Bài dự thi Đổi mới PPGD-ĐMCTGDPT-Để có 1 giờ Sinhhoatj lóp hiệu quả-Giải A tinh Bắc Ninh

16 446 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:26

. hoặc cha tốt c a thầy cô, cha thực sự có sự chủ động trong công việc. Đối với những em học sinh hay mắc Bài dự thi: Đổi mới phơng pháp giảng dạy; đổi mới. nhân Khoa học Chuyên ngành: Tiếng Anh Năm vào ngành: Tháng 9 - 19 96 Điện thoại: Cq: (02 41) 610 . 314 Nr:(02 41) 873.848 DĐ: 0982.873.848 Bài dự thi: Đổi mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi Đổi mới PPGD-ĐMCTGDPT-Để có 1 giờ Sinhhoatj lóp hiệu quả-Giải A tinh Bắc Ninh, Bài dự thi Đổi mới PPGD-ĐMCTGDPT-Để có 1 giờ Sinhhoatj lóp hiệu quả-Giải A tinh Bắc Ninh, Bài dự thi Đổi mới PPGD-ĐMCTGDPT-Để có 1 giờ Sinhhoatj lóp hiệu quả-Giải A tinh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn