Luận Án CK II-Đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế

92 468 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2016, 14:41

Ở Việt Nam, tỷ lệ chửa trứng là 1/456 phụ nữ có thai. bệnh nguyên bào nuôi ở các nước Đông Nam Á có tỷ lệ chửa trứng dao động từ 1/120 đến 1/500 phụ nữ có thai. Tại các nước Châu Âu, tỷ lệ chửa trứng thấp hơn 0,2/1000 phụ nữ có thai. Tỷ lệ biến chứng từ chửa trứng toàn phần thành chửa trứng xâm lấn khoảng từ 10 đến 15% và ung thư nguyên bào nuôi khoảng 1/40. Sau các trường hợp sinh đẻ bình thường, tỷ lệ ung thư nguyên bào nuôi là 1/150000. Về phương diện điều trị có 80% trường hợp chửa trứng khỏi bệnh tự nhiên sau khi loại bỏ thai trứng mà không cần các phương pháp khác điều trị bổ sung, 20% trường hợp chửa trứng còn lại sẽ tiếp tục phát triển thành chửa trứng xâm lấn, u nguyên bào nuôi vị trí rau, ung thư nguyên bào nuôi cần tiếp tục điều trị phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Quá trình theo dõi sau loại bỏ thai trứng phát hiện biến chứng của hai loại chửa trứng toàn phần và chửa trứng bán phần có khác nhau: tỷ lệ biến chứng của chửa trứng toàn phần (15-35%) cao hơn chửa trứng bán phần (3-5%). Nhờ có nhiều loại hóa chất được sử dụng phối hợp để điều trị u nguyên bào nuôi nên đã gia tăng được tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn đến 95%. Đây có lẽ là loại bệnh ung thư duy nhất được điều trị khỏi bằng hóa chất (nếu đáp ứng thuốc) so với các bệnh lý ác tính về phụ khoa. Vì nguyên nhân của bệnh nguyên bào nuôi chưa được biết rõ nên đang còn khó khăn cho việc tiên lượng và điều trị. Hiện nay, y học đang nghiên cứu các yếu tố thuận lợi, yếu tố nguy cơ, yếu tố tiên lượng, yếu tố liên quan đến biến chứng để giúp chẩn đoán sớm và điều trị tích cực các trường hợp chửa trứng. Kích dục tố rau thai (human Chorionic Gonadotropin - hCG) thường được sử dụng để chẩn đoán, theo dõi đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng. Ngoài xét nghiệm nồng độ hCG, siêu âm còn là phương tiện để chẩn đoán đánh giá sau điều trị bệnh nguyên bào nuôi. Việc nhận định cách áp dụng các phương thức điều trị và hiệu quả xử lý sớm, tích cực bệnh chửa trứng cũng như ung thư nguyên bào nuôi hết sức cần thiết để giúp hạ thấp tỷ lệ biến chứng và tử vong do tình trạng ác tính của bệnh gây ra. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học công bố về bệnh lý chửa trứng trước khi điều trị nhưng vẫn còn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa giúp cho việc nhận định diễn tiến, tiên lượng của bệnh nguyên bào nuôi sau xử trí. Vì thế, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế" với các mục tiêu: 1. Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sau điều trị bệnh chửa trứng. 2. Đánh giá kết quả lâu dài sau điều trị bệnh chửa trứng. B GIO DC V O TO I HC HU B Y T TRNG I HC Y DC TRN NGUYấN V ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH CHửA TRứNG TạI KHOA PHụ SảN BệNH VIệN TRUNG ƯƠNG HUế Và BệNH VIệN TRƯờNG ĐạI HọC Y KHOA HUế LUN N CHUYấN KHOA CP II Chuyờn ngnh: Ph khoa Mó s CK 62.72.13.02 HU, 2010 MC LC trang T VN Chng TNG QUAN 1.1 Lch s bnh cha trng 1.2 S th thai v hỡnh thnh nguyờn bo nuụi 1.2.1 S th thai 1.2.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh nguyờn bo nuụi .4 1.2.3 Tỏc ng ca nguyờn bo nuụi c th ngi m .5 1.3 Hỡnh thỏi, nguyờn nhõn v c ch bnh sinh ca bnh lý nguyờn bo nuụi 1.3.1 Phõn loi cỏc bnh nguyờn bo nuụi 1.3.2 Nhng yu t tiờn lng bnh nguyờn bo nuụi .9 1.4 Phõn loi v lõm sng 11 1.4.1 Bnh nguyờn bo nuụi thai nghộn (Gestational Trophoblastic Disease G.T.D) 12 1.4.2 U nguyờn bo nuụi thai nghộn (Gestational Trophoblastic Tumour G.T.T) 12 1.4.3 Bnh nguyờn bo nuụi cú di cn (Metastatic Trophoblastic DiseaseM.T.D) 12 1.5 Phõn loi v mụ bnh hc v hỡnh thỏi bnh lý ca bnh nguyờn bo nuụi 12 1.5.1 Cha trng (Hydatidiforme mole) 12 1.5.2 Cha trng xõm ln (Invasive mole) .14 1.5.3 Ung th nguyờn bo nuụi (Choriocarcinoma) 15 1.5.4 U nguyờn bo nuụi v trớ rau (UNBNVTR) (Placental Site Trophoblastic Tumor) 17 1.6.Triu chng chn oỏn v iu tr cỏc hỡnh thỏi bnh lý ca bnh nguyờn bo nuụi 17 1.6.1 Cha trng 17 1.6.2 Cha trng xõm ln 19 1.6.3 Ung th nguyờn bo nuụi 19 1.6.4 U nguyờn bo nuụi v trớ rau 20 1.6.5 Bnh nguyờn bo nuụi tn ti 20 1.7 Xỏc nh cỏc yu t dch t cỏc bnh nhõn cha trng cú nguy c b ung th nguyờn bo nuụi 21 1.7.1 Mụi trng liờn quan gia a lý v bnh nguyờn bo nuụi 21 1.7.2 Mi liờn quan gia tui v bnh nguyờn bo nuụi 21 1.7.3 Tin s sinh v bnh nguyờn bo nuụi .22 1.7.4 Mi liờn quan gia ch dinh dng, mụi trng sng v bnh nguyờn bo nuụi 22 1.7.5 Cỏc khỏng nguyờn tng ng v bnh nguyờn bo nuụi 22 1.7.6 Mt s yu t nguy c lm tng t l bin chng sau no cha trng 23 1.7.7 Mt s yu t khỏc v cỏc cht ni tit ngoi sinh 24 1.8 hCG v din tin bnh lý nguyờn bo nuụi 24 1.8.1 Xột nghim hCG 24 1.8.2 Cht ch im ca u v ng dng xột nghim theo dừi hot ng ca bnh nguyờn bo nuụi 25 1.8.3 Nguyờn bo nuụi v s ch tit hCG .26 1.8.4 nhy ca xột nghim hCG .26 1.8.5 ỏnh giỏ kt qu sau iu tr bnh cha trng da vo din bin nng hCG v ngng ca bnh nguyờn bo nuụi cựng mt s yu t liờn quan n s tỏi phỏt ca bnh 27 1.9 Tỡnh hỡnh nghiờn cu bnh nguyờn bo nuụi ti Vit Nam 27 Chng I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu 29 2.1.1 Tiờu chun chn i tng nghiờn cu 29 2.1.2 Tiờu chun loi tr 30 2.1.3 Chn mu 30 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 30 2.2.1 Phng tin nghiờn cu 30 2.2.2 Cỏch thc tin hnh 32 2.2.3 X lý v phõn tớch s liu 40 Chng KT QU NGHIấN CU 3.1 c im chung 41 3.1.1 T l cha trng ton phn v cha trng bỏn phn 41 3.1.2 c im v tui 42 3.1.3 c im v a bn c trỳ 43 3.1.4 c im v tin s sn khoa v tin s ph khoa 43 3.1.5 Cỏc c im khỏc 44 3.2 c im lõm sng 46 3.2.1 c im chung v lõm sng sau iu tr cha trng .46 3.2.2 c im lõm sng sau iu tr no hỳt trng 47 3.2.3 c im lõm sng sau m ct t cung cỏc trng hp cha trng nguy c hoc bin chng u nguyờn bo nuụi 47 3.3 c im cn lõm sng sau iu tr cha trng 48 3.3.1 c im cỏc xột nghim c bn thụng thng .48 3.3.2 c im cn lõm sng v protenin niu, siờu õm ph khoa v X quang phi sau iu tr cha trng 50 3.3.3 c im gii phu bnh lý 220 trng hp sau iu tr cha trng 50 3.3.4 Din bin nng Beta-hCG sau iu tr cha trng 51 3.4 Kt qu iu tr 54 3.4.1 Din bin kt qu iu tr 54 3.4.2 Tỏc dng ph ca hoỏ cht iu tr 57 3.4.3 ỏnh giỏ kt qu lõu di sau iu tr bnh cha trng 57 3.6 Thi gian iu tr 58 Chng BN LUN 4.1 c im chung ca i tng nghiờn cu 59 4.1.1 T l bnh ca CTTP v CTBP .59 4.1.2 Mi liờn quan vi tui ca trng hp cha trng 60 4.1.3 Mt s yu t khụng liờn quan vi tỡnh trng CTTP v CTBP sau iu tr cha trng 60 4.2 c im lõm sng v mt s yu t cú liờn quan vi tỡnh trng CTTP v CTBP sau loi b cha trng 61 4.2.1 Triu chng v thi gian mỏu õm o sau loi b thai trng 61 4.2.2 Nang hong tuyn sau no cha trng 63 4.2.3 Co hi t cung sau no thai trng 65 4.2.4 Tỡnh trng mm ct õm o sau m ct t cung 65 4.2.5 Mi liờn quan gia nhõn di cn v nng Beta - hCG huyt sau no cha trng 66 4.3 c im cn lõm sng sau iu tr cha trng 68 4.3.1 c im cỏc xột nghim thụng thng v chn oỏn hỡnh nh sau iu tr cha trng 68 4.3.2 Din bin bỡnh thng v bt thng ca Beta - hCG sau no cha trng 68 4.3.3 Giỏ tr ca Beta - hCG sau no cha trng so vi mt s triu chng lõm sng khỏc chn oỏn bin chng u nguyờn bo nuụi 72 4.3.4 Mi liờn quan gia gii phu bnh lý v bin chng cha trng sau loi b thai trng 73 4.3.5 Liờn quan n c im lõm sng v cn lõm sng gia CTTP v CTBP sau loi b cha trng 75 4.4 Kt qu iu tr 77 4.4.1 T l bin chng UNBN sau loi b cha trng 77 4.4.2 Tỏc dng ph ca húa cht iu tr 79 4.4.3 ỏnh giỏ kt qu lõu di ca cỏc phng phỏp loi b cha trng .80 4.4.4 Thi gian iu tr 82 4.4.5 Mt s yu t liờn quan n s tỏi phỏt u nguyờn bo nuụi 82 4.4.6 Tiờu chun can thip v theo dừi bnh nguyờn bo nuụi sau beta hCG tr v bỡnh thng < 5IU 83 4.4.7 T l t vong 84 KT LUN 86 KIN NGH 89 TI LIU THAM KHO DANH MC CC BNG Trang Bng 1.1 Phõn loi bnh nguyờn bo nuụi ca Vin Ung Th Hoa K .6 Bng 1.2 Phõn loi UTNBN ca Hip Hi Quc T Chng Ung th Bng 1.3 H thng cho im ca T chc Y t Th gii da trờn9 nhng yu t nguy c (1983) .9 Bng 1.4: Bng im ỏnh giỏ nguy c bin thnh UTNBN 10 Bng 1.5 : c im ca cha trng ton phn v cha trng bỏn phn 14 Bng 3.1 c im v nhúm tui ca CTTP v CTBP 42 Bng 3.2 c im v a bn c trỳ .43 Bng 3.3 Tin s sn khoa v tin s ph khoa .43 Bng 3.4 c im v trỡnh hc v ngh nghip 44 Bng 3.5 Mc sinh hot v tip xỳc vi hoỏ cht 44 Bng 3.6 Liờn quan n dõn tc vi CTTP v CTBP sau iu tr 45 Bng 3.7.Tui lp gia ỡnh ca CTBP v CTBP 45 Bng 3.8 Mt s thụng s sng sau iu tr cha trng 46 Bng 3.9 c im lõm sng sau no hỳt trng 47 Bng 3.10 c im lõm sng sau m ct t cung 47 Bng 3.11 c im cỏc xột nghim c bn sau iu tr cha trng .48 Bng 3.12 Mi liờn quan gia yu t nhúm mỏu ca v v chng vi nguy c UNBN nhng trng hp sau iu tr CTTP b bin chng .49 Bng 3.13 c im siờu õm, protein niu, X quang phi 50 Bng 3.14 Kt qu gii phu bnh lý 50 Bng 3.15 Ngng Beta hCG ca 220 trng hp sau iu tr cha trng so vi ca thai thng cựng tui thai 53 Bng 3.16 T l bin chng UNBN liờn quan vi phng phỏp loi b cha trng v lng thai trng (ml) c no hỳt 54 Bng 3.17 Bin chng UNBN CTBP v CTTP .55 Bng 3.18 Liờn quan n kt qu iu tr .55 Bng 3.19 nhy c hiu ca chn oỏn UNBN da vo gii hn ti a ca nng Beta-hCG hng tun sau no cha trng 56 Bng 3.20 c im tỏc dng ph ca hoỏ cht iu tr trờn 78 trng hp UNBN 57 Bng 3.21 Thi gian bin chng sau iu tr cha trng trờn 78 trng hp cha trng bin chng UNBN 57 DANH MC CC HèNH Hỡnh 1.1 i th: Cha trng ton phn dung dch nc mui vi hỡnh nh cỏc gai rau trng phng (thoỏi hoỏ nc) .13 Hỡnh 1.2 Vi th Cha trng ton phn vi quỏ sn mnh n bo nuụi 13 Hỡnh 1.3 i th: Cha trng bỏn phn bao gm trng, rau v thai nhi 14 Hỡnh 1.4 Vi th Cha trng bỏn phn vi cỏc gai rau b trng phng v quỏ sn nh ca NBN b mt .14 Hỡnh 1.5 Cha trng xõm ln: Mt xut huyt sỏt vi thnh t cung 15 Hỡnh 1.6 Cha trng xõm ln: Trờn mt ngang, u xõm ln vo c t cung 15 Hỡnh 1.7 i th: Ung th nguyờn bo nuụi di dng mt ln xut huyt xõm ln thnh t cung 16 Hỡnh 1.8 Vi th: Ung th nguyờn bo nuụi vi hỡnh nh tõn sinh n bo nuụi-t bo Langhans v hp bo nuụi 16 Hỡnh 1.9 i th: U nguyờn bo nuụi v trớ rau l mt nh c t cung 17 Hỡnh 1.10 Vi th: Mụ hc ca u nguyờn bo nuụi v trớ rau 17 DANH MC CC BIU Biu 3.1 T l cha trng ton phn v cha trng bỏn phn 41 Biu 3.2 T l CTTP v CTBP theo tui ca m .42 Biu 3.3 T l tui lp gia ỡnh ca CTBP v CTBP 45 Biu 3.4 T l UNBN theo mc sinh hot ca trng hp 46 Biu 3.5 c im thiu mỏu ca nhúm CTTP v CTBP sau iu tr (Hng cu 4M/UL, Hemoglobin (Hb) 10g/L v Hemotocrit (Hct) 40% 49 Biu 3.6 Din bin Beta hCG bỡnh thng hng tun sau no CTTP v CTBP 51 Biu 3.7 Din bin Beta hCG bỡnh thng hng tun sau no CTBP 51 Biu 3.8 Din bin Beta hCG bỡnh thng hng tun sau no CTTP 52 Biu 3.9 Ngng Beta-hCG ti a bỡnh thng hng tun sau no cha trng so vi ca UNBN c theo dừi chn oỏn t tun th sau iu tr thai trng 52 Biu 3.10 T l UNBN ca nhúm CTTP theo cỏch thc loi b thai trng .54 T VN Cha trng l mt nhng hỡnh thỏi bnh lý ca bnh nguyờn bo nuụi õy l mt cn bnh cú nh hng rt ln n sc khe sinh sn v hnh phỳc ca ngi ph n Cha trng l dng lnh tớnh v mt s dng khỏc cú xu hng ỏc tớnh nh cha trng xõm ln v ỏc tớnh tht s nh ung th nguyờn bo nuụi, u nguyờn bo nuụi v trớ rau Vit Nam, t l cha trng l 1/456 ph n cú thai bnh nguyờn bo nuụi cỏc nc ụng Nam cú t l cha trng dao ng t 1/120 n 1/500 ph n cú thai Ti cỏc nc Chõu u, t l cha trng thp hn 0,2/1000 ph n cú thai T l bin chng t cha trng ton phn thnh cha trng xõm ln khong t 10 n 15% v ung th nguyờn bo nuụi khong 1/40 Sau cỏc trng hp sinh bỡnh thng, t l ung th nguyờn bo nuụi l 1/150000 V phng din iu tr cú 80% trng hp cha trng bnh t nhiờn sau loi b thai trng m khụng cn cỏc phng phỏp khỏc iu tr b sung, 20% trng hp cha trng cũn li s tip tc phỏt trin thnh cha trng xõm ln, u nguyờn bo nuụi v trớ rau, ung th nguyờn bo nuụi cn tip tc iu tr phu thut, húa tr v x tr Quỏ trỡnh theo dừi sau loi b thai trng phỏt hin bin chng ca hai loi cha trng ton phn v cha trng bỏn phn cú khỏc nhau: t l bin chng ca cha trng ton phn (15-35%) cao hn cha trng bỏn phn (3-5%) Nh cú nhiu loi húa cht c s dng phi hp iu tr u nguyờn bo nuụi nờn ó gia tng c t l bnh hon ton n 95% õy cú l l loi bnh ung th nht c iu tr bng húa cht (nu ỏp ng thuc) so vi cỏc bnh lý ỏc tớnh v ph khoa Vỡ nguyờn nhõn ca bnh nguyờn bo nuụi cha c bit rừ nờn ang cũn khú khn cho vic tiờn lng v iu tr Hin nay, y hc ang nghiờn cu cỏc yu t thun li, yu t nguy c, yu t tiờn lng, yu t liờn quan n bin chng giỳp chn oỏn sm v iu tr tớch cc cỏc trng hp cha trng Kớch dc t rau thai (human Chorionic Gonadotropin - hCG) thng c s dng chn oỏn, theo dừi ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh cha trng Ngoi xột nghim nng hCG, siờu õm cũn l phng tin chn oỏn ỏnh giỏ sau iu tr bnh nguyờn bo nuụi Vic nhn nh cỏch ỏp dng cỏc phng thc iu tr v hiu qu x lý sm, tớch cc bnh cha trng cng nh ung th nguyờn bo nuụi ht sc cn thit giỳp h thp t l bin chng v t vong tỡnh trng ỏc tớnh ca bnh gõy ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc cụng b v bnh lý cha trng trc iu tr nhng cũn cn nhiu nghiờn cu hn na giỳp cho vic nhn nh din tin, tiờn lng ca bnh nguyờn bo nuụi sau x trớ Vỡ th, chỳng tụi tin hnh ti nghiờn cu: "ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh cha trng ti Khoa Ph Sn Bnh vin Trung ng Hu v Bnh vin Trng i hc Y khoa Hu" vi cỏc mc tiờu: Xỏc nh c im lõm sng, cn lõm sng sau iu tr bnh cha trng ỏnh giỏ kt qu lõu di sau iu tr bnh cha trng Chng TNG QUAN 1.1 LCH S BNH CHA TRNG Bnh cha trng ó c mụ t t lõu Ngay t th k th t trc Cụng nguyờn, Hippocrat (400 nm trc cụng nguyờn) ó mụ t cha trng l t cung b ngm nc, phự n Arius ca Armida (600 nm sau cụng nguyờn) ó dựng t Hydatid mụ t cha trng nh mt hỡnh nh t cung cha y t chc l cỏc bc nc William Smellie cng ó dựng thut ng Hydatidi Mole mụ t cha trng vo nm 1700 Cũn Velpeau v Boivin li cho rng cha trng l s gión n ca cỏc lụng rau v h ó nghiờn cu v bnh lý ny nhiu nm [10] Nm 1895, Felix Marchand cng ó cho rng ung th nguyờn bo nuụi (UTNBN) u l hu qu v bin chng ca cha trng Felix Marchand cng ó chng minh cha trng, sy thai, thng l nhng iu kin cho s phỏt trin Ung th nguyờn bo nuụi Vo u th k 20, Fels, Ehrhart, Roessler v Zondek cng ó nhn thy cú th xỏc nh kớch dc t rau thai (hCG) (human Chorionic Gonadotropin) nc tiu cỏc bnh nhõn cha trng c bit hai tỏc gi Vassilakos v Kaji vo nm 1976 ln u tiờn ó phõn loi cha trng da vo i th gm cú cha trng ton phn (CTTP) v cha trng bỏn phn (CTBP)[11] 1.2 S TH THAI V HèNH THNH NGUYấN BO NUễI 1.2.1 S th thai S th thai chớnh l s kt hp gia noón v tinh trựng loi ngi, thng noón ch cho phộp mt tinh trựng lt vo bo tng to mt hp t Hin tng th tinh xy tinh trựng ó lt vo bo tng ca noón tc l bo tng ca tinh trựng ó ho ln bo tng ca noón Tin nhõn cỏi l nhõn ca noón,cũn tin nhõn c l nhõn ca tinh trựng Vỡ tin nhõn cỏi, tin nhõn c ch cha 1n ADN nờn mun tng lng ADN lờn gp ụi, mng nhõn ca tin nhõn cỏi, tin nhõn c phi bin i, cỏc nhim sc th xon li, ngn i, dy lờn v by 71 tỏi phỏt xu i vi bin chng ỏc tớnh UNBN Din bin thõn nhit sau no thay i khụng ỏng k dựng tớch cc khỏng sinh v h nhit Xột nghim mỏu sau no cha trng cú 2/185 trng hp cha trng cũn cú ri lon chc nng ụng chy mỏu nhng ch yu ch l s ri lon thromboplastin ngoi sinh v gim t l prothrombin Cũn trc no cha trng chn oỏn v iu tr sm, tớch cc nờn ó lm gim nhiu t l mt mỏu, t ú khụng lm cho chc nng ụng chy mỏu cú bin i ỏng k Trong 220 trng hp nghiờn cu, khụng cú tỡnh trng din bin xu ca hi chng mt mỏu i vi CTBP, riờng i vi CTTP cú 27/153 trng hp mt mỏu nhiu ang sy thai trng hoc v nhõn di cn õm o, t cung cú ch nh truyn mỏu ng nhúm cho cỏc trng hp cú hi chng mt mỏu cp Khỏc bit ca din bin hi chng mt mỏu gia nhúm CTTP v nhúm CTBP cú ý ngha thng kờ (p < 0,01) Qua cỏc ln th ch s huyt hc (Hng cu, Hematocrit, Hemoglobin, Bch cu) ca nhúm CTTP v CTBP sau loi b cha trng cú s khỏc bit rừ v Hng cu, Hematocrit, Hộmoglobin, Bch cu iu ny cng phự hp vỡ a s trng hp CTTP mt mỏu nhiu hn CTBP c bit lỳc sy thai trng t nhiờn khụng can thip tớch cc, sm i vi cỏc trng hp cha trng cú bin chng UNBN lỳc nhp vin trc, trong, sau iu tr húa cht u c ỏnh giỏ cỏc xột nghim v chc nng gan, chc nng thn (SGOT, SGPT, Creatinin, Ure, T protein ) ng mỏu, lipit mỏu u nm gii hn cho phộp iu tr húa cht, khụng cú s thay i ỏng k quỏ trỡnh theo dừi sau iu tr cha trng, nguy c bin chng v bin chng UNBN 4.4 KT QU IU TR 4.4.1 T l bin chng UNBN sau loi b cha trng T l bin chng UNBN CTTP v CTBP rt khỏc nghiờn cu Chỳng tụi nhn thy vi 220 trng hp cha trng cú 78 trng hp c chn oỏn l cú bin chng UNBN chim 35,45% v a s CTTP (cú 74 trng hp), ch cú trng hp bin chng UNBN ca CTBP 72 Trong s trng hp CTTP, t l trng hp iu tr húa cht l 74 trng hp chim 48,36% (74/153) mc dự s ny cú cỏc trng hp ct t cung Ngc li CTBP t l bin chng thp hn (4/67) chim t l 5,97% hay núi mt cỏch khỏc CTTP cú nguy c b bin chng UNBN cao gp gn ln so vi CTBP Tỏc gi Dng Th Cng qua nghiờn cu cho rng t l bin chng chung ca c loi CTTP v CTBP l 20% Theo Phan Trung Hũa v Nguyn Th Ngc Phng 139 trng hp CTBP khụng cú trng hp no bin chng, cũn 195 trng hp cú bin chng (27,6%) u trung nhúm CTTP nhng nghiờn cu ca tỏc gi ny li ch xột n cỏc trng hp c no hỳt thai trng khụng tớnh n ct t cung c hay ct t cung d phũng Ti Bnh vin Charing Cross 10 nm thỡ t l CTBP chim 14,3% tng s trng hp cha trng c nghiờn cu v t l bin chng cỏc trng hp CTTP chim t 15-25%, cũn tỏc gi Egwuatu V.E nghiờn cu nhn thy t l bin chng sau cha trng l 17% tng cao nhng ngi > 35 tui, nhng tỏc gi cng khụng phõn bit c bin chng UNBN xy CTTP hay CTBP [61] [83] Tỏc gi Lawrence C.Bandy, Fujita [52] vi nghiờn cu lờn n 2202 trng hp ti Trung tõm nghiờn cu BNBN vựng ụng Nam nc Hoa K (U.S South Eastern Region) cho thy bnh cha trng trung ch yu tui t 20-29 cú t l bin chng chung cho CTTP v CTBP l 21,7% c bit CTTP chim a s Ti Saudia Arabia theo nghiờn cu ca Afaf Felemban, Fulop thỡ t l bin chng CTTP l 45,1% Mt s tỏc gi nc Hoa K cng cho rng CTTP a s cú tớnh cht xõm ln ti ch t cung hoc di cn xa hn nờn t l bin chng UNBN dao ng t 15 - 25%, iu ny gii thớch vỡ cỏc tỏc gi thng nht xp loi CTXL thng nm CTTP [53] Chõu , tỏc gi Kanazawa.K ti Nht Bn, qua nghiờn cu nhn thy bin chng UNBN cng gim nhiu mt phn t l sinh ti Nht Bn v t l UNBN l 1/9500 trng hp sinh Mt s tỏc gi Hn Quc qua nghiờn cu cng nhn nh tng t tỏc gi Kanazawa K, Tamura ti Nht Bn [52] Vi tớnh cht c trng v tn sut xut hin ca cỏc nhúm mỏu h ABO qun th dõn c ca mt s tỏc gi nghiờn cu [61]: 73 - Nhúm mỏu O chim 42,15% ( 0,5% - Nhúm mỏu A chim 21,15% ( 0,42% - Nhúm mỏu B chim 30,12% ( 0,48% - Nhúm mỏu AB chim 0,57 % ( 0,26% Qua nghiờn cu chỳng tụi nhn thy cú s khỏc bit gia cỏc cp v chng cú nhúm khỏc h ABO, ch cú 9,06% trng hp UNBN cú nhúm mỏu AB, cũn theo tỏc gi Trn Th Qunh Mai mc dự nhng ngi cú nhúm mỏu AB rt him cng ng nhng h li chim n 28,12% s trng hp UNBN [21] c bit v nhúm mỏu O ly chng nhúm mỏu O cú 17/64 trnghp UNBN chim t l 26,56% cao hn v nhúm mỏu A ly chng nhúm mỏu O (t l 17,18% vi 11/64 trng hp UNBN c xột nghim nhúm mỏu ca v v chng) a s cha trng xy ngi Kinh, cú 211 trng hp chim t l 95,91% v bin chng UNBN theo dừi ỏnh giỏ sau iu tr thỡ t l ngi dõn tc cao hn ngi Kinh: ch cú 9/220 trng hp cha trng nhng cú n trng hp bin chng UNBN So vi ngi Kinh cú 211/220 trng hp cha trng thỡ ch cú bin chng u nguyờn bo nuụi ch cú 75 trng hp 4.4.2 Tỏc dng ph ca húa cht iu tr Cỏc tỏc dng hoỏ tr liu ó kỡm ch s phỏt trin ca u bng cỏch can thip vo s nhõn lờn ca t bo ung th, vỡ vy, a s cỏc thuc hoỏ cht thng cú mt s tỏc dng ph khụng mong mun lờn cỏc mụ lnh tớnh c tớnh ca hoỏ cht dn n tỏc dng ph lỳc iu tr cú th cp tớnh hoc tớnh, cú th xy thi gian ngn hoc lõu di, mc cú th t nh n nng e n tớnh mng ca trng hp Vic x trớ cỏc tỏc dng ph iu tr hoỏ chỏt úng vai trũ ht sc quan trng vỡ cỏc thuc hoỏ tr hoc a hoỏ tr u gúp phn nõng cao cht lng sng cho trng hp Qua nghiờn cu cỏc tỏc dng ph cho iu tr 78 trng hp UNBN phi dựng hoỏ cht Chỳng tụi nhn thy: a s tỏc dng ph nh nụn, rng túc chim a s (cú 73/78 trng hp nụn dựng hoỏ cht v 72/78 trng hp b rng túc quỏ trỡnh iu tr n hoỏ tr v c bit l a hoỏ tr) Hin 74 cú nhiu phỏc iu tr chng nụn hiu qu nờn ó ci thin rt nhiu vic ngn nga, kim soỏt nụn v bun nụn, mang li cht lng cuc sng Rng túc iu tr hoỏ cht thng xy sau iu tr t 2-3 tun v mc tr li 1-2 thỏng sau iu tr xong hon ton Kh nng hoỏ cht iu tr gõy rng túc bao gm Actinomycin D, Etoposide, Methotrexat, Bleomycine nghiờn cu v iu tr bnh UNBN Ngoi nụn v rng túc iu tr hoỏ cht cũn gp 15/78 trng hp loột d dy rut, 2/78 trng hp nh hng n thn kinh ngoi vi (tờ bỡ), thn kinh trung ng (lit khu trỳ); 35/78 trng hp a chy, 3/78 trng hp tỏo bún, cú 1/78 trng hp tng nhy cm v sc phn v, nh hng n s lng bch cu, tiu cu (tu xng) cú 15/78 trng hp Tm thi phi ngng iu tr hoỏ cht cú tỏc dng ph quỏ nng, sau ú iu tr t khỏc lỳc ó x trớ cỏc nh hng hoỏ cht bng nhng thuc c hiu cha triu chng 4.4.3 ỏnh giỏ kt qu lõu di ca cỏc phng phỏp loi b cha trng Ti Khoa Ph Sn Bnh vin Trung ng Hu v Bnh vin Trng i hc Y khoa Hu hin ang ỏp dng phng phỏp loi b cha trng tựy thuc tui ca trng hp v nhu cu cũn sinh na hay khụng m cỏc thy thuc sn ph khoa chn la phng phỏp phự hp No hỳt trng + bo tn t cung vi cỏc ph n cũn nguyn vng sinh ; Ct t cung c (khụng no cha trng trc) hoc No hỳt trng trc sau ú mi ct t cung d phũng (nhng trng hp chiu cao t cung trờn v ln, ỏp dng cho nhng ph n ln tui, nhng khụng i m ct t cung c c vỡ ang bng huyt sy trng gõy ra) Phng phỏp phu thut ct t cung c t u (lỳc trng hp mi vo vin) cú th giỳp cho cỏc thy thuc nhn bit c loi cha trng lnh tớnh hay cha trng ỏc tớnh (nh CTXL, UTNBN ti t cung hoc UNBNVTR) giỳp iu tr sm húa cht cho trng hp i vi cỏc trng hp no cha trng ,trong nghiờn cu chỳng tụi nhn thy a s trng hp u c no hỳt trùng mt ln, sau ú c kim tra qua siờu õm khng nh bung t cung ó sch trc xut vin Tỏc gi Bahar v Harmar qua nghiờn cu nhn thy cú 80 trng hp c no li ln theo ỳng lý thuyt v 76 trng hp ch no ln thỡ sau nm theo dừi thy t l bin chng gn ging vi 16% v 18% v ch cú 7,5% s trng hp no li ln cú tỡm 75 thy NBN Vỡ th, t thỏng 1/1986 ti cỏc Khoa Sn Kuwait ó b vic no li ln i vi cỏc trng hp cha trng ngoi tr cỏc trng hp chy mỏu [56] No li ln cú th lm tng nguy c thng t cung, gõy dớnh bung t cung v s gõy nờn hi chng Asherman (khi bung t cung dớnh ton b) lm tng nhng cc NBN qua nhng ch tn thng, m ngừ chui sõu vo t chc ngoi sn mc [57] Mt s tỏc gi nghiờn cu khuyn cỏo nu no li ln khụng cm c chy mỏu v nng hCG cũn mc cao thỡ cn phi chuyn sang iu tr bng húa cht [70][74] Trong nghiờn cu ca chỳng tụi cú 185/220 trng hp cha trng, c no hỳt trng v a s ch no hỳt trng ln, no ln cú 25 trng hp v s ny cú trng hp bin chng UNBN Trong s trng hp cú kt qu gii phu bnh lý l cha trng, sau mt thi gian theo dừi nh k cú 78 trng hp UNBN phi iu tr húa cht Nu so sỏnh phng phỏp loi b cha trng núi trờn, qua nghiờn cu chỳng tụi nhn thy t l bin chng UNBN sau no CTTP l cao nht, so vi phng phỏp ct t cung d phũng (sau no cha trng) v ct t cung c t u lỳc trng hp mi nhp vin v c chn oỏn l cha trng Vỡ vy, i vi cỏc trng hp cha trng c bit i vi CTTP thỡ mt nhng bin phỏp iu tr phũng nga bin chng UNBN hu hiu nht chớnh l ch nh ct t cung nhng trng hp khụng cũn nhu cu sinh na, iu ny cho phộp va gim c t l bin chng va bit c tớnh cht ca loi cha trng giỳp iu tr húa cht sm cho cỏc trng hp 4.4.4 Thi gian iu tr Ngy iu tr trung bỡnh ca tt c trng hp c nghiờn cu l 10,3 ( 3,6 ngy, khụng cú s khỏc bit ý ngha v thi gian iu tr ca cỏc trng hp c iu tr cha trng (no hỳt trng bo tn t cung) hoc m ct t cung hay iu tr húa cht cú bin chng UNBN 4.4.5 Mt s yu t liờn quan n s tỏi phỏt u nguyờn bo nuụi Trng hp hu phu ct t cung sau no trng khụng c theo dừi tt v phu thut ct t cung thng c tin hnh trờn nhúm trng hp sau cha trng cú nguy c cao Ti Vit Nam, nhúm trng hp cú thai trng, hoc sau no thai trng tui >35, cú t - tr lờn thỡ cn c m ct t cung hn 76 ch phn no nguy c bin chng ỏc tớnh, nhiờn cú mt t l bin chng ỏc tớnh sau cha trng nhng ph n >40 cao gp 2,5 ln nhng ph n [...]... sau điều trị chửa trứng dựa trên việc hồi cố các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng - Trường hợp được nạo hút trứng ngay từ đầu tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế hoặc sau mổ cắt tử cung cả khối hay cắt tử cung dự phòng nguy cơ biến chứng với kết quả giải phẫu bệnh lý được chẩn đốn là CTTP, CTBP, CTXL, UTNBN, UNBNVTR Trường hợp được chẩn đốn chửa trứng và. .. năm - 74 bệnh nhân (từ 07/2007 đến 06/2008) được đánh giá theo dõi kết quả sau điều trị bệnh chửa trứng trong thời gianĠ 1 năm - 64 bệnh nhân (từ 07/2008 đến 06/2009) được đánh giá theo dõi kết quả sau điều trị bệnh chửa trứng trong khoảng vài tháng đến một năm 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đ y là nghiên cứu mơ tả - dọc trong q trình điều trị (thuần tập tương lai) 2.2.1 Phương tiện nghiên cứu - M y siêu... loại bỏ thai trứng bằng cách nạo hút hoặc mổ cắt tử cung cả khối, cắt tử cung dự phòng và tiếp tục theo dõi ngoại trú 6 tháng tại hai Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế trong thời gian từ tháng1/2006 đến tháng 6/2009 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu Các trường hợp sẽ được chọn nghiên cứu khi có đủ các tiêu chuẩn sau đ y: - Trường hợp nhập viện được chẩn... 316 trường hợp chửa trứng nhận th y có 9 trường hợp ra máu kéo dài sau nạo hút trứng, chiếm 2,8% Đã có 8/9 trường hợp n y bị biến chứng UNBN chiếm 88,9% Nang hồng tuyến cả 2 bên sau nạo hút trứng có tỷ lệ biến chứng UNBN là 51,1% Đánh giá kết quả lâu dài sau điều trị chửa trứng Dương Thị Cương qua nghiên cứu nhận th y tỷ lệ biến chứng của chửa trứng là 20% Theo Phạm Huy Hiền Hào (2004) nghiên cứu 94 trường. .. y u là đơn bào ni, hợp bào ni và hiếm gặp các tế bào trung gian Phần lớn mao mạch của gai rau chứa các hồng cầu có nhân của thai nhi 14 Hình 1.3 Đại thể: Chửa trứng bán phần bao gồm trứng, rau và thai nhi Hình 1.4 Vi thể Chửa trứng bán phần với các gai rau bị trương phồng và q sản nhẹ của NBN bề mặt Bảng 1.5 : Đặc điểm của chửa trứng tồn phần và chửa trứng bán phần [73] Chửa trứng tồn phần Khơng Chửa. .. chủ y u tập trung ở vùng nơng thơn nghèo, mà ở các địa phương n y ngành y tế lại gặp khó khăn trong việc chẩn đốn, theo dõi, xử lý cũng như điều trị các biến chứng do bệnh chửa trứng g y ra so với một số bệnh viện của các thành phố lớn và các bệnh viện trực thuộc trung ương Vì v y, sự tổn phí cho một trường hợp bệnh ngun bào ni khi điều trị phải chi phí cao gấp 10 đến 20 lần cho mỗi đợt điều trị phối... chửa trứng lúc vào viện nhưng sau khi loại bỏ chửa trứng kết quả giải phẫu bệnh lý trả lời là thai thường, thai lưu hoặc u xơ tử 29 cung Những bệnh nhân dã được hút, nạo buồng tử cung tại các bệnh viện khác hay tuyến dưới chuyển đến 2.1.3 Chọn mẫu Trong số 220 trường hợp chúng tơi chia thành 3 nhóm: - 82 bệnh nhân (từ 01/2006 đến 06/2007) được đánh giá theo dõi kết quả sau điều trị chửa trứng trong thời... UTNBN x y ra cao nhất vào năm đầu tiên sau nạo chửa trứng Nguy cơ xuất hiện trở lại chửa trứng cho các lần mang thai sau chiếm 1% và bệnh nhân chửa trứng thường bị trầm cảm, bi quan, khơng tin tưởng m y vào tương lai sinh sản của bản thân họ [6], [19], [30], [86], [87] - Điều trị Nên loại bỏ thai trứng ra khỏi tử cung càng sớm càng tốt nhằm hạn chế nguy cơ băng huyết do s y thai trứng Đối với phụ nữ... đã cho kết quả khác biệt với các tác giả khác Các tác giả n y chia chửa trứng theo kết quả giải phẩu bệnh lý thành 2 nhóm: CTTP và CTBP và 3 độ tuổi bé hơn 20 tuổi, từ 20 đến 40 tuổi và lớn hơn 40 tuổi với 707 bệnh nhân chửa trứng được theo dõi 2 năm sau nạo hút trứng đã khơng tìm th y sự khác biệt về chửa trứng có nguy cơ giữa nhóm tuổi bé hơn 20 và lớn hơn 40 tuổi Các tác giả n y chỉ nhận xét y u tố... điểm số của mỗi y u tố tiên lượng sẽ cho điểm số tồn bộ cho bệnh nhân UNBN Điểm số tồn bộ: < 4 : nguy cơ thấp 5-7 : nguy cơ trung bình ≥8 : nguy cơ cao So với hệ thống đánh giá phân loại của Viện Ung Thư Hoa Kỳ và của Hội Sản Phụ Khoa Quốc Tế thì hệ thống cho điểm của Tổ chức Y tế Thế giới đã có dự báo tốt hơn đối với các trường hợp bệnh UNBN có nguy cơ cao về điều trị thất bại [79] Tuy nhiên vẫn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Án CK II-Đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế, Luận Án CK II-Đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế, Luận Án CK II-Đánh giá kết quả điều trị bệnh chửa trứng tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn