ĐỀ CƯƠNG môn LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI

22 430 5
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 18:24

ĐỀ CƯƠNG môn LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI có đáp án.Câu 1. Phân tích xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay?Câu 2.Phân tầng xã hội là gì? Xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay?Câu 3. Thế nào là công bằng xã hội? Hãy lấy ví dụ minh họa?Câu 4.Tại sao nhà nước phải quản lý xã hội? Phân tích các đặc điểm của quản lý nhà nước về xã hội? Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam?.................................................. 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI Câu Phân tích xu hướng biến đổi cấu xã hội Việt Nam nay? a) Cơ cấu xã hội Cơ cấu xã hội tổng thể thành phần cấu thành xã hội rộng lớn, hệ thống lớn bao gồm hệ thống nhỏ : người – gia đình – nhóm – toàn thể xã hội.1 xã hội gồm nhiều cấu CCXH giai cấp, nghề nghiệp, lãnh thổ, dân số,dân tộc, tôn giáo CCXH giai cấp cốt lõi b) Xu hướng Cơ cấu xã hội nhân tố luôn biến đổi Đó do, trình vận động phát triển xã hội, biến đổi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội tác động mạnh mẽ, thúc đẩy biến đổi cấu xã hội đến lượt nó, biến đổi cấu xã hội lại tác động đến lĩnh vực đời sống xã hội Đối với cấu xã hội - giai cấp: Từ cấu “hai giai, tầng” giai đoạn bao cấp, sang giai đoạn đổi cấu bổ sung thêm nhiều tầng lớp nhóm xã hội mới: đội ngũ nhà doanh nghiệp, tiểu thương, tiểu chủ (kể chủ trang trại lớn), người lao động làm thuê, người Việt Nam lao động nước ngoài, v.v Ngoài xuất thêm nhiều giai tầng giai cấp, tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức có phân hóa biến đổi mạnh mẽ Cơ cấu xã hội - nghề nghiệp: Nếu xem xét cấu nghề nghiệp theo nhóm ngành kinh tế, biến đổi cấu giai đoạn có chuyển dịch tích cực từ nông, lâm, ngư nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, từ ngành có suất thấp sang ngành có suất cao Còn xem xét cấu nghề nghiệp theo thành phần kinh tế tỷ lệ lao động thuộc kinh tế nhà nước giảm xuống, tỷ lệ lao động nhà nước khu vực đầu tư nước tăng lên; theo khu vực tỷ lệ lao động thành thị tăng lên, lao động nông thôn giảm xuống, v.v Cơ cấu xã hội - dân số: Đáng ý tỷ lệ trẻ em nhóm tuổi (từ đến 14 tuổi) giảm mạnh, nhóm tuổi từ 25 đến 49 65 trở lên tăng lên rõ ràng - điều góp phần vào chuyển đổi từ tỷ số phụ thuộc sang “cơ cấu dân số vàng” Báo cáo rằng, cấu dân số theo giới tính dần cân tình trạng cân giới tính trẻ sơ sinh tăng lên; tỷ lệ dân số đô thị thấp tăng lên, báo hiệu tích tụ dân số vào đô thị ngày mạnh, v.v Cơ cấu xã hội - dân tộc: Trong bối cảnh công đổi mới, thành phần tộc người có xu hướng tăng lên (có thể vượt qua số 54 dân tộc - ý thức tộc người tăng lên, sách ưu đãi Nhà nước ), phân bố địa lý dân tộc thay đổi mạnh (do di dân tự từ Bắc Nam, phát triển khu công nghiệp ), đặc biệt biến đổi cấu dân số tộc người (tỷ lệ sinh dân tộc thiểu số miền núi cao người Kinh đồng bằng) Cơ cấu xã hội - tôn giáo: Ngoài tôn giáo Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài Hoà Hảo, giai đoạn đổi xuất thêm nhiều tôn giáo (từ 50 - 60), có tôn giáo tách từ Phật giáo, có tôn giáo phục sinh từ lễ hội dân gian có tôn giáo du nhập từ bên vào Đó chưa kể nội tôn giáo có thay đổi không số lượng tín đồ, mà phương diện tổ chức nhiều phương diện khác Những biến đổi tác động tích cực tiêu cực đến trình phát triển đất nước, cụ thể mặt: kinh tế, văn hóa, trị xã hội Tích cực :sự biến đổi cấu xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, qua góp phần nâng cao đời sống mặt đại đa số tầng lớp nhân dân,nâng cao địa vị ý thức dân chủ người dân.Việc giao lưu ngày gia tăng tộc người nước, nước nước ngoài, phục sinh nhiều tín ngưỡng dân gian, du nhập nảy sinh nhiều tôn giáo làm cho văn hóa Việt Nam ngày thêm đa dạng phong phú - mà đa dạng phong phú nguyên nhân thiếu để phát triển Tiêu cực: gia tăng bất bình đẳng xã hội: nông thôn đô thị, miền xuôi miền núi, người có thu nhập cao người thu nhập thấp, lao động trí óc lao động chân tay, làm gia tăng mâu thuẫn xung đột - dù mức độ cục - song tạo nguy tiềm ẩn ổn định phát triển xã hội: mâu thuẫn chủ thợ, hệ già hệ trẻ, chủ đầu tư người nông dân đất, xung đột số tổ chức tôn giáo quyền địa phương, phận tộc người di dân tự cư dân địa phương Câu 2.Phân tầng xã hội gì? Xu hướng biến đổi phân tầng xã hội Việt Nam nay? Phân tầng xã hội phân chia nhỏ xã hội thành tầng khác địa vị kinh tế, địa vị nghề nghiệp, học vấn, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt cách ứng xử , thị hiếu nghệ thuật Đặc điểm phân tầng xã hội: Phân tầng xã hội diễn nhiều khía cạnh trị, kinh tế, địa vị xã hội, học vấn; Phân tầng xã hội có phạm vi toàn cầu; Phân tầng xã hội tồn theo lịch sử, theo thể chế trị; Phân tầng xã hội tồn nhóm dân cư, giai cấp, tầng lớp xã hội I TÌNH HÌNH PHÂN TẦNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Việt nam cho thấy tồn phổ biến phân tầng xã hội theo mức sống, gắn với phân hóa giàu nghèo Quá trình phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo diễn sâu rộng theo vị trí địa kinh tế, theo thành thị - nông thôn vùng miền giai tầng xã hội - Thu nhập bình quân đầu người tăng có chênh lệch lớn thành thị nông thôn Tuy nhiên, số liệu cho thấy có chênh lệch thu nhập thành thị nông thôn Mức độ bất bình đẳng Việt Nam tăng lên, dù có chậm kiềm chế Mức chênh lệch giàu nghèo mặt thu nhập nhóm 20% gia đình giàu so với nhóm 20% gia đình nghèo Việt Nam tăng từ mức 4,3 lần năm 1993 lên 8,9 lần năm 2008 Mức độ b ất bình đẳng kinh tế thành thị tăng chậm nông thôn, lại cao nông thôn Cụ thể là: khoảng cách giàu nghèo thu nhập thành thị tăng từ lần (năm 2002) đến 8,3 lần (năm 2008), khoảng cách giàu nghèo nông thôn tăng từ lần lên 6,9 lần kỳ -Phân tầng thu nhập mức sống diễn sâu sắc theo nhóm nghề nghiệp, việc làm Nhóm nhân lực có thu nhập xếp vào loại “đỉnh”, “hot” giám đốc điều hành, trưởng đại diện, trưởng phòng, cán phụ trách kinh doanh… có thu nhập từ 1000 USD/tháng trở lên Ngược lại, nhóm có thu nhập thấp công nhân lao động làm việc khu công nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài, với khoản thu nhập khoảng 1,2 - 1,4 triệu đồng/tháng Quá trình phân tầng thu nhập diễn mạnh mẽ giai cấp tầng lớp Trong giai cấp công nhân, người có tay nghề cao làm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, có mức thu nhập trung bình cao 1,5 đến lần so với khu vực khác Trong giai cấp nông dân, năm 2006, chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người/tháng khu vực nông thôn vùng Đông Nam Bộ 740 ngàn đồng, gấp 2,5 lần vùng có mức chi tiêu đời sống thấp Tây Bắc với 296,3 ngàn đồng Nhiều nông dân trở nên tỉ phú, thành “ông chủ”, nhiều người thất nghiệp, đất, phải làm thuê Đối với đội ngũ trí thức có tình hình tương tự Nhiều bác sỹ, kỹ sư, giảng viên đại họ c…thành đạt có mức sống cao, bên cạnh nhiều người sống chật vật Trong xã hội, từ cấu “hai giai, tầng” với mức sống không khác biệt nhiều thời kỳ trước đổi mới, hình thành nhóm giàu giàu (tỉ phú, triệu phú đô la); nhóm trung lưu giả; nhóm nghèo nhóm đói nghèo - Sự phân tầng bất bình đẳng diễn mặt giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội… Chẳng hạn, tỉ lệ hoàn thành giáo dục bậc tiểu học toàn quốc đạt gần 90%, vùng cao Tây nguyên đạt 43%, tỉnh miền núi phía Bắc 48% Trong số 1/3 trẻ em dân tộc người không học hết lớp 5, có đến 70% học sinh bỏ học em gái (6) Tỉ lệ phụ nữ trẻ em gái tham gia học tập nhiều hình thức đào tạo chiếm từ 38% đến 40% Tỉ lệ phụ nữ có học hàm, học vị thấp so với nam giới, chiếm khoảng 5% (7) Nhiều nông dân trẻ, em nhà nghèo, xã nghèo miền núi, vùng dân tộc điều kiện để học chữ, học nghề, điều kiện để tiếp cận thừa hưởng giáo dục chất lượng cao, từ nâng cao trí lực vốn xã hội, kiếm việc làm với mức thu nhập cao Trong đó, cư dân đô thị tiếp cận giáo dục chất lượng cao, hội tiếp cận thụ hưởng dịch vụ y tế, văn hóa, an sinh xã hội tốt hơn, thu nhập cao hơn, mức sống cao hơn, hội thành đạt phát triển cao Điều đáng lưu ý tượng phân tầng xã hội Việt Nam diễn đồng thời theo hai xu hướng: hợp thức không hợp thức Bên cạnh xu hướng phân tầng hợp thức chủ đạo, xã hội diễn xu hướng phân tầng không hợp thức Đã xuất ngày nhiều nhóm giàu có nhanh chóng nhờ thủ đoạn làm ăn phi pháp, bất minh, hội, lợi dụng kẽ hở chưa hoàn thiện luật pháp hệ thống quản lý, thoái hóa biến chất, quan liêu, tham nhũng phận cán quản lý, có chức, có quyền Có tình trạng phận cán bộ, đảng viên, quan chức máy nhà nước thông đồng, câu kết với giới làm ăn bất chính, cố tình làm sai lệch sách pháp luật nhà nước để trục lợi, gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước công dân Cũng không kẻ nhờ có tiền thủ đoạn hội, mua cấp, quyền chức, câu kết với giới quan chức thoái hóa mà trở nên giàu sang, có địa vị Đây yếu tố góp phần gây nên làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng, bất công xã hội, làm nhiễu loạn hệ thống giá trị, chuẩn mực xã hội, làm lòng tin nhân dân vào chất tốt đẹp chế độ định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi Qua nghiên cứu thực trạng phân tầng xã hội Việt Nam cho thấy tồn hai mặt tích cực tiêu cực Mặt tích cực phân tầng xã hội khơi dậy, thúc đẩy tính tích cực, động, chủ động, sáng tạo cá nhân, nhóm xã hội việc phát khai thác hội để làm giàu đáng, vươn lên thành đạt lĩnh vực đời sống, thích ứng nhanh với chế thị trường Những biến đổi cấu giai tầng xã hội tác động phân tầng xã hội có tác động tích cực, góp phần kích thích mạnh mẽ chuyển đổi mô hình cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý, bền vững, làm tăng tính động xã hội phân công lại lao động xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước Thông qua phân tầng xã hội mà sàng lọc, tuyển chọn, hình thành tầng lớp mới, nhóm ưu tú, vượt trội, có phẩm chất lực cần thiết, thích ứng với biến đổi xã hội Nhìn chung, phân tầng xã hội có xu hướng chuyển mạnh rõ nét từ trì trệ, khép kín sang cởi mở, động, linh hoạt, mềm dẻo nhằm tạo hội đáp ứng tốt nhu cầu ngày đa dạng, phong phú cá nhân giai tầng xã hội kinh tế thị trường Mặt tiêu cực phân tầng xã hội, phân tầng bất hợp thức hệ lụy, mặt trái mà tác động, ảnh hưởng đến xã hội Đó phân hóa giàu nghèo, chênh lệch mức sống, bất bình đẳng xã hội gia tăng, đảo lộn nhiễu loạn giá trị xã hội, lòng tin người dân vào chế độ người đại diện cho chế độ, dẫn đến hành vi tiêu cực, bất mãn, phá hoại, làm cho xã hội ổn định, động lực chân bị triệt tiêu, làm tăng yếu tố tiêu cực, rủi ro, cản trở phát triển xã hội III MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG QUẢN TRỊ PHÂN TẦNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực công nghiệp hóa, đại hóa, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, xã hội có dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI khẳng định Trong phát triển xã hội, quản trị phân tầng xã hội phải thấu suốt thực quán chủ trương: “Kết hợp chặt chẽ mục tiêu, sách kinh tế với mục tiêu, sách xã hội; thực tốt tiến bộ, công xã hội bước, sách phát triển…Tạo hội bình đẳng tiếp cận nguồn lực phát triển hưởng thụ dịch vụ bản, phúc lợi xã hội”(8 Trong vận hành kinh tế cần “chủ động điều tiết, giảm tác động tiêu cực thị trường, không phó mặc cho thị trường can thiệp, làm sai lệch quan hệ thị trường”, gắn liền với “thực ngày tốt an sinh xã hội phúc lợi xã hội, bảo vệ trợ giúp đối tượng dễ bị tổn thương kinh tế thị trường Cần tạo môi trường xã hội dân chủ, công khai, minh bạch, làm cho người, thành phần kinh tế, giai tầng xã hội cạnh tranh lành mạnh, có hội bình đẳng để phát huy tài năng, trí tuệ, vươn lên làm giàu, tham gia vào quản lý xã hội, tự khẳng định Thực cách đồng bộ, toàn diện biện pháp, kết hợp biện pháp kinh tế, trị, hành chính, luật pháp lẫn giáo dục, thuyết phục… để định hướng điều chỉnh cấu xã hội phân tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, kích thích mạnh mẽ chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, làm tăng tính động xã hội phân công lại lao động xã hội cách hợp lý, hạn chế xu phân tầng bất hợp thức tác động tiêu cực phát triển xã hội Để quản trị phân tầng có hiệu đòi hỏi phải coi trọng tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phân tầng xã hội, phân hóa giai cấp, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội…để nắm bắt, dự báo xu hướng tình hình, sở chủ động đề xuất quan điểm giải pháp trước mắt lâu dài cho hoạch định chiến lược, đường lối phát triển xã hội quản lý xã hội nước ta thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế Câu Thế công xã hội? Hãy lấy ví dụ minh họa? Định nghĩa: Công xã hội khái niệm nhằm mối quan hệ cống hiến hưởng thụ cá nhân, cộng đồng từ xã hội Công xã hội thực khi cá nhân, cộng đồng hưởng thụ tương ứng với mức đóng góp cho xã hội -Là bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ người quan hệ xã hội thiết chế xã hội mà cốt lõi bình đẳng thông tin, kinh tế, trị, pháp luật - Gắn liền với giai đoạn lịch sử, trình độ phát triển xã hội -Được đảm bảo thiết chế xã hội thông qua sách xã hội, luật pháp -Đi liền với tiến xã hội, chuẩn mực tiến xã hội - Được xét nhiều phương diện : +Kinh tế : đóng góp tương xứng cá nhân trình sản xuất với hưởng thụ kết đạt +Chính trị : đóng góp người hy sinh bảo vệ tổ quốc với đánh giá đến đáp xã hội -Là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Ví dụ: sách cộng thêm điểm thi đại học theo vùng nay, sách hỗ trợ cho người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa Việt Nam ý nghĩa sách xã hội, biểu công Câu 4.Tại nhà nước phải quản lý xã hội? Phân tích đặc điểm quản lý nhà nước xã hội? Liên hệ thực tiễn Việt Nam? Câu 5.Phân tích đặc điểm quản lý nhà nước xã hội? Tại nói: “Quản lý nhà nước xã hội hoạt động quản lý khó khăn phức tạp”? Trả lời câu + Quản lý nhà nước xã hội tác động liên tục, có chủ đích, có tổ chức cuả chủ thể QL xã hội lên xã hội khách thể có liên quan, nhằm trì phát triển xã hội theo mục tiêu đặc trưng mà chủ thể quản lý đặt phù hợp với xu thể phát triển khách quan lịch sử 1.Nhà nước cần phải quản lý xã hội 1.1Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, chất Nhà nước: +Thứ nhất, tính giai cấp Nhà nước: thể chỗ nhà nước công cụ thống trị xã hội để thực ý chí giai cấp cầm quyền, củng cố bảo vệ trước hết lợi ích giai cấp thống trị xã hội Bản chất nhà nước rõ nhà nước ai, giai cấp tổ chức lãnh đạo, phục vụ lợi ích giai cấp nào? +Thứ hai tính xã hội hay gọi vai trò kinh tế - xã hội Nhà nước Trong nhà nước, giai cấp thống trị tồn mối quan hệ với tầng lớp giai cấp khác, tư cách công cụ trì thống trị, nhà nước công cụ để bảo vệ lợi ích chung toàn xã hộihà nước quản lý toàn xã hội (quản lý mặt) tất yếu khách quan 1.2Quản lý nhà nước xã hội khó khăn phức tạp +Đối tượng bị quản lý lớn phức tạp : chủ thể quản lý đối tượng quản lý người ĐT quản lý bao hàm tất cư dân lãnh thổ, kiều bào nước ngoài… với trình độ, hoàn cảnh, nhu cầu, mục đích khác + Sự hội nhập trình toàn cầu hoá nhiều lĩnh vực khác nhau, hoạt động quản lý xã hội quốc gia bị ràng buộc chặt chẽ vào nhau, việc quản lý xã hội quốc gia chịu tác động, chi phối quốc gia khác Trong trình quản lý hoạt động xã hội Nhà nước cần trọng tập trung ưu tiên vào giải vấn đề xã hội mang tính chiến lựơc, tính cấp bách tr ong giai đoạn phát triển xã hội 1.3Quản lý Nhà nước có vai trò quan trọng việc trì ổn định bảo đảm tr ật tự xã hội + Thông qua công cụ quản lý (chủ yếu pháp luật) Nhà nước trì, bảo đảm ổn định trật tự xã hội + Nhà nước sử dụng phương pháp, biện pháp để trì bảo đảm ổn định trật tự xã hội 1.4.Quản lý Nhà nước có vai trò quan trọng việc thực công xã hội t heo hướng tích cực + Xét mặt trị đạo đức, tượng bất bình đẳng xã hội chấp nhận được, Nhà nước cần can thiệp để giải tình trạng + Xét theo quan điểm, đường lối chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Ch í Minh, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh 1.5 Quản lý Nhà nước đóng vai trò quan trọng trình phát triển xã hội +Định hướng trình phát triển xã hội + Tránh lệch lạc Đặc điểm quản lý nhà nước xã hội • Một là, quản lý nhà nước xã hội khó khăn phức tạp - Đối tượng bị quản lý lớn phức tạp - Sự hội nhập trình toàn cầu hoá nhiều lĩnh vực khác > hoạt động quản lý xã hội quốc gia bị ràng buộc chặt chẽ vào nhau, việc quản lý xã hội quốc gia chịu tác động, chi phối quốc gia khác • Hai là, quản lý nhà nước xã hội mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao có ý nghĩa định đến tồn phát triển dân tộc +Khách thể quản lý phải phục tùng chủ thể quản lý cách nghiêm túc, không bị xử lý theo PL +Các dân tộc phát triển QLNN xã hội hiệu 9 • Ba là, quản lý nhà nước xã hội có mục tiêu, chiến lược, chương trình kế hoạch: NN đề • Bốn là, quản lý nhà nước xã hội hoạt động có tính liên tục, tính kế thừa ổn định + QLNN xã hội gắn liền với tồn quốc gia, dân tộc, theo dòng chảy lịch sử Khi xảy mâu thuẫn LLSX vs QHSX, CTQL vs KTQL ko thể điều hòa đc hình thành chế độ XH +QĐQLNN phải có tính ổn định, tránh thay đổi nhanh chóng để đảm bảo cho ổn định XH • Năm là, quản lý nhà nước xã hội vừa khoa học vừa nghệ thuật +Khoa học: môn KH tổng hợp= KH quản lý +quản lý XH+ XHH Các QĐQL phải phù hợp với quy luật khách quan +Nghệ thuật:đòi hỏi xử lý linh hoạt, khéo léo, hiệu • Sáu là, quản lý nhà nước xã hội mang tính thẩm thấu, tính lan truyền : QLNN xã hội thời kì mang chất thời kì • Bảy là, quản lý nhà nước xã hội nghiệp toàn dân xã hội 3.Nguyên tắc quản lý nhà nước xã hội 1.Quản lý nhà nước xã hội đặt lãnh đạo Đảng; 2.Nhân dân tham gia quản lý giám sát hoạt động hành nhà nước theo nguyên tắc “dân biết, dân b.àn, dân làm, dân kiểm tra”; Được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Quản lý pháp luật tuân thủ pháp luật ; Kết hợp quản lý theo ngành (lĩnh vực) quản lý theo lãnh thổ; Phân định hoạt động quản lý hành nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế Nhà nước hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp; số hạn chế - Chưa phân định rõ ràng lãnh đạo Đảng + QL NN - Dân chủ mang nặng tính hình thức - Pháp luật chưa tuân thủ triệt để - Chênh lệch giàu nghèo ngày gia tăng Câu Phân tích vấn đề XH xúc nước ta nay? VD: Tình trạng 30% công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô Thực trạng: 2.8 tr công chức Bộ máy hành cồng kềnh, 30% số công chức sáng cắp ô tối cắp ô về, làm việc ko hiệu quả, chí ko có việc để làm, đến công sở để giết thời 10 gian, nói chuyện phiếm, chờ đến tháng nhận lương, chất lượng phục vụ nhân dân khiêm tốn, gây niềm tin nhân dân Hậu : BMHC cồng kềnh, ngày phình to; tình trạng trì trệ CQNN, lãng phí ngân sách NN năm hàng chục ngàn tỉ đồng, tham nhũng, lãng phí; tiêu cực tuyển dụng nên tình trạng chảy máu chất xám diễn nhiều Nguyên nhân: +chưa xây dựng đc tiêu chuẩn hóa công việc công chức, vị trí cv có , người làm, tình trạng đùn đẩy CBCC ko tự vươn lên, hoàn thiện + chế độ lương thưởng lạc hậu, ko phù hợp, ko có tính kích thích, ko tương xứng vs mức lương nhiệm vụ cv + tiêu cực, bất hợp lý tuyển chọn, đào tạo + chưa có chế kiểm tra, giám sát phù hợp BP: cần xây dựng mức lương tương ứng vs cv, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bình đẳng tuyển dụng, tiêu chuẩn hóa công việc CQNN, công khai, minh bạch tuyển dụng Câu Liên hệ việc vận dụng số học thuyết quản lý nhà nước xã hội Học thuyết Đức Trị Khổng Tử * Cơ sở triết học Nhân tri sơ, tính thiện Quan niệm chủ thể đối tượng quản lý Hạng thứ người không cần phải học hành, sinh hiểu biết tất Hạng thứ hai người có học biết gọi thiên tử Hạng thứ ba người quân tử tức kẻ sỹ với hạng người thứ hai tạo thành chủ thể quản lý Hạng thứ tư người tiểu nhân (nông dân) đối tượng quản lý Phẩm chất :Nhà quản lý cần phải có Nhân, Trí, Dũng Con đường hình thành Tập ấm thi cử Mối quan hệ chủ thể đối tượng quản lý ràng buộc lễ nghĩa Quan niệm phương pháp quản lý NQL phải nêu gương,Không cầu danh lợi, phải xem xét lại thân,Rèn tu thân,Dùng lễ tiết, đức hạnh giáo hóa,Sử dụng người tốt, có lực Chính sách trị dân:Dưỡng dân,Giáo dân,Chính hình Quản lý người Dùng người nhân tố định tới thành bại tổ chức 11 Chọn người : chọn người có trí, có lực, không dựa vào giai cấp, huyết thống, không nên cầu toàn Dùng người : giao việc người, thưởng phạt phân minh Trọng hiền với trừ ác Ư ĐTính nhân đạo quản lý.,Có nhiều tiến nhìn nhận quản lý, sử dụng người,Đề cao vai trò giáo dục.Mục tiêu quản lý, nghệ thuật quản lý nguyên giá trị tới NĐ:Hạ thấp vai trò PL quản lý xã hội,Nội dung tư tưởng chưa thoát ly vỏ bọc phong kiến Mục đích làm công cụ cho giai cấp thống trị xã hội Liên hệ : +Trong QLNN xã hội, nhà nước trọng phương pháp giáo dục, thuyết phục +Cán bộ, Đảng viên phê tự phê +Có sách trọng dụng nhân tài – tri thức trẻ Ví dụ Bộ Nội vụ triển khai thực Đề án 600 tri thức trẻ làm Phó chủ tịch xã 62 huyện nghèo Học thuyết Pháp Trị (Hàn Phi Tử) nội dung Thế , Thuật Pháp Cơ sở đời học thuyết: cho rằn người sinh vốn chất ác, ích kỉ mà dùng giáo dục thueets phục mà phải trừng trị luật phápvà cho người tài muốn thành công phải hợp thời (thiên thời, địa lợi, nhân hòa)Trong tư tưởng mình, Hàn Phi Tử coi Pháp trọng tâm, thuật yếu tố bổ trợ cho Pháp 2.1Thế: cai trị sức mạnh đc làm vua, không cai trị sức mạnh không đc làm vua Muốn nói uy người làm vua, không bị lật đổ Liên hệ: -Trong việc xây dựng NN pháp quyền, cần đề cao khẳng định vị trí tối thượng Đảng CSVN việc lãnh đạo, đưa chủ trương, đường lối sách để quản lý XH -Đảng lãnh đạo, NN quản lý, ND làm chủ -Đảng cầm quyền phải Đảng khoa học, không ban hành PL mà phải khuôn khổ PL, phải tuân thủ PL 2.2Thuật: nghệ thuật quản lý Gồm dạng + Thuật trừ gian phải biết thủ thuật trị nước, trừng trị kẻ gian tà, + Thuật dùng người phải biết tuyển dụng sd người tài đội ngủ quan lại lúc, chỗ 12 + Thuật vô vi: đòi hỏi vua phải sáng suốt, không yếu chí để bị quân thần lợi dụng Phải biết che dấu cảm xúc, không để quần thần biết suy nghĩ Liên hệ: +NN cần thực hiệu PL để trì vị XH, + NN phải có sách sử dụng người tài cách hợp lý, biết dùng người tài, đặc biệt tri thức trẻ 2.3Pháp Hàn Phi Tử cho rằng: PL vua ban ra, trăm quan giám sát, nhân dân thực Tất theo mực thước PL XH ổn định Cho nhà nước cần PL để quản lý XH + PL phải hợp thời, hợp thực đc có hiệu + PL phải đơn giản, hiểu để dân biết, dân hiểu, dân làm Liên hệ: +Với tư cách công cụ điều chỉnh PL, pháp luật có chức năng: tránh lạm quyền NN, đảm bảo cho sách NN đc thực anh minh +Nhờ có PL, ta hạn chế đc lạm quyền NN việc thực thi công vụ mà tiêu chí để thành viên xã hội tuân theo +Đòi hỏi việc ban hành PL phải dực vào thực tế để đạt hiệu lực hiệu PL đc triển khai thực tế Câu hỏi ôn tập chương 1.Phân tích làm rõ nội dung quản lý nhà nước xã hội? Liên hệ với thực tiễn việc thực nội dung nước ta giai đoạn nay? Xây dựng chiến lược, chương trình QLNN xã hội Xây dựng thể chế QLNN XH Xây dựng tổ chức thực thi sách xã hội Tổ chức máy QLNN xã hội Đội ngũ công chức qlnn xh Hỗ trợ thu hút nguồn lực Kiểm tra, kiểm soát Tổng kết, đánh giá QLNN XH ( phân tích số nội dung, cụ thể xem giáo trình) 1.Xây dựng chiến lược Chiến lược phát triển hình thức sách xác định mục tiêu bản, lâu dài phát triển xã hội điều kiện để thực mục tiêu 13 Chiến lược phát triển xã hội định phương hướng lâu dài, dự kiến cho nhiều năm kinh tế quốc dân dự kiến giải vấn đề xã hội qui mô lớn Những quan điểm phát triển chiến lược - Quan điểm phát triển xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Quan điểm chế độ sở hữu thành phần kinh tế - Quan điểm kinh tế thị trường - Quan điểm xây dựng xã hội công nghiệp hóa, đại hóa - Quan điểm xây dựng phát triển xã hội bền vững Kết cấu chiến lược - Phân tích thực trạng xã hội, vấn đề xã hội - Đánh giá giải pháp chiến lược hành - Lựa chọn mục tiêu lộ trình thực mục tiêu chiến lược - Xây dựng chương trình, dự án sách - Tổ chức thực chiến lược - Xử lý thông tin, đánh giá kết thực Chương trình dự kiến hoạt động theo trình tự định thời gian - Dự án hoạt động nhằm triển khai hoạt động đề chương trình - Chương trình: + Bối cảnh đời chương trình; + Sự cần thiết chương trình; + Xác định mục tiêu chương trình; + Xác định hoạt động chương trình; + Xác định dự án chương trình; + Xác định nguồn lực cho chương trình; + Xác định lộ trình thực thi chương trình; + Phân cấp quản lý tổ chức thự thi chương trình - Dự án: + Những phân tích cần tiến hành xây dựng dự án; + Xây dựng tóm lược văn kiện dự án: Bối cảnh dự án, cần thiết dự án, mô tả mục tiêu dự án (dài hạn, trước mắt), đầu vào cần thiết dự án, yếu tố tác động đến kết quả, rủi ro,các nghĩa vụ quan trọng, trách nhiệm,mối quan hệ dự án với dự án khác,nguồn lực tài nguồn lực khác cần thiết dựa án,qui định báo cáo, đánh giá, tính pháp lý dự án, phụ lục cần thiết,… 14 • Rà soát để xây dựng hay nâng cấp, bổ sung, sửa đổi văn Quốc hội, Thường vụ Quốc hội ban hành để đảm bảo, phù hợp với tiến trình phát triển đất nước xu hướng thời đại • Rà soát, hoạch định sửa đổi, bổ sung văn qui phạm quan nhà nước tổ chức trị, trị xã hội ban hành nhằm đưa văn pháp quy khả thi đời sống xã hội • Xây dựng thực chương trình đổi chế, khuôn khổ pháp lí thể chế cần thiết để quản lí xã hội kinh tế thị trường định hướng XHCN • Đổi quy trình, đảm bảo tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh quan nhà nước, cán công chức thực thi công vụ • Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành Chính sách định Nhà nước hay số vấn đề Đó chuỗi hoạt động cần giải nhà quản lý vấn đề xã hội để điều hành quản lý xã hội phát triển − Thống thúc đẩy tăng trưởng giải tôt vấn đề xã hội − Phải sở chiến lược phát triển đất nước − Phát huy cao độ sức mạnh nhà nước, cộng đồng đối tượng sách − Chính sách phải hướng vào việc giải vấn đề bản, tạo tảng vững cho ổn định phát triển xã hội − Giải vấn đề xã hội phải gắn với thời đại, quốc tế, hướng vào mục tiêu chung nhân loại phát triển xã hội − Phải thể vai trò sách thực chức quản lí nhà nước Quy trình xây dựng sách - Bước 1: Lựa chọn xác định phương pháp tiếp cận - Bước 2: Tiến hành nghiên cứu khoa học hình thành luận - Bước 3: Nghiên cứu mô hình tổng kết kinh nghiệm thực tiễn - Bước 4: Xây dựng đề án sách trình nhà nước - Bước 5: Phê duyệt đề án sách ban hành - Bước 1: Chuẩn bị triển khai + Lập quan đạo + Ra văn hướng dẫn + Lập kế hoạch triển khai + Tổ chức tập huấn 15 - Bước 2: Tổ chức triển khai thông qua kênh truyền tải + Xây dựng thẩm đinhvà phê duyệt dự án + Vận hành quỹ xã hội + Phối hợp ngành địa phương, tổ chức quần chúng, NGOs + Phát triển hệ thống nghiệp dịch vụ xã hội - Bước 3: Kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện sách Tổ chức hành tổ chức hay phận tổ chức để thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ quản lý đạt tới mục tiêu định Cơ cấu tổ chức máy Trong cấu tổ chức máy quản lý hành nhà nước tổ chức chuyên biệt độc lập chuyên thực chức quản lý nhà nước xã hội Thực chức quản lý nhà nước xã hội nhiệm vụ hệ thống tổ chức máy hành Chức QLNN XH Bộ, Ngành cấp hành địa phương có khác 3.Đội ngũ cán quản lý nhà nước xã hội • Khái niệm Là người tuyển dụng, bổ nhiệm giữ nhiệm vụ thường xuyên, làm việc máy nhà nước, phân loại theo trình độ đào tạo, ngành nghề chuyên môn, xếp vào ngạch hành chính, nghiệp biên chế hưởng lương từ ngân sách NN Đặc điểm +Đội ngũ công chức vừa thừa vừa yếu; +Trình độ chuyên môn thấp, yếu tin học, ngoại ngữ; + Kém thích nghi với thay đổi xã hội; +Ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương chưa cao; + Thu nhập chưa đáp ứng đủ trang trải cho nhu cầu sống • Các yêu cầu đội ngũ cán - Có trình độ trị, tư cao, trung thành với chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - LêNin tư tưởng Hồ Chí Minh - Có trình độ tri thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, lý luận QLNN; kiến thức chung trị, kinh tế, pháp luật, xã hội, tâm lý; - Các yêu cầu thực hành, kỹ xử lý công việc; Hỗ trợ thu hút nguồn lực Khái niệm : Hỗ trợ nguồn lực hỗ trợ tài chính, nhân tài, vật lực hay kỹ thuật - công nghệ 16 Thu hút nguồn lực làm cho ý vào vấn đề xã hội, hoạt động xã hội tổ chức, cá nhân nước nhằm lôi tham gia hỗ trợ hay ủng hộ nhân lực, vật chất, kỹ thuật hay tinh thần Sự cần thiết hỗ trợ nguồn lực - Thất nghiệp, phân hoá giàu nghèo, mù chữ tái mù chữ, tệ nạn xã hội;Biến đổi khí hậu, gây nhiều thiệt hại Giải công xã hội- Các chương trình, sách hoạt động xã hội thu thu thấp - Những hoạt động sách xã hội nhằm thúc đẩy tiến xã hội Những nội dung hỗ trợ - Duy trì tổ chức máy đảm bảo cho hoạt động thường xuyên- Thực chương trình, đề án, dự án thuộc chức quản lý nhà nước- Thực chương trình, dự án xã hội - Trợ cấp xã hội cho nhóm yếu Hỗ trợ cứu trợ, rủi ro, bất trắc, thiên tai, địch họa - Hỗ trợ tổ chức xã hội, cá nhân thực dự án xã hội- Đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng sở nuôi dưỡng xã hội- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức xã hội hoạt động- Thực đào tạo hay hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực làm công tác xã hội- Hỗ trợ, tổ chức khảo sát nghiên cứu hoạt động xã hội nước Hỗ trợ nhân lực tham gia dự án xã hội quốc tế cộng đồng Hỗ trợ dự án xã hội nguồn viện trợ tổ chức quốc tế • Thu hút nguồn lực - Nguồn lực: x - Nguồn tài chính;- Nhân lực - Thiết bị kĩ thuật - Phương tiện hoạt động - Vật chất - Nguồn thu hút:Các tổ chức, cá nhân nước - Hình thức thu hút:- Trong nước: + Vận động tổ chức, cá nhân đóng góp tham gia vào chương trình, dự án xã hội + Tổ chức quyên góp + Lập quỹ xã hội qua kênh thông tin đại chúng + Vận động đóng góp qua Mặt trận tổ quốc - Từ nước ngoài: + Thông qua kênh phương tiện thông tin đại chúng, sứ quán tổ chức người Việt, gốc Việt nước + Thông qua dự án hỗ trợ mang tính cộng đồng (giải việc làm, hỗ trợ trẻ em lang thang,…) Tổng kết, đánh giá kết quản lí nhà nước xã hội 17 -Tổng kết nhìn lại toàn việc làm kết thúc sau năm, thời kì xác định để có đánh giá chung, rút kết luận chung - Đánh giá việc nhận định để xác định ưu điểm, nhược điểm, kết nguyên nhân ưu, nhược điểm hay kết Nội dung tổng kết quản lý nhà nước xã hội : +Thành lập khuôn khổ pháp lý +Thành lập máy quản lý hiệu +Tổ chức triển khai hoạt động xã hội theo pháp luật +Đầu tư hỗ trợ nguồn lực, thu hút nguồn lực, + Soạn thảo ban hành qui chế hệ thống hỗ trợ tài Cụ thể: Việc xây dựng sở hạ tầng xã hội, phát triển giáo dục,y tế, mạng lưới an sinh xã hội, việc đảm bảo an ninh lương thực, việc phát triển khả quốc gia mặt nghiên cứu, triển khai hoạt động xã hội, việc phát huy hệ thống trị dân chủ, minh bạch - Nội dung đánh giá: + Xác định ưu điểm: kết mức độ làm được, tác động đối + Xác định tồn tại: việc mức độ chưa làm được, tác động xã hội Kiểm tra, kiểm soát • Khái niệm -Kiểm tra hành chính: Biện pháp hành mang tính quyền lực NN, quan hành NN hay người có thẩm quyền tiến hành nhằm phát hành vi vi phạm pháp luật hoạt động quan, tổ chức, cá nhân để xử lí kịp thời đảm bảo trật tự QLNN lĩnh vực - Kiểm soát: Hoạt động chức thực quan HCNN có thẩm quyền tác động lên đối tượng quản lí sở kiểm tra, giám sát xem xét, đánh giá việc thực thi pháp luật, phát huy yếu tố tích cực, đồng thời xử lí vi phạm, góp phần hoàn thiện chế quản lí HCNN, bảo vệ lợi ích NN, quyền lợi ích hợp pháp công dân Hình thức kiểm tra, kiểm soát - Kiểm tra chức năng: hoạt động kiểm tra quan quản lí ngành hay lĩnh vực thực quan, tổ chức đơn vị không trực thuộc mặt tổ chức việc chấp hành pháp luật, đường lối sách qui tắc quản lí ngành hay lĩnh vực quản lí thống nước 18 -Kiểm tra nội bộ: nhiệm vụ, chức quan quản lí nhà nước thực kiểm tra nội ngành, quan hay tổ chức thủ trưởng quan quản lí tiến hành Nội dung kiểm tra, kiểm soát: - Việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch nhà nước - Xem xét, kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải giải theo thẩm quyền sai phạm -Trong phạm vi thẩm quyền, đạo tổ chức hoạt động kiểm tra quan, tổ chức hữu quan -Kiến nghị với quan NN vấn đề QLNN xã hội cần sửa đổi, bổ sung ban hành quy định Trình bày phương pháp quản lý nhà nước xã hội? Liên hệ việc thực phương pháp quản lý thực tiễn quản lý nhà nước xã hội nước ta Phương pháp quản lý xã hội nhà nước tổng thể cách thức tác động có chủ đích có nhà nước hoạt động quan hệ xã hội chủ thể xã hội nhằm đạt mục tiêu quản lý xã hội đặt Đặc điểm - Do chủ thể quản lý nhà nước xã hội tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ - Là cách thức thực quyền lực nhà nước quản lý - Những phương pháp quản lý máy nhà nước thể hình thức quản lý nhà nước XH định tiến hành giới hạn pháp luật quy định Yêu cầu phương pháp quản lý nhà nước xã hội - Có khả quản lý lĩnh vực chủ yếu QLNN - Đa dạng, thích hợp để tác động lên đối tượng khác - Có tính thực - Có khả đem lại hiệu cao - Mềm dẻo linh hoạt - Có tính sáng tạo - Hoàn toàn phù hợp với đường lối trị, quy định chương trình quản lý giai đoạn cụ thể • Phương pháp thuyết phục 19 - Cách tác động mặt tư tưởng, tình cảm, ý thức, trách nhiệm, niềm tin Nhà nước công dân xã hội để tạo đồng thuận động làm việc tích cực cho xã hội, nhằm thực thành công mục tiêu quản lý xác định khuôn khổ Hiến pháp, luật pháp thể chế xã hội - Trong quản lý nhà nước xã hội, phương pháp thuyết phục hiểu coi phương pháp vận động tuyên truyền • Phương pháp cưỡng chế - Là biện pháp bắt buộc bạo lực quan nhà nước, người có thẩm quyền cá nhân, tổ chức định trường hợp pháp luật quy định buộc cá nhân, tổ chức phải thực hay không thực hành vi định phải phục tùng hạn chế định tài sản cá nhân hay tổ chức tự thân thể cá nhân - Cưỡng chế nhà nước bắt buộc phải tuân theo sức mạnh quyền lực nhà nước • Phương pháp hành - Các cách tác động mang tính pháp quyền Nhà nước lên hoạt động quan hệ xã hội nhằm hướng hành vi xã hội đạt tới mục tiêu quản lý xã hội đề - Là phương thức tác động tới cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng quản lý cách quy định trực tiếp nghĩa vụ họ qua mệnh lệnh dựa quyền lực nhà nước phục tùng - Phương pháp bao hàm hai nhân tố: thuyết phục cưỡng chế • Phương pháp kinh tế - Các cách tác động có chủ đích biện pháp chi phối trực tiếp lên lợi ích (vật chất phi vật chất) công dân để tác động lên hoạt động mối quan hệ mục tiêu xã hội đặt - Là phương pháp dùng đòn bẩy kinh tế, nhằm động viên cá nhân, tập thể tích cực lao động sản xuất, phát huy tài sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ giao với suất chất lượng hiệu cao, bảo đảm kết hợp chặt chẽ lợi ích chung xã hội lợi ích riêng người lao động Câu hỏi ôn tập chương Tại phải đổi quản lý nhà nước xã hội? Liên hệ thực tiễn nước ta nay? Sự cần thiết đổi quản lý nhà nước xã hội • Việc quản lý xã hội nhà nước nghiệp lớn lao, phức tạp với nhiều biến động 20 • Giải vấn đề xã hội ngày trở thành nội dung quan trọng hoạt động nhà nước quốc gia giới • Ba trụ cột phát triển bền vững kinh tế, xã hội môi trường • Vấn đề xã hội yếu tố quan trọng phát triển bền vững • Nhận thức phát triển giới đại + Phát triển không tăng trưởng kinh tế mà phát triển xã hội công tiến xã hội +Tăng trưởng kinh tế không tự giải tất vấn đề xã hội không tự dẫn đến tiến xã hội + Thế giới đại không kinh tế thị trường mà tiến xã hội,là không ngừng nâng cao chất lượng sống người +Trung tâm phát triển phát triển người, người tiến tới chân, thiện, mỹ • Việc quản lý xã hội Nhà nước, theo nhận thức phát triển giới đại chịu tác động nhân tố chủ yếu + Một là, xuất phát từ bối cảnh đặc trưng xã hội đại + Hai là, đảm bảo đồng thuận xã hội + Ba là, đảm bảo hiệu hoạt động quản lý nhà nước xã hội + Bốn là, hạn chế yếu tố cản trở đến trình phát triển xã hội Phân tích yếu tố tác động đến quản lý nhà nước xã hội? Liên hệ thực tiễn nước ta nay? 2.1 Thể chế lãnh đạo quản lý Tác động quan trọng, nhìn từ nhiều chiều cạnh, có chiều cạnh xã hội phát triển 2.2Các nguồn lực Nguồn lực chất lượng nguồn nhân lực tập hợp điều kiện vật chất tinh thần, tạo nên nguồn lực tổng hợp, văn hóa phát triển 2.3 Sự chuyển tiếp từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp theo hướng đại Đây bước chuyển tiếp khó khăn, kéo dài không vài ba thập kỷ, đụng chạm tới toàn xã hội mặt sống đương nhiên tới máy nhà nước 2.4 Sự vận hành kinh tế thị trường xu hội nhập toàn cầu hóa 21 Quá trình hội nhập quốc tế đặt không vấn đề mẻ máy nhà nước Sơ hình dung vấn đề sau: - Do phải tuân thủ quy định chung cam kết quốc tế nên chủ động nhà nước ta việc xây dựng pháp luật kinh tế phần bị thu hẹp - Thể theo quy định cam kết quốc tế hội nhập - Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, - Khi nước ta hội nhập sâu vào kinh tế giới phải chịu tác động nhanh, mạnh chuyển biến thị trường giới, - Hội nhập kinh tế đặt vấn đề xã hội, an ninh quốc phòng 2.5 Các yêu cầu xây dựng xã hội dân chủ - Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; xây dựng dân chủ sở… - Xây dựng nhận thức nhà nước nhân dân xã hội dân chủ - Xây dựng, hoàn thiện, nhân rộng chế tự đóng góp, tự chủ tự quản dịch vụ công 2.6 Các yêu cầu hoàn thiện yếu tố quản lý nhà nước xã hội - Yếu tố xã hội: Con người mục đích, động lực lực lượng trình phát triển xã hội - Yếu tố trị: định hướng quản lý - Yếu tố tổ chức: khoa học thiết lập mối quan hệ người để thực công việc quản lý - Yếu tố thông tin: điều kiện quản lý Trình bày quan điểm đổi phân tích định hướng đổi quản lý nhà nước xã hội? Liên hệ thực tiễn nước ta nay? Quan điểm Phải coi trọng việc kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với thực tiến công xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân, Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế • Nâng cao thu nhập chất lượng sống nhân dân • Tạo hội bình đẳng tiếp cận nguồn lực phát triển hưởng thụ dịch vụ bản, phúc lợi xã hội 22 • Hoàn thiện hệ thống sách chế cung ứng dịch vụ công cộng • Thực tốt sách lao động, việc làm, tiền lương, thu nhập nhằm khuyến khích phát huy cao lực người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG môn LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI, ĐỀ CƯƠNG môn LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI, ĐỀ CƯƠNG môn LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI, Đặc điểm quản lý nhà nước về xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay