Nhung nguoi khon kho (full)

1,154 40 0
  • Loading ...
1/1,154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2016, 17:40

Tiểu thuyết những người khốn khổ, Victor Hugo là nhà văn lãng mạn lớn nhất của nước Pháp, thế kỷ XIX. Cuộc đời chiến đấu không ngừng của ông, những tác phẩm văn chương của ông phản ánh trung thành những biến cố lịch sử lớn lao, những cuộc cách mạng của nhân dân Pháp suốt thế kỷ XIX. Tác phẩm của ông tiêu biểu cho ý chí tự do, lòng tha thiết yêu hòa bình, lòng tin tưởng cao cả vào con người lao động. Bởi vậy, ngày nay ở mọi nước, người ta đều công nhận Victor Hugo là một nhà văn tiến bộ không những của nước Pháp mà còn là của toàn thể nhân loại.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhung nguoi khon kho (full), Nhung nguoi khon kho (full)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay