Đánh giá và đề xuất Chiến lược phát triển của SGHC đến năm 2015

41 139 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 02:56

GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN TÓM TẮT LUẬN VĂN Hiện kinh tế thị trường, Quản Trị Chiến Lược đóng vai trò quan trọng việc hoạch định kế hoạch kinh doanh dài ngắn hạn,giúp doanh nghiệp thấy rõ hướng tương lai, tạo chiến lược tốt hơn, giúp ứng phó nhanh nhẹn với thay đổi liên tục môi trường kinh doanh Ra đời cách 35 năm, với phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước, Saigontourist không ngừng đổi mới, phát triển để trở thành tập đoàn hàng đầu ngành Du Lịch Việt Nam,là thương hiệu số Việt Nam với hệ thống 53 khách sạn tiêu chuẩn từ đến suốt dọc chiều dài đất nước Việt Nam có chiến lược vươn Toàn cầu Công ty Sài Gòn Hồ Cóc với thương hiệu Furama Resort Hồ Cóc theo tiêu chuẩn tự hào thành viên Saigontourist phân khúc sản phẩm bất động sản du lịch: xây dựng,chuyển quyền khai thác kinh doanh Căn hộ khách sạn (CHKS) nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư Nhà đầu tư cho bất động sản phục vụ cho nhu cầu nghĩ dưỡng cho thuê họ Đồ án nhằm mục đích phân tích, đánh giá chiến lược Sài Gòn Hồ Cóc phân tích môi trường bên môi trường bên để đưa chiến lựơc giai đoạn 2010 - 2015 Đồ án sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp vấn, sử dụng chuyên gia, quan sát thực tế kinh doanh Sài Gòn Hồ Cóc sử dụng số liệu thứ cấp lấy số liệu từ tổng cục thống kê, số liệu từ hiệp hội, số liệu từ công ty Với phương pháp cho Kết nghiên cứu sau: - Khái quát lý thuyết mô hình Delta, đồ chiến lựơc lực lựơng cạnh tranh, chuổi giá trị M.Porter - Đồ án phân tích đánh giá chiến lược công ty Sài Gòn Hồ Cóc khẳng dịnh phù hợp với môi trường kinh doanh - Sứ mạng mục tiêu đưa phù hợp với môi trường bên ngòai bên ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh Công ty - Công ty có khách hàng ổn định, lực cạnh tranh tốt - Công ty tiến hành đầu tư tài cho thi công xây dựng đưa thị trường sản phẩm CHKS ( Condo Hotel) có sức cạnh tranh cao so với với đối thủ nước -1- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN nước - Công ty quan tâm sứ mệnh, tầm nhìn, sản phẩm, giá cả, phân phối, quảng bá thương hiệu, thị trường tiêu thụ, sách khuyến mãi, cho nhà đầu tư Đồng thời phát triển nguồn nhân lực sở vật chất kỹ thuật hạ tầng Đồ án hy vọng góp phần vào việc vận dụng chiến lược vào thực tiễn kinh doanh công ty Sài Gòn Hồ Cóc từ năm 2015 nhằm đưa công ty trở thành công ty có sản phẩm bất động sản du lịch tầm cở nước giới -2- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Mục đích đối tượng nghiên cứu: Theo thống kê Tổng cục Du Lịch Việt Nam, 11 tháng năm 2010 ước đạt 4.600.285 lượt, tăng 36,5% so với kỳ năm 2009(Cập nhật: Thứ năm, 2/12/2010) chiếm 5,12% GDP nước Đây kết chiến lựơc đắn ngành du lịch Việt Nam năm qua Công ty TNHH SÀI GÒN HỒ CÓC (SGHC) đời ngày 3/2/2010 công ty thành viên Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn (Saigontourist) họat động lĩnh vực Bất Động Sản –Du Lịch nhằm thực chiến lược Saigontourist việc Xã Hội Hóa Hạ Tầng Du Lịch Hồ Cóc – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu – nơi sở hữu bãi biển hoang sơ rừng nguyên sinh Phước Bữu với hệ động thực vật gần nguyên vẹn nhằm thu hút khách quốc tế đến với Bà Rịa Vũng Tàu Chính thuận lợi khó khăn nêu mà tác giả muốn đóng góp phần sức lực nhỏ nhoi việc xây dựng chiến lược phát triển cho công ty SGHC nhằm giúp công ty xây dựng chiến lược phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh Với lý chọn đề tài: “Đánh giá đề xuất Chiến lược phát triển SGHC đến năm 2015” cho đồ án tốt nghiệp Mục tiêu đề tài phạm vi nghiên cứu : 2.1 Mục tiêu đề tài: - Sử dụng mô hình Delta, đồ chiến lựơc chuổi giá trị M.Porter để chiên lựơc công ty SGHC - Nhận thức rõ hội thách thách thức, điểm mạnh điểm yếu công ty SGHC - Đề xuất chiến lược đến năm 2015 2.2 Phạm vi nguyên cứu: Đề tài nghiên cứu phạm vi doanh nghiệp Cụ thể nghiên cứu dựa sở số liệu liên quan đến chiến lược kinh doanh công ty SGHC Thông qua phân tích yêu tố môi trường mà công ty đối mặt, rút kết luận hiệu chiến lược giải pháp khả thi cho việc nâng cao hiệu thời gian tới Do đó, kết liên quan đến giải pháp đưa đề tài áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn SGHC -3- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Phương pháp nghiên cứu: Đây nghiên cứu tiến hành công ty SGHC, để thu thập thông tin, nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: - Thu thập liệu thứ cấp qua nguồn báo chí, internet, tài liệu nội … - Thu thập liệu sơ cấp: sử dụng phương pháp định tính định lượng để thu thập số liệu sơ cấp: thông qua bảng khảo sát gửi đến đối tượng cần khảo sát chọn ngẫu nhiên , nội dung nhằm thu thập đánh giá đối tượng việc: đánh giá hài lòng khách hàng, chất lượng chuyên môn, sách hoạt động mức thu, công tác lãnh đạo đơn vị, cải tiến chất lượng chức Kết dự kiến: - Qua nguyên cứu thực tiễn Cty SGHC kết hợp với lý thuyết Dentla , Ma trận chiến lược… giúp hiểu rỏ lý luận áp dụng điều kiện thực tiễn doanh nghiệp - Dựa khoa học lý thuyết để đề xuất chiến lược phù hợp với môi trường bên bên công ty SGHC, giúp nâng cao lực canh tranh hoàn thiện máy quản trị công ty - Do thời gian hạn chế khả diễn đạt ngôn ngữ chưa xác nên chắn có nhiều sơ xuất hạn chế định luận văn điều kiện tốt để tác giả học tập nguyên cứu nhận góp ý quý báo từ đồng nghiệp Quí Thầy cô hướng dẫn luận văn hoàn thiện Bố cục luận văn: Chương 1- Mở Đầu Chương – Tổng Quan Lý Thuyết Chương – Phương pháp nguyên cứu Chương – Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh công ty SGHC thời gian qua Chương – Đánh giá chiến lược kinh doanh công ty SGHC Chương – Đề xuất hoàn thiện chiến lược SÀI GÒN HỒ CÓC giai đoạn 2010-2015 Chương - Kết Luận -4- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Mô hình Delta Mô hình Delta Arnoldo A.Hax & Dean L, trọng tâm mô hình cạnh tranh dựa gắn kết giá trị chiến lược cạnh tranh trực diện, mô hình xây dựng phát triển thời đại Internet giúp giải thích tầm quan trọng việc tạo dựng quy trì giá trị Mô hình Delta cung cấp phương pháp luận cho việc phân tích yếu tố chiến lược: khách hàng tòan diện - Sản phẩm tốt Cố định hệ thống: Sơ đồ 1.1: Mô hình Delta (Hax, Wide II) Cơ cấu nội hệ thống Sản phẩm tốt Giải pháp khách hàng Sứ mệnh kinh doanh • Phạm vi kinh doanh • Các lực Định vị cạnh tranh Cơ cấu ngành • Các hoạt động tác động khả sinh lãi • Các yếu tố ngoại cảnh định tính hấp dẫn ngành Lịch hoạt động chiến lược Cải tổ, đổi Hiệu hoạt động Chọn khách hàng mục tiêu Quá trình thích ứng -5- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN (Nguồn: valuebasedmanagement.net) Việc cần thiết mạng máy tính toàn cầu với phát triển công nghệ hoạt động kinh doanh, thương mại điện tử giúp cho doanh nghiệp có lựa chọn mà cho phép hoạt động kinh doanh hiệu Mô hình Delta kết hợp lý thuyết lợi cạnh tranh chuỗi giá trị Porter với nguồn lực doanh nghiệp bổ sung quan điểm mở rộng doanh nghiệp, cung cấp giải pháp khách hàng toàn diện Mô hình Delta chứa đựng yếu tố sau đây: - Tam giác chiến lược: sử dụng cho việc xác nhận vị trí chiến lược mà phản ánh cách nguồn tạo lợi nhuận (3 lựa chọn chiến lược: sản phẩm tốt nhất, giải pháp khách hàng toàn diện; cấu nội hệ thống) - Xếp đặt lựa chọn chiến lược hành động phù hợp chiến lược kế hoạch (ba trình hành động có: hiệu hoạt động, chọn khách hàng mục tiêu, đổi mới) - Quá trình thích ứng: trình cốt yếu công ty phải phù hợp với chiến lược lựa chọn để tạo quy trình ngược với lịch chiến lược phòng ngừa cho kết sản xuất Mô hình Delta xác định quy trình yếu hoạt động kinh doanh cung cấp dẫn cần để chức khác đạt vị trí chiến lược khác có khả liên tục đáp ứng thay đổi môi trường kinh doanh - Ma trận kết hợp ma trận hình cột Hax Wide cho rằng, thân doanh nghiệp nợ khách hàng họ Họ người quan trọng hoạt động doanh nghiệp Trung tâm công việc quản trị, trung tâm chiến lược, khách hàng có Nhân viên thừa hành phải phục vụ khách hàng cách đặc biệt muốn nhận khen thưởng từ cấp Cách phục vụ đặc biệt thu hút, làm hài lòng trì quan hệ khách hàng Ngày nay, liên thông mang lưới kinh tế giúp cho doanh nghiệp có nhiều hội tạo vị trí cạnh tranh dựa cấu trúc mối quan hệ khách hàng Việc kinh doanh thiết lập dựa mối liên kết vững chắc, kiến thức sâu rộng mối quan hệ thân thiết mà doanh nghiệp có với khách hàng Mối quan hệ hình thành cách trực tiếp gián tiếp thông qua những dịch vụ bổ sung mà khách hàng muốn tìm hiểu đến -6- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Mô hình đồ chiến lược Trong sách xuất năm 2002 “The Strategy-Focused Organization”, Kaplan Norton biến đổi khái niệm “Balanced Scorecard” - thẻ ghi điểm cân đối hay phương pháp đo hiệu suất công việc giới thiệu chương trình Hội thảo Kinh doanh Harvard năm 1992 thành khái niệm phương thức quản lý chiến lược Tất biến đổi tổng hợp gọi “Bản đồ chiến lược” Bản đồ chiến lược mô tả phương thức tổ chức tạo giá trị kết nối mục tiêu chiến lược với mối quan hệ nhân - rõ ràng Các mục tiêu nói đến tài chính, khách hàng, trình, kinh nghiệm mở rộng Sơ đồ 2.1: Bản đồ chiến lược – Giao tiếp chiến lược BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Chiến lược suất Chiến lược tăng trưởng Giá trị cổ đông dài hạn Viễn cảnh Tài Cải thiện cấu trúc C art Tăng cường sử dụng tài sản Mở rộng hội thu nhập Nâng cao giá trị người tiêu dùng Giá trị khách hàng đề xuất Viễn cảnh người tiêu dùng Giá Chất lượng Tính sẵn sàng Lựa chọn Khả chức Dịch vụ Quan hệ Thuộc tính sản phẩm/dịch vụ Viễn cảnh bên Quy trình quản lý hoạt động - Cung - Sản phẩm - Phân phát - Quản lý rủi ro Cộng tác Quy trình quản lý khách hàng - Lựa chọn - Thu nhận - Sở hữu, sử dụng - Tăng trưởng Quá trình cải tiến - Cơ hội JD - Danh mục R&D - Thiết kế/Phát triển - Đưa ra, giới thiệu Thương hiệu Hình ảnh Quy trình điều tiết xã hội - Môi trường - An toàn sức khoẻ - Việc làm - Cộng đồng Vốn người Viễn cảnh học hỏi tăng trưởng Vốn thông tin Văn hoá Lãnh đạo Vốn tổ chức Sắp hàng Làm việc nhóm (Nguồn: valuebasedmanagement.net) -7- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Nguyên tắc chủ yếu Bản đồ chiến lược - Chiến lược cân nguồn mâu thuẫn - Chiến lược hướng đến khách hàng với giá trị khác - Các giá trị tạo nhờ nội lực Doanh nghiệp - Chiến lược bao gồm đề tài bổ sung đồng thời - Sự liên kết chiến lược xác định giá trị tài sản vô hình Miêu tả Bản đồ chiến lược - Tất thông tin tổng hợp trang giấy, điều giúp trình giao tiếp trao đổi dễ dàng - Bốn hướng: Tài chính, Khách hàng, Nội bộ, Bài học phát triển - Lĩnh vực tài nhằm vào việc hình thành giá trị cổ đông dài hạn, xây dựng Cấu trúc chi phí tận dụng tài sản dựa chiến lược suất; chiến lược phát triển mở rộng hội, tăng cường giá trị khách hàng - Bốn yếu tố cuối Sự cải tiến chiến lược hỗ trợ Giá cả, sẵn có, chọn lọc, công năng, dịch vụ, đối tác nhãn hiệu - Nhìn từ phía nội công ty, trình điều hành quản lý quan hệ khách hàng góp phần điều chỉnh, cải tiến hình ảnh sản phẩm dịch vụ - Tất trình phản ánh qua điều hành nhân sự, quản lý thông tin vốn công ty Vốn công ty hiểu văn hóa công ty, ban lãnh đạo, liên kết làm việc nhóm - Cuối cùng, mối quan hệ nguyên nhân- hệ miêu tả hình mũi tên Tại phải dùng Bản đồ chiến lược? Bằng cách kết nối yếu tố hình thành giá trị cổ đông, quản lý quan hệ khách hàng, điều hành, quản lý chất lượng, lực hạt nhân, cải tiến, nhân sự, khoa học công nghệ, cấu tổ chức biểu đồ, Bản đồ chiến lược hình dung cụ thể giúp trình trao đổi giao tiếp nhà điều hành với với nhân viên Theo cách này, liện kết tạo xoay quanh chiến lược, điều giúp việc thực thi chiến lược dễ dàng Một điều chối cãi thực thi chiến lược xây dựng thực thách thức -8- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Mặc dù, sách trước đó, Kaplan Norton có dành đến 64 trang để nói bàn đồ chiến lược, bạn tìm thấy thông tin nhất, tốt toàn diện Bản đồ chiến lược với nhiều ví dụ minh họa sách họ Hướng Tài chính: không cần biết công ty có sử dụng lãi từ khoản đầu tư, từ việc đầu tư vốn, giá trị kinh tế gia tăng vài chi tiêu giá trị khác mục tiêu tài quan trọng, có hai chiến lược để thúc đẩy tình hình tài chính, phát triển suất Chiến lược tăng doanh thu tập trung vào phát triển nguồn thu lợi nhuận Nói chung hai thành tố sau: - Quyền kinh doanh: Mở rộng nguồn tạo doanh thu từ thị trường mới, sản phẩm mới, khách hàng Hướng chiến lược nhằm tạo thay đổi lớn đòi hỏi phải có thời gian để thực - Tăng cường giá trị khách hàng: tiếp tục mối quan hệ khách hàng có sẵn để mở rộng mối quan hệ họ với công ty Yếu tố có xu hướng tức thời tập trung khai thác hiệu mối quan hệ gắn kết công ty khách hàng Chiến lược suất miêu tả vận hành hiệu hoạt động công ty với hỗ trợ khách hàng cũ Các chiến lược suất tập trung vào việc giảm chi phí tăng tính hiệu Cũng giống chiến lược tăng doanh thu, chiến lược nói chung có hai thành tố: - Cải thiện cấu trúc chi phí: giảm chi phí trực tiếp hàng hóa dịch vụ, sử dụng chung nguồn nguyên liệu với đơn vị kinh doanh khác - Tận dụng tính tài sản: giảm chi phí sửa chữa không cần thiết giới hạn doanh nghiệp cách tận dụng tối đa công năng, cẩn thận lựa chọn, sử dụng tận dụng phận tái sử dụng tài sản tài sản cố định Chiến lược suất nói chung cho kết sớm chiến lược tăng trưởng Kaplan Norton nhấn mạnh hướng cân để đảm bảo giảm chi phí tận dụng công tài sản không ảnh hưởng đến hội phát triển công ty Họ cho công ty giai đoạn đầu hình thành thường nhìn thấy hội phát triển nhanh có khả đạt doanh thu cao Chi phí suất nói đến công ty sử dụng toàn lực phát triển giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, mở rộng sang thị trường mới, lĩnh vực ứng dụng Trong đó, công ty -9- GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN giai đoạn cuối thời kỳ trưởng thành vòng phát triển tập trung vào giảm chi phí tận dụng công tài sản, có hội cho họ tìm kiếm khách hàng hay mở rộng sang thị trường Hầu hết công ty giai đoạn vòng phát triển theo chiến lược “tăng lợi nhuận” từ việc tăng doanh thu từ việc giảm chi phí Hướng Khách hàng: Đây trọng tậm chiến lược xác định đạt thành công Giá trị tìm xác định chiến lược đặc trưng để cạnh tranh tìm khách hàng tăng cường mối quan hệ kinh doanh với khách hàng cũ Định nghĩa rõ ràng giá trị bước quan trọng việc phát triển Bản đồ chiến lược Đó cách công ty tạo khác biệt thị trường Dưới ba cách khác để tạo khác biệt ấy: - Sản phẩm hàng đầu: công ty sản phẩm hàng đầu tìm cách phát triển sản phẩm thành sản phẩm chưa biết đến, chưa thử, chào đón Tập đoàn Sony Intel hai ví dụ chiến lược - Sự thân thiện khách hàng: công ty thân thiện với khách hàng xây dựng ràng buộc với khách hàng mình: công ty biết rõ khách hàng họ ai, họ cần sản phẩm dịch vụ Công ty liên hợp vận tải nội địa The Home thành công áp dụng chiến lược - Sự vận hành tối ưu: công ty vận hành tối ưu cung cấp sản phẩm dịch vụ tối ưu chất lượng, giá thuận tiện mà không công ty khác so sánh Ví dụ điển hình Tập đoàn McDonald, Hãng hàng không Southwest, tập đoàn máy tính Dell Treacy Wiersema khẳng định công ty thành công theo ba hướng nói họ trì lúc tiêu chuẩn cần thiết tối thiểu hai hướng lại Điều giống với quan niệm Terry Hill “người chiến thắng đơn đặt hàng” “người đạt yêu cầu” miêu tả phần trước Ví dụ, The Home Depot tạo khác biệt nhờ đội ngũ nhân viên bán hàng tận tình hiểu biết Tất nhiên, họ công ty tổ chức lựa chọn sản phẩm khắt khe, quản lý kho hàng chuyên nghiệp, giá hợp lý Tuy nhiên, chưa phải tác nhân đưa khách hàng mục tiêu đến mua hàng Một ví dụ khác tập đoàn Sony hay Intel nhiều công ty dược phẩm khác thành công việc cung cấp sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu khách hàng Thông thường công ty - 10 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN - Tín hiệu hồi phục kinh tế giới giúp tăng lượng khách du lịch nội địa quốc tế Việt Nam nói chung, BR -VT nói riêng giúp KS FRH có lượng khách ổn định - BĐS ND sản phẩm ,phân khúc Condo Hotel thật đối thủ cạnh tranh - Lượng khách có nhu cầu du lịch chưa khai thác hết - Khung pháp lý hoàn thiện dần - Sự phát triển công nghệ thông tin * Những đe dọa (Threats): - Nguồn nhân lực nhiều số lượng, thiếu kỹ chuyên môn, thực tế - Đạo đức kinh doanh đơn vị kinh doanh BĐS không đặc nặng,vì quyền lợi cá nhân cạnh tranh cách,kể việc phá giá đưa thông tin thiếu trung thực sản phẩm - Không có sản phẩm mới, sản phẩm cũ, trùng lắp với sản phẩm khác có thị trường - Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội có khuynh hướng ngày bị “ô nhiễm” - Xu hướng gia tăng doanh nghiệp đầu tư vào BĐS ND có vốn 100% nước - Chính sách thu hút chất xám với đãi ngộ cao đối thủ cạnh tranh - Môi trường kinh tế biến động * Những điểm mạnh (Strengths): - Condo Hotel sản phẩm độc đáo thời điểm - Dịch vụ đa dạng có chất lượng tốt - Đội ngũ nhân viên động, trách nhiệm - Mạng lưới phân phối sản phẩm hợp lý - Sự hiểu biết khách hàng tiềm * Những điểm yếu (Weaknesses) - Thương hiệu công ty hạn chế( SGHC thành lập) - Khả phản ứng công ty thay đổi chậm - Tài hạn chế - Chưa phát triển đội ngũ tư vấn, hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm - Hoạt động marketing yếu - 27 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN - Quản lý khai thác liệu khách hàng yếu - Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý Ma trận SWOT Những đe doạ (T) Những hội (O) O1: Chính sách hỗ trợ phát triển T1: Nguồn nhân lực có số lượng sở Hạ Tầng du lịch nhiều, thiếu kỹ quyền tỉnh BRVT,các địa chuyên môn, thực tế phương lân cận TW T2: Vấn đề đạo đức kinh doanh O2: Sự ổn định trị, trật doanh nghiệp KD BDS sa sút tự an toàn xã hội Việt Nam T3: Không có sản phẩm mới, O3: Tín hiệu hồi phục kinh tế trùng lắp với sản phẩm giới giúp tăng lượng khách công ty khác du lịch T4: Xu hướng gia tăng doanh O4: BĐS ND sản phẩm nghiệp có vốn 100% nước ,phân khúc Condo Hotel T5: Môi trường tự nhiên, môi thật đối thủ cạnh tranh trường xã hội có khuynh hướng ngày bị “ô nhiễm” O5: Lượng khách có nhu cầu T6: Chính sách thu hút chất xám du lịch chưa khai thác hết với đãi ngộ cao O6: Khung pháp lý đối thủ cạnh tranh hoàn thiện dần T7: Môi trường kinh tế biến động O7: Sự phát triển công nghệ thông tin Những điểm mạnh (S) Các chiến lược S – O Các chiến lược S – T S1: Condo Hotel sản phẩm độc * S2, S3, S4 + O1, O2, O3, O4, * S1, S2, S3, S4 + T4, T7: Tăng đáo thời điểm O6: Tìm kiếm thị phần khách cường công tác marketing để S2:Dịch vụ đa dạng có chất hàng cách tăng cường khai thâm nhập thị trường => Chiến lượng tốt thác thị trường mục tiêu => lược marketing S3: Đội ngũ nhân viên Chiến lược thâm nhập thị * S2, S3, S4 + T3, T4: Phát triển động, trách nhiệm sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường S4: Mạng lưới phân phối sản * S2, S3 + O1, O3, O5, O6: Mở trường mục tiêu tạo lợi phẩm hợp lý( Hưng Thịnh – Danh rộng khai thác sang khách hàng cạnh tranh so với đối thủ => Khôi – HDRealtor – Song Phát) khác, thị trường mục tiêu Chiến lược phát triển sản phẩm S5: Sự hiểu biết khách hàng => Chiến lược phát dịch vụ tiềm triển thị trường * S2, S4 + T2, T5: Củng cố * S2, S4 + O1, O3, O4, O5: thiết lập môi trường văn hoá Công ty thành lập văn doanh nghiệp phù hợp, thể hiên - 28 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN phòng đại diện số địa trách nhiệm xã hội doanh phương để tiếp cận tốt nghiệp => Chiến lược xây dựng thị trường => Chiến lược văn hoá doanh nghiệp kết hợp phía trước * S2 + T1, T2, T5, T6: Xây dựng sách nhân nhằm tìm kiếm nhân phù hợp cho phát triển công ty => Chiến lược tổ chức nhân Những điểm yếu (W) Các chiến lược W – O Các chiến lược W – T W1: Thương hiệu công ty * W1, W5 + O3, O4, O6: Tăng * W1, W3, W4, W7 + T1, T6: hạn chế cường công tác marketing để Điều chỉnh phân công công việc W2: Khả phản ứng thâm nhập thị trường => Chiến phù hợp, có sách công ty thay đổi lược marketing lương thưởng đãi ngộ nhằm giữ chậm * W2, W4, W6, W7 + O1, O3, chân nhân lực phù hợp => Chiến W3: Tài hạn chế O4, O6: Cải tiến hệ thống thông lược tổ chức nhân W4: Chưa phát triển đội tin, điều chỉnh cấu tổ chức, * W1, W2, W5 + T3, T4, T7: ngũ tư vấn, hướng dẫn khách bồi dững nhân để phát triển Tăng cường liên kết với đối hàng lựa chọn sản phẩm => Chiến lược tổ chức nhân tác doanh nghiệp W5: Hoạt động marketing * W3 + O1, O6: Sử dụng hiệu khác doanh nghiệp nhằm đảm yếu sách vay vốn từ bảo chất lượng dịch vụ hạn W6: Quản lý khai thác liệu phủ, điều chỉnh chi tiêu chế rủi ro kinh doanh => khách hàng yếu hợp lý nhằm giảm bớt chi Chiến lược kết hợp theo chiều W7: Cơ cấu tổ chức chưa hợp lý phí không phù hợp, gia tăng lợi ngang nhuận => Chiến lược tài 5.2 Các chiến lược phát triển 5.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường Để tăng sức cạnh tranh thị phần thị trường, công ty cần dựa vào điểm mạnh hiểu biết khách hàng tiềm năng, dịch vụ đa dạng có chất lượng tốt, mạng lưới cộng tác viên rộng để tăng cường khai thác thị trường mục tiêu Nắm bắt thị trường tiềm bỏ ngỏ, dựa vào đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết, động công ty mở rộng khái thác khách hàng từ tỉnh thành khác Mặc dù từ trước đến công ty có tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm CondoHotel cho đối tượng khách hàng TpHCM,Hà Nội thụ động, công ty chưa chủ động khai thác thị trường Với hiểu biết khách hàng trẻ trung động đội ngũ nhân viên, công ty triển khai chiến lược kết hợp phía trước để tiếp cận tốt khách hàng - 29 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN tiềm Mở văn phòng chi nhánh TpHCM,Hà Nội để dễ dàng liên hệ khách hàng nắm bắt tốt nhu cầu khách hàng 5.2.2 Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ Với thị trường cạnh tranh gay gắt, công ty cần dựa vào hiểu biết khách hàng động động nhân viên để phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu mang tính khác biệt hoá tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ Khi công ty tạo phân biệt rõ ràng với đối thủ cạnh tranh mà không dẫn đến đối đầu trực diện khách hàng trung thành với thương hiệu Furama Resort Hồ Cóc công ty có mức độ nhạy cảm giá thấp so với đối thủ công ty muốn chiến thắng phải đánh bại lòng trung thành khách hàng Công ty cần cố gắng đạt những định hướng sau: - Những đặc điểm phương diện sản phẩm mức độ quan trọng để phân biệt sản phẩm doanh nghiệp với sản phẩm khác Hình thức trao đổi kỳ nghỉ ( times share, owner ship member), chất lượng sở vật chất kỹ thuật trước, điểm tham quan… tạo đặc tính bật cho sản phẩm FRH - Những dịch vụ sau bán thuận tiện chất lượng phục vụ yếu tố định lựa chọn - Tạo mong muốn ý thức khách hàng Đối với Condo Hotel cần phải có trình lâu dài phục vụ nhiều vào đối tượng khách - Uy tín công ty yếu tố quan trọng, đòi hỏi phải có thời gian liên tục đảm bảo chất lượng,đảm bảo tiến độ thi công,mô hình quản lý tương lai tập đoàn khai thác,quản lý Furama… Ngoài ra, công ty cần tăng cường liên kết với đối tác doanh nghiệp khác doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ hạn chế rủi ro kinh doanh 5.2.3 Chiến lược marketing Vì thương hiệu công ty yếu, tiềm lực tài chưa đủ mạnh Nhưng để mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận thời gian tới, buộc công ty phải có chiến lược marketing hợp lý với khả tài công ty.Chiến lược Marketing tổng hợp, kết hợp Marketing truyền miệng PR báo đài cách hoạt động event liên tục để - 30 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN kích thích,khơi dậy tò mò khách hàng đầu tư với sản phẩm Condo Hotel công ty Công ty cần dựa vào phát triển công nghệ thông tin để tăng cường công tác Marketing, phát triển hệ thống liên lạc thông tin, trao đổi trực tuyến với khách hàng, tập trung vào việc phát triển website công ty từ hình thức đến nội dung 5.2.4 Chiến lược tổ chức nhân Để khai thác tận dụng tối đa hội từ môi trường bên để đạt mục tiêu đề ra, công ty cần quan tâm: - Điều chỉnh lại cấu tổ chức công ty cho phù hợp, phân công công việc rõ ràng tránh xảy mâu thuẫn - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân cho kế hoạch mở rộng hoạt động công ty - Xây dựng kế hoạch đào tạo cho tất phận để hình thành thói quen làm việc tập thể, chuyên nghiệp hướng đến mục tiêu chung công ty - Xây dựng quy trình thủ tục cho công việc cách cụ thể 5.2.5 Văn hóa doanh nghiệp - Xây dựng văn hóa làm việc theo tinh thần “Đồng tâm hiệp lực” ( team work) - Đảm bảo công sách đối xử - Đảm bảo nhân viên thực theo hệ thống quán mang lại cho nhân viên tự trách nhiệm khuôn khổ Trước thách thức ngành Du lịch phải đối mặt, giải số vấn đề liên quan phát triển thiếu bền vững cạnh tranh, khái niệm Du lịch có trách nhiệm đặt nhằm nâng cao nhận thức, tôn trọng môi trường, văn hóa du khách cộng đồng địa phương, giảm tác động tiêu cực du lịch tới môi trường, nâng cao đời sống, giải việc làm cho người dân sở Chính phủ Việt Nam Tổng cục Du lịch hoàn toàn ủng hộ quan điểm có kế hoạch đưa du lịch có trách nhiệm vào trình hoạch định thực sách nhằm giải quan ngại môi trường, đạo đức xã hội - 31 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 5.2.6 Chiến lược tài Năm 2011, phát hành trái phiếu công ty (200 tỷ) ngân hàng Vietinbank đảm bảo phát hành Sử dụng hiệu sách vay vốn từ phủ, tăng nguồn công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động, tăng thị phần doanh nghiệp Điều chỉnh chi tiêu hợp lý nhằm giảm bớt chi phí không phù hợp Kêu gọi hợp tác đầu tư từ cá nhân Nhà đầu tư quan tâm đến mô hình đầu tư CHKS Condo Hotel Năm 2010 kêu gọi thành công 170/576 phòng FRH, thu hút lượng vốn cho công ty tương đượng 160 tỷ 5.3 Ma trận QSPM- lựa chọn chiến lược khả thi Từ ma trận QSPM công ty thực hai chiến lược: thâm nhập thị trường chiến lược phát triển sản phẩm Bảng 4.3: Ma trận QSPM công ty SGHC Các yếu tố đưa cân nhắc, đánh giá Các yếu tố bên - Khả tài - Khả điều hành quản lý - Uy tín thương hiệu - Chất lượng sản phẩm - Hệ thống phân phối - Mối quan hệ với nhà cung ứng, cộng đồng Các yếu tố bên - Khung pháp lý, sách quyền - Sự thay đổi nhu cầu nhà đầu tư BĐS - Áp lực cạnh tranh - Tăng trưởng kinh tế - Khả ép giá nhà cung ứng - Những yếu tố thuộc cư dân địa phương Tổng cộng Phân loại Các chiến lược lựa chọn Chiến lược thâm Chiến lược phát nhập thị trường triển sản phẩm AS TAS AS TAS 4 4 2 4 12 16 16 3 3 12 12 12 12 2 2 4 16 104 3 12 12 97 * AS: Số điểm hấp dẫn TAS: Tổng số điểm hấp dẫn Với số điểm 104, chiến lược thâm nhập thị trường ưu tiên lựa chọn so với chiến lược phát triển sản phẩm Và chiến lược tối ưu giai đoạn Chiến lược phát triển sản phẩm chiến lược dự phòng tình kinh doanh công ty thay đổi thời điểm định KẾT LUẬN CHƯƠNG - 32 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Để thực tốt tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu công ty, tác giả dùng kỹ thuật phân tích SWOT để đưa chiến lược cụ thể từ có lựa chọn chiến lược thích hợp áp dụng vào thực tiễn Trong thời gian qua, chiến lược áp dụng chủ yếu công ty SGHC chiến lược khác biệt hóa sản phẩm Tuy nhiên, chiến lược áp dụng làm ảnh hưởng nhiều đến ngân sách cho quảng cáo chương trình du lịch Đây nguyên nhân khiến cho hoạt động kinh doanh năm 2010 chưa thật tốt Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận năm đạt mức cho thấy chiến lược phù hợp CHƯƠNG ĐỀ XUẤT HÒAN THIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TY SÀI GÒN HỒ CÓC GIAI ĐOẠN 2010-2015 6.1 Hoàn thiện sứ mệnh- Mục tiêu – tầm nhìn đến 2015: ƒ Sứ mệnh : SGHC công ty chuyên đầu tư, phát triển, khai thác quản lý Condo Hotel số Việt Nam Góp phần nâng cao lực cạnh tranh du lịch Việt Nam bình diện quốc tế ƒ Tầm nhìn : Trở thành doanh nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu tư vấn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng nhằm nâng cao chất lượng du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam ƒ Mục tiêu công ty : - Xây dựng thành công dự án BĐS nghỉ dưỡng Furama Hồ Cóc - Mở rộng khai thác, quản lý ,đầu tư Hồ Cóc – Bình Châu ( đầu tư 100 villas phục vụ nghỉ dưỡng) 6.2 Đề xuất sản phẩm, dịch vụ tối ưu : Hiện công ty đầu tư xây dựng khoảng 567 CHKS để đưa vào khai thác theo tiêu chuẩn Furama yêu cầu Tuy nhiên, tình hình thực tế biến động thị trường,xu hướng đầu tư vào phòng khách sạn với thời hạn thuê 50 năm trở ngại nhà đầu tư định đầu tư - 33 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Đồng thời sách trao đổi kỳ nghỉ thời gian nghỉ chủ nhà đối thủ cạnh tranh khác đưa không thống ( từ 20 ngày đến 90 ngày nghỉ miễn phí năm) nên thực tế có nhiều dự án đưa bán Để tạo sản phẩm Condo Hotel có tính đặc thù, tạo khác biệt hóa cao nhà đầu tư cảm nhận, đủ sức cạnh tranh thị trường, FRH cần đa dạng hóa nâng cao chất lượng việc trao đổi kỳ nghỉ quyền lợi sử dụng Để đảm bảo sản phẩm công ty đạt theo mong đợi, Ban Tổng Giám đốc công ty SGHC cần ý đến dịch vụ kết hợp bổ sung: - Thiết lập quy trình nghiên cứu, đánh giá, giới thiệu, bán thực chương trình cách khoa học - Thiết lập kênh thông tin tư vấn giúp cho việc tìm kiếm mua sản phẩm khách hàng thuận tiện, đáp ứng nhu cầu khách hàng - Nghiên cứu dịch vụ giá trị gia tăng để bổ sung chương trình hành động cảm ơn khách hàng lựa chọn sản phẩm - Đảm bảo nghiên cứu lựa chọn nhà cung ứng lực uy tín 6.3 Đề xuất khách hàng tòan diện : - Vì việc bán sản phẩm qua kênh phân phối trực tiếp giúp phần cho công ty mở rộng thị trường giúp cho việc quản lý đạt hiệu Vì vậy, chiến lược cần trọng khai thác khách thông qua kênh phân phối trực tiếp - Xây dựng hệ thống đại lý cho công ty, có sách ưu đãi, khen thưởng, phí môi giới phù hợp kích thích hoạt động Hằng năm tổ chức chương trình du lịch, hội nghị khen thưởng đại lý hoạt động hiệu - Thiết lập mối quan hệ bền vững với hãng lữ hành lớn để gởi khách tương lai đến với FRH Điều cần làm phải tìm người đại diện có khả giao tiếp giỏi, có kinh nghiệm đàm phán nhằm có hợp đồng có lợi, tránh bị chèn ép hãng lữ hành lớn - Mở văn phòng đại diện thị trường trọng tâm,xác định nhóm khách hàng tiềm thành phố có thu nhập người dân thành thị cao Những người có nhu cầu đầu tư BĐS lớn, bao gồm BĐS túy BĐS Nghĩ Dưỡng,quan tâm đến Việt Kiều Người Nước Ngoài sinh sống làm việc Việt Nam người hiểu rõ mô hình có nhu cầu đầu tư vào BĐS ND Sử dụng nhân viên bán hàng - 34 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN văn phòng làm vũ khí tuyên truyền thay cho việc sử dụng nguồn lực lớn để thực hình thức tuyên truyền, quảng bá khác tốn - Công ty cần đầu tư nội dung, hình thức cho hoạt động website, khách quốc tế quan tâm đến thông tin website khách hàng giới trẻ vậy.Nguyên cứu đầu tư mạng chia ,trao đổi kỳ nghĩ để nhà đầu tư có điều kiện trao đổi hộ CondoHotel với du lịch với chi phí phòng thấp dịch vụ - Văn hóa, phong tục tập quán, phong cách sống yếu tố quan trọng tác động đến định đầu tư nhà đầu tư mong đợi nhà đầu tư sản phẩm, dịch vụ công ty Do đó, để nắm bắt nhu cầu khách, công ty cần xem xét, đặc điểm tình hình du khách đến công ty phân theo vùng miền, quốc tịch Cần ý đặc điểm: - Khách hàng tiềm có xu hướng quan tâm việc đầu ngắn hạn, thu lãi từ việc gia tăng BĐS thời giant hi công FRH ( nhà đầu tư lước sóng) - Khách hàng tiềm có xu hướng quan tâm việc đầu tư dài hạn, thu lãi từ việc cho thuê phòng KS FRH tương lai - Khách hàng tiềm quan tâm việc mua nhà nghĩ dưỡng thứ ( second home) phục vụ nhu cầu nghĩ ngơi sau thời gian làm việc nhóm khách mua để sử dụng hưu – nhóm khách hàng lớn,ổn định đầu tư thận trọng Ngoài yếu tố văn hóa, phong tục tập quán, độ tuổi yếu tố quan trọng định đến nhu cầu khả toán khách Vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm nhu cầu khách theo độ tuổi việc làm cần thiết để đề chiến lược giai đoạn Hầu hết khách hàng công ty từ độ tuổi 35 trở lên,thành đạt, có xe nhà cố định chiếm tỷ trọng cao cấu khách đến đăng ký mua BĐS ND Đây loại khách có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, đòi hỏi chẩt lượng dịch vụ cao, thích loại hình nghĩ dưỡng, kết hợp ngâm nước nóng để chữa bệnh Đối với đối tượng này, công ty cần bổ sung vào sản phẩm có dịch vụ nhằm tạo giá trị gia tăng cho họ lien kết với Bình Châu cho dịch vụ công thêm… 6.4 Hòan thiện hệ thống cấu trúc: 6.4.1 Giải pháp tổ chức quản trị: Cơ cấu tổ chức quản trị hoàn thiện quản trị tác động cách hiệu đến sản xuất kinh doanh làm gia tăng lợi nhuận Vì việc luôn phát triển - 35 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN hoàn thiện cấu tổ chức quản trị cho phù hợp lực đội ngũ nhân viên, đảm bảo cho công ty phản ứng nhanh chóng trước biến động xảy hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện nâng cao hiệu nguồn lực công ty Để thâm nhập mở rộng thị trường, phòng ban cần chuyên môn hóa công việc để đem hiệu cao công việc Để phát triển hoạt động Sales Marketing , công ty nên tách phòng Kinh doanh Tiếp thị thành hai phòng phòng Kinh doanh phòng Tiếp thị Ngoài ra, công tác trọng tâm hàng đầu xây dựng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân có đủ lực quản lý, có trình độ ngoại ngữ, có khả đảm nhiệm, giải nhiều công việc, hiểu biết pháp luật với việc trọng tuyển dụng người lao động chuyên ngành cần tập trung cho công tác đào tạo lại, nâng cao lực chuyên môn Thực tế cho thấy phải có kế hoạch đào tạo đào tạo bổ sung cho nhân viên liên tục có đủ nguồn nhân lực bổ sung cho công tác phát triển thị trường phát sinh thay đổi cán trình làm việc Việc bồi dưỡng nhân viên cần trọng đến yêu cầu tác phong, đạo đức nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp công ty mắt khách hàng phát triển bền vững công ty Đặc biệt ngành BĐS ND, hình ảnh đẹp nhân viên ghi dấu cho lợi ích kinh doanh lâu dài công ty 6.4.2 Tài - Cơ sở vật chất Như chương trước tìm hiểu, nguồn vốn công ty chủ yếu tập trung vào hoạt động đầu tư thi công xâu dựng Khách Sạn Để tiếp tục phát triển công ty cần quan tâm, phân tích tài đầu tư vào hoạt động bồi dưỡng nhân lực, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm… Vướng mắc lớn công ty SGHC thiếu nhân viên có trình độ cao Hoạt động công ty tập trung lớn vào phòng Kinh doanh phòng chưa đủ “tầm” để thực chương trình có quy mô lớn thời điểm cao trào Chi phí cho hoạt động xúc tiến thương mại thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Âu, Mỹ… tốn Công ty cần có sách, tiến độ cụ thể cho hoạt động Để phát triển thị trường khách Việt Kiều,Người nước ngoài…trong tình hình nay, đòi hỏi công ty phải thực chuyến sang thị - 36 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN trường bên để xúc tiến thương mai, quản bá hình ảnh công ty Tất nhiên, chi phí cho hoạt động không ít, công ty cần có khoản chi cụ thể cho hoạt động Công ty cần có khoảng chi phí rõ ràng cho hoạt động quản trị website công việc quản lý thông tin khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Để đứng vững thị trường cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi hạ tầng Du Lịch Việt Nam cần có thêm nhiều khách sạn tiêu chuẩn 5sao,dịch vụ cao cấp, công ty tự bỏ tiền đầu tư xây dựng KS tốn chậm nên cần phải có mục tiêu, chiến lược cho phù hợp hài lòng khách hàng Giải pháp thực cần thiết giúp doanh nghiệp đưa chiến lược vào thực tiễn hành động, xã hội hóa việc sở hữu KS để đẩy nhanh tiến trình phất triển hạ tầng du lịch VN Trong hoàn cảnh công ty SGHC, giải pháp quan tâm lúc cách thức làm gia tăng mở rộng loại hình Condo Hotel cho Nhà đầu tư hiểu rỏ CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Với vị trung tâm du lịch biển nước, Bà Rịa Vũng Tàu với hệ thống sở hạ tầng tốt, giao thông tương đối thuận tiện, hệ thống sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đạt tiêu chuẩn, với nguồn tài nguyên du lịch phong phú điểm đến đầy hứa hẹn Bên cạnh đó, tình hình ổn định diễn hàng ngày nhiều khu vực giới, lợi điểm đến an toàn thân thiện góp phần việc thu hút khách du lịch Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu Dấu hiệu phục hồi kinh tế toàn cầu hội lớn cho ngành du lịch tăng trưởng trở lại năm 2010 Đứng trước hội thách thức thời kỳ hội nhập, công ty TNHH SGHC cần có đổi mạnh mẽ để đảm bảo khả cạnh tranh trước đối thủ canh tranh nước sản phẩm bất động sản nghĩ dưỡng Mặc dù đề tài bước xem xét để áp dụng vào thực tiễn, chắn không tránh khỏi sai sót giới hạn thời gian trình độ Tác giả hy vọng thông qua đồ án đánh giá thực trạng, tiềm phát triển loại hình đầu tư BĐS kết hợp BĐS với giá trị nghĩ dưỡng,đây mạnh công ty SGHC từ có hướng khai thác thật hiệu quả, góp phần phát triển công ty SGHC thời gian tới Các kiến nghị - 37 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN 2.1 Kiến nghị với phủ Có sách miễn, giảm thuế dành cho nhà đầu tư góp sức với nhà nước phát triển hạ tầng cho ngành công nghiệp mũi nhọn Việt Nam: Ngành Du Lịch,nhằm tạo sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với Thailand, Singapore Hoàn thiện hệ thống pháp luật quyền sỡ hữu,khai thác CondoHotel để quản lý điều phối hoạt động chung toàn ngành.Gần khái niệm hoàn toàn nên trình tiếp cận,tác giả đề tài phát Luật nhà ở, KD BĐS, luật đầu tư chưa có qui định rõ ràng việc góp vốn xây dựng thuê dài hạn phòng khách sạn 50 năm Hỗ trợ ngân sách đầu tư cho việc xúc tiến đầu tư Bất động sản nghĩ dưỡng cho nhà đầu tư nước quan tâm đến mô hình 2.2 Kiến nghị với Tổng cục Du lịch (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) Tiếp tục tăng cường quảng bá Việt Nam điểm đến an toàn thân thiện Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin du lịch Việt Nam thị trường Quốc tế nước khu vực ASEAN Hiện hình ảnh thông tin du lịch Việt Nam hạn chế khu vực giới Có phối hợp chặt chẽ với công an cửa khẩu, hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi thủ tục xuất nhập cảnh cho khách Có phối hợp ngành du lịch ngành hàng không việc khai thác thị trường MICE với hình thức ưu đãi đoàn khách MICE Có sách khuyến khích, tạo điều kiện cho chủ thể tham gia kinh doanh, khai thác MICE Thành lập hiệp hội nhà đầu tư loại hình Khách sạn nghĩ dưỡng để bảo đảm quyền lợi an toàn cho nhà đầu tư 2.3 Kiến nghị với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu Kiến nghị UBND Tỉnh thành lập Ban đạo phát triển Bất động sản nghĩ dưỡng – tiền thân Hội BĐS Du Lịch Tỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp việc thực chương trình phát triển hạ tầng du lịch địa bàn Kêu gọi vốn đầu tư nước thu hút đầu tư thành phần kinh tế để nâng cấp, mở rộng đại hóa sở vật chất phục vụ du lịch sân bay, trung tâm hội thảo với sức chứa lớn, trung tâm mua sắm… - 38 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Kiến nghị UBND Tỉnh ban ngành có liên quan cần làm môi trường đầu tư, theo dõi tiến độ triển khai dự án BĐS Du Lịch toàn Tỉnh để đảm bảo phát triển đồng khu vực qui hoạch.Tăng cường giám sát việc thực qui hoạch chủ đầu tư hệ thống nước thãi,bảo đảm cảnh quan xanh Resort để không bị phá môi trường tự nhiên hữu UBND Tỉnh ban, ngành tích cực giải việc thi công Quốc lộ 51 nhanh để giảm nạn ùn tắc giao thong,giúp thuận tiện cho du khách đến tham quan xây dựng hệ thống xe buýt phục vụ văn minh, lịch sự, sẽ,hệ thống tàu cánh ngầm qui mô để thu hút khách du lịch đến tham quan từ TpHCM ngày tăng Phụ lục 2.5 Quá trình lên phương án chiến lược Sơ đồ 1.3.4.5: Quá trình lên phương án chiến lược - 39 - GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Tăng giá trị cổ đông Về mặt tài Giá trị cổ đông số ROCE Chiến lược phát triển doanh thu Xây dựnh nhượng quyền kinh doanh Nguồn lợi nhuận Chiến lược hiệu sản xuất Tăng giá trị khách hàng Cải thiện cấu chi phí Cải thiện mức độ sử dụng tài sản Chi phí đơn vị Mức độ sử dụng tài sản Tính khả lợi khách hàng Phát triển khách hàng Duy trì khách hàng Phát triển khách hàng Giữ chân khách hàng Về mặt khách hàng Hoạt động tuyệt hảo Giải pháp giá trị khách hàng Mối quan hệ Thành phần hàng hoá/dịch vụ Thương hiệu Thương hiệu Thương hiệu Thương hiệu Thương hiệu Thương hiệu Hình ảnh Thương hiệu Sự thoả mãn khách hàng Về mặt nội Về khả học hỏi phát triển “Xây dựng nhượng quyền kinh doanh” (Phương pháp cải tiến) “Tăng giá trị khách hàng” (Phương pháp quản trị khách hàng) “Đạt tuyệt hảo hoạt động” (Phương pháp hoạt động) “Là công dân – doanh nghiệp tốt” (Phương pháp luật pháp môi trường) Lực lượng lao động chuẩn bị tận tụy Năng lực chiến lược Công nghệ chiến lược Môi trường để hành động (Nguồn: valuebasedmanagement.net) - 40 - Hoạt động bổ trợ www.valuebasedmanagement.net GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN Chuỗi giá trị Michael Porter Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Sự phát triển khoa học kỹ thuật Tìm kiếm Vận chuyển Hoạt động Vận chuyển Hoạt động - 41 - Marketing bán hàng Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá và đề xuất Chiến lược phát triển của SGHC đến năm 2015, Đánh giá và đề xuất Chiến lược phát triển của SGHC đến năm 2015, Đánh giá và đề xuất Chiến lược phát triển của SGHC đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay