Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí của công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS)

99 68 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRẦN VĂN TOẢN GIẢI HÁ N NG CAO NĂNG C CẠNH TRANH TRONG ĨNH V C X Y Ắ CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ HẦN DỊCH VỤ Ắ ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN TSC ( OS) UẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS HẠM CẢNH HUY HÀ NỘI – 2016 ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ “G tr tr đặt, Vậ ĩ v x y ắ ô B dưỡ Cô trì trì dầu k í ủ Cô ty Cổ ầ Dị vụ Lắ Dầu k í B ể PTSC (POS)” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học riêng Các liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, công trình nghiên cứu công bố, website TÁC GIẢ TRẦN VĂN TOẢN ỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Đào tạo sau đại học thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội tận tình giảng dạy hướng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy TS.Phạm Cảnh Huy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ có nhiều thông tin ý kiến thiết thực trình thu thập thông tin để hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu, thân nỗ lực, song khả kinh nghiệm có hạn nên khó tránh khỏi số thiếu sót mong muốn Vì vậy, mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô giáo, đồng nghiệp để nghiên cứu luận văn trở nên có giá trị Người thực luận văn TRẦN VĂN TOẢN DANH MỤC CÁC K HI U, CH Stt Từ viết tắt VI T TẮT Nội dung đầy đủ Engineering, Procurement and Construction – Thiết kế, EPC Cung cấp thiết bị công nghệ Thi công xây dựng công trình Engineering, Procurement, Construction, Installation & EPCIC Commissioning – Thiết kế, Cung cấp thiết bị công nghệ, Thi công xây dựng, Lắp đặt Chạy thử công trình HUC Hook-up & Comissioning – Đấu nối & Chạy thử O&M Operation& Maitenance – Vận hành & Bảo dưỡng PTSC Offshore Services - Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp POS đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC Petroleum Technical Services Corporation - Tổng Công ty PTSC PVN PetroVietnam - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam T&I Transportation & Installation – Vận chuyển Lắp đặt Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ SƠ ĐỒ & HÌNH VẼ TRANG Hình 1.1 Mô hình áp lực cạnh tranh 17 Hình 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Công ty POS 26 Hình 2.2 Ước thị phần lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí Biển thị trường Việt Nam 39 BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh từ 2012-2015 30 Bảng 2.2 Trình độ nguồn lao động Công ty POS qua năm 31 Bảng 2.3 Hiệu sử dụng nguồn lao động Công ty POS 32 Bảng 2.5 Tổ chức máy phòng ban Công ty POS theo chức năng, nhiệm vụ Trình độ nguồn lao động Công ty POS Bảng 2.6 Ngân sách đào tạo từ 2012-2015 36 Bảng 2.7 Các phần mềm tính toán thiết kế - thi công có 37 Bảng 2.8 Một số tiêu tài Công ty POS từ 2012-2015 38 Bảng 2.9 Trữ lượng dầu khí khu vực Đông Nam Á 54 Bảng 2.4 Bảng 2.10 Các bể trầm tích thềm lục địa Việt Nam Phân tích đối thủ cạnh tranh nước lĩnh vực O&M Phân tích đối thủ cạnh tranh nước lĩnh vực Bảng 2.12 O&M Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn nước Bảng 2.13 lĩnh vực T&I Bảng 2.11 34 35 55 56 59 61 Bảng 2.14 Một số khách hàng lớn thị trường dầu khí Việt Nam 64 Bảng 2.15 Danh sách nhà cung cấp công ty POS 66 Bảng 3.1 Danh mục đầu tư đến năm 2020 79 Bảng 3.2 Một số nhà thầu thiết kế liên doanh thực gói thầu lớn 88 MỤC ỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ UẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG C CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHI 1.1 Tổng quan cạnh tranh hình thức cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Các hình thức cạnh tranh .5 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 10 1.3 Các yếu tố môi trường bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 1.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .14 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành 17 CHƯƠNG 2: H N TÍCH NĂNG C CẠNH TRANH TRONG ĨNH V C X Y Ắ CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ HẦN DỊCH VỤ Ắ ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC 23 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Dịch vụ ắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng công trình dầu khí biển TSC ( OS) 23 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 23 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh .24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 25 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2015 30 2.1.5 Hoạt động dịch vụ kỹ thuật dầu khí Công ty giai đoạn 2012 – 2015 32 2.2 hân tích lực canh tranh doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí 33 2.2.1 Phân tích yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp 33 2.2.2 Phân tích tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 39 2.3 hân tích yếu tố môi trường bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 46 2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .46 2.3.2 Các yếu thuộc môi trường ngành .56 2.4 Đánh giá chung lực Công ty .68 2.4.1 2.4.2 Điểm mạnh 68 Những hạn chế nguyên nhân 71 CHƯƠNG 3: GIẢI HÁ N NG CAO NĂNG C CẠNH TRANH DỊCH VỤ X Y Ắ CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ HẦN DỊCH VỤ Ắ ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN TSC 76 3.1 Định hướng phát triển Công ty 76 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí cho Công ty .79 3.2.1 Giải pháp đầu tư đổi trang thiết bị, phương tiện hàng hải .79 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ nhân lực 81 3.3.3 Giải pháp thứ ba hoàn thiện công tác quản lý Dự án 84 3.3.4 Giải pháp nâng cao lực tìm kiếm dịch vụ 85 3.3.5 Giải pháp nâng cao lực thiết kế thi công 87 K T UẬN 91 TÀI I U THAM KHẢO .92 Trang MỞ ĐẦU Sự cấp thiết đề tài Cạnh tranh đóng vai trò vô quan trọng kinh tế thị trường Nó coi động lực phát triển không cá nhân, doanh nghiệp mà kinh tế nói chung Cạnh tranh tất yếu khách quan, động lực thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế kinh tế thị trường, góp phần xóa bỏ độc quyền, bất hợp lý, bất bình đẳng kinh doanh Cạnh tranh không cạnh tranh người sản xuất với mà cạnh tranh người bán hàng, khách hàng với người bán hay khách hàng với Trên thị trường có nhiều công ty sản xuất kinh doanh, cung ứng sản phẩm có chức năng, công dụng, kiểu dáng giống Nghĩa thị trường có nhiều sản phẩm thay để khách hàng lựa chọn Vấn đề đặt làm để khách hàng lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp cung ứng, đối thủ cạnh tranh? Đó câu hỏi lớn ban lãnh đạo công ty Muốn khách hàng lựa chọn sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp doanh nghiệp phải không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật trình sản xuất kinh doanh, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ cho cán công nhân viên… tất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa mẫu mã giảm giá thành sản phẩm, giữ chữ tín Có doanh nghiệp chủ động trình sản xuất kinh doanh thu hút khách hàng đồng thời chiến thắng đối thủ cạnh tranh thị trường Kết trình cạnh tranh định doanh nghiệp tiếp tục tồn phát triển doanh nghiệp bị phá sản giải thể Do đó, vấn đề nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu mà doanh nghiệp phải quan tâm Thực định hướng chiến lược phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo Trang dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) đảm trách vai trò đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt, đấu nối, chạy thử, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, hoán cải, nâng cấp công trình dầu khí nước Tập đoàn, nhà thầu khai thác dầu khí, bước phát triển cung cấp dịch vụ cho công trình dầu khí khu vực Những năm gần đây, biến động kinh tế giới ảnh hưởng lớn đến thị trường dịch vụ dầu khí nước khu vực Một số dự án bị giãn tiến độ tạm ngừng triển khai dẫn đến thị trường dịch vụ bị thu hẹp, mức độ cạnh tranh gay gắt liệt đơn vị cung cấp dịch vụ ngành ngành, nước nước Trước thực tế đó, việc thực nghiên cứu chuyên sâu nhằm phân tích tình hình thực trạng, đánh giá khó khăn thách thức đưa giải pháp tích cực toàn diện để khắc phục điểm yếu, nâng cao lực cạnh tranh Công ty POS cần thiết Với mong muốn đó, tác giả chọn đề tài Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)” làm luận văn thạc sĩ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS), qua đánh giá mặt mạnh, mặt yếu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho công ty thời gian tới Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) - Thời gian giai đoạn 2012 – 2015 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng khả cạnh tranh Công ty Cổ phần Dịch Trang vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)trong thời gian qua Chỉ mặt mạnh, mặt yếu, thành đạt được, tồn nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến lực cạnh tranh đơn vị - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)trong thời gian tới hương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp đối chiếu, phương pháp phân tích tổng hợp kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích so sánh, tiếp cận hệ thống Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương - Chương Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh doanh nghiệp - Chương Phân tích lực cạnh tranh lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) - Chương Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) Trang 78 - Tổ chức tuyển dụng, đào tạo phát triển đội ngũ thiết kế, đầu tư phần mền thiết kế lắp đặt chuyên ngành phục vụ công tác dự án lắp đặt công trình dầu khí - Phát triển bền vững, đứng đầu dịch vụ vận hành bảo dưỡng cho công trình dầu khí công nghịêp biển đất liền, đủ lực cạnh tranh với nhà thầu giới; tăng cường hợp tác với đơn vị nước mở rộng thị phần dịch vụ đặc biệt trọng đến công trình dầu khí đất liền nhà máy chế biến khí, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy đạm, hóa chất Việt Nam - Đảm bảo tự thực thành công dịch vụ thuê đơn vị nước liên quan đến hoạt động bảo dưỡng cho công trình dầu khí bờ, biển - Giai đoạn 2016 - 2020 giai đoạn bùng nổ nhu cầu lĩnh vực khai thác dầu vùng biển có độ sâu lớn, lĩnh vực lắp đặt kết nối công trình ngầm; giai đoạn cuối chu kỳ khai thác mỏ dầu khí độ sâu trung bình vùng nước nông nên nhu cầu tháo dỡ di dời (Decommissioning) nhu cầu thiết yếu Với định hướng phát triển trên, công ty POS hi vọng đạt tiêu kinh tế (chi tiết theo phụ lục 05 đính kèm) mục tiêu đến năm 2020, cụ thể - Chiếm lĩnh phần lớn thị trường dịch vụ lắp đặt công trình dầu khí Việt Nam chuẩn bị lực phát triển dịch vụ nước - Phát triển bền vững, đứng đầu dịch vụ vận hành bảo dưỡng cho công trình dầu khí công nghịêp biển đất liền, đủ lực cạnh tranh với nhà thầu giới - Nghiên cứu, nắm bắt, xây dựng, phát triển loại hình dịch vụ có đặc thù có mối liên hệ mật thiết với loại hình dịch vụ chiếm tỷ tọng cao doanh thu, lợi nhuận Công ty tương lai phá dỡ, di dời, hoán cải công trình dầu khí Trang 79 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí cho Công ty 3.2.1 Giải pháp đầu tư đổi trang thiết bị, phương tiện hàng hải  Căn đề xuất giải pháp: Hiện POS thiếu phương tiện hàng hải trang thiết bị, máy móc để phục vụ cho công tác thi công khơi Với nguồn lực trang thiết bị công nghệ POS đủ khả tự thực dự án HUC Vận chuyển Đối với dự án lớn liên quan đến rải ống, khảo sát công trình ngầm, lắp đặt cấu kiện Subsea, tính toán thiết kế phải thuê lại dịch vụ phương tiện từ nhà thầu phụ nước Hàng năm POS thường giữ 50% lợi tức cổ đông từ năm trước, với uy tín POS vay vốn từ ngân hàng ngành với lãi suất ưu đãi để phục vụ cho việc đầu tư trang thiết bị  Nội dung giải pháp: - Hiện POS1 sà lan nhà Việt nam tham gia hỗ trợ thực dự án HUC, POS phải huy động sà lan nhà từ nước Việt nam thực đồng thời 02 – 03 dự án thời điểm Đó đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư sở hạ tầng phương tiện, trang thiết bị nhằm sớm hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao lực dịch vụ, đáp ứng thỏa mãn tối đa yêu cầu khách hàng - Ngoài ra, tìm kiếm phương án đầu tư cách góp vốn, liên doanh cho lĩnh vực dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử công trình dầu khí biển Phương tiện tàu rải ống, Tàu thi công đa năng, phần mềm tính toán thiết kế, phương tiện nâng hạ…v…v - Nhanh chóng lập đề án đầu tư trang thiết bị cần thiết để sớm trình lên Tổng công ty xin phê duyệt Trong trường hợp trang thiết bị có giá trị lớn kêu gọi đầu từ liên doanh từ công ty có tiềm lực tài - Dựa theo diễn biến giá dầu dự báo nhu cầu dịch vụ xây lắp công trình biển thời gian tới tăng so với Trên sở kinh nghiệm dự án thực hiện, số danh mục thiết bị, sở hạ tầng đề xuất đầu tư phục vụ dự án xây lắp công trình biển giai đoạn 2016-2020 Trang 80 Bảng 3.1: Danh mục đầu tư đến năm 2020 Tổng mức đầu tư TT Đơn vị tính Tên dự án Tổng số Vốn CSH Vốn vay + Khác Giai đoạn 2016-2017 Đầu tư phần tính toán mềm thiết kế Tr.USD 2.00 2.00 Đầu tư thiết bị phục vụ công Tr.USD tác sửa chữa bảo dưỡng 4.00 4.00 Giai đoạn 2017-2018 Hoán cải sà lan POS1 thành sà lan Tr.USD rải ống 31 14 Đầu tư thiết bị phục vụ công Tr.USD tác sửa chữa bảo dưỡng 10.00 10.00 17 Giai đoạn 2017-2019 Đầu tư tàu đa DP2 Tr.USD 33 15 Đầu tư thiết bị phục vụ công Tr.USD tác sửa chữa bảo dưỡng 10.00 10.00 10.20 3.06 18 Giai đoạn 2019-2020 Phương tiện nâng hạ >300 Tr.USD N uồ : P ò Kế Cô 7.14 ty PTSC POS  Dự kiến lợi ích giải pháp: Chiếm lĩnh phần lớn thị trường dịch vụ dầu khí Việt Nam Dự kiến thị phần nước tăng lên 60% POS sở hữu nguồn lực công nghệ Nâng cao khả cạnh tranh, nâng cao khả trúng thầu POS chủ động nguồn công nghệ, phương tiện Chủ động giá đấu thầu đàm phán với khách hàng, đối tác lúc POS bị phụ thuộc vào nhà thầu cung ứng Với giải pháp POS cải thiện tiêu chí khả mở rộng thị phần, tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiêu chí giá sản phẩm dịch vụ tiêu chí khả đáp ứng nhu cầu khách hàng Trang 81 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ nhân lực  Căn đề xuất giải pháp: Công ty quan tâm trọng để việc nâng cao phát triển nguồn nhân lực Với yêu cầu chuyên môn ngày cao công việc, buộc người lao động phải đào tạo để nâng cao trình độ Dầu khí ngành đòi hỏi chuyên môn cao, có kiến thức tốt Để tạo sản phẩm dịch vụ tốt cần có nguồn nhân lực tốt, đủ khả thực tốt yêu cầu cao kỹ thuật mà khách hàng đưa  Nội dung giải pháp:  Một tăng cường công tác đào tạo - Tiếp tục đào tạo cho người lao động kỹ chuyên môn, kỹ thuật kỹ quản lý cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế Bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuyên môn nơi làm việc; thuê chuyên gia, kỹ thuật viên giỏi hướng dẫn, đào tạo cho người lao động cho Công ty - Tăng cường giải pháp liên kết, kết hợp, hợp tác với Trường, tổ chức nước nước để xây dựng chương trình đào tạo thực tế phối hợp đồng phương pháp học đào tạo khác nhau, kịp thời nắm bắt, đón đầu yêu cầu nước, khách hàng, dự án nhằm kịp thời bổ sung văn chứng chỉ, kỹ năng…etc theo yêu cầu Tập trung tổ chức khóa ngắn hạn, mở rộng đầu tư sở vật chất quan tâm việc đào tạo mảng theo dịch vụ cốt lõi dịch vụ phát triển dịch vụ T&I, Thiết kế, Dịch vụ thu dọn giếng, dịch vụ HUC & Com, Decommissioning…etc - Song song với hoạt động đào tạo sở, cần đẩy mạnh việc đào tạo chỗ tổ chức đào tạo nội bộ, on job training, đào tạo CBTA, seminar…etc chương trình đào tạo gần gủi với thực tế, mang tính thực hành cao tận dụng cán có nhiều kinh nghiệm mà giảm chi phí đào tạo - Qua nhiều năm kinh nghiệm POS xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt với đối tác uy tín kinh nghiệm giới Saipem, Mc Dermott, Trang 82 Sapura, Technip….Đây đối tác lớn, có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao, tiên tiến Nắm bắt điều đó, trình đàm phán hợp đồng thực dịch vụ Công ty POS coi trọng lồng ghép các khóa đào tạo đối tác, tạo điều kiện cho CBCNV thâm nhập sâu học hỏi kinh nghiệm thực tế qua công việc, học hỏi qua việc chuyển giao công nghệ….etc - Ngoài ra, để triển khai Kế hoạch đào tạo cách hiệu quả, cần có kế hoạch cụ thể phối hợp chặt chẽ với phòng, Ban QLDA để tránh trường hợp nhân bận rộn công tác làm việc xa bờ tham gia đào tạo  Hai tuyển dụng Phát triển nguồn lực người - Tận dụng hợp lý tối đa nguồn lực có sẵn, tuyển dụng nguồn nhân lực theo chiến lược sản xuất kinh doanh: Bao gồm tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Áp dụng hiệu quy chế lương mới, hoàn thiện chế độ sách người lao động - Tìm kiếm, hợp tác với đối tác cung cấp nhân lực sẵn có để sẵn sàng thuê, sử dụng nhân Công ty thiếu phải thực nhiều dự án thời điểm - Kỹ sư uyê uyê môn: Đội ngũ nhân POS, thời gian vừa qua tham gia dự án với vai trò giao diện giám sát với nhà thầu bên liên quan chính, nhiên trình độ ngoại ngữ chuyên môn sâu thiết kế thi công hạn chế Các đối tượng cần tập hợp để đào tạo nâng cao khả ngoại ngữ sử dụng thành thạo phần mềm tính toán tiêu chuẩn/ quy phạm kỹ thuật quốc tế hay áp dụng lĩnh vực thi công biển - Nhân s hàng h (độ ũ t uyền viên): Đối với phương tiện hàng hải đầu tư mua phương án ưu tiên sử dụng đội ngũ thuyền viên cũ, đồng thời bố trí xen kẽ nhân người Việt có kinh nghiệm làm việc cho chức Trang 83 danh tương tự phương tiện hoạt động POS bước thay vị trí chủ chốt tương lai - Nhân s tham gia thi công tr c tiếp: Các nguồn lực tham gia thi công trực tiếp huy động nguồn lực sẵn có từ POS Các đối tượng nguồn lực cần đào tạo chuyên sâu trình độ chuyên môn tham gia thực công việc biển, đặc biệt công tác hàn cắt, giàn giáo, móc hàng, cẩu lắp, etc - Chỉ tuyển dụng bổ sung vị trí thiếu để đảm bảo có nhân thay thế/back up cần thiết số vị trí thay tuyển dụng bổ sung nâng cao chuyên môn nhân khóa đào tạo có chất lượng Sắp xếp, bố trí nhân điều phối tham gia giàn chuyến khảo sát để nắm rõ thực tế triển khai dịch vụ Bố trí đủ nhân kỹ thuật, giám sát nhân logistic triển khai dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thành lập tổ thuộc phòng KT, xưởng CKBD chuyên phục vụ mảng - Công ty tập trung xây dựng đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật cao, chức danh thợ lao động phổ thông trực tiếp phát triển theo hướng liên kết với đơn vị chuyên cung cấp nhân lực kèm theo biện pháp quản lý, giám sát để đảm bảo chất lượng Biện pháp giúp giảm chi phí quản lý không ảnh hưởng đến quỹ lương  Ba chế độ đãi ngộ, xây dựng chế lương khoán thưởng phù hợp Mặc dù POS có hệ thống quản lý dựán tương đối tốt lực nội bộđể thực dựán, nhiên với chế Lương sách đãi ngộ người lao động nay, chưa tạo môi trường làm việc tốt, lành mạnh bình đẳng để nâng cao tối đa hiệu suất lao động người lao động Vì vậy, cần xây dựng chế độ đãi ngộ, chế khoán thưởng phù hợp  Dự kiến lợi ích mang lại giải pháp: Công ty có đội ngũ nhân có chuyên môn trình độ cao, thực nhiều dự án với tính chất phức tạp kỹ thuật Tạo sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao Các nhân Trang 84 đạt chứng chuyên môn quốc tế công nhận chuyên môn an toàn (chứng OHSA, NEBOSH), chuyên môn giám sát chất lương (chứng hàn CSWIP, NDT UT, RT, PT, MT, BGAS, EX….v….v), tay nghề thợ hàn đạt chứng quốc tế (3G, 6G), chứng lifting, …v v Với giải pháp công ty cải thiện chất lượng sản phẩm trình sản xuất, tiêu chí khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, thương hiệu uy tín công ty nâng cao 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Dự án  Căn đề xuất giải pháp: Lĩnh vực lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng công trình dầu khí đòi hỏi trình độ quản lý đội ngũ trưởng dự án, điều phối dự án, thiết kế, chế tạo thi công đòi hỏi phải có kiến thức, trình độ chuyên môn cao hiên lực đội ngũ mỏng, chưa thực đáp ứng hoàn toàn yêu cầu công việc Việc quản lý nguồn lực nhân sự, thiết bị, công nghệ khó khăn, điều ảnh hưởng để chất lượng tiến độ dự án  Nội dung giải pháp - Giao quyền hạn trách nhiệm cho chủ nhiệm/ giám đốc dựán: Ban giám đốc cần giao đầy đủ quyền hạn để giám đốc dự án có quyền đánh giá để thực trách nhiệm họ điều hành dự án Đặc biệt giám đốc dự án phải có quyền phối hợp nguồn lực, thiết lập mong đợi, đưa lời dẫn, thiết lập ưu tiên giải tranh cãi nhóm Giám đốc dự án cần ưu tiên để đưa định có ảnh hưởng lớn đến thành công dự án cần chịu trách nhiệm trước ban giám đốc Công ty tiến độ, chất lượng, chi phí dự án - Cần có phối hợp chặt chẽ Ban/Tổ QLDA phòng ban chức để thống kế hoạch triển khai dự án, chia sẻ nguồn lực nội cách hợp lý dự án triển khai thời điểm để đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng tiến độ dự án - Quán triệt quan điểm đến tất thành viên tổ dự án, quản lý dự án phải Trang 85 bắt buộc thời hạn có thúc giục thời gian, tất dự án có hạn chế, giới hạn thời gian, chi phí nguồn lực khác Người quản lý dự án phải không ngừng đốc thúc để đảm bảo tiến độ dự án thực liên tục Việc thường xuyên kiểm tra trạng, họp nhắc nhở luôn cần thiết làm việc mà chúng Quản lý dự án cần thiết phải hiểu rõ phạm vi phân chia công việc hợp lý, thiết lập ưu tiên cách linh động - Hoàn thiện khâu quản lý chất lượng dự án, thống quy trình, biểu mẫu Quản lý chất lượng dự án phải thực suốt chu kỳ dự án từ giai đoạn hình thành kết thúc chuyển sang giai đoạn vận hành, thực trình, khâu công việc - Xây dựng hệ thống liệu lưu trữ hồ sơ dự án: nhân sự, thiết bị, giải pháp thi công, học kinh nghiệm…của dự án thực để làm sở đấu thầu thi công cho dự án - Đầu tư, xây dựng phần mềm quản lý chuyên dụng vào quản lý dự án, quản lý trang thiết bị, máy móc, vật tư….đảm bảo việc truy xuất liệu dự án, thiết bị máy móc, vật tư cách xác, thuận tiện Giúp quản lý điều phối sử dụng nguồn lực sẵn có cách hiệu  Dự kiến lợi ích mang lại giải pháp: Việc hoàn thiện công tác quản lý dự án giúp đồng nguồn lực dự án Quản lý tốt nguồn lực dự án, đẩy nhanh tiến độ thực dự án, dự kiến thời gian thi công rút ngắn 1/5 thời gian dự kiến ban đầu, nâng cao chất lượng sản phẩm Qua có nhiều thời gian chuẩn bị dành cho dự án Nếu giải pháp thực thi cải thiện chất lượng sản phẩm (bao gồm tiến độ dự án), tiêu chí giá cải thiện mà chi phí thuê nguồn lực giảm xuống thời gian thi công giảm công tác tổ chức tốt, đáp ứng nhu cầu khách hàng 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực đấu thầu tìm kiếm dịch vụ  Căn đề xuất giải pháp: Công tác đấu thầu nhiệm vụ then chốt công Trang 86 ty Đội ngũ đấu thầu có vai trò đặc biệt quan trọng định đến thành công việc tìm kiếm dịch vụ Với hạn chế yếu công tác đấu thầu cần phải có giải pháp để nâng cao lực đấu thầu Đề từ nâng cao xác suất trúng thầu dự án lớn nước  Nội dung giải pháp: - Xây dựng quy trình đấu thầu để tăng tính chuyên nghiệp vận dụng cách hệ thống có yêu cầu đấu thầu - Tổ chức đào tạo nội bên để nâng cao lực kinh nghiệm đấu thầu cho đội ngũ nhân đấu thầu - Nâng cao lực kinh nghiệm đàm phán thương mại hợp đồng cho nhân thương mại, hợp đồng - Tuyển dụng phát triển đội ngũ nhân marketing, nhân phát triển kinh doanh để có chiến lược quảng bá thương hiệu POS thị trường quốc tế, tăng khả tìm kiếm dịch vụ - Tăng cường chất lượng nhân đội ngũ đàm phán hợp đồng, đội ngũ kỹ thuật bóc tách gói thi công đưa phương án thi công Làm ta đưa gói thầu kỹ thuật tốt với chi phí đảm bảo cho việc thắng thầu - Quán triệt phận chịu trách nhiệm bóc tách, đưa phương án nhanh chóng để đảm bảo tiến độ thời gian quy định đấu thầu - Phát triển mạng lưới nhà cung cấp có đủ lực, kinh nghiệm đánh giá trì thường xuyên nhằm loại bỏ nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu bổ sung đơn vị - Xây dựng quy trình lựa chọn, đánh giá quản lý nhà cung cấp Hiện Công ty POS quản lý nhà cung cấp có sẵn dựa danh sách có bổ sung theo năm Xây dựng thành công quy trình giúp Công ty tìm kiếm nhà cung cấp tốt có uy tín, có nguồn cung ổn định, chất lượng tốt, giá phải chăng, có đủ lực đáp ứng yêu cầu Công ty để hoạt động sản xuất diễn liên tục Quản lý nhà cung cấp để Trang 87 hàng hóa mua từ nhà cung cấp đạt chất lượng tốt nhất, trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà cung cấp đạt yêu cầu từ giúp Công ty xây dựng nguồn cung đầu vào ổn định, bền vững Tránh trường hợp sau trúng thầu bị nhà cung cấp ép giá, nhà cung câp đưa giá cao dẫn đến POS buộc phải chào thầu giá cao, xác suất trúng thầu bị giảm  Dự kiến lợi ích mang lại giải pháp: - Giúp doanh nghiệp chủ động công tác đấu thầu, đảm bảo dự thầu thời gian, theo tiêu chuẩn kỹ thuật gói thầu - Củng cố chuyên môn đội ngũ đấu thầu, đội ngũ phát triển kinh doanh marketing Giúp công ty tăng khả chúng thầu tự tin để tham gia đấu thầu gói dịch vụ lớn nước - Thiết lập mạng lưới nhà cung cấp, uy tín chất lượng giá theo yêu cầu tiêu chuẩn gói thầu đề ra, giúp công ty đưa giá chào thầu cạnh tranh - Tăng tính chuyên nghiệp công tác đấu thầu, từ nhận gói chào thầu áp dụng quy trình đấu thầu để đưa chào thầu cách nhanh chóng hiệu 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực thiết kế thi công  Căn đề xuất giải pháp: Thiết kế khâu quan trọng lĩnh vực kỹ thuật Đây tiền đề cho việc triển khai cách có hiệu khâu quan trọng mua sắm vật tư - thiết bị, chế tạo, thi công - lắp đặt, đấu nối chạy thử Với nguồn lực người sở vật chất (Máy móc, phần mềm phục vụ tính toán) Công ty POS chưa có phòng thiết kế riêng mà nhân chủ yếu từ phận thi công, giám sát, kỹ sư thuộc phòng Kỹ thuật Công ty chưa xây dựng đội ngũ thiết kế mạnh, đồng lĩnh vực Công nghệ, Điện - điều khiển, Kết cấu, Đường ống vv Công ty chưa thể thực phần thiết kế cho dự án đóng dự án có yêu cầu tính toán phức tạp phần công nghệ, kết cấu, điện điều khiển Khâu thiết kế tốt tạo lợi ích to lớn giai đoạn tiếp Trang 88 theo dự án EPCIC  Nội dung giải pháp: Để nâng cao khả tự thực dịch vụ thiết kế thi công để hỗ trợ cho dự án XLCTB, sửa chữa bảo dưỡng, hoán cải , POS cần: - Ưu tiên hướng phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý - Thực khóa đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ chuyên ngành để nâng cao lực nhân viên - Bổ sung chứng thiết kế & chế tạo cần thiết (Chứng thiết kế chế tạo bình áp lực theo chuẩn ASME VIII , NDT (hiện nhóm ASME triển khai, theo dự kiến tháng 12/2015 có chứng chỉ); Chứng NFPA, NACE, Ex… - Xây dựng bổ sung tài liệu hướng dẫn liên quan dịch vụ thiết kế - Đầu tư trang bị phần mềm tính toán chuyên dụng - Liên kết với nhà thầu thiết kế Đối với gói thầu lớn lực kinh nghiệm thực dự án POS chưa đáp ứng tốt theo yêu cầu khách hàng cần phải liên danh với nhà thầu lớn để thực số phần việc gói thầu đồng thời qua dần củng cố khẳng định thương hiệu POS Bảng 3.2: Một số nhà thầu thiết kế lớn liên doanh, liên kết Đối tác Stt Dịch vụ Thiết kế thi công, thiết kế chi tiết Website PVE www.pve.com.vn PTSC M&C Tổng thầu EPC www.ptsc.com.vn Intecsea Thiết kế thi công công trình ngầm đường ống kết nội mỏ www.intecsea.com Technip Tổng thầu EPC www.technip.com Worley Parson Thiết kế FEED, thiết kế chi www.worleyparsons.com tiết JGC Vietnam Co., Tổng thầu EPC Ltd www.jgc.com.jp Trang 89  Dự kiến lợi ích mang lại giải pháp: Giải pháp hoàn thiện khâu thiết kế dựa sở Thiết kế tinh gọn - Lean Design, tập trung vào nguồn lực khả nội Công ty sở liên doanh, liên kết với Công ty chuyên lĩnh vực thiết kế dầu khí nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, xây dựng chương trình cụ thể nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề thiết kế đội ngũ kỹ sư ngày tiếp cận đạt chuẩn chung khu vực giới Với giải pháp cải thiện tiêu chí chất lượng sản phẩm, khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng khả đổi sản phẩm cho doanh nghiệp, thương hiệu uy tín nâng cao Lợi ích mang lại: - Nâng cao chất lượng tài liệu thiết kế, loại bỏ sản phẩm lỗi - Các vẽ thiết kế có tính khả thi thi công thực tế - Các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho việc mua sắm (Specification, Data sheet, BOM…) xác, tối ưu đáp ứng yêu cầu dự án mà đảm bảo chất lượng nhằm giảm bốt chi phí khâu mua sắm Trang 90 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả đưa định hướng phát triển công ty POS thời gian tới Trên sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp để đưa số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh đầu tư đổi trang thiết bị phương tiện hàng hải, nâng cao trình đồ nguồn nhân lực, hoàn thiện công tác quản lý dự án, nâng cao lực đấu thầu tìm kiếm dịch vụ, nâng cao lực thiết kế Giải pháp đưa có khoa học thực tiễn, có tính khả thi cao Trang 91 K T UẬN Với nội dung kết cấu chương, luận văn tập trung giải số vấn đề sau Đầu tiên, hệ thống lại số kiến thức lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Đưa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh mô hình phân tích ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung Trên sở kiến thức tảng nêu tác giả áp dụng vào trường hợp thực tế Công ty POS, phân tích thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ xây lắp công trình dầu khí Công ty POS thông qua số tiêu doanh thu, thị phần, uy tín thương hiệu sản phẩm, dịch vụ… đồng thời đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Công ty POS Cuối cùng, tác giả xây dựng số giải pháp định nhằm tăng cường nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty POS thời gian tới Trang 92 TÀI I U THAM KHẢO Nguyễn Duy Bột (2007), Thị trườ k d t ươ m t e ế thị trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Trần Văn Bảo, Đặng Đình Đào (2004), Kinh doanh dịch vụ tr ế thị trường, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, ThS Phan Văn Nam (2006), Chiế ược sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Phạm Công Đoàn (2007), Kinh tế doanh nghiệ t ươ m i, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Hữu Lam (1998), Qu n trị chiế ược phát triển c nh tranh, NXB Giáo dục, Hà Nội Vũ Trọng Lâm (chủ biên) (2007), Nâng cao sức c nh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội Trần Sửu (2006), N c c nh tranh doanh nghiệ tr đ ều kiện toàn cầu hóa, NXB Lao động, Hà Nội PGS PTS Lê Văn Tâm (2009), Qu n trị doanh nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội Phạm Hồng Thúy (2004), Chiế ược c nh tranh cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Công ty POS (2012), Báo cáo kết qu ho t động kinh doanh 11 Công ty POS (2013), Báo cáo kết qu ho t động kinh doanh 12 Công ty POS (2014), Báo cáo kết qu ho t động kinh doanh 13 Công ty POS (2015), Báo cáo kết qu ho t động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí của công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí của công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí của công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay