Nghệ thuật quân sự việt nam trong cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược 1075 1077

47 712 2
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI VŨ THÀNH LONG NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC 1075 - 1077 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục quốc phòng an ninh HÀ NỘI - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI VŨ THÀNH LONG NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC 1075 - 1077 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục quốc phòng an ninh Người hướng dẫn khoa học Đại tá, ThS Phan Xuân Dũng HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn quý thầy cô Trung tâm GDQP Hà Nội - Trường ĐHSP Hà Nội 2, truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn thầy Đại tá, ThS Phan Xuân Dũng, người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Trong trình nghiên cứu khóa luận, có nhiều cố gắng, với lượng kiến thức khả có hạn, nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Vũ Thành Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: - Những nội dung khóa luận thực hướng dẫn thầy giáo Đại Tá, ThS Phan Xuân Dũng - Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên Vũ Thành Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC (1075 - 1077) 1.1 Những vấn đề chung nghệ thuật quân Việt Nam 1.1.1 Quan niệm nghệ thuật quân 1.1.2 Nội dung nghệ thuật quân 1.1.2.1 Chiến lược quân 1.1.2.2 Chiến dịch quân 1.1.2.3 Chiến thuật quân 1.2 Cơ sở hình thành nghệ thuật quân Việt Nam kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên, xã hội truyền thống, tâm đánh giặc dân tộc ta 1.2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.2.1.2 Đặc điểm trị thời Lý 1.2.1.3 Đặc điểm kinh tế thời Lý 1.2.1.4 Đặc điểm văn hóa, xã hội thời Lý 1.2.1.5 Tổ chức quân đội 11 1.2.2 Truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm dân tộc ta 12 Chương NÉT ĐẶC SẮC CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC (1075 1077) 16 2.1 Diễn biến kết kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) 16 2.1.1 Diễn biến 16 2.1.2 Kết 20 2.2 Nét đặc sắc nghệ thuật quân Việt Nam kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) 22 2.2.1 Về chiến lược quân 22 2.3 Yêu cầu, nhiệm vụ học kinh nghiệm rút từ nghệ thuật quân kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) 26 2.3.1 Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình 26 2.3.2 Bài học kinh nghiệm 31 2.3.2.1 Về chiến lược quân 31 2.3.2.2 Về chiến thuật quân 33 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sôi nổi, kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” Quá trình chống kẻ thù xâm lược, giữ nước, giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc thời đại lịch sử có khác nhau, song dù dài dù ngắn, nhân dân ta đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc Vận nước có lúc thịnh lúc suy, song có kẻ thù xâm lược, nhân dân ta lại đoàn kết đứng lên chiến đấu chống bọn xâm lăng, bảo tồn nòi giống, văn hóa dân tộc Việt Nam Trong chiến tranh ấy, nhiều trận đánh hay mãi ghi vào sử sách, vào tâm trí người dân Việt Nam Tiêu biểu số kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) dân tộc ta lãnh đạo vua nhà Lý, tiêu biểu nhà quân tài ba Lý Thường Kiệt Trong kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077), kháng chiến chống quân xâm lược khác, nhà Tống nước lớn, có tiềm lực kinh tế, sức mạnh quân lớn ta nhiều lần So với lực lượng đối kháng, thua nhiều phương diện, ngoại trừ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết ý chí độc lập tự nhân dân Chính chiến không cân sức mà dân tộc ta hình thành nên nhiều loại nghệ thuật quân đặc sắc như: Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật chiến tranh du kích, nghệ thuật chiến dịch chiến thuật, nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang tùy vào tình hình cụ thể ta địch… từ chiến thắng chiến tranh xâm lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) có vị trí đặc biệt lịch sử chiến tranh chống giặc ngoại xâm lịch sử phát triển dân tộc ta Dựa vào đánh giá đắn tương quan lực ta với địch, tạo thời chủ động sáng tạo nghệ thuật đạo chiến tranh kết hợp với tính chất nghĩa chiến tranh tự vệ, lòng nhân khoan dung dân tộc ta thể rõ rệt giải đánh đàm Đánh cho quân địch thiệt hại nặng, đè bẹp ý chí xâm lược chúng chủ động thương lượng đuổi quân địch khỏi đất nước ta, kết thúc chiến tranh, khôi phục độc lập Truyền thống vừa đánh vừa đàm chiến tranh ngoại xâm dân tộc ta Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) có bước phát triển ý chí độc lập, tự chủ, quyền bình đẳng bất khả xâm phạm dân tộc ta qua thơ bất hủ tuyên ngôn độc lập đầu tiên, tương truyền Lý Thường Kiệt: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” Được dịch là: "Sông núi nước Nam, vua Nam Rành rành định phận sách trời Cớ lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay bị đánh tơi bời” Trong giai đoạn nay, trước yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình mới; trước thực tiễn, đặc điểm, tình hình đất nước… đặt yêu cầu phải nghiên cứu vấn đề nghệ thuật quân khứ nói chung, nghệ thuật quân quân dân nhà Lý chiến thắng chống quân Tống (1075 - 1077) nói riêng, từ tìm kinh nghiệm vận dụng vào hoàn cảnh để quân dân ta chiến thắng kẻ thù có chiến tranh xảy ra… Chính vậy, tác giả chọn “Nghệ thuật quân Việt Nam kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077)” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu nghệ thuật quân nước ta kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077); từ rút học kinh nghiệm vận dụng vào phát triển nghệ thuật quân quân dân ta giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu - Chỉ rõ sở hình thành nghệ thuật quân nước ta kháng chiến chống quân Tống (1075 -1077) - Làm rõ nét đặc sắc nghệ thuật quân kháng chiến chống quân Tống (1075 - 1077) - Phân tích kết việc vận dụng nghệ thuật quân kháng chiến chống quân Tống (1075 - 1077); đồng thời, rút học kinh nghiệm giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghệ thuật quân Việt Nam kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) 4.2 Phạm vi nghiên cứu Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077) quân dân nhà Lý Phương pháp nghiên cứu Logic, phân tích - tổng hợp, thống kê, so sánh, trao đổi, phương pháp lịch sử Bố cục khóa luận Gồm phần mở đầu, chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Chương NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC (1075 - 1077) 1.1 Những vấn đề chung nghệ thuật quân Việt Nam 1.1.1 Quan niệm nghệ thuật quân - Theo tri thức quân thường thức nghệ thuật quân nghệ thuật đạo vũ trang hay nghệ thuật tiến hành chiến tranh, gồm phận chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch chiến thuật quân Nghệ thuật quân bao hàm cách đánh, hay nói cách khác cách đánh phận nghệ thuật quân Nếu nghệ thuật quân xem xét tổng thể việc tạo sử dụng mưu trí, sáng tạo lực nhằm đạt mục tiêu đấu tranh vũ trang, cách đánh hiểu cách thức sử dụng vận động lực tạo dựng có sẵn phát sinh chiến dịch, trận đánh với không gian, thời gian cụ thể - Theo Hồ Chí Minh, nghệ thuật quân cách đánh, cách dùng binh trở thành thông thạo, điêu luyện trận chiến đấu, chiến dịch hay toàn chiến trường Nghệ thuật quân không theo khuôn mẫu cụ thể nào, biến hóa khôn lường, muôn hình muôn vẻ… Như vậy, thấy, chất nghệ thuật quân hệ thống quan điểm quân vấn đề có liên quan đến vấn đề chiến lược, chiến dịch, chiến thuật hoạt động quân tổ chức, tập đoàn quân Trong nghệ thuật quân bao hàm nhiều nghệ thuật chiến đấu khác như: nghệ thuật du kích, nghệ thuật phục kích… phạm vi trận đánh hay toàn cục diện chiến tranh Văn hóa, xã hội có bước phát triển; mặt đất nước đời sống nhân dân có nhiều thay đổi Dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy ngày mở rộng Đại đoàn kết dân tộc củng cố tăng cường Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hệ thống trị đẩy mạnh Sức mạnh mặt đất nước nâng lên Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa Quan hệ đối ngoại ngày mở rộng vào chiều sâu; vị uy tín Việt Nam trường quốc tế nâng cao Những thành tựu to lớn tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi phát triển năm tới, khẳng định đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử để bước đường xã hội chủ nghĩa - Âm mưu, thủ đoạn lực thù địch tình hình Âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” Việt Nam: Chủ nghĩa đế quốc lực thù địch coi Việt Nam trọng điểm chiến lược “diễn biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội Từ năm 1995 đến nay, trước thắng lợi to lớn công đổi toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo, lực thù địch điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng ta Chúng tuyên bố xóa bỏ “cấm vận kinh tế” bình thường hóa quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như: “dính líu”, “ngầm”, “sâu hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam Mục tiêu quán chủ nghĩa đế quốc lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” Việt Nam thực âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo đường chủ nghĩa tư lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc… Để đạt mục tiêu đó, lực thù địch không từ bỏ thủ 27 đoạn chống phá sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… Chủ nghĩa đế quốc lực thù địch chống phá cách mạng nước ta toàn diện, tất lĩnh vực đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc, nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết: kinh tế, trị, tư tưởng - văn hóa, tôn giáo - dân tộc đối ngoại Bạo loạn lật đổ lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam: Các lực thù địch trọng nuôi dưỡng tổ chức phản động sống lưu vong nước kết hợp với phần tử cực đoan, bất mãn nước gây rối, làm ổn định xã hội số vùng nhạy cảm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Việt Nam Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại quyền địa phương Thủ đoạn mà lực thù địch sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ quyền số địa phương nước ta là: Kích động bất bình quần chúng, dụ dỗ cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở, uy hiếp, khống chế quan quyền lực địa phương Trong trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng kêu gọi tài trợ tiền của, vũ khí nước vào để tăng sức mạnh - Nội dung nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam Trải qua giai đoạn cách mạng, với đường lối xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nhiệm vụ chiến lược sống Trong công đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế nay, quy luật dựng nước đôi với giữ nước, biểu tập trung hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu với xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 28 Từ nhận thức đắn vị trí, tầm quan trọng hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc, kỳ đại hội, qua gần 30 năm đổi mới, tư xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đảng ta có phát triển đổi mạnh mẽ Chúng ta ngày nhận thức đầy đủ, sâu sắc toàn diện hai nhiệm vụ chiến lược, chủ trương, biện pháp tạo nên sức mạnh tổng hợp đất nước Đại hội lần thứ IX Đảng Nghị Trung ương (Khóa IX) Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, nêu nhận thức nội hàm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa điều kiện toàn cầu hóa hội nhập quốc tế: Bảo vệ Tổ quốc bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội văn hóa; giữ vững ổn định trị môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nghị số 28-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình tiếp tục kế thừa nội hàm bảo vệ Tổ quốc nêu Nghị Trung ương (Khóa IX); đồng thời rõ quan điểm, tư tưởng đạo bảo vệ Tổ quốc là: Giữ vững lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối mặt Đảng nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhân tố định thắng lợi nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích cao đất nước; đồng thời nêu cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá, xâm lược lực thù địch; không để bị 29 động, bất ngờ tình huống; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc Phương châm đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Đảng ta xác định rõ kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo sách lược; kiên trì giải tranh chấp, mâu thuẫn biện pháp hoà bình, sở luật pháp quốc tế; tranh thủ ủng hộ rộng rãi nhân dân nước, dư luận quốc tế; phân hoá, cô lập phần tử, lực ngoan cố chống phá Việt Nam; lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa chính, đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật; chủ động đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” lực thù địch, không để hình thành tổ chức trị đối lập hình thức - Quan điểm sử dụng nghệ thuật quân Đảng nhà nước ta Trong thời đại nay, chiến tranh giải phóng dân tộc nhân dân ta tiến hành điều kiện nghiệp cách mạng dân tộc giới có quan hệ khăng khít với nhau, phối hợp, giúp đỡ lẫn Nước ta cần phát huy nhân tố thuận lợi thời tạo thêm cho mạnh lực mạnh để hạn chế yếu so sánh lực lượng với quân đội nước xâm lược Trong điều kiện đó, Đảng vừa động viên toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần dựa vào sức chính, đồng thời sức tranh thủ ủng hộ giúp đỡ phong trào cách mạng giới Trong kháng chiến, nhờ Đảng phát huy sức mạnh toàn dân đánh giặc mà ba thứ quân lực lượng trị có điều kiện kết hợp chặt chẽ hình thức chiến tranh du kích quy, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh trị, có điều kiện kết hợp tiến công quân với dậy quần chúng vận dụng phương thức đánh địch vùng chiến lược Mỗi địa bàn chiến lược hình thức đấu tranh có vị trí quan trọng khác nhau, xuất phát từ điều kiện cụ thể so sánh lực lượng ta địch 30 khác nhau, Đảng vào tình hình phát triển tiến công quân lực lượng vũ trang phong trào dậy quần chúng thời kì vùng để đặt trọng tâm đạo vận dụng quy mô hình thức đấu tranh cho thích hợp 2.3.2 Bài học kinh nghiệm 2.3.2.1 Về chiến lược quân - Chủ động tiến công Quân địch đông, quân ta ít, tổ tiên ta gặp đâu đánh cách đơn giản mà luôn chủ động đánh địch, chủ động điều khiển chúng theo ý định mình, đưa chúng vào chiến trường chuẩn bị sẵn để tiêu diệt Trong kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077), nghệ thuật quân cha ông ta mà tiêu biểu Lý Thường Kiệt nhấn mạnh tư tưởng tích cực, chủ động tiến công địch, chủ động đánh trước để phá kế hoạch xâm lược quân Tống theo chiến lược: “Ngồi yên đợi giặc không đem quân trước để chặn mạnh chúng” Nắm vững chỗ mạnh, chỗ yếu nhà Tống, Lý Thường Kiệt mở đầu kháng chiến chống ngoại xâm tiến công trước để tự vệ Hành động tiến công tích cực giáng cho kẻ thù đòn phủ đầu bất ngờ tạo trận chiến lược chủ động cho toàn chiến tranh yêu nước Các xuất phát tiến công, kho hậu cần chuẩn bị cho xâm lược địch bị phá sạch, khiến địch phải chuẩn bị lại từ đầu Sau đó, cách tách rời quân quân thủy, làm tê liệt hẳn chi viện thủy quân, Lý Thường Kiệt chặn đứng 30 vạn quân xâm lược, có 10 vạn quân chiến đấu gồm binh kỵ binh Ngày nay, kẻ thù đất nước ta chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, có ưu tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ mạnh, tiến hành chiến tranh xâm lược, phi nghĩa nên chúng bộc lộ nhiều sơ hở 31 Trên sở đánh giá mạnh, yếu địch ta, phải biết phát huy sức mạnh lực lượng, vận dụng linh hoạt hình thức quy mô tác chiến, cách đánh, tiến công địch cách liên tục, lúc, nơi Không tiến công mặt trận quân mà phải tiến công toàn diện mặt trận, đặc biệt mặt trận trị, binh vận, thực “mưu phạt công tâm”, đánh vào lòng người, góp phần thay đổi cục diện chiến tranh Như vậy, sở không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy lòng dũng cảm, trí thông minh, sáng tạo giải đắn mối quan hệ người vũ khí, nắm vững tư tưởng tích cực tiến công, hoàn toàn giành quyền chủ động chiến trường kết thúc chiến tranh điều kiện có lợi - Chủ động chuẩn bị trận Trong kháng chiến chống quân Tống (1075 - 1077), Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt để chặn địch, đồng thời sử dụng đội thủy binh đánh phía sau lưng chúng, tạo thời chuyển từ phòng ngự sang phản công tiến công đánh bại hoàn toàn quân địch Trước chiến tuyến sông Như Nguyệt, chiến tuyến kiên cố kỳ công quân dân ta, chứng tỏ nghệ thuật lợi dụng địa hình tinh tường tài bày trận, cách sử dụng bố trí binh lực xuất sắc Lý Thường Kiệt Bằng chiến tuyến sông Như Nguyệt, quân dân ta kiên đập tan tiến công quân địch, làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh nhà Tống giam hãm quân thù vào địa bàn núi rừng bất lợi Việc chủ động chuẩn bị trận nghệ thuật, đòi hỏi tư sáng tạo người huy quan huy tác chiến Đó không đơn giản xếp đội hình chiến đấu mà tìm chọn phương pháp bố trí, sử dụng lực lượng, biện pháp hành động với lực lượng sẵn có, tạo có lợi cho ta, bất lợi cho địch bước vào chiến đấu, trình tác chiến nhanh chóng chuyển hóa từ trận sang trận khác với có lợi 32 Việc chuẩn bị trận phải dựa tính toán, cân nhắc nhiều mặt: nhiệm vụ tác chiến, lực thế, trận, sở trường cách đánh địch, ta toàn cục phạm vi chiến trường, địa hình, thời tiết, từ tìm cách bố trí, sử dụng lực lượng thích hợp nhất, định biện pháp để phát huy mạnh ta, phá mạnh địch Quá trình việc chuẩn bị trận bao hàm việc tạo thế, cài thế, phá để nắm quyền chủ động, đánh địch trước mặt sau lưng, bên sườn, điều động địch đến nơi ta muốn, kìm địch nơi ta cần kìm, đánh thắng địch hướng chọn Trong chiến tranh giải phóng giữ nước chống thực dân Pháp đế quốc Mĩ vừa qua, Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm đánh giặc, giữ nước dân tộc, đưa nghệ thuật quân chiến tranh cách mạng Việt Nam phát triển lên đỉnh cao mới, nghệ thuật chủ động xây dựng trận có biểu phong phú, sáng tạo Trong điều kiện phải lấy nhỏ thắng lớn, nghệ thuật quân ta thành công xuất sắc việc xây dựng trận, nên với lực lượng địch tạo sức mạnh áp đảo quân địch, giành thắng lợi Nghệ thuật xây dựng trận cần thực trở thành lĩnh sở trường, kinh nghiệm có tính chất truyền thống quân dân ta, nét đặc sắc nghệ thuật quân Việt Nam 2.3.2.2 Về chiến thuật quân - Khởi đầu kết thúc chiến tranh lúc Mở đầu kết thúc chiến tranh lúc vấn đề mang tính nghệ thuật cao đạo chiến tranh cha ông ta, nhằm giành thắng lợi trọn vẹn hạn chế tổn thất đến mức thấp Trong kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077), Lý Thường Kiệt với chiến lược “tiên phát chế nhân” chủ động sang đất Tống tiêu diệt xuất phát tiến công, triệt phá hậu cần, quân chúng, khiến muốn xâm lược nước ta chúng phải bắt tay chuẩn bị lại từ đầu Sau dồn quân Tống vào tình quẫn bách, tiến lui khó, tiến công không đủ sức, đóng quân lại 33 có nguy bị tiêu diệt hoàn toàn, rút lui sợ bị thể diện “thiên triều” Nắm tình hình đó, Lý Thường Kiệt chủ động cử biện sĩ sang trại giặc “bàn hòa”, thực chất buộc chúng chấp nhận thất bại, rút quân nước mà đỡ bẽ mặt Từ đó, kết thúc nhanh chóng chiến tranh xâm lược quân Tống mà chịu hao tổn lực lượng, trang bị Nghệ thuật khởi đầu kết thúc chiến tranh lúc quân dân nhà Lý để lại cho đời sau nhiều học kinh nghiệm quý giá như: Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, mở đầu chiến tranh vào thời điểm đáp ứng điều kiện hoàn cảnh lịch sử, có sức lôi toàn dân tộc có sức thuyết phục trường quốc tế mạnh mẽ Trong kháng chiến chống Pháp, mở đầu chiến tranh vào ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thời điểm ta lùi sau hành động thiện chí nhằm ngăn ngừa chiến tranh xảy Trong kháng chiến chống Mĩ, chuyển từ khởi nghĩa phần lên chiến tranh cách mạng, cách mạng miền Nam có bước trưởng thành, thời điểm sau đồng khởi không cho Mĩ tạo cớ phá hoại công xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc Trong kháng chiến chống Pháp, chọn thời điểm sau giành thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ Trong kháng chiến chống Mĩ, ta chọn thời điểm kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Tại thời điểm đó, lực cách mạng mạnh, có đủ điều kiện để định kết thúc chiến tranh, tự vận mệnh đất nước, mà không phụ thuộc vào yếu tố tác động khách quan Từ xưa đến nay, từ thời kì phong kiến, đất nước ta phải chống lại nhiều kẻ thù xâm lược có tiềm lực quân lớn ta gấp nhiều lần, có Đảng lãnh đạo, nước ta đấu tranh chống lại nước thực dân, đế quốc có tiềm lực quân mạnh giới, dù đánh bại kẻ 34 xâm lược để giữ vững độc lập chủ quyền cho đất nước, nhiên, thiệt hại mát để lại cho đất nước ta vô to lớn Vì vậy, dù chiến tranh nào, nhà lãnh đạo quân cần xác định thời điểm bắt đầu kết thúc chiến tranh hợp lý để hạn chế đến mức tối đa thiệt hại người cải đất nước - Phát huy sức mạnh ba thứ quân chiến đấu Cả nước chung sức nét bật nghệ thuật quân truyền thống, quy luật tiến hành chiến tranh chống ngoại xâm dân tộc ta Trong lịch sử đánh giặc, giữ nước, đông đảo nhân dân ta, từ người cày ruộng, lấy củi đánh cá, chở đò, bà hàng nước bình thường đội hương binh, thổ binh, dân binh… địa phương, thực tế đóng vai trò chủ yếu hoạt động chiến đấu du kích nhỏ lẻ, phân tán khắp nơi mà giữ vị trí quan trọng, không thiếu trận đánh lớn Khác với nhiều nước, trận chiến chiến lược nước ta thường không đơn lực lượng vũ trang tập trung đảm nhiệm mà có đông đảo nhân dân tham gia chiến đấu với nhiều hình thức mức độ khác Trong kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077), quân dân ta thực chặt chẽ, với ý thức phối hợp quân triều đình, quân địa phương dân binh, thổ binh làng xã, động Sự phối hợp lực lượng biểu rõ nét phát huy hiệu Cuộc tập kích chiến lược “tiên phát chế nhân” Lý Thường Kiệt thực hai mũi tiến công, mũi tiến công chủ yếu quân địa phương đảm nhiệm; hướng tiến công vào Khâm Châu Liêm Châu thực quân chủ lực triều đình Năm 1077, với tuyến, khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, vừa có diện rộng vừa có chiều sâu lớn, Lý Thường Kiệt tạo trận phòng ngự thủy chiến lược mạnh chặn 35 đánh, phá kế hội sư thủy địch, đồng thời lại tạo điều kiện để phối hợp tác chiến quân triều đình thổ binh; vừa đánh địch vừa liên tục tiến hành tiến công cục bộ, bước đẩy quân thù vào khó khăn Kết hợp tác chiến loại quân kết hợp đánh nhỏ tiêu hao với đánh lớn, tạo thời tạo phản công tiêu diệt giặc phương pháp tác chiến đắn, có hiệu cuốc kháng chiến chống quân Tống (1075 - 1077) Nghệ thuật quân toàn dân đánh giặc chiến tranh nhân dân, lấy lực lượng vũ trang có chủ lực, đội địa phương, dân quân tự vệ làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc để chống lại đội quân đông hơn, trang bị tốt nước có tiềm lực mạnh Phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng vũ trang lực lượng trị, đấu tranh toàn diện mặt trận quân sự, trị, trị ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, binh địch vận, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh quy khởi nghĩa quần chúng nhân dân quy luật phát huy sức mạnh tổng hợp, nguyên tắc Ngày nay, kẻ thù đất nước ta chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, có ưu tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ mạnh, tiến hành chiến tranh xâm lược, phi nghĩa nên chúng bộc lộ nhiều sơ hở Trên sở đánh giá mạnh, yếu địch ta, phát huy sức mạnh ba thứ quân chiến đấu, vận dung linh hoạt hình thức quy mô tác chiến, cách đánh, tiến công địch cách liên tục, lúc, nơi Không tiến công mặt trận quân mà phải tiến công toàn diện mặt trận, đặc biệt mặt trận trị, binh vận, thực “mưu phạt công tâm”, đánh vào lòng người, góp phần thay đổi cục diện chiến tranh Như vậy, sở không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh ba thứ quân, phát huy lòng dũng cảm, trí thông minh, sáng tạo giải đắn mối quan hệ người vũ khí, nắm vững tư tưởng tích cực tiến công, hoàn toàn giành quyền chủ động chiến trường kết thúc chiến tranh điều kiện có lợi 36 Tiểu kết chương Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ kết thúc thắng lợi hoàn toàn Mộng tưởng xâm lược Đại Việt nhà Tống đến chấm dứt Đó thắng lợi tinh thần chiến đấu hi sinh triều đình quân dân Đại Việt, thắng lợi nghệ thuật dụng binh tài giỏi tổ tiên ta mà đại diện người anh hùng dân tộc, nhà quân kiệt xuất Lý Thường Kiệt Thực chất nghệ thuật quân Việt Nam kháng chiến chống quân Tống (1075 - 1077) nghệ thuật quân quân dân Nhà Lý kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ mà người đứng đầu Vua Lý Thánh Tông Thái úy Lý Thường Kiệt Nghệ thuật quân nước ta giai đoạn biểu rõ thông qua việc sử dụng nghệ thuật phạm vi chiến dịch quân sự, chiến thuật quân Cuộc kháng chiến để lại cho đời sau nhiều học kinh nghiệm quý giá công xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình như: Chủ động tiến công, chủ động chuẩn bị trận, bắt đầu kết thúc chiến tranh lúc phát huy sức mạnh thứ quân chiến đấu 37 KẾT LUẬN Nghệ thuật quân nghệ thuật đạo vũ trang hay nghệ thuật tiến hành chiến tranh, gồm phận chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch chiến thuật quân Nghệ thuật quân cách đánh, cách dùng binh trở thành thông thạo, điêu luyện trận chiến đấu, chiến dịch hay toàn chiến trường Nghệ thuật quân không theo khuôn mẫu cụ thể nào, biến hóa khôn lường, muôn hình muôn vẻ Trong lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước, ông cha ta phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh nhiều lần kinh tế, quân Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí sáng tạo, ông cha ta đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược, viết nên trang sử hào hùng dân tộc Dưới thời Hậu Lý, công xây dựng đất nước đẩy mạnh quy mô lớn Kinh tế phát triển mạnh mẽ, quốc gia thống nhất, củng cố, văn hóa dân tộc bước vào giai đoạn rực rỡ Sự lớn mạnh mặt đất nước cho phép nhà Lý đối phó với âm mưu xâm lược nhà Tống cách kiên quyết, chủ động, thể tâm bảo vệ độc lập dân tộc ý chí tự lập, tự cường mạnh mẽ dân tộc Trên sở đó, nghệ thuật quân đặc sắc cha ông ta hình thành Thực chất nghệ thuật nghệ thuật quân Việt Nam kháng chiến chống quân Tống (1075 - 1077) nghệ thuật quân quân dân Nhà Lý kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ mà người đứng đầu Vua Lý Thánh Tông Thái úy Lý Thường Kiệt Nghệ thuật quân nước ta giai đoạn biểu rõ thông qua việc sử dụng nghệ thuật phạm vi chiến lược quân sự, chiến thuật quân 38 Cuộc kháng chiến để lại cho đời sau nhiều học kinh nghiệm quý giá công xây dựng bảo vệ tổ quốc tình hình như: chủ động tiến công, chủ động chuẩn bị trận, bắt đầu kết thúc chiến tranh lúc phát huy sức mạnh thứ quân chiến đấu 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bế Xuân Trường - Nguyễn Bá Dương (2013), Xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia Cục Nhà trường BTTM (1997), Giáo trình Lịch sử quân tập 2, Nxb QĐND, Hà Nội Cục Nhà trường BTTM (1999), Giáo trình Lịch sử quân , Nxb QĐND, Hà Nội Đỗ Trình (1999), Vấn đề nghệ thuật quân Việt Nam, Nxb QĐND Hoàng Minh Thảo (2006), Tác phẩm giải thưởng Hồ Chí minh, Nxb QĐND, Hà Nội Hoàng Minh Thảo (2007), Bàn nghệ thuật quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Đệ, Góp phần tìm hiểu đặc điểm nghệ thuật Quân Việt Nam lịch sử giữ nước (2000), Nxb QĐND Nam Ninh (2011), Theo dòng lịch sử Thế thời phải thế, Nxb Dân trí Nguyễn Huy Hiệu (2010), Một số vấn đề nghệ thuật quân chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Nxb QĐND, Hà Nội 10 Phan Huy Lê - Bùi Đăng Dũng - Phan Đại Doãn - Phạm Thị Tâm - Trần bá Chí (1976), Một số trận chiến chiến lược lịch sử dân tộc, Nxb QĐND, Hà Nội 11 Phạm Đức Quí (2001), Bí mật sức mạnh huyền thoại chiến tranh nhân dân Việt Nam, Nxb Mũi Cà Mau 12 Phạm Hồng Sơn (2004), Nghệ thuật đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội 13 Quách Xuân Đà (2013), Những vấn đề nghệ thuật đánh trận then chốt định mở đầu chiến dịch tiến công chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, NXB QĐND 40 14 Văn Tiến Dũng (2001), Nghệ thuật quân Việt Nam Lý luận thực tiễn, Nxb QĐND, Hà Nội 15 Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, PGS.TS Nguyễn Bá Dương Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang (2014), Bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia 16 Viện khoa học xã hội nhân văn quân (2003), Bảo vệ Tổ quốc tình hình Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb QĐND 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật quân sự việt nam trong cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược 1075 1077 , Nghệ thuật quân sự việt nam trong cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược 1075 1077 , Nghệ thuật quân sự việt nam trong cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược 1075 1077

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay