Tâm Bệnh Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non

307 1,501 3
  • Loading ...
1/307 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2016, 11:18

TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Tác giả: NGUYỄN THỊ NHƯ MAI LỜI NÓI ĐẦU Tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt mối quan tâm hàng đầu người lớn Sự phát triển trẻ bao gồm nhiều mặt, quy hai mặt chính: phát triển sinh lí tâm lí Bản thân hai mặt lại có liên quan chặt chẽ với có quan hệ mật thiết với môi trường sống trẻ Trong trình phát triển, trẻ em có phát triển không bình thường có rối loạn, nói cách khác có bệnh, thực thể lẫn tâm lí Chăm sóc trẻ mặt thực thể mà cần phải chăm sóc mặt tâm lí Phát sớm bệnh chứng tâm lí trẻ để có can thiệp kịp thời cần thiết, có lợi cho phát triển Tuổi mầm non giai đoạn phát triển quan trọng trẻ em Những bất thường, rối loạn tâm lí xuất từ thời kì Ở Việt Nam, thực tế chữa trị tâm bệnh lí cho trẻ Trung tâm nghiên cứu tâm lí tâm bệnh lí trẻ em Nguyễn Khắc Viện (Trung tâm N-T) cho thấy số trẻ từ tuổi trở xuống cha mẹ gia đình đưa đến khám chiếm phần nhiều Do đặc trưng phát triển lứa tuổi, rối loạn tâm lí biểu theo cách riêng, làm người lớn dễ không nhận thấy Nhận biết để can thiệp sớm rối loạn tâm lí cho trẻ giúp trẻ lấy lại phát triển bình thường Tâm bệnh lĩnh vực phức tạp, có nhiều nghiên cứu có nhiều quan niệm khác Cuốn sách giới thiệu tâm bệnh trẻ em lứa tuổi mầm non (0 - tuổi) cho sinh viên sư phạm, nhà giáo dục tương lai Những nội dung trình bày chủ yếu nhằm mục đích giúp cho giáo viên, nhà giáo dục, bậc cha mẹ nhận biết rối loạn phát triển tâm lí trẻ để phát chúng có ứng xử thích hợp để phòng ngừa chữa trị Tác giả Chương KHÁI QUÁT VỀ TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM Chương CÁC RỐI LOẠN TÂM LÍ CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Chương PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA TRỊ RỐI LOẠN TÂM LÍ CHO TRẺ EM TUỔI MẦM NON TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục HỆ THỐNG CÁC CƠ SỞ CHỮA TRỊ RỐI LOẠN TÂM LÍ CHO TRẺ EM Ở PHÁP Created by AM Word2CHM Chương KHÁI QUÁT VỀ TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Khái niệm tâm bệnh học trẻ em Lịch sử hình thành phát triển tâm bệnh học trẻ em Thế trẻ bình thường bệnh lí? Phân loại bệnh tâm bệnh học trẻ em Những lí thuyết tâm bệnh học trẻ em Phương pháp đánh giá tình trạng tâm bệnh lí trẻ em CÂU HỎI ÔN TẬP Created by AM Word2CHM Khái niệm tâm bệnh học trẻ em TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Chương KHÁI QUÁT VỀ TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM 1.1 Tâm bệnh học tre em gì? Trước hết, cần hiểu tâm bệnh học Thuật ngữ xuất lần đầu năm 1802 bác sĩ người Đức J.C Reil đề cập, Pháp năm 1809 A.A Royer - Colard sử dụng ngày Có nhiều cách hiểu vấn đề Cuối kỉ XIX, Th Ribot thực nghiên cứu tâm lí bệnh học dựa vào quan điểm: muốn hiểu đời sống tâm lí bình thường phải nghiên cứu tâm lí bệnh Ví dụ chức bình thường trí nhớ làm rõ so sánh với chứng quên tăng trí nhớ Các học trò ông P Janet, G Dumas học trò G Dumas H Piéron, G Poyer, D Lagache tiến hành nghiên cứu y khoa lẫn tâm bệnh học Tư tưởng trường phái dựa nhiều vào mặt số lượng võ đoán giới hạn bình thường bệnh lí đời sống tâm lí Nó thay đời Tâm bệnh học lâm sàng, với phạm vi rộng nhiều, bao gồm tất nghiên cứu lâm sàng bệnh tâm trí Cũng có quan niệm cho tâm bệnh học thuộc y - sinh lí bệnh học (Cl Bernard) E Minkowski đưa hai nghĩa khác thuật ngữ này: mặt, khoa học bệnh đời sống tâm lí, giống quan niệm Ribot; mặt khác, tâm lí học bệnh học, đặc trưng cách tiếp cận tồn để tìm hiểu mặt bên kinh nghiệm tâm lí không bình thường người bệnh tâm trí Trong giáo trình Tâm bệnh học đại cương, G Deshaies, năm 1959, thể cách hiểu khác, cho tâm bệnh học lĩnh vực thuộc tâm bệnh lí lâm sàng Có thể thấy có nhiều quan điểm tạo nên lịch sử khoa học Ngày người ta thấy rằng: tâm bệnh học không khoa học mặt lí thuyết nhận biết vấn đề mặt tâm bệnh lí mà nhánh khoa học người, tổng hợp nhiều lĩnh vực khác nhau: sinh lí học thần kinh, tượng học, tâm lí học, thuyết thực thể, thuyết cấu trúc Có thể quan niệm tâm bệnh học sau: Tâm bệnh học khoa học nghiên cứu trình dạng thức tố chức dẫn đến rối loạn tâm lí người Những rối loạn, bất thường tâm lí gọi tâm bệnh Nghiên cứu đau khổ mặt tinh thần, tâm bệnh học có liên hệ chặt chẽ với tâm lí học phản ánh vào thực tế nghiên cứu, chữa trị chủ yếu thông qua phương pháp tâm bệnh lí lâm sàng Tâm bệnh học trẻ em khoa học nghiên cứu trình dạng thức tổ chức dẫn đến rối loạn tâm lí trẻ em Cùng nghiên cứu rối loạn tâm lí, nhiên, tâm bệnh học trẻ em có đặc trưng riêng Ra đời muộn nhiều so với tâm bệnh học người lớn, tâm bệnh học trẻ em xuất phát từ nhiều nguồn khác Có thể quy vào hai nguồn chính: giáo dục học trẻ em tâm bệnh học người lớn Về phương diện giáo dục học, nỗ lực tìm cách giáo dục đứa trẻ cho giáo dục thúc đẩy nghiên cứu sâu trẻ này, đưa đến hiểu biết phát triển không bình thường đời sống tâm lí em Về phương diện tâm bệnh, nhà tâm bệnh học trẻ em sử dụng kiến thức phương pháp tâm bệnh học người lớn Như vậy, tâm bệnh học trẻ em xây dựng từ kinh nghiệm thực tiễn từ kiến thức lí thuyết tâm bệnh Tâm bệnh học trẻ em phải sử dụng đến nhiều luận thuyết khác Từ năm 50 kỉ XX người ta nhận thấy lĩnh vực khoa học khác vận dụng vào tâm bệnh học trẻ em Ngoài khoa học truyền thống làm chỗ dựa tâm lí học, phân tâm học lí thuyết tri thức luận, tập tính học, lí thuyết hệ thống giao lưu, tiếp kiến thức dịch tễ học, giải phẫu thần kinh, sinh lí học thần kinh Tất kiến thức vận dụng để hiểu chất, chế rối loạn tâm lí trẻ làm sở cho việc chữa trị rối loạn Trẻ em lứa tuổi mầm non, từ đến tuổi, giai đoạn trình phát triển trẻ Những rối nhiễu, bất thường tâm lí có thể từ thời kì Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non nghiên cứu, chẩn đoán chữa trị rối nhiễu tâm lí trẻ em tuổi mầm non 1.2 Đối tượng tâm bệnh học trẻ em Đối tượng tâm bệnh học trẻ em, nói cách chung nhất, rối loạn tâm lí trẻ Nói cách khác tâm bệnh học trẻ em nghiên cứu chữa trị trẻ em không bình thường Cụ thể trẻ em không đủ khả có rối loạn tính cách hành vi, bao gồm hai loại trên, nguyên nhân di truyền môi trường sống, gặp khó khăn lâu dài đòi hỏi phù hợp với lứa tuổi môi trường trẻ Tâm bệnh trẻ em cần nhìn nhận theo quan điểm phát triển Trong suốt thời kì thơ ấu tuổi trưởng thành, yếu tố quan trọng để xác định trẻ có rối loạn hay không rối loạn xảy thời điểm nào, xuất thường xuyên hay không, kéo dài hay không Yếu tố thời gian quan trọng việc đánh giá tình trạng phát triển trẻ Cùng biểu xảy thời điểm bị coi cân tâm lí, xảy thời điểm khác lại không Rối loạn xuất vài lần tiến trình phát triển hay xuất thường xuyên thời gian dài phải nhà chuyên môn quan tâm để có đánh giá xác Yếu tố phát triển cần phải nhà chuyên môn tính đến chẩn đoán chữa trị tâm bệnh trẻ em Những rối loạn tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non, từ đến tuổi, đối tượng nghiên cứu tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 1.3 Nhiệm vụ tâm bệnh học trẻ em Nhận biết làm rõ rối loạn tâm lí xuất hiện, tồn tại, biến đổi trình phát triển trẻ em, tìm hiểu nguyên nhân gây rối loạn chữa trị cho trẻ, giúp em phát triển bình thường trở lại nhiệm vụ tâm bệnh học trẻ em Khi nghiên cứu, chẩn đoán chữa trị tâm bệnh trẻ em cần phải biết rằng: rối loạn tâm lí trẻ em người lớn không giống Vì vậy, áp dụng cách hiểu chữa trị tâm bệnh cho người lớn trẻ Không nên có cách nhìn cứng nhắc, bất biến trước rối loạn tâm lí trẻ em Trong trình phát triển trẻ, có rối loạn xuất thời điểm cách tự nhiên nhờ chữa trị Có thể có tiếp nối trạng thái tâm lí bình thường bệnh lí trẻ viện vào ban ngày, ngày tuần, buổi tối thứ bảy, chủ nhật nhà Về mặt chữa trị, thường theo nhiều cách chữa trị khác nhau, phối hợp cha mẹ nhà chuyên môn thuộc sở chữa trị - Trung tâm tiếp nhận chữa trị phần thời gian (CATTP - Centre dacceuil thérapeuthique temps partiel) Dành cho nhóm nhỏ bệnh nhân, có hoạt động khác khung cảnh xác định đặn, thường CMP nơi khác thuộc CMP gần với chỗ gia đình trẻ Chữa trị phần thời gian làm đồng thời chữa trị bệnh viện ban ngày Thực cách chữa trị bệnh viện ban ngày giảm thời lượng Cách chữa trị dành cho trẻ theo học trường bình thường gần bình thường, kết hợp với lớp học chuyên biệt - Bệnh viện chữa (hospitalisation temps plein) trị toàn thời gian Nằm viện toàn thời gian thường trẻ tuổi thiếu niên, từ 11 - 12 tuổi trở Đối với trẻ 11 12 tuổi định nằm viện toàn thời gian hạn chế trẻ thường xuyên nhà Chỉ định nằm viện thường dành cho trường hợp sau đây: Trẻ trầm cảm có hành vi tự sát; có gia đình chán nản đau khổ Một số trường hợp có rối loạn hành vi nặng bệnh rối loạn xâm lấn phát triển mà gia đình đồng ý để trẻ nằm viện, mẹ Những trường hợp cần phải cách li gia đình để bảo vệ trẻ - Gia đình tiếp nhận chữa trị (acceuil familial théralpeutique) Đây sở chữa trị dành cho trẻ đau khổ rối loạn tâm lí Chúng sống môi trường thay ổn định nhằm chỉnh sửa khả quan hệ tự chủ Mục đích sở gia đình tiếp nhận chữa trị tạo cho đứa trẻ có khó khăn nghiêm trọng có cha mẹ loạn tâm, khiếm khuyết nặng môi trường bình thường tự nhiên mà trẻ tận hưởng không khí tình cảm giáo dục ổn định, nhiệt tình gần gũi với khung cảnh xã hội bình thường Một gia đình tiếp nhận chữa trị cần bao quanh nhóm nhà chuyên môn, người trợ giúp mẹ, nhà tâm bệnh, nhà tâm lí, nhà giáo dục chuyên biệt, người làm công tác xã hội, thư kí Với cách chữa trị này, việc lựa chọn gia đình có trách nhiệm chữa trị nhiệm vụ quan trọng Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có động gia đình tiếp nhận chữa trị khả họ Cách chữa trị gia đình tiếp nhận chữa trị thường có hiệu trẻ nhỏ Từ - tuổi trở đi, hiệu tỏ - Các sở chữa trị khác: đơn vị chữa trị mẹ - con, nhà trị liệu dành cho thiếu niên Các đơn vị chữa trị mẹ - (unités mère enfant) tiếp nhận chữa trị bà mẹ có bệnh khác thường có liên quan đến trầm cảm trước sinh Ở đây, người ta đặc biệt ý đến chất lượng quan hệ qua lại mẹ Các nhà chuyên môn đánh giá khả mẹ để tạo liên hệ thích hợp thỏa mãn cho họ Nhà trị liệu dành cho thiếu niên cần thiết thiếu niên cần phải tách khỏi gia đình lại trì môi trường trường học Ở nhà trị liệu, thiếu niên theo học chương trình trường buổi chiều tham gia vào hoạt động khác nhau: chữa trị nhóm, chữa trị cá nhân, kịch tâm lí, hỗ trợ giáo dục Các đơn trị chữa trị mẹ - (unités mére enfant) tiếp nhận chữa trị bà mẹ có bệnh khác thường có liên quan đến trầm cảm trước sinh Ở đây, người ta đặc biệt ý đến chất lượng quan hệ qua lại mẹ Các nhà chuyên môn đánh giá khả mẹ để tạo liên hệ thích hợp thỏa mãn cho họ Nhà trị liệu dành cho thiếu niên cần thiết thiếu niên cần phải tách khỏi gia đình lại trì môi trường trường học Ở nhà trị liệu, thiếu niên theo học chương trình trường buổi chiều tham gia vào hoạt động khác nhau: chữa trị nhóm, chữa trị cá nhân, kịch tâm lí, hỗ trợ giáo dục Tùy theo mức độ bệnh trẻ mà chúng chữa trị sở khác Thông thường, phát trẻ không bình thường phát triển tâm lí, trẻ đưa tới chữa trị trung tâm y tâm lí học (CMP), y tâm lí giáo dục học (CMPP) Sau thăm khám, nhà chuyên môn dựa vào đặc điểm rối nhiễu trẻ đưa kế hoạch chữa trị cho em Sau thời gian điều trị, thông thường năm học, nhà chữa trị đánh giá tình hình tiến triển em đưa kế hoạch Nếu trẻ không tiến bộ, thể bệnh trầm trọng hơn, hòa nhập vào sống bình thường, trẻ đưa đến chữa trị tiếp bệnh viện ban ngày trường chuyên biệt (ví dụ, trường dành cho trẻ tự kỉ, trường dành cho trẻ thiểu trí tuệ) Các sở có quan hệ chặt chẽ với Họ chia sẻ thông tin cho chữa trị cho trẻ Ví dụ nhà chuyên môn CMP chữa trị cho trẻ tuổi mẫu giáo tham khảo thông tin trẻ trung tâm phát rối nhiễu sớm, trước tuổi mẫu giáo, trẻ đưa đến trước Các CMP có liên hệ với bệnh viện ban ngày Nếu sau thời gian chữa trị mà trẻ tiến bộ, có chiều hướng nặng thêm, trẻ gửi đến chữa trị bệnh viện ban ngày Thành phần chuyên môn sở chữa trị Đặc điểm đời sống tâm lí trẻ em đưa đến đặc trưng việc chữa trị rối nhiễu tâm lí cho trẻ em chữa trị theo nhóm Sự phát triển tâm lí trẻ có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác chữa trị bất thường tâm lí cho em cần có nhà chuyên môn nhiều lĩnh vực Chữa trị cho trẻ gồm nhóm nhà chuyên môn Như hiểu sâu từ chữa trị hiệu bệnh tâm lí cho trẻ Trực tiếp làm việc CMP Montreuil nhiều lần đến tham quan học tập khoa chữa trị tâm bệnh trẻ em thiếu niên bệnh viện Sainte Anne, Paris cho thấy: sở chữa trị gồm có nhà chuyên môn sau: + Chuyên gia y tế thực hành (praticien hospitalier) + Y tá + Nhà tâm lí (có thể có nhà phân tâm, tùy trung tâm) + Nhà chỉnh âm + Nhà tâm vận động + Trợ lí xã hội + Nhà giáo dục đặc biệt + Ở Trung tâm Y - tâm lí - giáo dục học, thành phần có nhà giáo dục lại (rééducateur) Các nhà chuyên môn hợp lại thành nhóm chữa trị, tùy theo loại rối nhiễu trẻ, tùy theo độ tuổi mà thành phần nhóm chuyên môn không hoàn toàn giống Tuy nhiên, nhóm có tham gia nhà tâm lí Cách thức hoạt độngcủa sở chữa trị Một CMP làm việc nào? Trình tự tiếp nhận trẻ em cần chữa trị bước tiến hành chữa trị sao? Quá trình trực tiếp tham gia chữa trị cho trẻ CMP Montreuil cho thấy tiến trình sau: - Trẻ em, thiếu niên cha mẹ chúng đăng kí khám chữa CMP Thường người họ gặp thư kí CMP Thư kí ghi lại chuyển thông tin cho giám đốc trung tâm - Giám đốc trung tâm tiếp nhận, giới thiệu sơ lược CMP chức CMP, hoàn tất hồ sơ, hẹn ngày đến khám - Giám đốc thông báo với nhà chuyên môn trung tâm làm việc với nhà chuyên môn cần thiết (nhà thực hành tư vấn, bác sĩ, nhà tâm lí ) để thành lập nhóm chữa trị - Trước hết, nhà chuyên môn đánh giá tình trạng trẻ, làm buôn phát âm, tâm vận động, tâm lí học thêm giáo dục học - Từ đánh giá mà chương trình riêng cho trẻ đưa để chữa trị kèm cặp (đối với CMP) Chương trình bao gồm nội dung chăm chữa khác nhau: tâm lí trị liệu, hoạt động chữa trị tâm lí giáo dục học, hoạt động giáo dục, giáo dục lại - Luôn có theo dõi, đánh giá sát suốt trình chữa trị Trong buổi chữa trị có từ đến nhà chuyên môn tiến hành theo dõi chặt chẽ phản ứng tiến triển trẻ Sau buổi chữa trị, nhóm chữa trị ngồi lại họp, người nhận xét trẻ cách chi tiết, cụ thể có đánh giá tiến triển trẻ Công việc diễn đặn tất buổi chữa trị, ghi lại chi tiết Hàng tuần nhóm chuyên gia thuộc phận họp lại với để thông báo vấn đề có liên quan, trao đổi tình hình chữa trị, nhận xét đưa ý kiến nhằm giúp cho trình chữa trị hiệu Hàng tháng, toàn thể CMP họp lại với giám đốc báo cáo tình hình chữa trị nhóm qua nắm bắt tình hình toàn trung tâm - Trong suốt thời gian trẻ chữa trị trung tâm, nhà chữa trị thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình em họ Họ xuống tận nhà trẻ để nắm bắt tốt hoàn cảnh em Thời gian chữa trị cho trẻ CMP theo năm học, từ tháng đến tháng năm sau Trẻ chữa CMP đến trường học bình thường buổi chữa trị Riêng bệnh viện ban ngày trẻ không đến trường mà học đó, có giáo viên chuyên biệt dạy với phương pháp riêng Created by AM Word2CHM MỤC LỤC Chuơng KHÁI QUÁT VỀ TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM Khái niệm tâm bệnh học trẻ em 1.1 Tâm bệnh học trẻ em gì? 1.2 Đối tuợngcủa tâm bệnh học trẻ em 1.3 Nhiệm vụ tâm bệnh học trẻ em Lịch sử hình thành phát triển tâm bệnh học trẻ em 2.1 Thời kì trước kỉ XX 2.2 Thế kỉ XX Thế trẻ bình thường bệnh lí? Phân loại bệnh tâm bệnh học trẻ em Những lí thuyết tâm bệnh học trẻ em 5.1 Sinh lí học thần kinh 5.2 Vai trò yếu tố di truyền 5.3 Những lí thuyết tâm lí học Phương pháp đánh giá tình trạng tâm bệnh lí trẻ em 6.1 Trò chuyện lâm sàng 6.2 Chẩn đoán hình ảnh 6.3 Đo thính giác 6.4 Trắc nghiệm tâm lí 5.5 Thực nghiệm đánh giá nhận thức Câu hỏi ôn tập Bài tập thực hành Chương CÁC RỐI LOẠN TÂM LÍ CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Rối loạn triệu chứng chức 1.1 Rối loạn tâm vận động 1.2 Rối loạn ngôn ngữ 1.3 Rối loạn nhận thức 1.4 Rối loạn biểu hành vi 1.5 Rối loạn thắt 1.6 Rối loạn giấc ngủ 1.7 Rối loạn chức tiêu hóa - ăn uống 1.8 Rối loạn chức thở: bệnh hen suyễn 1.9 Rối loạn biểu da 1.10 Chậm lớn đau khổ tâm lí: chứng lùn tâm sinh 1.11 Trẻ bị ngược đãi Các hội chứng 2.1 Chậm phát triển trí tuệ 2.2 Những biểu nhiễu tâm 2.3 Trầm cảm trẻ em 2.4 Tự kỉ 2.5 Loạn tâm cộng sinh (loạn tâm sớm) 2.6 Bệnh ranh giới (pathologies limites / borderline) Câu hỏi ôn tập Bài tập thực hành Chương PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA TRỊ RỐI LOẠN TÂM LÍ CHO TRẺ EM TUỔI MẦM NON Phòng ngừa rối loạn tâm tí trẻ em tuổi mầm non 1.1 Các yếu tố nguy dẫn đến rối loạn tâm lí trẻ em 1.2 Cách phòng ngừa rối loạn tâm lí trẻ em tuổi mầm non Chữa trị rối loạn tâm lí trẻ em 2.1 Chữa trị rối loạn tâm lí trẻ em cần kết hợp với lĩnh vực nhi khoa, thai nhi người mẹ 2.2 Quy trình chữa trị tâm bệnh trẻ em 2.3 Các cách chữa trị rối loạn tâm lí trẻ em Một số cách xử lí rối nhiễu tâm lí trẻ em tuổi mầm non dùng cho giáo viên mầm non Câu hỏi ôn tập Bài tập thực hành Tài liệu tham khảo Phụ Lục: Hệ thống sở chữa trị rối loạn tâm lí cho trẻ em Pháp -// TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Tác giả: NGUYỄN THỊ NHƯ MAI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO Tổng biên tập ĐINH VĂN VANG Hội đồng thẩm định: Chủ tịch: TS NGUYỄN XUÂN HẢI Nhận xét 1: GS.TS NGUYỄN QUANG UẨN Nhận xét 2: TS NGUYỄN THỊ KIM QUÝ Biên tập nội dung: NGUYỄN NGỌC HÀ Kĩ thuật vi tính: ĐÀO PHƯƠNG DUYẾN Trình bày bìa: PHẠM VIỆT QUANG In 1.000 cuốn, khổ 17 x 24cm, Công ty cổ phần KOV Đăng kí KHXB số: 64-2011/CXB/466-01/ĐHSP ngày 11/1/2011 In xong nộp lưu chiểu tháng năm 2011 Created by AM Word2CHM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm Bệnh Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non, Tâm Bệnh Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non, Tâm Bệnh Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non, Chuong 1. KHAI QUAT VE TAM BENH HOC TRE EM, Chuong 2. CAC ROI LOAN TAM LI CUA TRE EM LUA TUOI MAM NON, Chuong 3. PHONG NGUA VA CHUA TRI ROI LOAN TAM LI CHO TRE EM TUOI MAM NON, Phu luc. HE THONG CAC CO SO CHUA TRI ROI LOAN TAM LI CHO TRE EM O PHAP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay