ tác động BĐKH đến ptrien KT-XH –MT? Ứng phó với biến đổi khí hậu Khi biến đổi khí hậu thách thức thực cho phát triển kinh tế - xã hội tương lai, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đánh giá hoạt động ưu tiên địa phương, quốc gia, lãnh thổ giới Ứng phó với BĐKH bao gồm mảng: thích ứng giảm nhẹ Giảm nhẹ BĐKH can thiệp vào chu trình từ phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến phát thải khí nhà kính Trong đó, thích ứng BĐKH can thiệp vào trình: tác động BĐKH đến hệ thống tự nhiên - xã hội mối tương tác phát triển kinh tế - xã hội với hệ thống tự nhiên - xã hội Thích ứng BĐKH Thích ứng với BĐKH điều chỉnh hệ thống tự nhiên hay người hoàn cảnh môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả bị tổn thương tác động BĐKH tận dụng hội thuận lợi mà khí hậu mang lại Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu Có nhiều biện pháp thích ứng thực việc ứng phó với BĐKH Báo cáo đánh giá lần thứ Ban liên phủ BĐKH (IPCC) đề cập miêu tả 228 phương pháp thích ứng khác Cách phân loại phổ biến chia phương pháp thích ứng làm nhóm: Chấp nhận tổn thất Các phương pháp thích ứng khác so sánh với cách phản ứng “không làm cả”, ngoại trừ chịu đựng hay chấp nhận tổn thất Trên lý thuyết, chấp nhận tổn thất xẩy bên chịu tác động khả chống chọi lại cách (ví dụ cộng đồng nghèo khó, hay nơi mà giá phải trả cho hoạt động thích ứng cao so với rủi ro thiệt hại có thể) Chia sẻ tổn thất Loại phản ứng thích ứng liên quan đến việc chia sẻ tổn thất cộng đồng dân cư lớn Cách thích ứng thường xảy cộng đồng truyền thống xã hội công nghệ cao, phức tạp Trong xã hội truyền thống, nhiều chế tồn để chia sẻ tổn thất cộng đồng mở rộng, hộ gia đình, họ hàng, làng mạc cộng đồng nhỏ tương tự Mặt khác, cộng đồng lớn phát triển cao chia sẻ tổn thất thông qua cứu trợ cộng đồng, phục hồi tái thiết quỹ công cộng Chia sẻ tổn thất thực thông qua bảo hiểm Làm thay đổi nguy Ở mức độ người ta kiểm soát mối nguy hiểm từ môi trường Đối với số tượng “tự nhiên” lũ lụt hay hạn hán, biện pháp thích hợp công tác kiểm soát lũ lụt (đập, mương, đê) Đối với BĐKH, điều chỉnh thích hợp làm chậm tốc độ BĐKH cách giảm phát thải khí nhà kính cuối ổn định nồng độ khí nhà kính khí Theo hệ thống UNFCCC, phương pháp đề cập coi giảm nhẹ BĐKH phạm trù khác với biện pháp thích ứng Ngăn ngừa tác động Là hệ thống phương pháp thường dùng để thích ứng bước ngăn chặn tác động biến đổi bất ổn khí hậu Ví dụ lĩnh vực nông nghiệp, thay đổi quản lý mùa vụ tăng tưới tiêu, chăm bón thêm, kiểm soát côn trùng sâu bệnh gây hại Thay đổi cách sử dụng Khi rủi ro BĐKH làm cho tiếp tục hoạt động kinh tế mạo hiểm, người ta thay đổi cách sử dụng Ví dụ, người nông dân thay sang chịu hạn tốt chuyển sang giống chịu độ ẩm thấp Tương tự, đất trồng trọt trở thành đồng cỏ hay rừng, có cách sử dụng khác làm khu giải trí, làm nơi trú ẩn động vật hoang dã, hay công viên quốc gia Thay đổi/chuyển địa điểm Một đối phó mạnh mẽ thay đổi/chuyển địa điểm hoạt động kinh tế Có thể tính toán thiệt hơn, ví dụ di chuyển trồng chủ chốt vùng canh tác khỏi khu vực khô hạn đến khu vực mát mẻ thuận lợi thích hợp cho trồng tương lai Nghiên cứu Quá trình thích ứng phát triển cách nghiên cứu lĩnh vực công nghệ phương pháp thích ứng Giáo dục, thông tin khuyến khích thay đổi hành vi Một kiểu hoạt động thích ứng khác phổ biến kiến thức thông qua chiến dịch thông tin công cộng giáo dục, dẫn đến việc thay đổi hành vi Những hoạt động trước để ý đến ưu tiên, tầm quan trọng chúng tăng lên cần có hợp tác nhiều cộng đồng, lĩnh vực, khu vực việc thích ứng với BĐKH Giảm nhẹ BĐKH Giảm nhẹ BĐKH hoạt động nhằm giảm mức độ cường độ phát thải nhà kính tăng bề hấp thụ, bề khí nhà kính như: - Sử dụng lượng hiệu tiết kiệm lượng - Sử dụng lượng carbon thấp lượng không carbon (mặt trời, thủy điện, lượng gió…) - Thu lưu trữ carbon (biogas) tăng bề hấp thu carbon (cây xanh, rừng) - Lối sống lựa chọn tiêu dùng carbon thấp (chuyển sang khí đốt tự nhiên, nhiên liệu sinh học…, tàu hỏa, xe bus) Tích hợp yếu tố BĐKH vào quy hoạch phát triển BĐKH vấn đề trước mắt đồng thời vấn đề lâu dài, ứng phó với BĐKH đòi hỏi cần phải cân nhắc nhu cầu cộng đồng tầm nhìn dài hạn cách thức kiểm soát tác động tương lai Hiện tượng kèm với BĐKH bão, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn…ảnh hưởng đế cộng đồng lĩnh vực Trong việc quan trọng xem xét BĐKH làm tăng mức độ nghiêm trọng rủi ro có đến mức nào, bên cạnh cần cân nhắc đến khía cạnh BĐKH ảnh hưởng đến phát triển tương lai Tích hợp lồng ghép BĐKH vào quy hoạch phát triển quy hoạch sử dụng đất bảo đảm đến mức độ tối thiểu rủi ro liên quan đến khí hậu nơi quy định Tích hợp BĐKH vào quy hoạch phát triển nhằm đạt mục đích sau: (1) Bảo đảm phát triển thích nghi với BĐKH cách : - Tránh phát triển khu vực có nguy ảnh hưởng mực nước biển dâng, lũ lụt, lũ quét, lở đất, xói mòn bờ biển, bờ sông - Bảo đảm nhà cửa, trụ sở, đường xá cao để tránh lũ - Điều chỉnh chuẩn thiết kế xây dựng tính đến sức gió bão mạnh - Bảo đảm công trình xây dựng không làm cho thực trạng trở nên xấu (2) Giảm thiểu ảnh hưởng BĐKH cách thu carbon giảm thải khí nhà kính như: - Trong quy hoach sử dụng đất tránh làm diện tích rừng có thúc đẩy trồng phục hồi diện tích rừng bị thóa hóa - Giảm thiểu khoảng cách lại khu công nghiệp đầu mối cung cấp bến, bãi - Giữ quỹ đất choác công trình lượng tái sinh tương lai lượng gió, lượng mặt trời - Giữ quỹ đất chuẩn bị cho sản xuất lượng tương lai sinh học Bản chất thích ứng giảm nhẹ tác đôg BĐKH đến KT-XH-MT Sự thích ứng diễn tự nhiên hệ thống kinh tế - xã hội Sự sống tất loài động thực vật thích ứng với khí hậu Cũng tương tự hệ thống kinh tế - xã hội Tất lĩnh vực kinh tế - xã hội (ví dụ: nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên nước…) thích ứng mức độ định với BĐKH, thích ứng thay đổi để phù hợp với điều kiện BĐKH Ví dụ, có thích ứng nông dân, người phục vụ nông dân người tiêu thụ nông sản, nhà lập sách nông nghiệp, tóm lại tất thành viên liên quan hệ thống nông nghiệp Điều tương tự diễn lĩnh vực kinh tế - xã hội khác Mỗi lĩnh vực thích ứng tổng thể phần cục bộ, đồng thời thích ứng liên kết với lĩnh vực khác Thích ứng lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung coi dễ thực hoạt động đầu tư có chu trình sản phẩm ngắn Ví dụ, vụ mùa ngũ cốc khác gieo trồng hàng năm, lấy gỗ lại đòi hỏi thay lâu dài hơn, rừng có chu trình sống từ hàng thập kỷ đến hàng kỷ Những đầu tư tập trung dài hạn quy mô lớn (như đắp đập, dự án tưới tiêu, bảo vệ vùng ven biển, cầu, hệ thống thoát nước mùa bão) đòi hỏi chi phí thích ứng sau xây dựng tốn nhiều so với quan tâm tính đến giai đoạn đầu định đầu tư Vì thích ứng dài hạn trình liên tục liên quan tới hệ sinh thái hệ thống kinh tế - xã hội mức độ tổng quát Sự thích ứng, chất tác động, trình dẫn tới tiến tiến hoá Vì nghiên cứu thích ứng với BĐKH tương lai phải tính đến biến đổi khác Cũng đó, cần phải hiểu kịch khí hậu tương lai cần dự đoán kèm với kịch kinh tế - xã hội, biết điều làm tăng đáng kể thiếu xác dự đoán Về lý thuyết, vật người có khả thích ứng Biến đổi khí hậu, với quy mô tác động toàn cầu, tác động đến nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế từ địa phương, vùng, quốc gia Do đó, thích ứng BĐKH đa dạng cho lĩnh vực cấp độ khác cho đối tượng hệ thống tự nhiên – xã hội có khả thích ứng nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương BĐKH thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững BĐKH diễn quy mô toàn cầu, ảnh hưởng đến tất lĩnh vực kinh tế - xã hội, cần phải có phối kết hợp khu vực quốc gia nhằm giảm nhẹ BĐKH toàn cầu · Giảm nhẹ BĐKH bao gồm việc giảm nguồn phát thải tăng bể chứa khí nhà kính · Các giải pháp giảm nhẹ BĐKH phải thể chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng phó với BĐKH quốc gia · Để giảm nhẹ BĐKH hiệu cần phải kết hợp đồng thời sử dụng bền vững, tiết kiệm nguồn lượng có phát triển nguồn lượng sạch, quản lý chất thải hợp lý, bảo vệ phát triển rừng Khái niệm tiềm giảm nhẹ BĐKH (mitigation potential) phát triển nhằm đánh giá mức độ giảm khí nhà kính liên quan đến giới hạn xả thải (emission baseline) Tiềm giảm nhẹ BĐKH phân chia thành thuật ngữ tiềm thị trường (market potential) tiềm kinh tế (economic potential) · Tiềm thị trường tiềm giảm nhẹ BĐKH dựa vào tỷ lệ chi phí riêng (private cost) giảm chi phí riêng (private discount) kỳ vọng xuất điều kiện thị trường dự báo, bao gồm sách giải pháp hành · Tiền kinh tế tiềm giảm nhẹ có tính đến giá trị lợi ích xã hội với giả thiết hiệu thị trường chứng minh sách giải pháp rào cản loại trừ Những nghiên cứu tiềm thị trường sử dụng cho nhà hoạch định sách tiềm giảm nhẹ với sách rào cản tồn tại, nghiên cứu tiềm kinh tế điều đạt sách bổ sung hợp lý thực thi nhằm loại bỏ rào cản bao gồm chi phí lợi ích xã hội Do đó, tiền kinh tế thông thường lớn tiềm thị trường Tiềm giảm nhẹ ước tính sử dụng cách tiếp cận khác nhau: cách tiếp cận từ lên (bottomup approach) cách tiếp cận từ xuống (top-down approache) chủ yếu dùng để đánh giá tiềm kinh tế Trong đó, nghiên cứu giảm nhẹ BĐKH theo cách tiếp cận từ lên dựa đánh giá lựa chọn giảm nhẹ, tập trung nhấn mạnh công nghệ đặc biệt quy định Đây nghiên cứu đặc trưng với giả thiết kinh tế vĩ mô không đổi Những ước tính giảm nhẹ BĐKH lĩnh vực tập hợp lại nhằm cung cấp ước tính tiềm giảm nhẹ BĐKH toàn cầu Những nghiên cứu giảm nhẹ BĐKH dựa cách tiếp cận từ xuống đánh giá tiềm mở rộng phát triển kinh tế lựa chọn giảm nhẹ Chúng sử dụng khung quán toàn cầu thông tin tập hợp lựa chọn giảm nhẹ đạt phản hồi thị trường kinh tế vĩ mô Câu 3: Xu hướng QLNN TN MT giới khu vực? QLNN TNMT hoạt động thực quyền lực nhà nước quan máy nhà nước nhằm thực chức nhà nước sở quy luật phát triển xã hội, nhằm hạn chế tác động có hại phát triển kinh tế xã hội đến tài nguyên môi trường - Nhà nước quản lý tổng hợp thống nhất, liên ngành, liên vùng, đảm bảo yêu cầu trước mắt lợi ích lâu dài, toàn diện có trọng tâm phù hợp giai đoạn; Dựa vào nội lực bên cạnh sử dụng nguồn lực hỗ trợ kinh nghiệm quốc tế - Môi trường vấn đề toàn cầu Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo phương châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học; lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên loại bỏ dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Quản lý dựa nguyên tắc: tính hệ thống tổng hợp, tập trung dân chủ, theo ngành theo lãnh thổ, hài hòa lợi ích, tiết kiệm hiệu Mục tiêu: - Mục tiêu chủ yếu phát triển bền vững, đảm bảo cân phát triển KT-XH khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường - Khắc phục phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh hoạt động sống người - Hoàn chỉnh hệ thống văn luật pháp bảo vệ môi trường, ban hành sách phát triển KT-XH phải gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh thi hành Luật Bảo vệ môi trường - Phát triển đất nước theo nguyên tắc phát triển bền vững Hội nghị Thượng đỉnh Môi trường phát triển bền vững Rio de Janneiro (Braxin) tháng 6/1992 thông qua Nội dung quản lý: - Ban hành tổ chức việc thực văn pháp quy khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường - Xây dựng, đạo thực chiến lược, sách tài nguyên bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, cố môi trường - Xây dựng máy, đào tạo cán khoa học quản lý môi trường - Xây dựng, quản lý công trình bảo vệ môi trường, tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá trạng môi trường - Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sở sản xuất kinh doanh - Cấp thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường - Giám sát, tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên môi trường, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường - Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ môi trường - Thiết lập quan hệ quốc tế lĩnh vực tài nguyên môi trường Câu 4: Anh/chị phân tích vai trò nhiệm vụ QLNN TN&MT? Nêu quan điểm, nguyên tắc mục tiêu chủ yếu hoạt động quản lý TN&MT nước phát triển? Nội dung QLNN MT điều 139, luật BVMT số 55/2014 • • Vai trò: Rất quan trọng, phần để hoàn thiện sách quản lý nhà nước Nhằm hạn chế, quy hoạch khai thác, bảo tồn, gìn giữ tài nguyên cách hợp lý Nhiệm vụ: - Quản lý cách khoa học hiệu vấn đề có liên quan đến TNMT - Điều tiết phạm vi hoạt động khai thác tài nguyên - Xây dựng hệ thống quản lý hợp lý Ngoại ứng hàng hoá công cộng nguyên nhân gây thất bại thị trường, nghĩa thất bại mặt sách quẩn lý môi trường, hậu gây thiệt hại cho môi trường, đe doạ nghiêm trọng tới phát triển bền vững quốc gia Để khắc phục tình trạng đòi hỏi phải có QLNN môi trường Những học quốc gia giới cho thấy cần có QLNN TN bảo vệ MT Đối với nước phát triển, ví dụ Nhật Bản quốc gia tiên phòng đầu nước phát triển, truyền bá kinh nghiệm cho quốc gia phát triển sau với phát triển kinh tế-xã hội phải có QLNN TN&MT, lẽ họ trước không quan tâm tới vấn đề môi trường mà trọng tới phát triển kinh tế nên phải trả giá đắt cho phát triển Từ kinh nghiệm nước phát triển sau Singapore, rút học nước phát triển trước, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội mình, nhà nước trọng tới quản lý môi trường, mà thành tựu đạt họ giới thừa nhận có tính bền vững Vì vai trò nhiệm vụ QLNN TN&MT quan trọng, ảnh hưởng tới phát triển toàn diện đất nước • • Quan điểm chung nước phát triển phát triển kinh tế gắn liền với phát triển bền vững, cân phát triển kinh tế - xã hội – môi trường Phát triển kinh tế - xã hội để tạo tiềm lực BVMT ngược lại.Vì cần có sách, hệ thống pháp luật chặt chẽ đưa để thực quản lý nhà nước phù hợp có hiệu địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ • Nguyên tắc theo nguyên tắc PTBV: - Tôn trọng, quan tâm đến đời sống cộng đồng - Cải thiện, nâng cao chất lượng sống người - Bảo vệ sức sống tính đa dạng trái đất - Hạn chế mức thấp việc làm suy giảm tài nguyên không tái tạo - Giữ vững khả chịu đựng trái đất - Thay đổi thái độ, hành vi, xây dựng đạo đức PTBV - Taọ điều kiện để cộng đồng tự QLMT - Tạo cấu quốc gia thống thuận lợi cho việc PTBV - Xây dựng khối liên minh toàn giới BV PTBV Nguyên tắc giản lược PTBV - Hợp hiến, hợp pháp hệ thống thống - Người gây ô nhiễm phải trả tiền - Phòng bệnh chữa bệnh - Hợp tác bên đối tác - Sự tham gia cộng đồng • Mục tiêu - Về kinh tế: dự án, công trình có liên quan đến môi trường - Luật pháp, sách: quản lý hệ thống văn QLMT ( luật BVMT, pháp lệnh, nghị định, thị, … ), tiêu chuẩn, quy chuẩn, … - Kỹ thuật: biện pháp giảm thiểu mức độ, nồng độ gây ô nhiễm - Phụ trợ: Câu 5: Anh/chị trình bày quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu QLNN Tài nguyên Bảo vệ Môi trường nước ta nay? Quan điểm đạo - Bảo vệ môi trường yêu cầu sống nhân loại; Chiến lược bảo vệ môi trường phận cấu thành không tách rời Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Chiến lược phát triển bền vững; bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu hệ đại giữ tiềm hội cho hệ mai sau; đầu tư cho bảo vệ môi trường đầu tư cho phát triển bền vững - Phát triển phải tôn trọng quy luật tự nhiên, hài hoà với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, khuyến khích phát triển kinh tế phù họp với đặc tính sinh thái vùng, chất thải, cac-bon thấp, hướng tới kinh tế xanh - Ưu tiên phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm; coi trọng tính hiệu quả, bền vững khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên; trọng bảo tồn đa dạng sinh học; bước phục hồi cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường lực ứng phó với biến đổi khí hậu - Bảo vệ môi trường trách nhiệm toàn xã hội, nghĩa vụ người dân; phải thực thống sở xác định rõ trách nhiệm Bộ, ngành, phân cấp cụ thể Trung ương địa phương; kết hợp phát huy vai trò cộng đồng, tổ chức quần chúng hợp tác với nước khu vực giới - Tăng cường áp dụng biện pháp hành chính, bước áp dụng chế tài hình sự, đồng thời vận dụng linh hoạt chế kinh tế thị trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN, bảo đảm quy định pháp luật, yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường thực - Tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ tài nguyên giá trị môi trường phải trả tiền; gây ô nhiễm môi trường; suy thoái tài nguyên đa dạng sinh học phải trả chi phí khắc phục, cải tạo, phục hồi bổi thường thiệt hại Nguyên tắc: - Tôn trọng quan tâm đến đời sống cộng đồng - Thiện nâng cao chất lượng sống người - Bảo vệ sức sống tính đa dạng trái đất - Hạn chế đến mức thấp việc làm suy giảm tài nguyên không tái tạo - Giữ vững khả chịu đựng trái đất - Thay đổi thái độ, hành vi xây dựng đạo đức phát triển bền vững - Tạo điểu kiện để cộng đồng tự quản lý môi trường - Tạo cấu quốc gia thống thuận lợi cho việc phát triển bền vững - Xây dựng khối liên minh toàn giới bảo vệ phát triển bền vững I Tính hệ thống tổng hợp Từ TW đến địa phương, đa ngành, đa lĩnh vực VD: Bộ TN&MT quan chuyên trách, có Bộ NN&PTNT tham gia phối hợp II Tập trung dân chủ Quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm ngang quan, cá nhân, tổ chức việc thác bảo vệ TN&MT III Theo ngành, theo lĩnh vực Có tác động gián tiếp trực tiếp đến TN&MT IV Hoà hoà lợi ích Lợi ích kinh tế, công xã hội bảo vệ MT V Tiết kiệm hiệu Mỗi đơn vị tài nguyên tối đa sản phẩm? Mục tiêu: chủ yếu phát triển bền vững, đảm nhận cần phát triển bền vững, đảm bảo cân phát triển kinh tế-xã hội khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường - Khắc phục phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh hoạt động sống người - Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật bảo vệ môi trường, ban hành sách phát triển kinh tế-xã hội phải gắn bó với bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh thi hành luật bảo vệ môi trường - Phát triển đất nước theo nguyên tắc phát triển bền vững Hội nghị Thượng đỉnh môi trường phát triển bền vững Rio de Janneiro (Brazin) tháng 6-1992 thông qua Câu 6: Anh/chị trình bày hệ thống quan QLNN TN&MT tổ chức nào? Liên hệ với thực tiễn quản lý địa phương? Tổ chức máy quản lý nhà nước bảo vệ môi trường thiết lập đồng Trung ương, địa phương bước kiện toàn Năm 2002, Bộ Tài nguyên Môi trường thành lập Năm 2008, Tổng cục Môi trường thành lập, thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Ở bộ, ngành có đơn vị trực thuộc chuyên trách công tác bảo vệ môi trường Lực lượng phòng chống tội phạm môi trường thành lập, góp phần ngăn ngừa, hạn chế hành vi gây ô nhiễm môi trường Tại địa phương, có Sở Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có cán kiêm nhiệm quản lý môi trường xã, phường, thị trấn Nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn có phòng, ban, phận bố trí cán chuyên trách môi trường Cơ cấu tổ chức Bộ TN&MT gồm có: - 18 tổ chức HC, gòm 10 tổ chức cấp Vụ (tính Văn phòng, Thanh tra, quan Đại diện Tp.HCM), Tổng cục, Cục; - 13 tổ chức nghiệp, gồm tổ chức nghiên cứu, tổ chức GDĐT, tổ chức chuyên nghành, tổ chức báo chí tổ chức y tế - tổ chức văn phòng giúp việc cho Ban đạo phối hợp liên ngành; - tổ chức doanh nghiệp Quỹ Bảo vệ môi trường VN Mô hình Bộ máy ngành QLNN TN&MT: * Liên hệ địa phương: Sở TN&MT Tỉnh BK trực thuộc UBND Tỉnh BK, gồm đơn bị trực thuộc: + Trung tâm công nghệ thông tin TN&MT + Trung tâm kỹ thuật TN&MT + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất + Chi cục bảo vệ môi trường + Trung tâm quan trắc môi trường + Trung tâm phát triển quỹ đất Chính phủ UBND Tỉnh Bộ TNMT Các khác Cáckhác vụ khác Cơ sở Sở TNMT Phòng QLMT PhòngUBND môi huyện trường Tổng cục môi trường Cục thẩm định đánh giác tác động môi trường Tổng cục khác Vụ KHCN & MT Các phòng chức Câu 7: Anh chị trình bày nội dung điều chỉnh vĩ mô? Công cụ điều chỉnh vĩ mô bao gồm văn luật quốc tế vầ luật quốc gia, văn luật,quy hoạch , kế hoạch sách môi trường quốc gia,các ngành kinh tế ,các địa phương Đặc điểm công cụ pháp luật: • • • Các công cụ pháp luật mang tính chất cưỡng chế cao thường có phạm vi điều chỉnh rộng lớn Công cụ nằm công cụ huy kiểm soát: nguyên tắc công cụ bên đặt yêu cầu ,mệnh lệnh hay huy đồng thời họ có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành hay tuân thủ yêu cầu đặt Chúng có vai trò định hướng điều chỉnh thực loại công cụ khác Như : UBND xã 1.Luật bảo môi trường năm 2014  Nội dung luật bảo vệ môi trường Phòng TNMT cấp quận, huyện - Quy định quy tắc xử cho người tác động đến môi trường - Quy định chế tài ràng buộc người thực đòi hỏi pháp luật để bảo vệ môi trường Cán MT - Quy định chức nhiệm vụ quyền hạn cụ thể quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường Kế hoạch hóa môi trường Kế hoạch hóa môi trường định trc bước,các giai đoạn,là xác lập tiến trình theo thời gian nhằm thực mục tiêu,nhiệm vụ chiến lược bảo vệ môi trường Ví dụ : trái đất, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia…  Nội dung kế hoạch hóa môi trường - Phổ cập kiến thức MT, tuyên truyền bảo vệ MT - Xây dựng chế sách pháp luật MT BVMT - Hình thành quy hoạch, chiến lược chương trình,các dự án cụ thể MT BVMT - Xây dựng mạng lưới điều tra, quan sát, dự báo,báo động, kiểm tra kiểm soát môi trường - Hợp tác quốc tế lĩnh vực môi trường Tiêu chuẩn môi trường Tiêu chuẩn môi trường giới hạn thông số chất lượng môi trường xung quanh,hàm lượng chất gây ô nhiễm có chất thải,các yêu cầu kỹ thuật quản lý quan nhà nước tổ chức công bố dạng văn tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường Ví dụ: QCVN05:2013/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh quy định giá trị giới hạn thông số không khí  Các loại tiêu chuẩn môi trường - Tiêu chuẩn phát thải nguồn ô nhiễm - Tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh - Tiêu chuẩn hỗ trợ kỹ thuật - Tiêu chuẩn cảnh báo ô nhiễm  Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam - Bắt đầu xây dựng ban hành từ năm 1995 - Tính tới có khoảng 350 TCMT môi trường ban hành áp dụng - Hệ thống TCMT đời công cụ quan trọng công tác kiểm soát ô nhiễm quản lý môi trường - Hệ thống tiêu chuẩn thiếu,nhiều chỗ chưa hợp lý nên phải sửa đổi bổ sung Từ năm 2008 trở lại nhà nước ta chuyển dần từ TCVN sang QCKT môi trường  Một số khó khăn áp dụng TC/QC VN - Hiểu biết thiếu đồng TC/QC MT - Thiếu tiêu chuẩn đặc thù - Các tiêu chuẩn thiếu thông tin tải lượng thải thời gian thải - Chưa xem xét kỹ mối quan hệ thải lượng khả tiếp nhận môi trường - Chưa có phòng phân tích môi trường chuẩn quốc gia - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất thải rắn thiếu hạn chế Câu 8: anh chị cho biết nội dung công cụ hành động? Công cụ hành động hay hiểu công cụ kinh tế  Công cụ kinh tế dụng nhằm tác động tới chi phí lợi ích hoạt động tới hành vi ứng xử nhà sản xuất có lợi cho moi trường Các công cụ kinh tế: lệ phí ô nhiễm, lệ phí…  Bản chất công cụ kinh tế Công cụ kinh tế hoạt động thông qua chế giá thị trường: nâng cao giá hoạt động làm hại đến môi trường hạ giá hành động bảo vệ MT Từ tạo khả lựa chọn cho tổ chức cá nhân hành động cho phù hợp với điều kiện họ  Điều kiện áp dụng công cụ kinh tế -phải có kinh tế thị trường -hệ thống sách pháp luật chặt chẽ -hệ thống tổ chức quản lý môi trường từ TW-địa phương có hiệu lực cao -GDP quốc gia cao  Nguyên tắc xây dựng công cụ kinh tế -người gây ô nhiễm phải trả -người hưởng lợi phải trả -nạn nhân chia sẻ trách nhiệm  Các nhóm công cụ kinh tế nhóm chủ yếu 1.nhóm công cụ tạo nguồn thu: thuế môi trường, phí môi trường, quỹ môi trường… 2.nhóm công cụ tạo lập thị trường: chi trả dịch vị môi trường,giấy phép xả thải chuyển nhượng 3.nhóm công cụ nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội BVMT: ký quỹ môi trường,đặt cọc hoàn trả,bồi thường thiệt hại môi trường  Ưu điểm công cụ kinh tế - Khuyến khích sử dụng biện pháp chi phí-hiệu quả=>ô nhiễm chấp nhận - Kích thích phát triển công nghệ tri thức kiểm soát khu vực tư nhân - Cung cấp kinh phí cho nhà nước - Cung cấp tĩnh linh động việc kiểm soát ô nhiễm - Loại bỏ khối lượng lớn thông tin chi tiết phủ để xác định mức độ kiểm soát ô nhiễm cách khả thi thích hợp cho nhà máy sản phẩm  Hạn chế công cụ kinh tế - Không thể dự đoán chất lượng MT phương cách pháp lý truyền thống người gây ô nhiễm lựa chọn giải pháp riêng họ - Cần thể chế phức tạp để thực buộc thi hành - Không phải lúc áp dụng - Không phù hợp với chất ô nhiễm độc hại cao - Không thể thay hết công cụ khác Câu : Anh chị trình bày nội dung công cụ phụ trợ quản lý môi trường ? Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng: Là phương thức BVMT sở vấn đề MT cụ thể địa phương thông qua việc tập hợp cá nhân tổ chức cần thiết để giải vấn đề Truyền thông MT: Truyền thông trình trao đổi thông tin, ý tưởng, tình cảm, suy nghĩ, thái độ hai nhóm người với để đạt hiểu biết lẫn Giáo dục môi trường: trình liên tục giúp cho cá nhân có nhận thức môi trường mà họ sống, có kiến thức, giá trị, kỹ năng, kinh nghiệm, hiểu rõ họ làm - với tư cách cá nhân hay tập thể - để giải vấn đề môi trường tương lai Truyền thông MT: Truyền thông trình trao đổi thông tin, ý tưởng, tình cảm, suy nghĩ, thái độ hai nhóm người với để đạt hiểu biết lẫn Câu 10 : Anh chị cho biết khái niệm tài nguyên đất ND quản lý NN tài nguyên đất đai cần ý đến vấn đề ? lien hệ thực tiễn ? • - KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN ĐẤT : Đất dạng tài nguyên vật liệu người Đất có hai nghĩa : đất đai nơi ,xây dựng sở hạ tầng người thổ nhưỡng mặt để sản xuất nông lâm nghiệp Đất theo nghĩa thổ nhưỡng vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời hình thành kết nhiều yếu tố ; đá gốc , động thực vật , khí hậu , địa hình thời gian Giá trị tài nguyên đất đc đo số lượng diện tích (ha , km2 ) độ phì ( độ màu mỡ thích hợp cho trồng công nghiệp lương thực ) Đặc điểm tài nguyên đất QLNN : • Đất đai có tính cố định vị trí, di chuyển • Đất đai không giống hàng hóa khác sản sinh qua trình sản xuất đó, đất đai có hạn • Giá trị đất đai vị trí khác lại không giống • Đất đai tài sản không hao mòn theo thời gian giá trị đất đai có xu hướng tăng lên theo thời gian • Đất đai tư liệu sản xuất gắn liền với hoạt động người Tài nguyên đất Việt Nam : Diện tích tự nhiên nước ta 33 triệu có quy mô trung bình, xếp thứ 59 tổng số 200 quốc gia vùng lãnh thổ, dân số đông (đứng thứ 13) nên bình quân diện tích tự nhiên đầu người thấp (0,38 ha), 1/5 mức bình quân giới (1,96 ha) Khái niệm QLNN đất đai : Quản lý nhà nước đất đai tổng hợp hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền để thực bảo vệ quyền sở hữu Nhà nước đất đai; hoạt động nắm tình hình sử dụng đất; phân phối phân phối lại quỹ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch; kiểm tra giám sát trình quản lý sử dụng đất; điều tiết nguồn lợi từ đất đai • Nội dung quản lý nhà nước đất đai Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thống kê, kiểm kê đất đai Xây dựng hệ thống thông tin đất đai dụng đất 10 Quản lý tài đất đai giá đất 11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử 12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 13 Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai 15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai Ví dụ : VD1: Xây dựng hoàn thiện sách pháp luật đất đai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý đất đai qua thời kỳ, theo định hướng Đảng Những năm qua, công tác quản lý đất đai đạt thành tựu quan trọng Chính sách giao ruộng đất ổn định, lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng gắn với quy định quyền người sử dụng đất góp phần quan trọng vào việc xóa đói, giảm nghèo, đưa nước ta trở thành ba nước xuất gạo hàng đầu giới Đồng thời, với quy định đất có giá tạo điều kiện để đất đai trở thành nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao chất lượng sống thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước VD2: Hệ thống sách pháp luật đất đai điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu giải số vấn đề vướng mắc thực tế Số lượng văn quy phạm pháp luật đất đai nhiều, thiếu đồng bộ, thiếu ổn định Một số văn quy phạm pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền địa phương ban hành chậm, nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc thực công tác quản lý nhà nước đất đai VD3: Phương pháp, công nghệ điều tra chậm đổi mới; điều tra thiếu tập trung, chồng chéo; kết điều tra thiếu độ tin cậy, chỉnh lý cập nhật không thường xuyên Việc xử lý, lưu trữ, thông tin bất cập, tài liệu điều tra chưa khai thác có hiệu VD4 : Hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mang tính thủ công, thực thiếu thống địa phương Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất chưa theo kịp tiến độ đo đạc lập đồ địa chính, hạn chế hiệu đầu tư việc đo vẽ đồ Câu 11:Anh (chị) cho biết khái niệm tài nguyên nước Nội dung quản lý nhà nước tài nguyên nước cần chủ ý đến vấn đề gì? Liên hệ thực tiễn? - Tài nguyên nước nguồn nước mà người sử dụng sử dụng vào mục đích khác Nước dùng hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giải trí môi trường Hầu hết hoạt động cần nước - Nội dung quản lý nhà nước TN Nước (8 ý ) Theo quy định Điều 57 Luật Tài nguyên nước, nội dung quản lý nhà nước tài nguyên nước, bao gồm: • Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách bảo vệ, khai thác, sử • dụng, phát triển tài nguyên nước; phòng chống khắc phục hậu quả, tác hại nước gây ra; Ban hành tổ chức thực văn pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn tài • nguyên nước; Quản lý công tác điều tra tài nguyên nước; dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo lũ, lụt, hạn hán tác hại khác nước gây ra; tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học, công • • nghệ, tài liệu tài nguyên nước Cấp, thu hồi giấy phép tài nguyên nước; Quyết định biện pháp, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu • lũ, lụt, hạn hán, xử lý cố công trình thủy lợi tác hại khác nước gây ra; Kiểm tra, tra việc chấp hành xử lý hành vi vi phạm pháp luật tài nguyên nước; • • giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật tài nguyên nước Quan hệ quốc tế lĩnh vực tài nguyên nước; thực điều ước quốc tế tài nguyên nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia; Tổ chức máy quản lý, đào tạo cán bộ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên nước -Liên hệ : Hệ thống văn quy định kiểm soát ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước Việt Nam đầy đủ phong phú Tài nguyên nước Đảng Nhà nước Bộ quan có liên quan quan tâm, ý trước Bộ quan ngang với địa phương đạo sát nhân dân ta việc phòng chống ô nhiễm nguồn nước, chống suy thoái tài nguyên nước Nội dung chủ yếu pháp luật kiểm soát ô nhiễm suy thoái nguồn nước xây dựng cách đầy đủ cụ thể, thể việc quy định nghĩa vụ Nhà nước kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, tổ chức cá nhân việc bảo vệ, phát triển tài nguyên nước -Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm nói quản lý tài nguyên nước tồn khuyết điểm như: +Cơ cấu tổ chức máy tài nguyên nước chưa hoàn thiện, mạng lưới điều tra tài nguyên nước môi trường chưa hoàn chỉnh, chưa thiết lập đầy đủ sở liệu, tài liệu tài nguyên nước, sử dụng ô nhiễm để phục vụ cho hoạt động lập pháp nhằm quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên + Một số quan quản lý cấp, ngành chưa coi nước tài nguyên quan trọng; quan niệm “Nước trời cho, vô hạn” nên dùng vô tư, không cần xin phép, không cần tiết kiệm, bảo vệ, phòng chống ô nhiễm, suy thoái, tàng kiệt nguồn nước + Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên nước địa phương chưa cấp, ngành quan tâm mức, làm cho việc quản lý tài nguyên nước hiệu Câu 12: Anh (chị) cho biết khái niệm tài nguyên khoáng sản Nội dung quản lý nhà nước tài nguyên khoáng sản cần chủ ý đến vấn đề gì? Liên hệ thực tiễn? - Tài nguyên khoáng sản tích tụ vật chất dạng hợp chất đơn chất vỏ trái đất, mà điều kiện người có đủ khả lấy nguyên tố có ích sử dụng trực tiếp chúng đời sống hàng ngày -ND quản lý : 1.Ban hành, tổ chức thực văn quy phạm pháp luật khoáng sản Xây dựng, tổ chức thực chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch khoáng sản phạm vi nước địa phương Tổ chức điều tra địa chất khoáng sản Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật hoạt động khoáng sản Cấp, thu hồi loại giấy phép theo quy định pháp luật điều tra, thăm dò khai thác khoáng sản Tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quan hệ hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực khoáng sản Tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoáng sản Kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật khoáng sản -Liên hệ : - Khai thác khoáng sản Việt Nam chưa phát triển mạnh có đóng góp đáng kể cho ngân sách quốc gia, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp, ngành kinh tế khác phát triển góp phần vào phát triển địa phương nơi khai thác.tuy nhiên công tác quản lý nhà nước tài nguyên khoáng sản tồn nhiều hạn chế để lại môt sô hậu - Tổn thất tài nguyên lớn công nghệ lạc hậu xuất khoáng sản thô - Quản lý để lại nhiều hậu môi trường khó khắc phục - Chưa quản lý tốt chất thải độc hại: Hoạt động khoáng sản gây nhiều hậu môi trường khó khắc phục - Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Nhiều khu vực khai thác mỏ gây vấn đề nghiêm trọng ô nhiễm nguồn nước nước thải mỏ trình sản xuất không xử lý - Thay đổi địa hình, cảnh quan: Khai thác mỏ đồng nghĩa với việc phải đánh đổi phá huỷ nhiều cảnh quan môi trường đất thảm thực vật rừng gắn với phong cảnh thiên nhiên, đa dạng sinh học; cảnh quan vùng ven biển… - Xói mòn rửa trôi, sạt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển cố môi trường - Quản lý, thực giám sát BVMT yếu kém: Một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc thực quy định bảo vệ môi trường khai thác, chế biến khoáng sản - Công tác quản lý khai thác TNKS, đặc biệt cấp địa phương mang nặng tính lợi ích kinh tế, tăng trưởng GDP tư tưởng nhiệm kỳ, chưa thực trọng yếu tố phát triển bền vững 13 Khái niệm tài nguyên rừng Nội dung quản lý nhà nước tài nguyên rừng cần ý đến vấn đề gì? Liên hệ thực tiễn Tài nguyên rừng phần tài nguyên thiên nhiên, thuộc loại tài nguyên tái tạo Nhưng sử dụng không hợp lý, tài nguyên rừng bị suy thoái tái tạo lại Nội dung QLNN tài nguyên rừng: Ban hành, tổ chức thực văn quy phạm pháp luật bảo vệ phát triển rừng Xây dựng, tổ chức thực chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng phạm vi nước địa phương Tổ chức điều tra, xác định, phân định ranh giới loại rừng đồ thực địa đến đơn vị hành xã, phường, thị trấn Thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đất để phát triển rừng Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng Lập quản lý hồ sơ giao, cho thuê rừng đất để phát triển rừng; tổ chức đăng ký, công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất rừng trồng, quyền sử dụng rừng Cấp, thu hồi loại giấy phép theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng 8 Tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quan hệ hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ phát triển rừng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ phát triển rừng 10 Kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ phát triển rừng 11 Giải tranh chấp rừng Liên hệ thực tiến Những năm gần đây, tình trạng phá rừng xảy ngày nhiều với hành vi, thủ đoạn tinh vi làm nghèo tài nguyên rừng Việc bảo vệ rừng khó khăn, chế sách quản lý, khai thác nhiều bất cập Nâng cao chất lượng rừng, ngăn chặn nạn phá rừng việc làm cấp bách Nhà nước tăng cường đầu tư thong qua nhiều chương trình, dự án làm cho công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày có chuyển biến tích cực Bên cạnh tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với đơn vị liên quan nhà tài trợ quốc tế nhằm xây dựng chế tài mới, bền vững nhằm khuyến khích quản lý bảo vệ sử dụng rừng bền vững - Mặc dù Việt Nam có định hướng rõ ràng quản lý rừng bền vững thể Luật Bảo vệ phát triển rừng Chiến lược lâm nghiệp quốc gia Nhưng sách cụ thể đạo luật (Nghị định, Quyết định, Thông tư ) lại chưa có hướng dẫn đầy đủ, chưa đưa racác tiêu chuẩn để đánh giá rừng quản lý bền vững nhằm đảm bảo tác động rừng đạt bền vững - Chính sách, thể chế, trình độ, lực Việt nam chưa phù hợp với tiêu chuẩn cấp chứng rừng Hội đồng quản trị rừng giới (FSC), cần nâng cấp, sửa đổi, thay - Các sách bảo tồn rừng Việt Nam trọng vào rừng đặc dụng mà quan tâm tới sản xuất chưa phù hợp với tiêu chuẩn số FSC khu rừng có giá trị bảo tồn cao - Chế độ, sách cho kiểm lâm chưa tương xứng với nhiệm vụ giao.Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, giáo dục đạo đức phẩm chất cho đội ngũ bảo vệ rừng kiểm lâm chưa coi trọng mức, chưa có sở, vật chất cho việc đào tạo huấn luyện… - Lực lượng kiểm lâm mỏng, địa vị pháp lí chưa rõ ràng, trang thiết bị, phương tiện thiếu thốn, lạc hậu Nếu không xử lí kiên quyết, nghiêm minh lâm tặc coi thường pháp luật tiếp tục chống mức độ ngày phổ biến hơn.Trong lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ trái phép với thủ đoạn ngày tinh vi, chống trả ngày hăng - Việc xử lí vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, có quan điểm khác quan chức số địa phương 14 Khái niệm tài nguyên biển, hải đảo Nội dung quản lý nhà nước tài nguyên biển, hải đảo cần ý đến vấn đề gì? Liên hệ thực tiễn Khái niệm: Tài nguyên biển hải đảo bao gồm tài nguyên sinh vật tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước biển, đáy biển, lòng đất đáy biển, vùng đất ven biển quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm (sau gọi chung hải đảo) thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia Nội dung QLNN tài nguyên biển, hải đảo: Nhà nước bảo đảm tài nguyên biển hải đảo quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảmquốcphòng,anninh Nhà nước huy động nguồn lực, khuyến khích đẩy mạnh công tác điều tra bản, nghiên cứu khoa học tài nguyên, môi trường biển hải đảo; ưu tiên cho vùng biển sâu, biển xa, hải đảo, vùng biển quốc tế liền kề tài nguyên có tầm quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; có sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển hải đảo Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển hải đảo; nâng cao hiệu công tác phối hợp việc kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó cố môi trường biển hải đảo, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quản lý chặtchẽhoạtđộngnhậnchìmởbiển Đầu tư nâng cao lực quan trắc, giám sát, dự báo tài nguyên, môi trường biển hải đảo; thiết lập hệ thống thông tin, sở liệu tổng hợp, đồng tài nguyên, môi trường biển hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển,quốcphòng,anninh Mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển hải đảo nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia Liên hệ thực tiễn - Biển hải đảo nước ta nơi tập trung hoạt động kinh tế khác quan quản lý biển, hải đảo chồng chéo chức nhiệm vụ có mảng trống bị bỏ ngỏ Thiếu phối hợp quan quản lý, quan khoa học tổ chức phi phủ việc sử dụng, quản lý tài nguyên biển, hải đảo Bên canh sách pháp luật chung chung, thiếu thực tế, gây khó khăn việc tổ chức thực Cho đến việc quản lý tài nguyên biển, hải đảo rập khuôn theo cách tiếp cận ngăn ngừa kiểm soát ô nhiễm, chưa tính đến đặc điểm tính chất xuyên biên giới, đa ngành, đa mục đích sử dụng hiệu quản lý yếu bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập -Việc xây dựng văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển hải đảo nhằm đảm bảo văn ban hành có hiệu lực thời điểm có hiệu lực Luật gặp khó khăn thời gian để triển khai ngắn, nội dung phức tạp, nhiều nội dung Công tác xây dựng Thông tư liên tịch chưa ban hành tiến độ từ phía Bộ liên quan - Mặc dù Tổng cục thành lập đơn vị mới, chất lượng số lượng đội ngũ cán nâng lên bước, song nhìn chung nhân mỏng phải liên tục đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật để thời gian tới thực chủ động đảm đương thực chức năng, nhiệm vụ giao; đồng thời sở vật chất phục vụ cho công chức, viên chức làm việc thiếu thốn hiệu công việc chưa đảm bảo - Kinh phí ngân sách cấp cho Tổng cục để thực nhiệm vụ trị, nhiệm vụ đặc thù, chi thường xuyên eo hẹp, thiếu kinh phí thực hiện; kinh phí đoàn vào hàng năm chưa phân bổ dẫn đến khó khăn, không chủ động việc thực nhiệm vụ Tổng cục Kinh phí cấp cho dự án, nhiệm vụ chuyên môn dàn trải nên chưa đảm bảo tiến độ triển khai thực dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Đề cương quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Đề cương quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay