Căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng theo pháp luật việt nam

18 124 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:40

Đại học quốc gia hà nội khoa luật đinh thị mai ph-ơng Căn xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng theo pháp luật Việt nam luận văn thạc sỹ luật học Hà Nội - năm 2008 Đại học quốc gia hà nội khoa luật đinh thị mai ph-ơng Căn xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng theo pháp luật Việt nam Ngành : Luật Học Chuyên ngành : Luật dân Mã số : 60 38 30 luận văn thạc sỹ luật học ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS TS Hà thị mai hiên Hà Nội - năm 2008 mục lục Trang Mở đầu Kết nghiên cứu 12 Ch-ơng Những vấn đề lý luận 12 xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò sở hữu chung vợ chồng 12 1.2 Vấn đề xác định xác lập quyền sở hữu chung 17 vợ chồng 1.2.1 Các xác lập quyền sở hữu theo quy định 17 chung luật dân 1.2.2 Sự tồn quan hệ hôn nhân hợp pháp 18 1.2.3 Các xác định tài sản chung vợ chồng 22 1.3 Khái quát phát triển pháp luật xác 25 lập quyền sở hữu chung vợ chồng pháp luật Việt Nam qua thời kỳ 1.3.1 Trong cổ luật Việt Nam 25 1.3.2 Thời kỳ Pháp thuộc 26 1.3.3 Thời kỳ từ 1945 đến 28 Ch-ơng Quy định pháp luật Việt Nam 35 hành xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng thực tiễn áp dụng 2.1 Quy định hành 35 2.1.1 Các xác lập quyền sở hữu theo quy định 36 chung luật dân 2.1.2 Sự tồn quan hệ hôn nhân hợp pháp 37 2.1.3 Các xác định tài sản chung vợ chồng 52 2.2 Thực tiễn áp dụng 64 2.2.1 Những thuận lợi việc áp dụng 64 2.2.2 Một số v-ớng mắc 67 Ch-ơng Những ph-ơng h-ớng, giải pháp hoàn 79 thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện nâng cao hiệu 79 áp dụng pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng 3.2 Ph-ơng h-ớng, giải pháp hoàn thiện nâng cao 81 hiệu áp dụng pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 82 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng 96 Kết luận 101 Danh mục tài liệu tham khảo 104 Mở đầu Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài: Hôn nhân t-ợng phổ biến xã hội Việc kết hôn hai cá thể nam nữ không kết hợp túy hai bên mà tạo nên gia đình với chức xã hội Để thực chức này, gia đình buộc phải có tài sản đ-ợc sử dụng chung Từ khái niệm quyền sở hữu chung vợ chồng đ-ợc hình thành phát triển đ-ợc định quan điểm xã hội chức xã hội gia đình Tuy nhiên, sở hữu chung vợ chồng chất sở hữu thể nhân, sở hữu chung vợ chồng bên cạnh việc phản ánh đ-ợc định quan điểm xã hội chức gia đình phản ánh đ-ợc định quan điểm xã hội quyền tự cá nhân, quyền tự dân quyền sở hữu cá nhân Trong quyền tự cá nhân quan điểm chức xã hội gia đình với mục tiêu phát triển ổn định xã hội hai vấn đề ngày thu hút quan tâm xã hội ngày trở nên thiết Chính vậy, việc xác định vấn đề liên quan đến sở hữu chung vợ chồng nh- xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng vấn đề cần đ-ợc ý ngày trở nên quan trọng đời sống xã hội Hiện nay, theo quy định n-ớc ta, để xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng tr-ớc hết xác lập quyền sở hữu nói chung theo quy định pháp luật tồn quan hệ vợ chồng Bên cạnh đó, theo Điều 27, 29 30 Luật HNGĐ năm 2000, sở hữu chung vợ chồng đ-ợc xác lập sở quy định pháp luật thỏa thuận vợ chồng Tuy nhiên, mối quan hệ ch-a đ-ợc thể rõ luật làm phát sinh nhiều tr-ờng hợp xác định đ-ợc nh- tr-ờng hợp vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung trog thời kỳ hôn nhân sử dụng tài sản để đầu t5 sản xuất, kinh doanh Khi lợi nhuận thu đ-ợc từ hoạt động nên đ-ợc coi thu nhập hợp pháp thời kỳ hôn nhân tài sản chung vợ chồng hay lợi tức thu đ-ợc từ tài sản riêng theo Điều 30 Luật tài sản riêng vợ, chồng vấn đề ch-a ngã ngũ Bên cạnh đó, pháp luật quy định đầy đủ xác lập tài sản chung vợ chồng nh-ng với thời gian thực tế sinh động xã hội, nhiều tr-ờng hợp ch-a đ-ợc pháp luật dự liệu hết quy định nh-ng ch-a rõ ràng nh- việc xác định quan hệ vợ chồng tr-ờng hợp bên bị án tuyên chết mà trở về, vấn đề việc thay đổi giới tính, việc mua bán, trao đổi tài sản riêng thời kỳ hôn nhân dẫn đến lúng túng khó khăn, v-ớng mắc trình áp dụng Thêm vào đó, quan niệm phong kiến cổ x-a việc ng-ời phụ nữ lấy chồng theo chồng, thuộc người chồng xuất giá tòng phu quan niệm coi trọng vấn đề tình cảm, tinh thần ng-ời đông nên th-ờng rạch ròi quan hệ tài sản vợ chồng Chính vậy, ly hôn, việc xác định, phân chia tài sản th-ờng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tranh chấp xảy Để có luận khoa học cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tăng c-ờng hiệu pháp luật xác định xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng, đồng thời giúp nhà lập pháp có sở để giải tr-ờng hợp pháp luật ch-a kịp dự liệu dự liệu ch-a cụ thể, em lựa chọn đề tài làm luận văn cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, ch-a có công trình nghiên cứu nào, nghiên cứu riêng sâu vấn đề Một số công trình nghiên cứu có nghiên cứu số vấn đề liên quan chế độ tài sản chung vợ chồng Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này, số đ-ợc thực sở hệ thống pháp luật cũ Một số vấn đề pháp luật dân việt Nam từ kỷ XV đến thời kỳ Pháp thuộc Viện nghiên cứu khoa học pháp lý Bộ T6 pháp hay Chế độ hôn sản thừa kế Luật dân Việt nam Nguyễn Mạnh Bách đ-a nhận định chung giải thích quy định pháp luật Đề tài nghiên cứu Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam hành Nguyễn Văn Cừ, có đề cập đến vấn đề nh-ng d-ới góc độ chế định liên quan đến chế độ tài sản vợ chồng d-ới góc độ xem xét tính phù hợp quy định sở tìm hiểu chế độ tài sản vợ chồng mà ch-a vào tìm hiểu kỹ chất, mục đích quyền sở hữu chung vợ chồng nh- xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng Thêm vào đó, Luận án đ-ợc phân tích sở BLDS năm 1999 Sự đời BLDS năm 2005, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 vấn đề phát sinh nh- thay đổi giới tính, hôn nhân đồng tính v.v làm nảy sinh nhiều vấn đề ch-a đ-ợc đề cập Luận án Căn xác lập quyền sở hữu vợ chồng đ-ợc nhắc đến sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy tr-ờng đại học, nhiên tác phẩm dừng lại việc giới thiệu sơ l-ợc giải thích quy định pháp luật, đặc biệt sâu vào phân tích xác lập tài sản chung vợ chồng không phân tích tổng thể xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng Hiện ch-a có sách tham khảo đề cập cụ thể, nghiên cứu chất vấn đề Đề tài Căn xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng theo pháp luật Việt Nam hành mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu quy định hành xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng sở nghiên cứu chất sở hữu vợ chồng để từ đ-a số ph-ơng h-ớng giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài dựa sở lý luận để nghiên cứu quy định luật thực định xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng, tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định này; từ đ-a số ph-ơng h-ớng giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng Với mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu đặc điểm, yếu tố định quyền sở hữu chung vợ chồng để từ tìm hiểu việc xác định xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng - Nghiên cứu xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng hệ thống pháp luật số n-ớc giới nh- trình phát triển quy định pháp luật Việt Nam xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng - Nghiên cứu quy định hành Việt Nam xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng thực tiễn áp dụng quy định để đ-a đ-a số ph-ơng h-ớng giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng Do điều kiện hạn chế, đề tài chủ yếu đ-ợc tập trung phạm vi luật thực định Cơ sở ph-ơng pháp luận ph-ơng pháp nghiên cứu: Đề tài lấy nguyên lý chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử theo quan điểm khoa học chủ nghĩa Mác Lê nin làm trung tâm, sở tảng Các nguyên lý bao gồm: tồn xã hội định ý thức xã hội, đồng thời chúng có mối liên hệ biện chứng; Pháp luật phận kiến trúc th-ợng tầng xã hội, đ-ợc hình thành từ sở hạ tầng phù hợp; pháp luật đ-ợc coi g-ơng phản chiếu xã hội phần mình, xã hội đ-ợc coi sở thực tiễn pháp luật Về lý thuyết thực tiễn cho thấy, quy định pháp luật phù hợp với phát triển điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội có tính khả thi trình thực áp dụng pháp luật; từ tạo sở cho xã hội ổn định phát triển Ngoài ra, đề tài sử dụng số ph-ơng pháp sau: - Ph-ơng pháp lịch sử đ-ợc sử dụng nghiên cứu, tìm hiểu xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng qua thời kỳ - Ph-ơng pháp phân tích, tổng hợp đ-ợc sử dụng phân tích xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng - Ph-ơng pháp so sánh đ-ợc thực nhằm tìm hiểu quy định pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng với hệ thống pháp luật tr-ớc nh- hệ thống pháp luật số n-ớc - Ph-ơng pháp thống kê, khảo sát thực tiễn đ-ợc áp dụng xem xét thực tiễn áp dụng quy định pháp luật lĩnh vực Cơ cấu, cấu trúc luận văn Luận văn đ-ợc chia thành phần bao gồm: Mở đầu Kết nghiên cứu Ch-ơng I Những vấn đề lý luận xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng Ch-ơng II Quy định pháp luật Việt Nam hành xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng thực tiễn áp dụng Ch-ơng III Những ph-ơng h-ớng, giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng Kết luận Ch-ơng Những vấn đề lý luận xác lập quyền sở hữu chung vợ chồng 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò sở hữu chung vợ chồng Quan hệ sở hữu chung vợ chồng quan hệ xã hội khách quan Khi có quan hệ hôn nhân, quan hệ vợ chồng sống chung họ tạo giá trị chung vật chất tinh thần sở hữu tài sản chung sở vật chất cho đời sống chung hai ng-ời, điều kiện để họ thực chức xã hội gia đình nh- sinh đẻ, giáo dục nuôi d-ỡng, thoả mãn nhu cầu chung nh- cá nhân họ Trong xã hội có nhà n-ớc pháp luật, sở hữu đối t-ợng lập pháp sở hữu cá nhân, sở hữu gia đình, sở hữu vợ chồng đối t-ợng lập pháp quan trọng Có thể nói, xã hội có hôn nhân, vợ chồng tồn sở hữu chung vợ chồng Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa giai đoạn phát triển, điều chỉnh pháp luật sở hữu chung vợ chồng có đặc tr-ng riêng Ví dụ: có thời kỳ luật pháp thừa nhận quyền sở hữu vợ, chồng, sở hữu tài sản, có thời kỳ vợ chồng có quyền sở hữu tài sản, tài sản chung xác lập theo pháp luật theo thỏa thuận Tuy nhiên, chất, sở hữu chung vợ chồng sở hữu thể nhân, sở hữu pháp nhân Do đó, sở hữu chung vợ chồng tr-ớc hết phản ánh t- t-ởng, quan điểm nhà làm luật nh- xã hội quyền sở hữu cá nhân nh- quyền tự dân cá nhân thông qua việc ghi nhận thể tự thỏa thuận bên chủ thể Đây quyền công dân đ-ợc cộng đồng quốc tế công nhận nhiều văn kiện quốc tế Điều 17, Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế khẳng định Mọi người có quyền sở hữu tài sản sở hữu tài sản với ng-ời 10 khác Hiện nay, pháp luật n-ớc giới công nhận bảo hộ quyền sở hữu cá nhân văn pháp luật n-ớc Việt Nam, Điều 58 Hiến pháp năm 1992 khẳng định Công dân có quyền sở hữu Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp quyền thừa kế công dân [6] Cụ thể hóa ghi nhận này, Điều 169 BLDS năm 2005 khẳng định Quyền sở hữu cá nhân, pháp nhân chủ thể khác đ-ợc pháp luật công nhận bảo vệ Không bị hạn chế, bị t-ớc đoạt trái pháp luật quyền sở hữu tài sản Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản ng-ời có hành vi xâm phạm quyền sở hữu mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị ng-ời khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt pháp luật [10] Tùy thời điểm lịch sử đặc điểm xã hội n-ớc, quan điểm quyền tự cá nhân sở hữu lại đ-ợc ghi nhận rộng hay hẹp khác đ-ợc phản ánh cách rõ nét sở hữu chung vợ chồng thông qua mức độ công nhận quyền tự thỏa thuận chủ thể sở hữu chung vợ chồng Sự phản ánh đ-ợc thể qua ba khía cạnh lớn ghi nhận pháp luật thoả thuận bên việc thiết lập, tạo dựng quan hệ sở hữu chung vợ chồng nh- việc xác định tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng thoả thuận bên việc thực quyền sở hữu chung vợ chồng Trong việc thiết lập, tạo dựng quan hệ sở hữu chung vợ chồng, nh- tr-ớc kia, với quan điểm ghi nhận hạn chế xã hội quyền tự cá nhân sở hữu nh- quyền tự dân cuả cá nhân, thoả thuận, thống ý chí hai bên chủ thể đ-ợc ghi nhận hạn chế sở hữu chung vợ chồng Ví dụ d-ới thời kỳ phong kiến, quyền tự cá nhân đ-ợc nhắc đến nên thỏa thuận bên việc tạo lập quan hệ hôn nhân mà sở hữu chung vợ chồng đ-ợc thiết lập không đ-ợc quan tâm, ý đến Mà yếu tố tiên lại định hai bên dòng họ, gia đình Đến ngày 11 nay, với ghi nhận bảo đảm cao quyền tự cá nhân, thỏa thuận, thống ý chí bên chủ thể việc tạo lập quan hệ hôn nhân hay quan hệ sở hữu chung vợ chồng đ-ợc coi yếu tố định Chính hai bên chủ thể khác ng-ời tr-ớc tiên tự định có xác lập quan hệ hôn nhân với hay không Không ép buộc dùng biện pháp nào, hình thức để bắt buộc hai bên xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp mà đồng ý chủ thể T-ơng tự nh- vậy, quan điểm quyền tự cá nhân đ-ợc phản ánh rõ nét qua công nhận thỏa thuận hai bên vợ chồng việc xác định tài sản tài sản chung vợ chồng nh- việc thực quyền sở hữu chung vợ chồng Ngày nay, pháp luật hầu hết n-ớc giới nh- Việt Nam cho phép chủ thể tự thỏa thuận, bàn bạc ủy quyền cho việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung hay nói cách khác bên thỏa thuận việc thực quyền sở hữu chung vợ chồng Đồng thời, bên thỏa thuận tài sản chung vợ chồng Ví dụ Điều 1469 BLDS Thương Mại Thái Lan quy định Khi vợ chồng thỏa thuận đặc biệt họ tài sản tr-ớc kết hôn quan hệ tài sản họ đ-ợc điều chỉnh quy định chương [13] Nhvậy, pháp luật can thiệp quy định hai bên thỏa thuận tài sản tr-ớc kết hôn, nói cách khác tự thoả thuận bên tài sản đ-ợc coi tảng, sở việc xác định tài sản chung vợ chồng Tóm lại, sở hữu chung vợ chồng tr-ớc hết phản ánh tt-ởng, quan điểm xã hội quyền tự cá nhân sở hữu nhquyền tự dân cá nhân thời kỳ lịch sử đặc điểm xã hội khác Bên cạnh đó, sở hữu chung vợ chồng gắn liền với xuất hôn nhân gia đình, phục vụ chức gia đình 12 Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt * Văn kiện Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội * Hiến pháp Hiến pháp n-ớc Việt Nam dân chủ cộng hoà (đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 11 năm 1946) Hiến pháp n-ớc Việt Nam dân chủ cộng hoà (đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 31 tháng 12 năm 1959) HIến pháp n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980) Hiến pháp n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 15 tháng năm 1992) * Văn quy phạm pháp luật Bộ Luật Dân Bắc Kỳ, 1931, Bộ Luật Dân Cộng hoà Pháp (1998), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Luật Dân Nhật Bản 10.Bộ Luật Dân n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Bộ Luật Dân Sài Gòn (1972) 12 Bộ Luật dân Trung kỳ (1936) 13 13 Bộ Luật Dân th-ơng mại Thái Lan (1996), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 14.Bộ Dân luật giản yếu (1883) 15 BLDS Pháp (Luật số 65-570 ngày 13/7/1965 Luật số 89-18 ngày 13/1/1989) 16 Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg ngày 9/8/2000 Thủ t-ớng Chính phủ việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 (2000) 17 Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg Thủ t-ớng Chính phủ việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 18 Chỉ thị số 02/2003/CT-BTP Bộ tr-ởng Bộ T- pháp ciệc tiếp tục đăng ký kết hôn cho tr-ờng hợp nam nữ chung sống với nh- vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001 19 Luật Hôn nhân gia đình 1959 20 Luật Hôn nhân gia đình 1986 21.Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 22 Nghị số 35/2000/QH10 việc thi hành Luật Hôn nhân gia đình (2000) 23 Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao h-ớng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 24 Thông t- liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTCBTP Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ T- pháp h-ớng dẫn thị hành Nghị số 35/2000/QH10 việc thi hành Luật Hôn nhân gia đình 25 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân gia đình 14 26 Nghị định số 77/2001/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết đăng ký kết hôn theo Nghị số 35/2000/QH10 Quốc hội việc thi hành Luật Hôn nhân gia đình 27 Nghị định số 87/2001/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hôn nhân gia đình 28 Thông t- số 07/2001/TT-BTP Bộ T- pháp h-ớng dẫn thi hành số quy định Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 Chính phủ quy định chi tiết đăng ký kết hôn theo Nghị số 35/2000/QH10 Quốc hội 29 Nghị định số 32/2002/NĐ-CP Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân gia đình dân tộc thiểu số 30 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Hôn nhân gia đình có yếu tố n-ớc 31 Nghị định số 12/2003/NĐ-CP Chính phủ sinh theo ph-ơng pháp khoa học 32 Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1983 đăng ký hộ tịch 33 Thông t- số 07/2002/TT-BTP Bộ T- pháp h-ớng dẫn thi hành số điều quy định Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Hôn nhân gia đình có yếu tố n-ớc 34 Nghị số 01/2003/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao h-ớng dẫn áp dụng pháp luật việc giải số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình * Sách, giáo trình, công trình khoa học 35 Anđrêép (1987), Về tác phẩm Ph Ăngghen nguồn gốc 15 gia đình, chế độ t- hữu Nhà n-ớc, NXB Tiến bộ, Mátxcơva 36 Bộ T- pháp, (1998), Báo cáo tổng kết năm thực Luật Hôn nhân gia đình năm 1986, Hà Nội 37.Bùi T-ờng Chiểu (1075), Dân luật, II, Khoa Luật Đại học Sài gòn 38 Chánh án Toà án nhân dân tối cao (2001), Báo cáo công tác ngành Tòa án kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X 39 Đinh Mai Ph-ơng (2004), Bình luận khoa học Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 40 Huỳnh Công Bá (2005), Hôn nhân gia đình pháp luật triều nguyễn, NXB Thuận hóa, Huế 41 Nguyễn Mạnh Bách (1993), Chế độ hôn sản thừa kế luật Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh 42 Nguyễn Khắc Viện (1994), Từ điển xã hội học, NXB Thế giới 43 Nguyễn Thế Giai (1987), Chủ nghĩa Mác - Lênin với vấn đề hôn nhân gia đình, NXB Phụ nữ, Hà Nội 44 Nguyễn Quang Quýnh (1968), Dân Luật, 1, Viện Đại học cần thơ xuất 45 Ph Ăngghen (1972), Nguồn gốc gia đình, chế độ thữu Nhà n-ớc, NXB Sự thật, Hà Nội 46 Phan Văn Thiết, 1961, Dân luật tu tri, Nhà sách Khai trí, Sài gòn 47 Tr-ờng Đại học Luật Hà Nội (1998), Giáo trình Lý luận Nhà n-ớc pháp luật, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 48 Tr-ờng Đại học Luật Hà Nội (2002), Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 16 49 Tr-ờng Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, NXB Công an nhân dân 50 Võ Thành Vinh (2002), Những quy định kết hôn ly hôn (theo luật hôn nhân gia đình văn quy phạm pháp luật có liên quan), NXB Phụ nữ 51 Vũ Văn Mậu Lê Đình Chân (1968), Danh từ tài liệu Dân luật Hiến luật, Tủ sách Đại học Sài gòn 52 Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý (2002), Bình luận khoa học Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia * Các viết, báo, tạp chí, báo cáo khoa học 53 Báo Ng-ời Lao động, Khi chồng lách luật, ngày 22/9/2007 54 Nguyễn Thị Lan (2008), Một số ý kiến quyền sở hữu tài sản vợ chồng, website Civillawinfo 55 Nguyễn Hồng Hải (2007), Một vài ý kiến khái niệm chất pháp lý hôn nhân, website Civillawinfo 56 Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Minh Hiếu (2008), Những vấn đề trao đổi từ thực tiễn giải việc hôn nhân gia đình, Tạp chí Luật học tháng 3/2002 57 Phan Trung Lý (2000), Vấn đề tài sản vợ chồng Luật Hôn nhân gia đình, Báo Ng-ời đại biểu nhân dân 58.Thanh niên online, Vợ giấu tiền, chồng không chứng cứ, xử sao, 27/3/2006 59 Trần Thị Mai Ph-ớc, Vấn đề xác định đăng ký tài sản vợ, chồng theo luật hôn nhân gia đình năm 2000, Tạp chí khoa học pháp lý số 4/2001 60 Đinh Trung Tụng (2001), Khái quát số điểm Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, Tạp chí Dân chủ 17 pháp luật, số chuyên đề Luật Hôn nhân gia đình 61 Đinh Trung Tụng (2001), Những quan điểm đạo xây dựng Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề Luật Hôn nhân gia đình Tiếng anh 62 P.M Promley (1976), Family law, 5th edition London Butterworth 63.Leonard & Elias Berkely (1990), Family law Dictionary Cali Nolo 64 Dictionary of law, (2000), 3rd edition, Petter collin publishing, 65 Kaye Healey (1996), Marriage, The Spinney Press Australia 66 American Bar association (1990), You and Law, Publication international 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng theo pháp luật việt nam , Căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng theo pháp luật việt nam , Căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng theo pháp luật việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay