Quan hệ thương mại việt nam – hoa kỳ sau khi hoa kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn

18 35 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:45

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KINH T o0o C ANH QUAN H THNG MI VIT NAM HOA K SAU KHI HOA K PHấ CHUN QUY CH THNG MI BèNH THNG VNH VIN Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó ngnh : 60 31 01 NGI HNG DN KHOA HC: TS O TH BCH THU H Ni 2009 M U Tớnh cp thit ca ti Ngy nay, ton cu hoỏ kinh t l mt s phỏt trin tt yu khỏch quan Trong ú, xu hng m rng quan h i ngoi, ch ng v tớch cc hi nhp kinh t quc t l xu hng phỏt trin kinh t - xó hi v nõng cao v th ca nhiu quc gia trờn th gii Vi Vit Nam - thc hin nht quỏn ng li i mi, phỏt trin kinh t, thc hin xõy dng mt Nh nc dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng v minh m t i hi ng Cng sn Vit Nam ln th VI (thỏng 12 nm 1986) ra, ti i hi IX, X ca ng Cng sn Vit Nam tip tc khng nh quan h ngoi giao, chỳng ta thc hin chớnh sỏch i ngoi rng m, a phng hoỏ, a dng hoỏ cỏc quan h quc t, Vit Nam l bn, l i tỏc tin cy ca cỏc nc cng ng quc t Cựng vi vic m rng quan h i ngoi, Vit Nam luụn sn sng hp tỏc kinh t - thng mi vi tt c cỏc quc gia trờn th gii trờn nguyờn tc bỡnh ng, cựng cú li, tụn trng c lp, ch quyn v ton lónh th vỡ ho bỡnh, c lp, dõn ch v tin b xó hi Chớnh quan h i ngoi rng m ú m quan h thng mi Vit Nam Hoa K liờn tc c ci thin sut thi gian qua Ngy 03/02/1994, Tng thng Hoa K Bill Clinton g b lnh cm Vit Nam iu ny ỏnh du mt bc phỏt trin tt yu quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t gia hai quc gia Ngy 11/7/1995, Tng thng Bill Clinton tuyờn b bỡnh thng hoỏ quan h vi Vit Nam, ỏnh du mt trang mi quan h thng mi Vit Nam Hoa K Ngy 10/12/2001, Hip nh thng mi song phng Vit Nam Hoa K cú hiu lc to iu kin cho thng mi Vit Nam Hoa K tip tc phỏt trin sc c bit thỏng 12/2006, sau nhiu nm m phỏn cui cựng Hoa K ó phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin vi Vit Nam (sau õy gi tt l PNTR) õy l bc phỏt trin nhy vt quan h thng mi Vit Nam Hoa K T õy quan h kinh t - thng mi - u t gia hai nc ó c bỡnh thng hoỏ hon ton Vic Hoa K phờ chun PNTR l mt iu rt d hiu quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t v quan h Vit Nam Hoa K v v th ca Vit Nam trờn trng quc t ang ngy cng c cng c PNTR ó v ang cú tỏc ng rt ln n thng mi Vit Nam Bi vỡ Hoa K khụng ch l mt nc cú nn kinh t ln, m cũn l th trng xut nhp khu ch yu ca Vit Nam bờn cnh EU, Nht v cỏc nc khỏc trờn th gii S tỏc ng ca PNTR n thng mi Vit Nam l rt rừ rng Tuy nhiờn, vic Vit Nam cú tn dng c nhng ớch li m PNTR mang li hay khc phc nhng hn ch m PNTR tỏc ng ngc tr li c hay khụng cũn l cõu hi b ng Chớnh iu ny ó thụi thỳc tụi la chn ti: Quan h thng mi Vit Nam Hoa K sau Hoa K phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin ti c thc hin nhm lun gii c s lý lun v thc tin ca vic phỏt trin quan h thng mi Vit Nam Hoa K sau Hoa K phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin, trờn c s ỏnh giỏ quan h thng mi Vit Nam Hoa K trc v sau phờ chun PNTR, t ú cú nhng gii phỏp y mnh khai thỏc hiu qu tim nng thng mi ca c hai bờn Trong bi cnh ton cu hoỏ v xu hng quc t hoỏ hin nay, iu kin Vit Nam chớnh thc tr thnh thnh viờn WTO, vic nghiờn cu ti trờn l rt cn thit, gúp phn phỏt trin quan h thng mi Vit Nam Hoa K, ỏp ng yờu cu ca s nghip cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ, a nn kinh t Vit Nam hi nhp hiu qu vo nn kinh t th gii v khu vc Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trờn c s Hoa K l mt th trng rng ln v y tim nng, ú quan h thng mi Vit Nam Hoa K ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v mt s bi vit * Nghiờn cu quan h thng mi Vit Nam Hoa K trc Hoa K phờ chun PNTR cú th k n: - Vit Nam Hoa K, Quan h thng mi v u t - Nguyn Thit Sn, Nxb Khoa hc xó hi 2004 - Quan h Vit - M thi k sau chin tranh lnh (1990-2000) - PGSTS Lờ Vn Quang, Nxb i hc Quc gia thnh ph H Chớ Minh, 2005 - Lun thc s Kinh t chớnh tr Quan h thng mi Vit Nam Hoa K thc trng v gii phỏp - Nguyn Quc Khỏnh, 2005 - Bỏo Star - Vit Nam, ỏnh giỏ tỏc ng kinh t ca Hip nh thng mi song phng (Bỏo cỏo kinh t nm 2002) Vit Nam Hoa K, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2003 - Bỏo in t B Ngoi giao Vit Nam, Thỳc y quan h Vit Nam Hoa K phỏt trin hn na - B Thng mi, Thng mi Vit Nam, trung tõm thụng tin thng mi, Nxb Thng kờ, 2005 - Tp Vit - M, Quan h thng mi Vit Nam Hoa K 2006 tip tc tng trng cao * Nghiờn cu quan h thng mi Vit Nam Hoa K sau Hoa K phờ chun PNTR ch yu l mt s bi vit trờn bỏo in t v - Bỏo in t Vit Nam net, Thng mi Vit Nam Hoa K sau nm nhỡn li, ngy 16/10/2007 - Bỏo Thụng tin v d bỏo kinh t - xó hi, Thng mi thỏng u nm v gii phỏp phỏt trin thỏng cui nm 2007" - Tp Chõu M ngy nay, Xut khu hng húa Vit Nam vo th trng M: tỡnh hỡnh v gii phỏp, s 09/2007 - Tp nhng Kinh t v Chớnh tr th gii, Bỡnh thng húa v phỏt trin mi quan h hp tỏc Vit Nam v Hoa K quỏ trỡnh i mi t nc, s 11(139)/2007 Tuy nhiờn, cn nhn mnh cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ch dng li nghiờn cu v thc trng quan h thng mi hng hoỏ gia Vit Nam Hoa K trc phờ chun PNTR v cỏc gii phỏp phỏt trin quan h ny giai on Vit Nam cha tr thnh thnh viờn WTO tip tc nghiờn cu quan h thng mi Vit Nam Hoa K, tụi ó mnh dn nghiờn cu thc trng quan h thng mi hng hoỏ gia Vit Nam Hoa K sau Hoa K phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin vi Vit Nam iu kin Vit Nam ó gia nhp T chc thng mi th gii (WTO) c bit vic nghiờn cu ny c tip cn di gúc chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu * Mc ớch Lun hng ti mc ớch lm rừ c s lý lun v tm quan trng ca vic Hoa K phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin vi Vit Nam phỏt trin quan h thng mi quc t v bi cnh ton cu hoỏ, khu vc hoỏ nhng iu kin khỏch quan v nh hng c bn ca ng Cng sn Vit Nam c bit, Lun ch yu nghiờn cu, ỏnh giỏ nhng tỏc ng ca PNTR n quan h thng mi hai chiu Vit Nam Hoa K, t ú xut mt s kin ngh v gii phỏp v chớnh sỏch nhm tn dng cú hiu qu nhng li ớch m PNTR mang li ng thi, khc phc nhng tỏc ng ngc tr li ca PNTR quan h thng mi hai chiu Vit Nam Hoa K * Nhim v - lm rừ nhng tỏc ng ca PNTR i vi quan h thng mi hai chiu Vit Nam Hoa K, Lun nghiờn cu trờn c s phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng quan h thng mi Vit Nam Hoa K trc v sau Hoa K phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin - khc phc nhng tỏc ng ngc tr li ca PNTR cng nh tn dng hiu qu nhng li ớch m PNTR mang li, Lun nhng chớnh sỏch, gii phỏp v kin ngh i vi doanh nghip, i vi cỏc ngnh hng i tng v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca Lun l tỏc ng ca PNTR ti quan h thng mi Vit Nam Hoa K trờn c s cỏc ng thỏi ch quan v khỏch quan chi phi cỏc mt i sng kinh t, chớnh tr, xó hi; c bit õy i tng hng ti chớnh l cỏc gii phỏp nhm tn dng nhng li ớch m PNTR mang li quan h thng mi, ng thi phỏt trin, cng c quan h thng mi Vit Nam Hoa K xu hng ton cu hoỏ v khu vc hoỏ 4.2 Phm vi nghiờn cu - Lun ch trung nghiờn cu thng mi hng hoỏ hai chiu gia Vit Nam Hoa K sau PNTR c thụng qua Nghiờn cu v cỏc v s bin ng tng trng kim ngch xut - nhp khu, v th trng, hng ro thng mi,sau PNTR c thụng qua - S kho cu Lun c gii hn ch yu khong thi gian t Hoa k phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin n v d bỏo trin vng ti nm 2010 Tuy nhiờn, ỏp ng yờu cu nghiờn cu Lun ny cỏc s liu trc Hoa k phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin quan h thng mi Vit Nam Hoa K c s dng trờn c s k tha cú chn la Phng phỏp nghiờn cu Lun s dng phng phỏp vt bin chng v vt lch s lm phng phỏp lun c bn Ngoi ra, phng phỏp phõn tớch, tng hp, thng kờ, so sỏnh, phõn loi v d bỏocng c chỳ trng dng lm rừ nghiờn cu Nhng úng gúp ca Lun - Lun lm rừ c s lý lun, tm quan trng v ý ngha ca Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin (PNTR) phỏt trin quan h thng mi Vit Nam Hoa K - Lun lm rừ nhng li ớch v nhng hn ch m PNTR mang li i vi thng mi Vit Nam, iu kin Vit Nam ó tr thnh thnh viờn ca T chc thng mi th gii WTO -Lun a nhng gii phỏp tn dng nhng li ớch m PNTR mang li, ng thi khc phc nhng tỏc ng ngc tr li ca PNTR Quan h thng mi hai chiu Vit Nam Hoa K thi gian ti B cc ca Lun Ngoi phn M u, kt lun, ph lc v ti liu tham kho, ni dung Lun gm chng: Chng 1: Quy chế th-ơng mại bình th-ờng vĩnh viễn quan hệ th-ơng mại Hoa Kỳ với Trung Quốc kinh nghiệm Trung Quốc cho Việt Nam Chng 2: Thc trng quan h thng mi Vit Nam Hoa K sau Hoa K phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin cho Vit Nam Chng 3: Phng hng v gii phỏp phỏt trin quan h thng mi Vit Nam Hoa K sau Hoa K phờ chun Quy ch thng mi bỡnh thng vnh vin Ch-ơng quy chế th-ơng mại bình th-ờng vĩnh viễn quan hệ th-ơng mại Hoa Kỳ với trung quốc kinh nghiệm trung quốc cho Việt Nam 1.1 Tổng quan PNTR vai trò quan hệ th-ơng mại Hoa Kỳ với n-ớc 1.1.1 Giới thiệu chung PNTR 1.1.1.1 Một số khái niệm D-ới tác động cách mạng khoa học công nghệ (KH - CN) đại, xu toàn cầu hoá xuất với cấp độ cao chất trình quốc tế hoá lực l-ợng sản xuất vốn có tr-ớc Toàn cầu hoá không tạo biến đổi mạnh mẽ với kinh tế, mà thúc đẩy mối quan hệ liên quốc gia tăng bề rộng lẫn chiều sâu Tự hoá kinh tế cải cách thị tr-ờng toàn cầu diễn phổ biến kinh tế dựa vào nhau, liên kết với nhau, xâm nhập lẫn khiến cho tính phụ thuộc lẫn n-ớc ngày tăng Tr-ớc biến đổi to lớn kỷ nguyên cách mạng KH - CN toàn cầu hoá, tất n-ớc giới tiến hành điều chỉnh cấu kinh tế, đổi sách theo h-ớng mở cửa, thắt chặt mối quan hệ th-ơng mại song ph-ơng đa ph-ơng cách giảm dần tiến tới dỡ bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan, tạo thông thoáng cho việc trao đổi hàng hoá mối quan hệ th-ơng mại quốc tế trở nên phổ biến đ-ợc hiểu theo nhiều nghĩa Tuy nhiên Quan hệ th-ơng mại quốc tế cần phải đ-ợc hiểu đầy đủ rõ ràng, là: Các quan hệ di chuyển hàng hoá dịch vụ quốc tế mà theo nghĩa hẹp quan hệ th-ơng mại quốc tế bao hàm việc mua bán, trao đổi hàng hoá hữu hình quốc gia Còn theo nghĩa rộng quan hệ chứa đựng việc trao đổi mua bán hàng vô hình dịch vụ[3].Trong quan hệ th-ơng mại quốc tế việc trao đổi, buôn bán hàng hoá n-ớc với hầu hết dựa sở luật th-ơng mại quốc tế hiệp định th-ơng mại song ph-ơng đa ph-ơng quốc gia với Việc tận dụng lợi ích mà quốc gia có đ-ợc đ-ợc h-ởng chế độ -u đãi thuế quan từ quốc gia có kinh tế lớn, n-ớc phát triển lợi quan hệ th-ơng mại cho quốc gia khác Đặc biệt quốc gia có kinh tế phát triển phát triển Và từ lâu quan hệ th-ơng mại, ng-ời ta quen với thuật ngữ thương mại Quy chế tối huệ quốc Quy chế tối huệ quốc (MFN) hay gọi Quy chế th-ơng mại bình th-ờng (NTR) đ-ợc hiểu là: chế độ pháp lý mà quốc gia dành cho công dân pháp nhân quốc gia khác số quyền lợi -u đãi, theo Luật pháp quốc tế: Đây nguyên tắc điều chỉnh quan hệ th-ơng mại kinh tế n-ớc sở hiệp định, hiệp -ớc ký kết cách bình đẳng, có có lại[40] Quy chế NTR nghĩa th-ơng mại không giới hạn, quy chế áp dụng cho thuế quan nhiều hàng rào phi thuế quan mang tính giới hạn cao khác Và nh- quốc gia khác quy chế NTR nguyên tắc quan hệ th-ơng mại Hoa Kỳ với quốc gia khác giới Tuy nhiên, điểm khác biệt Hoa Kỳ với quốc gia giới là, quy chế NTR Hoa Kỳ đ-ợc Quốc hội Hoa Kỳ xem xét năm Và với quốc gia ch-a nhập tổ chức th-ơng mại giới đ-ợc h-ởng Quy chế th-ơng mại bình th-ờng vĩnh viễn (PNTR) quốc gia đáp ứng đ-ợc hai yêu cầu sau: Thứ nhất, tuân thủ điều khoản Jackson Vanik luật th-ơng mại Hoa Kỳ năm 1974 Các điều khoản quy định Tổng thống Hoa Kỳ phải 10 khẳng định quốc gia không từ chối cản trở quyền hội di ccủa công dân n-ớc Thứ hai, ký kết Hiệp định th-ơng mại song ph-ơng với Hoa kỳ Điều khoản Jackson-Vanik cho phép Tổng thống hàng năm định ng-ng áp dụng điều khoản Jackson-Vanik phép cấp NTR Quy chế quan hệ th-ơng mại bình th-ờng vĩnh viễn (PNTR Permanent Normal Trade Relations) đ-ợc kỳ vọng cao so với NTR PNTR mang tính ổn định, tạo niềm tin cho quốc gia quan hệ th-ơng mại với Hoa Kỳ Vì quốc gia có quan hệ th-ơng mại với Hoa Kỳ cố gắng để có PNTR sớm tốt 1.1.1.2 Nội dung PNTR a Lịch sử hình thành quy chế PNTR Hoa Kỳ Châu Âu Quy chế th-ơng mại bình th-ờng (NTR) hình thành phát triển từ kỷ 16, đ-ợc đ-a vào Hiệp -ớc th-ơng mại năm 1860 Anh Pháp Ban đầu có tên Quy chế tối huệ quốc (MFN) Từ năm 1860 Hiệp -ớc th-ơng mại Anh Pháp đời mở đầu cho Quy chế tối huệ quốc trở thành phổ cập Châu Âu Từ 01/01/1884 có Hiệp định chung thuế quan th-ơng mại (General Agreement on Trariff and Trade - GATT), Quy chế tối huệ quốc đ-ợc coi cam kết GATT Sau này, quy chế MFN trở thành nội dung quan trọng Tổ chức th-ơng mại giới (World Trade Organization - WTO) kế tục vai trò GATT từ ngày 1/1/1995 Về n-ớc thành viên GATT (hoặc WTO) cho h-ởng quy chế tối huệ quốc (MFN) theo quan hệ đối xử bình đẳng hoạt động buôn bán với nhau, chia lợi ích qua việc hạ thấp dần hàng rào thuế quan 11 Danh mục tài liệu tham khảo Tài liệu n-ớc, tài liệu điện tử Nguyễn Kim Bảo (2006), Gia nhập WTO - Trung Quốc làm đ-ợc gì, Nxb Thế giới, Hà Nội Bộ trị (2001), Nghị số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 hội nhập kinh tế quốc tế Bộ ngoại giao - Học viện quan hệ quốc tế (2006), Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ th-ơng mại - Trung tâm thông tin th-ơng mại (2005), Th-ơng mại Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội Chính phủ (2000), Chỉ thị số 22/2000/CT-TT ngày 27/10/2000 Chiến l-ợc phát triển xuất - nhập hàng hoá dịch vụ thời kỳ 2001-2010 Chính phủ (1998), Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 Quy định chi tiết thi hành Luật th-ơng mại hoạt động xuất khẩu, nhập gia công đại lý mua bán hàng hoá với n-ớc Cơ sở khoa học số vấn đề chiến l-ợc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 - Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Trần Văn Chu Nguyễn Văn Bình (2006), Cẩm nang thị tr-ờng Hoa Kỳ, Nxb Thế giới, Hà Nội Trần Văn Chu (2006), Doanh nghiệp Việt Nam với thị tr-ờng Hoa Kỳ, Nxb Thế Giới, Hà Nội 10 Phạm Thành Dung (2005), Quan hệ quốc tế đ-ờng lối đối ngoại Đảng Nhà n-ớc Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 12 11 Phạm Thành Dung (2005), Tập giảng: Quan hệ quốc tế đ-ờng lối đối ngoại Đảng Nhà n-ớc Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 12 Lê Dũng (2006), Tuyên bố ng-ời phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Dũng việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật thiết lập PNTR với Việt Nam ngày 9/12/2006 13 Nguyễn Tấn Dũng (2009), Bài phát biểu Thủ t-ớng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tạo phiên khai mạc Diễn đàn Châu Bác Ngao ( Hải Nam Trung Quốc) ngày 18/4/2009 14 Đại học quốc gia Hà Nội - Tr-ờng Đại học khoa học xã hội nhân văn (2005), Việt Nam tiến trình thống đất n-ớc, đổi hội nhập, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Nguyễn Điền (1997), "Quy chế tối huệ quốc quan hệ th-ơng mại Mỹ Việt Nam", Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 03, Tr 62-65 16 Đỗ Đức Định (2000), Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ, Nxb Thế giới, Hà Nội 17 Đỗ Đức Định (2003), "Tác động việc Trung Quốc gia nhập WTO kinh tế Mỹ", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 07, Tr 3-11 18 Trần Duy Đông (2007), "Quan hệ th-ơg mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2006 tiếp tục tăng tr-ởng cao", Tạp chí Việt - Mỹ, số 16 19 Hoàng Giáp, Ngô Hoài Anh (1994), "Quan hệ Trung - Mỹ nhìn từ góc độ trao đổi th-ơng mại", Tạp chí th-ơng mại, số 10, Tr.30 Tr.37 20 Lê Hà (1999), "Đôi nét quan hệ th-ơng mại Trung - Mỹ nay", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 02, Tr.3-5 21 Hà Văn Hội (2003), "Chính sách th-ơng mại Mỹ ASEAN sau khủng hoảng tài - tiền tệ Châu á", Tạp chí Kinh tế Châu - Thái Bình D-ơng, số 04(45), Tr 50-56 13 22 Hà Văn Hội (2003), "Sự điều chỉnh sách th-ơng mại Mỹ khu vực Châu - Thái Bình D-ơng sau chiến tranh lạnh", Tạp chí Kinh tế Châu - Thái Bình D-ơng, số 01(42), Tr 49-59 23 Hoàng Huy (2002), "Hiệp định th-ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Tìm hiểu Quy chế tối huệ quốc", Tạp chí thông tin tài chính, số 04, Tr 4-5 24 Đỗ Quang H-ng (1996), Ph-ơng thức buôn bán với Hoa Kỳ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Thái Yên H-ơng (1995), "Tại Mỹ lại tiếp tục chế độ tối huệ quốc (MFN) cho Trung Quốc", Tạp chí nghiên cứu quốc tế, số 05, Tr.42-45 26 Nguyễn Quốc Khánh (2005), Quan hệ th-ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ Kinh tế trị, Tr-ờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 27 Nhật Lâm (2007), "TIFA b-ớc phát triển sâu sắc quan hệ th-ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ", Tạp chí Việt - Mỹ, số 18 28 Đinh Thị Mỹ Loan (2006), Chủ động ứng phó với vụ kiện chống bán phá giá th-ơng mại quốc tế, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 29 Đỗ Hồng Minh (1995), "Quy chế tối huệ quốc sách th-ơng mại Mỹ", Bản tin vấn đề phát triển kinh tế khoa học công nghệ môi tr-ờng, số 07, Tr.1-16 30 Phạm Nguyên Minh (2008), "Giải pháp Marketing xuất hàng thủ công mỹ nghệ", Tạp chí th-ơng mại, số 11, Tr.3-5 31 Nguyễn Thị Mơ (2002), Chính sách xuất nhập Hoa Kỳ biện pháp thúc đẩy xuất hàng hoá Việt Nam sang thị tr-ờng Hoa Kỳ sau Hiệp định th-ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực, Hà Nội 32 Nguyễn Hoài Nam (2008), "Đầu t- Mỹ vào Việt Nam xu h-ớng phát triển", Tạp chí th-ơng mại, số 18, Tr.9-10 33 Vũ Thị Nhài (2008), "Xuất vào thị tr-ờng Hoa Kỳ đạt 13 tỷ USD", Tạp chí Th-ơng mại, số 16, Tr.3-4 14 34 Xuân Phong (2008), "Góp lời giải nhập siêu", Tạp chí th-ơng mại, số 11, Tr.5-6 35 Phòng th-ơng mại công nghiệp Việt Nam (2005), Cẩm nang xuất cho doanh nghiệp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 36 Lê Văn Quang (2005), Quan hệ Việt - Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh (1990 - 2000), Nxb Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, tp.Hồ Chí Minh 37 Quốc hội khoá XI - Uỷ ban đối ngoại (2003), Kỷ yếu hội thảo "Nhìn lại năm đầu thực Hiệp định th-ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ", Nxb Thế giới, Hà Nội 38 Quốc hội khoá XI - Uỷ ban đối ngoại (2006), Kỷ yếu toạ đàm "Việt Nam gia nhập WTO", Nxb Lao động, Hà Nội 39 Nguyễn Thuý Quỳnh (2006), "Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ việc gia nhập WTO Việt Nam", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 12 40 Raj Bhala (2001), Luật th-ơng mại quốc tê: Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb t- pháp, Hà Nội 41 Bùi Ngọc Sơn (2007), "Xuất hàng hoá Việt Nam vào thị tr-ờng Mỹ: tình hình giải pháp", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 09, Tr.14-22 42 Nguyễn Thiết Sơn (2003), "Chính sách Mỹ Trung Quốc năm 90", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 02, Tr.7-14 43 Nguyễn Thiết Sơn (2005), "M-ời năm quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ", Tạp chí Việt - Mỹ, số 06, Tr.3-11 44 Nguyễn Thiết Sơn (2004), Việt Nam- Hoa Kỳ, Quan hệ th-ơng mại đầu t-, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 45 Star - Việt Nam (2003), Đánh giá tác động kinh tế Hiệp định th-ơng mại song ph-ơng (Báo cáo kinh tế năm 2002) Việt Nam - Hoa Kỳ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 46 Nguyễn Xuân Thắng (2007), "Bình th-ờng hoá phát triển mối quan hệ hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ trình đổi đất n-ớc", Tạp chí vấn đề Kinh tế Chính trị giới, số 11(139), Tr.32-44 47 Lý Hoàng Th- (2008), "Ngành da giầy Việt Nam hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Kinh tế Châu - Thái Bình D-ơng, số 215 48 Nguyễn Văn Th-ờng Lê Du Phong (2005), Tổng kết kinh tế Việt Nam 2001-2005, Lý luận thực tiễn, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 49 Tổng cục thống kê (2006), Xuất - nhập hàng hoá, Nxb Thống kê, Hà Nội 50 Nguyễn Thị Tú (2008), "Thực trạng sức cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam thị tr-ờng Hoa Kỳ", Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 358, Tr.30-47 51 Nguyễn Minh Tuấn (2006), "Thị tr-ờng Hoa Kỳ: Thêm lý để Việt Nam đẩy mạnh gia nhập WTO", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 01, Tr.3944 52 Trần Nguyễn Tuyên (2002), "Hiệp định th-ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ, b-ớc tiến tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế n-ớc ta", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 05, Tr.25-27 53 Trung tâm kiện - T- liệu thông xã Việt Nam (2007), Vai trò Việt Nam ASEAN, Nxb Thông tấn, Hà Nội 54 Đoàn Văn Tr-ờng (2006), Bán phá giá, ph-ơng pháp xác định mức phá giá mức độ thiệt hại, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 55 Uỷ ban quốc gia Hợp tác kinh tế quốc tế (2008), Việt Nam khả h-ởng GSP từ phía Hoa Kỳ, Nxb Tài Chính, Hà Nội 56 Viện thông tin khoa học xã hội (1998), "Thực trạng kinh tế Trung Quốc", Tài liệu phục vụ nghiên cứu (l-u hành nội bộ), số TN98-75, Tr.1-10 57 Nguyễn Văn Vĩnh (1994), "Vai trò thị tr-ờng Trung Quốc n-ớc Mỹ nay", Tạp chí thị tr-ờng giá cả, số 10, Tr 20-21 16 58 Trang web n-ớc: - www.agro.gov.vn - www.baohiem.pro.vn - www.baomoi.com - www.baothuongmai.com.vn - www.chongbanphagia.vn - www.customs.gov.vn - www.dangcongsan.vn - www.doisongphapluat.com.vn - www.dddn.com.vn - www.hce.edu.vn - www.hocvienngoaigiao.org.vn - www.hoinhap.gov.vn - www.infotv.vn - www.laodong.com.vn - www.mofa.gov.vn - www.ngoaithuong.vn - www.nongthon.net - www.nguoivienxu.vietnamnet.vn - www.rfa.org - www.sggp.org.vn - www.tbtvn.org - www.tapchicongnghiep.vn - www.tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn - www.tapchithuongmai.vn - www.thaibinhtrade.gov.vn - www.thitruongnuocngoai.vn - www.tuoitre.com.vn 17 - ww.vbqppl.moj.gov.vn - www.vietnamnet.vn - www.vietnamscout.com - www.vn-seo.com - www.vinanet.com.vn - www.vias.com.vn Tài liệu n-ớc ngoài, tài liệu điện tử 59 Jon E Huenemann and Jay L Eizenstat, U.S Trade Policy In the Obama Administration: Considerations for Vietnam, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, 2008 60 US - ASEAN Business Council, INC, Vietnam WTO Accession: Permanent Normal Trade Relations (PNTR), 2006 61 World Trade Organization, World Trade Reports 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 62 Trang web n-ớc ngoài: - www.cencus.gov - www.cnnmoney.com - www.en.wikipedia.org - www.otexa.ita.doc.gov - www.usvtc.org - www.ustic.gov - www.vietnamustrade.org 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ thương mại việt nam – hoa kỳ sau khi hoa kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn , Quan hệ thương mại việt nam – hoa kỳ sau khi hoa kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn , Quan hệ thương mại việt nam – hoa kỳ sau khi hoa kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay