10 tính năng hàng đầu của iOS 5

8 392 6

NT2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 600 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 17:21

Bản nâng cấp lần này sẽ được tích hợp Twitter, công cụ nhắn tin mới, sử dụng camera từ màn hình khóa và duyệt web bằng nhiều tab. . 10 tính năng hàng đầu của iOS 5 Bản nâng cấp lần này sẽ được tích hợp Twitter, công cụ nhắn. iOS 5 sẽ dành cho các thiết bị chạy iOS 4 như iPhone 3GS, iPhone 4, hai thế hệ iPad và iPod Touch thế hệ 4 trong mùa thu năm nay. Dưới đây là 10 tính năng
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 tính năng hàng đầu của iOS 5, 10 tính năng hàng đầu của iOS 5, 10 tính năng hàng đầu của iOS 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn