Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự việt nam

16 45 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:45

đại học quốc gia hà nội khoa luật nguyễn thu hồng tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy luật hình việt nam Chuyên ngành : Luật hình Mã số : 60 38 40 luận văn thạc sĩ luật học Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Luyện Hà nội - 2009 mở đầu Tính cấp thiết đề tài Trong thập niên cuối kỷ XX, quốc gia cộng đồng giới phải đối mặt với vấn nạn nguy hiểm vô nghiêm trọng ma túy Mức độ ngày khốc liệt năm đầu kỷ XXI, với tính chất phức tạp nguy hiểm nó, ma túy đ-ợc coi nh- kẻ thù ng-ời, nhân loại Ma túy gây tác hại nghiêm trọng nhiều mặt kinh tế, xã hội, sức khỏe đạo đức cộng đồng, làm băng hoại đạo đức truyền thống, phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm suy yếu giống nòi, nguyên nhân trực tiếp lây truyền bệnh HIV/AIDS, điều kiện phát sinh tội phạm nguy hiểm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhtính mạng sức khỏe ng-ời dân Việt Nam, không nằm vòng xoáy khủng khiếp ma túy Hiện nay, n-ớc có khoảng m-ời by vạn ng-ời nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, hầu hết quận huyện, ph-ờng xã, có ng-ời nghiện ma túy lan tất giới xã hội: từ học sinh, sinh viên, trí thức, lao động tự lứa tuổi từ thiếu niên, niên, trung niên, ng-ời cao tuổi, nam nữ Bộ luật hình 1999 giành ch-ơng (Ch-ơng XVIII) quy định tội phạm ma túy với 10 điều luật có 08 tội có khung hình phạt cao tử hình nh-ng tội phạm ma túy nói chung số ng-ời nghiện ma túy không giảm mà ngày tăng [3] Tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy đ-ợc quy định iều 200 Bộ luật hình năm 1999 (đã đ-ợc quy định iều 185m Bộ luật hình năm 1985) Điều phản ánh việc xây dựng luật, điều chỉnh luật pháp kịp thời nghiêm minh tr-ớc t-ợng c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Trong năm gần đây, t-ợng c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy có xu h-ớng ngày tăng Thể qua việc ng-ời nghiện ma túy tăng lên qua năm Với thực tế nghiện ma túy dễ mà bỏ khó, lợi vật chất kẻ c-ỡng lôi kéo nhỏ bé so với hại mà thân ng-ời mắc nghiện ma túy bị lôi kéo gia đình họ, xã hội phải gánh chịu vô nghiêm trọng Vô số ngi nghiện ma túy bị truy tố xét xử tội liên quan đến ma túy tội phạm ma túy trực tiếp gián tiếp gây ra, đứng tr-ớc Tòa khai rằng: Nghiện bạn bè rủ rê lôi kéo, bị ng-ời quen dẫn dắt vào đ-ờng sử dụng trái phép chất ma túy Vì nhiều mục đích, nhiều lý nên có nhiều i tng có dã tâm lôi kéo c-ỡng ng-ời không nghiện ma túy sử dụng ma túy trở thành nghiện Mục đích để ng-ời trở thành khách hàng, trở thành bạn nghiện cung cấp thuốc đơn giản để thỏa mãn ý thích làm hại ng-ời khác Hiện t-ợng xảy nhiều thực tế nh-ng kết điều tra, truy tố, xét xử loại tội năm vừa qua ch-a cao (từ năm 2000 đến năm 2007, cấp Tòa án n-ớc xét xử 33 vụ/ 58 bị cáo) Vì cần đặt yêu cầu, cần thiết cấp bách đòi hỏi phải nghiên cứu sâu lý luận thực tiễn nhằm nâng cao hiệu đấu tranh chống loại tội phạm Với lý trên, chọn đề tài "Tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy luật hình Việt Nam" làm luận văn tốt nghiệp cho khóa học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các tội phạm ma túy có nhiều đề tài, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo, viết báo tạp chí Nh-ng việc nghiên cứu tội "C-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy" mặt lý luận, thực tiễn loại tội phạm d-ới góc độ pháp lý hình sự, nguyên nhân, động cơ, cách thức thực hành vi tội phạm, giải pháp phòng ngừa, răn đe, đấu tranh có hiệu với loại tội phạm ch-a đ-ợc nghiên cứu cách hệ thống chuyên sâu Mục đích nhiệm vụ luận văn Trên sở lý luận pháp lý tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Việt Nam nay, luận văn sâu nghiên cứu thực tiễn tội phạm này, động nguyên nhân ng-ời thực hành vi, thủ đoạn cách thức thể tội phạm, kết điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm nhằm đ-a giải pháp đấu tranh phòng ngừa đạt hiệu cao Để đạt đ-ợc mục tiêu đề ra, luận văn tập trung nghiên cứu giải nhiệm vụ: - Làm sáng tỏ khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình đặc tr-ng tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy, phân tích quy định pháp luật số n-ớc khu vực quy định tội phạm - Phân tích đánh giá thực trạng tình hình tội phạm thời gian qua (từ có Bộ luật hình năm 1999), hiệu thực tiễn đấu tranh phòng chống dự báo tình hình tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác năm tới - Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu phòng chống tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Đối t-ợng luận văn nghiên cứu tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Phạm vi nghiên cứu luận văn d-ới góc độ pháp lý hình tội phạm học thời gian từ 1999 đến năm 2007 Cơ sở khoa học đề tài - Cơ sở lý luận: Ph-ơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng - Cơ sở thực tiễn: Bản án, định Tòa tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy, số liệu, thống kê, báo cáo quan t- pháp loại tội phạm này, kết điều tra xã hội học Ph-ơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng ph-ơng pháp nghiên cứu: - Lịch sử; - Tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu, tài liệu; - Thống kê hình sự; - Điều tra xã hội học; - Phng phỏp chuyờn gia; Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm ba ch-ơng: Ch-ơng Những vấn đề lý luận chung tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định pháp luật Việt Nam lut số n-ớc khu vực Ch-ơng Thực trạng tình hình tội phạm c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Việt Nam Ch-ơng Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, đấu tranh phòng chống tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Ch-ơng Những vấn đề chung tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định Pháp luật Việt Nam số n-ớc khu vực 1.1 Nhận thức chung tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy 1.1.1 Khái niệm tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, tội phạm t-ợng xã hội có nguyên nhân phát sinh điều kiện kinh tế - xã hội định, gắn liền với phát triển xã hội Tội phạm ma túy theo pháp luật Việt Nam hành vi liên quan đến ma túy gây nguy hiểm cho xã hội đ-ợc quy định Ch-ơng XVIII từ Điều 192 đến Điều 201 B lut hỡnh s 1999 D-ới góc độ khoa học pháp lý ma túy chất độc gây nghiện, thâm nhập thể ng-ời làm thay đổi số chức hoạt động thần kinh làm cho ng-ời nghiện bị lệ thuộc vào chất Ma túy chất tự nhiên hay tổng hợp đ-ợc quy định danh mục Chính phủ ban hành có tác dụng gây ức chế hay kích thích thần kinh gây ảo giác, sử dụng trái phép không mục đích nhiều lần gây tình trạng nghiện ng-ời sử dụng iu Lut Phũng, chng ma tuý quy nh: Cht ma tuý l cỏc cht gõy nghin, cht hng thn c quy nh cỏc danh mc Chớnh ph ban hnh Cht gõy nghin l cht kớch thớch hoc c ch thn kinh, gõy nghin i vi ngi s dng Cht hng thn l cht kớch thớch, c ch thn kinh hoc gõy o giỏc, nu s dng nhiu ln cú th dn ti tỡnh trng nghin cho ngi s dng [4] Theo Tin s Trn Vn Luyn thỡ "Ma tuý l cỏc cht cú ngun gc t nhiờn hoc tng hp, c a vo c th ngi, nú cú tỏc dng lm thay i trng thỏi ý thc v sinh lý ca ngi ú Nu lm dng ma tuý ngi s l thuc vo nú, ú gõy tn thng v nguy hi cho ngi s dng v cng ng" [25, tr 14] C-ỡng ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy hành vi dựng v lc hoc e da dựng v lc hoc cỏc th on khỏc uy hip tinh thn ca ngi khỏc buc h s dng trỏi phộp cht ma tuý trỏi vi ý mun ca h Lụi kộo ngi khỏc s dng trỏi phộp cht ma tuý l hnh vi r rờ, d d, xỳi gic hoc bng cỏc th on khỏc nhm khờu gi s ham mun s dng ma tuý ca ngi khỏc h s dng trỏi phộp cht ma tuý Hai hành vi phổ biến nguyên nhân trực tiếp làm cho ma túy ngày lan rộng, đối t-ợng nghiện ngày tăng [24, tr 430] Tại Điều 200 Bộ luật hình Việt Nam 1999 quy định: Ng-ời c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội thuộc tr-ờng hợp sau bị phạt tù từ bảy năm đến m-ời lăm năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Vì động đê hèn; d) Đối với ng-ời ch-a thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; đ) Đối với phụ nữ mà biết có thai; e) Đối với nhiều ng-ời; g) Đối với ng-ời cai nghiện; h) Gây tổn hại cho sức khỏe ng-ời khác mà tỉ lệ th-ơng tật từ 31% đến 60%; i) Gây bệnh nguy hiểm cho ng-ời khác; k) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc tr-ờng hợp sau bị phạt tù từ m-ời lăm năm đến hai m-ơi năm: a) Gây tổn hại cho sức khỏe ng-ời khác mà tỉ lệ th-ơng tật từ 61% trở lên gây chết ng-ời; b) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều ng-ời; c) Đối với trẻ em d-ới 13 tuổi Phạm tội tr-ờng hợp gây chết nhiều ng-ời gây hậu đặc biệt nghiêm trọng khác bị phạt tù hai m-ơi năm tù chung thân Ng-ời phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến trăm triệu đồng [3] 1.1.2 Dấu hiệu pháp lý đặc tr-ng tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy nh- tội phạm khác bao gồm bốn yếu tố cấu thành tội phạm, mà thiếu bốn yếu tố không coi tội phạm Đó là: Khách thể, mặt khách quan, chủ thể, mặt chủ quan a) Khách thể tội phạm C-ỡng ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần ng-ời khác buộc họ sử dụng trái phép chất ma trái với ý muốn họ Lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma tuý hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi giục thủ đoạn khác nhằm khêu gợi ham muốn sử dụng ma túy ng-ời khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy Tội phạm xâm phạm quyền tự sức khỏe ng-ời, ảnh h-ởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội lan truyền tệ nạn nghiện hút ma túy b) Mặt khách quan tội phạm Mặt khách quan tội phạm thể hành vi c-ỡng hành vi lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy C-ỡng hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực bắt ép ng-ời khác sử dụng ma túy Hành vi thể nh- dùng vũ lực, đe dọa, khống chế, ép buộc, giữ tay chân ma túy vào miệng, mũi, tiên chích chất ma túy vào thể v.v trái với ý muốn nạn nhân Lôi kéo hành vi nh-: Rủ rê, mồi chài, dụ dỗ thuyết phục làm cho ng-ời khác không muốn sử dụng trái phép chất ma túy phải đồng ý sử dụng Các thủ đoạn khác khêu gợi ham muốn sử dụng ma túy, tuyên truyền bịa đặt cảm giác hấp dẫn sử dụng ma túy v.v để họ tò mò, ham muốn sử dụng ma túy Ngoài ra, hành vi đánh lừa nh- cho vào thuốc lá, kẹo, cà phê v.v để ng-ời khác mà sử dụng ma túy dẫn đến nghiện, ng-ời có hành vi phạm tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy Tội phạm đ-ợc coi hoàn thành ng-ời khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy c) Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm ng-ời từ đủ 16 tuổi trở lên (khoản 1) từ đủ 14 tuổi trở lên (khoản 2, 3, 4), có lực trách nhiệm hình d) Mặt chủ quan tội phạm Tội phạm đ-ợc thực lỗi cố ý trực tiếp e) Hình phạt Điều luật quy định khung hình phạt + Khung 1: Quy định hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm áp dụng tr-ờng hợp phạm tội tình tiết tăng nặng quy định khoản 2, + Khung 2: Quy định hình phạt tù từ bảy năm đến m-ời lăm năm áp dụng ng-ời phạm tội thuộc tr-ờng hợp sau đây: - Có tổ chức từ hai ng-ời trở lên cố ý thực tội phạm, có phân công trách nhiệm cụ thể ng-ời tâm thực tội phạm - Phạm tội nhiều lần l từ hai lần trở lên - Vì động đê hèn: Thể nh- để đạt đ-ợc mục đích trả thù để khống chế nạn nhân gia đình, ng-ời thân nạn nhân phục vụ cho m-u đồ xấu xa ng-ời phạm tội Trong thực tế bọn bán lẻ ma túy khuyến khích nghiện lôi kéo đ-ợc ng-ời khác sử dụng ma túy gia đình có nhiều điều kiện kinh tế Các nghiện tiền nên sức lôi kéo ng-ời khác sử dụng ma túy để đ-ợc sử dụng miễn phí ma túy Trong tr-ờng hợp ng-ời sử dụng ma túy không phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt ma túy mà phạm tội c-ỡng lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện có hành vi đồng phạm tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy - Đối với ng-ời ch-a thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên: Ng-ời ch-a thành niên ng-ời ch-a đủ 18 tuổi, xác định tuổi nạn nhân cần vào giấy khai sinh - Đối với phụ nữ mà biết có thai: Căn vào kết luận bác sĩ chuyên khoa - Đối với nhiều ng-ời từ hai ng-ời trở lên 10 - Đối với ng-ời cai nghiện: Ng-ời cai nghiện trung tâm, cộng đồng dân c- gia đình - Gây tổn hại cho sức khỏe ng-ời khác mà tỉ lệ th-ơng tật từ 31% đến 60% Căn để đánh giá mức độ th-ơng tật giám định pháp y Bản quy định tiêu chuẩn th-ơng tật kèm theo Thông t- liên Y tế, Lao động th-ơng binh xã hội số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 quy định tiêu chuẩn th-ơng tật tiêu chuẩn bệnh tật - Gây bệnh nguy hiểm cho ng-ời khác: Một số bệnh nguy hiểm đ-ợc truyền qua đ-ờng máu, đ-ờng hô hấp, việc hút, hít, tiêm chích ma túy dễ lây truyền bệnh nguy hiểm nh- HIV/AIDS, viêm gan vi rút B, lao v.v - Tái phạm nguy hiểm tr-ờng hợp ng-ời phạm tội tr-ớc bị kết án tội nghiêm trong, tội đặc biệt nghiêm trọng lỗi cố ý, ch-a đ-ợc xóa án tích mà lại phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy Hoặc tr-ờng hợp tái phạm ch-a đ-ợc xóa án tích mà lại phạm tội + Khung 3: Quy định hình phạt tù từ m-ời lăm năm đến hai m-ơi năm áp dụng ng-ời phạm tội thuộc tr-ờng hợp sau: - Gây tổn hại cho sức khỏe ng-ời khác mà tỉ lệ th-ơng tật từ 61% trở lên gây chết ng-ời - Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều ng-ời gây bệnh nguy hiểm cho từ hai ng-ời trở lên - Đối với trẻ em d-ới 13 tuổi: Căn vào giấy khai sinh nạn nhân + Khung 4: Quy định hình phạt tù hai m-ơi năm tù chung thân áp dụng tr-ờng hợp gây chết nhiều ng-ời gây hậu đặc biệt nghiêm trọng khác Gây chết nhiều ng-ời từ hai ng-ời trở lên Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng khác nh- gây hậu làm chết ng-ời gây bệnh nguy hiểm cho nhiều ng-ời hậu kinh tế - xã hội khác 11 + Hình phạt bổ sung: Ng-ời phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến trăm triệu đồng 1.2 Phân biệt tội c-ỡng bức, lôi kéo ng-ời khác sử dụng trái phép chất ma túy với số tội phạm khác (điều 197, 198, 252) 1.2.1 Phõn bit vi tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 197) Điều 197 B lut hỡnh s quy định "Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thể nh- sau: - Chỉ huy, phân công, điều hành hoạt động đ-a trái phép chất ma túy vào thể ng-ời khác - Thuê địa điểm, m-ợn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu mình quản lý nh- tìm địa điểm để làm nơi đ-a trái phép chất ma túy vào thể ng-ời khác Cung cấp trái phép chất ma túy (trừ hành vi bán trái phép chất ma túy cho ng-ời khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy) - Chuẩn bị chất ma túy d-ới hình thức (mua, xin, tàng trữ, sản xuất ) nhằm đ-a trái phép chất ma túy vào thể ng-ời khác - Tìm ng-ời cần sử dụng trái phép chất ma túy để giới thiệu cho ng-ời tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm đ-a trái phép chất ma túy vào thể họ - Chuẩn bị dụng cụ, ph-ơng tiện dùng vào việc đ-a trái phép chất ma túy vào thể ng-ời khác Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xâm phạm chế độ độc quyền quản lý Nhà n-ớc ta chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, ảnh h-ởng đến sức khỏe ng-ời lan tràn tệ nạn nghiện hút ma túy 12 Chính vậy, Điều 197 Bộ luật hình 1999 quy định: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Ng-ời tổ chức sử dng trái phép chất ma túy d-ới hình thức nào, bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội thuộc tr-ờng hợp sau đây, bị phạt tù từ bảy năm đến m-ời lăm năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều ng-ời; c) Đối với ng-ời ch-a thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; d) Đối với phụ nữ mà biết có thai; đ) Đối với ng-ời cai nghiện; e) Gây tổn hại cho sức khỏe ng-ời khác mà tỷ lệ th-ơng tật từ 31% đến 61%; g) Gây bệnh nguy hiểm cho ng-ời khác; h) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc tr-ờng hợp sau bị phạt tù từ m-ời lăm năm đến hai m-ơi năm: a) Gây tổn hại cho sức khỏe ng-ời khác mà tỷ lệ th-ơng tật từ 61% trở lên gây chết ng-ời; b) Gây tổn hại cho sức khỏe nhiều ng-ời mà tỷ lệ th-ơng tật từ 31% đến 60%; c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều ng-ời; d) Đối với trẻ em d-ới 13 tuổi Phạm tội thuộc tr-ờng hợp sau đây, bị phạt tù hai m-ơi năm, tù chung thân tử hình: 13 Danh mục tài liệu tham khảo văn nghị Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Chỉ thị 06-CT/TW ngày 30/11 Bộ trị tăng c-ờng lãnh đạo, đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy, Hà Nội văn nghị nhà n-ớc Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội Quốc hội (2000), Luật phòng, chống ma túy, Hà Nội Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội tài liệu tham khảo khác "Báo động tình trạng sử dụng ma túy đội ngũ cán chạy tầu" (2005), Báo An ninh giới, ngày 26/10 Bộ Công an - Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Báo cáo tổng kết công tác phối hợp giáo dục phòng chống ma túy tr-ờng học, giai đoạn 2001-2005, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề Khoa học luật hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 10 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân - vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội (1995), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Trần Văn Luyện (1998), Trách nhiệm hình tội phạm ma túy, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 12 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (phần chung), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 14 13 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (phần tội phạm, tập IV tội phạm ma túy), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 14 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (1999), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 1999, Hà Nội 15 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2000), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2000, Hà Nội 16 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2001), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2001, Hà Nội 17 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2002), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2002, Hà Nội 18 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2003), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2003, Hà Nội 19 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2004), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2004, Hà Nội 20 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2005), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2005, Hà Nội 21 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2006), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2006, Hà Nội 22 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2007), Báo cáo tình hình kết công tác đấu tranh chống phạm ma túy năm 2007, Hà Nội 23 ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (2006), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Chỉ thị 06-CT/TW Bộ Chính trị tăng c-ờng lãnh đạo, đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma túy (1996- 2006), Hà Nội 24 Phùng Thế Vắc, Trần Văn Luyện, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Đức Mai (2007), Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 15 25 Nguyễn Xuân Yêm - Trần Văn Luyện (2002), Hiểm họa ma túy chiến mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội trang web 26 http//www.vietnamnet.vn (2007), Tập kích vũ tr-ờng New Century, tạm giữ 1000 dân chơi, ngày 28/4 27 http//www.dantri.com.vn (2008), Tạm giữ 200 ng-ời bar Friendly, ngày 24/8 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự việt nam , Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự việt nam , Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay